Regeringen vill särbehandla illegala invandrare

INVANDRING. Regeringen lägger nu fram propositionen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i Sverige. Trots hård kritik är förändringarna små. För ett par veckor sedan sågade Lagrådet det lagförslag som regeringen lämnat över för ett yttrande. I yttrande skrev Lagrådet att “gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Men regeringen går nu vidare och lämnar över en proposition till riksdagen utan några större förändringar i sak. Däremot görs en del justeringar och förtydligande i lagtexten. Regeringen kommer också med en del förklaringar för att bemöta kritiken.

Lagrådet var bland annat kritisk till den korta beredningstiden. Det ansåg också att de föreslagna reglerna skulle komplicera en redan komplex lagstiftning

Regeringen vill ge en ny möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd för ensamkommande unga som vill studera. Propositionen omfattar de som sökte asyl senast 24 november 2015, som fått vänta i minst 15 månader på besked och hunnit fylla 18 år under tiden. Utvisningsbeslutet ska ha tagits tidigast den 20 juli 2016.

Lagen beräknas beröra omkring 9.000 personer. Det bedöms kosta 700 miljoner kronor i år.

För att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd ska den ensamkommande studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Lagrådet var också kritisk till att gränsen för vilka som omfattas dras vid om man lämnat in sin ansökan till Migrationsverket senast den 24 november 2015. Det är kritik som även andra remissinstanser har framfört.

Lagrådet påpekade att det är en helt ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Polisen har varit kritisk mot att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet.

Regeringen står dock i propositionen fast vid att uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att kunna göra sin identitet sannolik.

Lagen ska träda i kraft den 1 juli 2018. Men för det krävs inte bara stöd från Vänsterpartiet utan även från Centern.

C har sagt att de ger besked om de tänker rösta ja till förslaget först när propositionen ligger på riksdagens bord.

-Pettersson undrar vad regeringen menar med att de som fått avslag ska lämna landet när de ändå vill ge uppehållstillstånd för en grupp som inte ens kan göra sin identitet och ålder sannolik.

S+MP+V och eventuellt C vill alltså att illegala invandrare som fått avslag en eller flera gånger, vars identitet och ålder är okänd ska få gå i våra barn skolor de närmaste åren.

SD, M, L och KD har sagt att man rösta ner förslaget.

Regeringen.se 

Avslag tre gånger men är ändå kvar i landet och fri att demonstrera.

Mitt förslag:

 

10 thoughts on “Regeringen vill särbehandla illegala invandrare

 1. VARFÖR detta vurmande för dessa afgan-män!? Vad är det som gör de till halva Sveriges lilla maskotar!? Så sinnessjukt obegripligt!

 2. Det går bra att alla illegala invandrare stannar i Sverige under förutsättning att de partier som vill det betalar allt vad det kostar ur partikassan och inte ett öre tas från statskassan.

 3. Finns det några Socialdemokrater kvar i Regeringen? Hur kan de insistera på att gå vidare efter Lagrådets skarpa utdömande? Har de alla blivit självmordsbenägna?
  Får sossarna mer än 25% vid valet i höst, då är det dåligt beställt med väljarnas hjärnkapacitet.
  Hur kan 9000 ljugande Afghaner vara värda mer än 2 miljoner pensionärer, vart har sinnet för proportioner flyttat? Det finns då inte kvar i Regeringskansliet!

 4. Jo detta är det land (Sverige) som jag vuxit upp i….Redan under början av 80-talet undvek jag att nämna var jag kom ifrån. Alltså redan då skrattade man ut oss svenskar,bak ryggen. I dag 40 år senare,när man trodde botten var nådd sedan länge samlades i Fjollträsket,väninnor till den utsparkade från klubben “smak o. snillen”,till en “knytblusträff” !!!
  Alltså vuxna kvinnor som varje trodde var någorlunda bildade,och naturligtvis var landets skitblaska nr 1 X-pressen där,och förevigade dem !
  Bland de närvarande fanns naturligtvis ett av landet (numera Absurdistan) absolut sjukaste,den kriminella omskrivna Mona Stalin…
  Så har nu landet förändrats till det katastrofala,under mina ynka levnadsår.

 5. Sossarna är tvungna att ge Miljöpartiet ett fläskben inför valet.
  Jag vet flera som skulle kunna tänka sig att rösta på S men inte gör det för då får de MP och V “på köpet”.
  Att Centerpartiet sitter med avgörandet i den här frågan känns allt annat än bra med tanke på det partiets minst sagt extrema syn på invandring. Frågan är om C känner mest lojalitet till personer som saknar grund för uppehållstillstånd eller till Alliansen. Det jag vet är att det så gott som alltid är C som är den svaga länken inom borgerligheten.

Kommentera