Shekarabi (S) – SD hotar våra svenska värderingar

VALET 2018. Sverigedemokraterna utgör ett reellt hot mot de svenska värderingarna om jämställdhet, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en debattartikel i Aftonbladet.

Shekarabi varnar för vad som kan hända om SD:s politik får inflytande efter valet i höst. Som exempel nämner han flera förslag som han menar drabbar kvinnor extra hårt, bland annat att partiet vill avskaffa de så kallade pappamånaderna och sänka gränsen för fri abort.

”Sverigedemokraterna pratar ofta om svenskt kulturarv och svenska värderingar. Samtidigt som de bedriver en politik som står i bjärt kontrast till svenska värderingar om jämställdhet”, skriver Shekarabi.

-Pettersson hoppas verkligen Sverigedemokraterna hotar den illegale invandraren Ardalan Shekarabis värderingaroch har viss förståelse för att herr Shekarabi valdesocialdemokraterna…

Iraniern Shekarabi, är född i Manchester i Storbritannien, och kom till Sverige som politisk flykting med sin mor 1989 från Iran och sökte asyl. De fick avslag på sin ansökan och gick därefter under jorden och levde som illegala. 1991 fick de sedan uppehållstillstånd av humanitära skäl. Varför de inte flyttade tillbaka till Storbritannien är oklart.

Lite fakta om Shekarabi avslöjar en person som haft svårt att se skillnad på ditt och mitt, rätt och fel.

 • Shekarabi använde pengar avsedda för integrationsprojekt till sin egen valkampanj 2003. Källa: UNT
 • 2005 avslöjades ett omfattande fusk med bidrag inom SSU. Shekarabi var ordförande och knappast omedveten. Källa: SvD
 • 2002 valdes Shekarabi till ledamot i polisstyrelsen för Uppsala län, trots att han inte var svensk medborgare och inte längre bosatt i länet. Källa: SR

Det har funnits en skepsis inom partiet angående hans eventuella plats i VU, detta beroende på hans bakgrund. Nu har denna skepsis bytts ut mot en plats i VU. Så belönar Socialdemokraterna folk med en tvivelaktig historia.

...och det är det lilla, läs mer om Ardalan Shekarabi och hans svenska värderingar på bloggen…

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

33 thoughts on “Shekarabi (S) – SD hotar våra svenska värderingar

 1. Ifall svenskarna gör ett hot mot svenska värderingar, då kan han väl åka hem till Iran istället. Vad gör han här, jä..a gnällkärring….

 2. Kan inte annat än gapskratta.
  En som heter Shekarabi hävdar att SD hotar svenska värderingar.
  Jag skulle vilja ha en enskild diskussion med honom om vad som hotar svenska värderingar, så det så

 3. Utbölingen Shekarabi betjänar sig oblygt av PK-maffians vedertagna och inverterade logik som kastar den egna skulden på SD – en väl beprövad men alltmer genomskinlig distraktionsmanöver i syfte att dölja de farliga fakta S-maffian fruktar, nämligen att det tvärtom är globalistförespråkarnas söndertrasade vision om det multikulturella experimentet som hotar nationen och de demokratiska grundvärderingarna.

  Då inga hållbara motargument finns att hänvisa till hemfaller man åt de mest bisarra anklagelser, i syfte att demonisera just det politiska parti som höjt sig över den tungomålstalande värdegrundsregimens samhällsfientliga katastrofkoncept, för att värna om vår hävdvunna svenska diskurs och våra gemensamma nationella referenser och kulturhistoriska värden – ett arv den ovan nämnde estradören knappast hyser några ambitioner att förvalta.

  En synnerligen oskickligt implementerad ansats att distrahera, utförd av den politiskt och etniskt korrekte smilfink som aldrig kunnat begå en liknande karriär i en trovärdig rättsstat, varför han således sökt sig till vårt verklighetsfrämmande och utpräglat självdestruktiva land där ursprungsbefolkningen satts på undantag.
  Andreas.

 4. Det år nog bra ifall dom använder rustning ifall dom skulle få iden att besöka mitt hem, annars vet man inte vad som kan hända.

 5. Sossen Ardalan Shekarabi har svårt med värderingar oavsett land.

  Svenska värderingar är honom tydligen främmande…………….

 6. Vi är alla som läser och skriver här ( nästan alla) fullkomligt medvetna om hur illa det är på många områden i Sverige, inte minst i skolvärlden.
  Vi vet också att det som sker i USA kommer hit med viss fördröjning.
  http://iotakt.se/forskolan-och-fortvivlan/
  Det här lilla problemet har de sedan länge behandlat i USA, med att droga barnen……………………………………..
  Gå själv in och leta på ADHD och hur myndigheter hanterar det.
  Vad som inte upplyses om är att barnens hjärnor krymper vid medicinering, allvarligt eller?

  • Då ligger det nära tillhands att misstänka att alla sjuklöverpolitikerna har ADHD och att de medicinerats extremt kraftigt.

  • Om man ville ge en framtidskänsla av hopp och glädje borde man inte haft ett sådant upplägg på filmen ovan. Folk som liknar döingar i ansiktet, grå eller lila ansiktsfärg, bestämda/triumferande ansiktsuttryck och huvudrörelser, grålila bakgrund, svarta toner osv. Inga muntergökar precis.
   Jag blir ännu mer avskräckt inför framtiden och anser att ett gravvalv i Riddarholmskyrkan(där lär det spöka ordentligt) är att föredra framför att dela land med filmens spöken, som alla verkar vara indoktrinerade zoombies.
   Det hotfulla, bestämda budskapet: det är vi som bestämmer och du har bara att rätta och packa dig, vi är det nya Sverige, vi är utlänningarna och du som infödd är bara en belastning, en sopa som får överleva och ta plats om du gör som VI bestämmer.
   OCH DRÖM DIG INTE TILLBAKA OM ETT ANNAT, FÖRLORAT SVERIGE!!! Vi ÄGER DINA DRÖMMAR OCKSÅ!

   • Bra eva du fann orden som jag inte gjorde, dina tankar och ord instämmer jag fullständigt med.

  • Vem i själva Gehenna har gjort denna filmsnutt? Ett typexempel på femtekolonnsaktivitet!
   Är det den nya formen av demokrati när ca 23% av landets totalbefolkning tycker att vi de svenske och jag som Tiunding från Svearnas land ska justera mig till något väsenfrämmande långt ifrån våra seder och urgamla traditioner.
   Mandom mod och morske män….

 7. Svenska värderingar är nödvändigtvis inte socialdemokraternas värderingar. Hur många “svenskar” röstar på S? Ja de är störst i invandrartäta områden där “svenska värderingar” står väldigt lågt i kurs. Där är det helt andra värderingar som gäller.

  Är “svenska värderingar” de värderingar vi hade i Sverige för 100 år sedan innan vi började påverkas av amerikansk kultur och massinvandring från misslyckade länder i mellanöstern och afrika?

  Shekarabi kan förmodligen inte definera dessa värderingar han pratar om så det är mest ordbajseri.

  • Ja jag håller med. Enligt dessa som påstår att man kan bli svensk hur som helst då bör ju en ko som föds i ett stall bli en häst.

 8. Om Vilhelm Moberg hade varit i Södertälje idag skulle han aldrig ha skrivit den där texten.

  Södertälje år “föregångslandet” för Sverige i övrigt.
  Visserligen är det (som tur är) inte muslimer som tagit över Södertälje, men ändå “flyktingar från mena-länderna, “syrianer” och “syrier” har invaderat och, med hjälp av sitt eget “banksystem”, plastkassen, lyckats köpa stora delar av vår gamla fina stad, Södertälje.

  Samma sak kommer att ske med hela vårt fosterland!

  Skönt att jag är så gammal att jag inte behöver se fram mot ett liv under islam!

  Grattis alla ni, yngre, för vad ni kommer att få uppleva!

  SD kan möjligen rädda vårt land, men då måste SD bli största parti!

 9. När Shekarabi och hans gelikar använder uttrycken “vårt land”, “vår historia” osv. om Sverige då vänder sig hela tarmpaketet inom mig av vämjelse och obehag.
  Anser han att landet är hans, har han redan erövrat det?
  Och hur muhammedansk är han innerst inne?

 10. Hej och hå! Hela världens socialbyrå, skola och tummelplats för allehanda mentala och sociala projekt, det är Sverige av idag. Man blir bedrövad.

  Pluggade socialantropologi ett tag. Inte ens de fattade hur viktig religionen och kulturen är. De var totalt övertygade om, min lärare sa så, att folk kunde blandas och ta det goda från varandra och bilda goda samhällen.

  Alltså, de undervisar i just kulturens och religionens betydelse för ett folk, men de såg inte längre än näsan räckte.

  Jag blir inte klok på det, hur mycket jag än funderar. Orden, vi har varit naiva, passar in på dem. Flum och relativism och akademisk isolering torde vara svaret.

  Jonathan Friedmann och hans fru Kajsa Ekman, antropologer, flydde Sveriges flum. Han har skrivit fantastiska böcker, varav en ingick i kurslitteraturen på en kurs. Den glömmer jag aldrig. (Minns att det var någon mer eller kanske fler, medförfattare, men vilken bok!)

  • Läs K-O Arnstbergs böcker, bl.a. den senaste Priset. Där beskriver olika personer, bl.a. Friedmann och hans fru Kajsa, hur de förföljts av etablissemanget i Sverige. Följ Arnstbergs och Sandelins blogg Invandring och Mörkläggning och får reda på hur människor behandlas i Sverige.

   • Jo, jag vet. Jag följde debatten i DN på sin tid. Det är en bedrövlig historia!

 11. Helt otroligt att en illegal dresserad lögnare till Tjack-arab kan få tala om vad som gäller för generation på generation av ursvenskar, och dessutom gör det med starkt stöd av Sossarna. (Fy f@n säger ja) Hans utspel är närmast osannolikt och kan likställas med en svensk bosätter sig i Iran och läxar upp mullorna, vilket är precis vad denne Tjackarab borde göra istället. Så får vi se hur det går…

 12. Som räkmackor numera trumpeterar ut: “Detta är inte M-I-T-T Sverige”…. sickena jävla landstjuvar….

  Tjackaraben borde kanske fundera över vad som är “hans” och vad som är “svenskarnas”:

 13. Hotet heter Socialdemokrater.bara se hur det ser ut i samhället.Backa 40 år vad är det som har blivit så bra.

 14. Är det någon som hotar svenska värderingar så är det personer som Shekarabi och hans parti för att inte tala om hans kompisar i MP, V och C.

Kommentera