Herr Suliman med tre fruar, 16 barn och 1,2 miljoner i bidrag har flyttat till småländsk idyll

INVANDRING. Enligt tidningen Samtiden har den syriske mannen, Ahmad Suliman, sedan han förstått att Nacka kommun inte tänker låta dem bo kvar, regelbundet besökt socialkontoret i Nacka för att ett boende ska ordnas i Markaryds kommun, där mannen har släktingar.

Familjen har nu fått två lägenheter i det småländska samhället Strömsnäsbruk med 2 000 invånare. Tills vidare är den tredje frun skriven i Nacka, men man erfar att en tredje bostad är på gång.

– De har gått helt efter hans behov och ordnar tre boenden till hans tre fruar så att han kan alternera mellan dem och kunna behålla den livsstilen, säger Mikael Strandman.

Det kan tyckas uppseendeväckande att myndigheterna återigen underlättar för polygami, en familjebildning som inte är tillåten i Sverige. – Myndigheterna ändrar sig inte, de tycker det ska vara så här. De vill möjliggöra att han kan leva som han gjort hittills, säger Mikael Strandman till Samtiden.

Mannen från Syrien med tre fruar och 16 barn kommer att tvingas lämna sina tre bostadsrätter i Nacka, inköpta för totalt 14 miljoner kronor, efter de två etableringsåren, detta sedan Nackamoderaterna har fått kalla fötter i valrörelsen och ser till att bli av med problemet, säger ombudsmannen Mikael Strandman (SD).

TIDIGARE 2017-09-27. Herr Suliman med tre fruar och 16 barn saknade skyddsbehov, fick stanna ändå

INVANDRING. Polygamisten åkte på pilgrimsresor till Mecka flera gånger – troligen en högt uppsatt religiös ledare. “Fattiga har inte råd med det”, – menar en expert. Migrationsverket bedömde uppgifter om skyddsbehov som inte tillförlitliga – beviljade uppehållstillstånd ändå.

Samhällsnytt har tagit del av Migrationsverkets beslut i Nacka-polygamistens asylärende. Av beslutet framgår att mannen bodde i närheten av Islamiska statens huvudstad Raqqa som just nu är hårt ansatt av kurdiska styrkor. I december 2014 ansökte mannen om asyl i Sverige. I beslutet skriver myndigheten att mannens egna uppgifter om politiska förföljelser inte bedöms som tillförlitliga.

Men trots detta beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd – på grund av en regel om ett generellt skyddsbehov för alla syrier. Denna regel var Migrationsverkets nuvarande generaldirektör Mikael Ribbenvik med om att driva igenom i september 2013.

Mannen har sammanlagt 19 barn, av vilka 16 följde med till Sverige, tillsammans med sina tre mödrar.

Polygamistens uppehållstillstånd löper ut den 1 januari 2018. Efter det har han alla möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd för anknytning med sina 16 barn och 3 fruar. Alla de fick permanent uppehållstillstånd. Numera bor mannen med sin stora familj i Nacka i tre specialköpta bostadsrätter.

Läs mer på Samhällsnytt.

-Pettersson ser att mannen haft arbetstillstånd i Saudiarabien och varit där så sent som 2014. Han har alltså inte flytt till Sverige utan rest hit för att ta del av våra generösa bidrag…

TIDIGARE 2017-09-20. Syrisk familj får 1,2 miljoner i bidrag per år, det räcker inte så idag gav regeringen dem 38000 till

INVANDRING. Vi har tidigare rapporterat om Ahmad Suliman som fick uppehållstillstånd i december 2016 tillsammans med sina tre fruar och sina 16 barn. Migrationsverket hänvisade familjen till den välbärgade kommunen Nacka utanför Stockholm där lägenheterna är mycket dyra.

För att Ahmad och hans tre fruar skulle ha tillräckligt med plats köpte kommunen tre bostadsrätter på samma gata. Enligt Nacka kommun ska de bo där i 2-3 år tills de har möjlighet att flytta någon annanstans. Priset för skattebetalarna för de tre bostäderna var 5.450.000 kr, 3.300.000 kr och 5.200.000 kr till en kostnad av totalt 13.950.000 kr. Ahmad Suliman är 57 år gammal och är enligt folkbokföringen gift med alla tre fruar som är 40, 40, respektive 43 år gamla.

Nåväl, idag fick nyinflyttade herr Suliman från Syrien ytterligare en present av regeringen. De lägger ett förslag i budgeten om att höja barnbidraget med 200 kronor per barn och det gör 3.200 kronor i månaden eller 38.400 per år att spendera.

Detta till en troligen stenrik muslimsk familj från Syrien. I Syrien finns nämligen inga bidrag och mannen har försörjningsbördan och ingen behöver vara Einstein för att räkna ut att tre betydligt yngre fruar och 16 barn kostar en hel del. Den eventuella förmögenhet herr Suliman har gömt får han dock behålla.

Ett försök att titta på hur mycket familjen får i bidrag per ger en fingervisning om att Sulimans polare i Syrien om de tror på hans rapporter snart är på väg hit om de inte redan vet hur det är ställt i vårt land.

Det mesta av nedanstående och bidragen har Nya Tider publicerat. Titta in där.

Etableringsersättning: Totalt 27 104 kronor per månad. Alla fyra vuxna (maken och de tre fruarna) har rätt till så kallad etableringsersättning, vilket är en skattefri inkomst som betalas till ”nyanlända”. Detta ger 6 776 kronor per vuxen i månaden och alltså sammanlagt 27 104 kronor skattefritt.

Etableringstillägg: Totalt 12 800 kronor per månad. Familjen har också rätt till etableringstillägg, 800 kronor för varje barn under elva år och 1 500 kronor för varje barn däröver. En sökande kan få ersättning för maximalt tre barn och som mest 4 500 kronor per familj.

Eftersom polygami inte är en laglig familjebildning i Sverige räknas två av fruarna som egna separata hushåll, berättigade till stödet.

 • Hushåll 1: Mannen med en fru och sju barn. Ger totalt 4 500 kronor till hushållet.
 • Hushåll 2: Den andra frun är berättigad till 4 500 kronor för de tre äldsta barnen som bor med henne.
 • Hushåll 3: Den tredje frun är berättigad till 3 000 för de två barn som är över elva samt 800 för ett av de yngre, vilket ger 3 800 kronor.

Bostadsbidrag: Totalt 13 900 kronor: Familjen har också rätt till bostadsbidrag för alla tre lägenheter. I ena lägenheten bor mannen med äldsta frun och sju barn. Lägenheten är på 156 kvadratmeter och ger en uppskattad boendekostnad på 7 709 kronor. Det etableringstillägg som familjen har rätt till är inte bidragsgrundande, vilket betyder att vid beräkningen av hushållets inkomster ska den intäkten inte räknas med. Således ska beräkningen göras utifrån en inkomst på endast 13 552 kronor, vilket utgörs av hushållets sammanlagda etableringsersättning. Därmed är de berättigade till ett bostadsbidrag på 4 500 kronor skattefritt för den ena lägenhet. Detta har vi räknat ut med hjälp av tjänsten ”Kassakollen” på Försäkringskassans hemsida.

I den andra lägenheten bor en av fruarna själv med fem barn. Lägenheten är på 145 kvadratmeter och medför en boendekostnad av 7 165 kronor. Eftersom den bidragsgrundande inkomsten även i detta fall bara utgörs av etableringsersättningen innebär det ett bostadsbidrag på 5 200 kronor.

Den tredje frun bor med fyra barn i en lägenhet som är 92 kvadratmeter och kostar 4 546 kronor i månaden. Det ger ett bostadsbidrag på 4 200 kronor.

Sammanlagt har familjen en bostadsyta på 393 kvadratmeter. Vilket gör knappt 20 kvadrat per person.  

Här klagar herr Suliman på standarden på familjens asylboende i Åsarna Jämtland i Oktober 2016.

Bostadsersättning: Innebär rätt att behålla egen förmögenhet: De två fruarna som bor själva är också berättigade till bostadsersättning som uppgår till 3 900 kronor i månaden. Men eftersom sådan ersättning minskas i motsvarande mån med vad som betalas ut i bostadsbidrag skulle det inte ge några extra pengar för boendet.

Däremot har ersättningen som praktisk effekt att familjen får behålla eventuell egen förmögenhet. Den som har egna pengar kan nämligen få minskat bostadsbidrag. Men för ”nyanlända” innebär denna huvudregel ingen praktisk skillnad eftersom de då istället får bostadsersättning med motsvarande belopp.

Det förekommer många missuppfattningar om just bostadsersättning. Till de som missförstått hör vänsterorganisationer ”Migrationsinfo”. Organisationen driver en hemsida där de utger sig för att vara forskare som publicerar objektiv fakta om invandring, och citeras ofta av andra vänsteranhängare. Vänsterorganisationen som låtsas vara forskare påstår att ”Det går inte att få bostadsersättning om hyran överstiger 5 700 kr/månad”. Det är en missuppfattning som ”forskarna” hittat bland gissningar på internetforum. I Försäkringskassan egna riktlinjer står tvärtom att bostadsersättningen inte betalas för den del av hyran som överstiger 5 700 kronor men däremot för den del som inte överstiger. Det ger en maximal ersättning på 3 900 kronor.

Kontentan är att den syriska familjen, till skillnad från svenskar, kan ha egna pengar undanstoppade men ändå få bidrag för sitt boende. Om inte i form av bostadsbidrag, så genom bostadsersättning upp till 3 900 kronor i månaden.

Månggifte i Syrien är extremt ovanligt eftersom den man som vill ta flera fruar måste kunna visa att han har tillräcklig förmögenhet för att försörja dem. Uppenbart har herr Suliman uppfyllt detta krav.

Barnbidrag: Totalt 32 290 kronor per månad: Barnbidraget är 1 050 kronor per barn och flerbarnstillägget ökar successivt från det andra till femte barnet. Från barn nummer sex och uppåt är flerbarnstillägget 1 250 kronor. En familj med 16 barn får därmed rätt till sammanlagt 2 990 kronor för de fem första barnen och sammanlagt 12 500 för de senare. Totalt barnbidrag och flerbarnstillägg slutar på 32 290 kronor i månaden plus den höjning regeringen föreslog idag på 200 x 16 barn alltså 3200 kronor i månaden.  

Underhållsstöd: 14 157 kronor: En förälder som bor själv med barn har rätt till underhållsstöd från den andra föräldern. Det beräknas bland annat på den andra förälderns inkomst, men om föräldern saknar förmåga att betala underhållsstödet, betalar Försäkringskassan ett garantibelopp som är 1 573 kronor per barn. Underhållsstödet påverkar inte rätten till några av de övriga bidrag som nämnts, exempelvis ska det inte tas upp vid beräkningen av bostadsbidrag.

Eftersom två av fruarna bor själva med barnen har de rätt till underhållsbidrag. Föräldrar som är gifta antas vara sammanboende även om de är skrivna på olika adresser, och Nya Tider har kontaktat Försäkringskassan för att få klarhet i vilka regler som gäller i ett fall som detta. Vad de två extra fruarna måste göra är att skriva under ett papper för att ”styrka särlevnad”, alltså att de verkligen bor själva i sina lägenheter. Eftersom inget talar emot att så är fallet, har familjen därför rätt till underhållsstöd för nio barn, vilket blir sammanlagt 14 157 kronor skattefritt i månaden.

Sammanlagt: 1,2 miljoner om året skattefritt: En sammanräkning av alla bidrag ger den syriska familjen rätt till 1,2 miljoner om året, eller 100 251 kronor i månaden! Pengar som inte behöver skattas och som inte påverkas om familjen redan har – eller bygger upp – en egen förmögenhet.

Utifrån nuvarande skattetrappa skulle den syriska mannen behöva ha en månadsinkomst på 203 000 kronor för att själv tjäna motsvarande summa. Det motsvarar fyra svenska läkarlöner. Samtidigt får alltså familjen bo i redan köpta lyxbostadsrätter och eftersom mannen är 57 år så får vi betala tills det övergår i pension…

Nya tider har stått för uträkningarna av bidragen och det mesta av texten…

-Pettersson säger bara att jag har inte röstat för det,men det är bara att gratulera Suliman med familj för att en så stor del av svenska folket vill detta och beklaga alla svenskar som inte får samma standard av samhället…

Jag ber er som eventuellt tänker kommentera detta att vårda språket.

69 thoughts on “Herr Suliman med tre fruar, 16 barn och 1,2 miljoner i bidrag har flyttat till småländsk idyll

 1. Det är väl de kristna syrierna som är i behov av skydd och kan behöva asyl i Sverige, de muslimska folket är ju de som förföljer, mördar samt vill utrota den kristna befolkningen. Är bekant med många kristna syrier
  och har hört deras berättelser! Är inte regeringen upplyst om detta?
  Och varför tillåter man något så olagligt som månggifte i vårt land?

  1
  1
 2. Om vi som är födda och uppväxta i Sverige kunde få samma hjälp men icke har erfarenhet av detta .Pernilla

 3. Kan inte någon av stjärnjournalisterna på AFTONBLADET skriva om detta och förklara att det är bara FAKE NEWS????

  Nu kanske fler förstår varför SD växer

 4. Är detta sant måste det vara något fel i systemet. Vi måste se över lagar och regler denna artikel om den.är sann? låter som utnyttjande till 100% måste vara fel.

 5. Var är alla feminister och miljökämpar? Borde inte de göra gemensam sak och protestera vilt mot detta? 3 fruar och en massa barn – 16- som belastar klimatet? Hur är det möjligt att detta får passera obemärkt bland feministerna och miljökämparna? Vore de konsekventa skulle de ju kritisera denne man och hans kultur/livsstil. Om de vore konsekventa, ja…..

  1
  1
 6. Är detta vårat Sverige varför godkänner vår Regering månggifte söm är olagligt i Sverige Dessutom så straffas sjuka Svenskar av försäkringskassan utan bidrag Sverige i förfall NYVAL OMG

 7. Ett fall som detta gör att man inte vill betala skatt. Myndigheterna missköter sig på ett häpnadsväckande sätt. Samhällskontraktet mellan stat och medborgare som betalar skatt blir något man kan skratta åt.

 8. Om allt det jag läst är sant är jag som pensionär ljupt besviken på på det land som jag varit med att bygga upp, det är en skandal utan dess like, de skyldiga borde ställas inför rätta nu får det vara nog, vi har hjälpt många med rätta, men de som missbrukar ska omedelbart ut ur vårt land

 9. Eftersom det är lagstadgat att bigami inte är tillåtet i Sverige borde de myndighetspersoner dömmas med skyhöga böter och entledigas från sina tjänster

 10. Jag som fattig pensionär ska alltså leva på knapt eksistens nå fel måste det vara har jobbat i 30 år betalat skatt i alla år det är inte rättvist att sveriges pensionärer ska leva på knappt eksistens

  1
  1
 11. Sverige er tabt.
  Nu har rundt 1 million svenske pensionister kun fattigdom at se frem til…

  Fordi deres voksne børn stemmer på vanvittige politiske partier der næsten kommer op at slås for at være den der giver mest til velfærds immigranter.

  Derfor vil fremtiden blive svart for svenskerne.

  Stäng broen ril Danmsrk.

 12. Grattis Strömsnäsbruk! Alla hamnar i Strömsnäs för Markaryd vill inte ha dem. Helt sjukt! Skicka hem eländet!

 13. Polygami är inte tillåtet i Sverige
  Barnäktenskap är inte tillåtet i Sverige
  Bedrägeri är inte tillåtet i Sverige.

  Ändå pågår det varje dag!

  Välkommen till det ”nya Sverige”…

 14. Grattis alla markarydsbor! Gillar ni inte de ”nyanlända”:så visa det för Guds skull vid valet 2018. Inte en röst på S eller Mp-mupperna!
  Dvs de, som ödelägger vårt land.

 15. Men hur kan det vara möjligt att det lämnas sådana orimligt stora summor till nyanlända. Hur är det möjligt att en familj får 3 lägenheter när svenska pensionärer knappt har mat på bordet. Jag jobbar med gamla varje dag som inte har råd att köpa mat varje dag trots att de arbetat hela livet och betalat skatt. Fy för att bli pensionär i sverige!!!

  • Med en feministisk regering och -alla människors lika värde utom svenskar .
   Så går det.

  • I Sverige är all tänkbar dårskap möjlig det borde väl vara allmänt känt numera !
   Svenska folket har fram till 2014 frivilligt (går inte att skylla ifrån sig) valt den politik som bäddat för dagens kaos och mångkulturella s.k trygga kriminella svenska anarkisamhälle.
   Den som tror och hoppas på att rätt politik efter valet 2018 ska göra underverk får naturligtvis tro och hoppas på detta, anser för egen del att det är kört efter nästan 40 år av en totalt okontrollerad massinvandring till Sverige som överallt skapat svenska parallella samhällen i form av mångkulturella ghetton som ingen varken politiker polisen eller andra myndigheter vågar röra eller störa vilket de nya svenskarna självklart vet och kan i lugn och ro etablera sin kultur i Sverige och vi infödda naiva konflikträdda svenskar får bara gilla läget eller packa väskan.

 16. Om nu månggifte är förbjudet i Sverige, hur kan då denne man få bidrag till tre fruar?
  Varför skickas inte gubben och två av hans fruar att plocka skräp i landsvägsdikena? Det var ju jobb som utfördes av svenskar förr i tiden.
  Den tredje frun kan vara hemma och passa barnen.
  Mena- ländernas folk skall inte bara kunna komma hit och leva på oss skattebetalare. Vill Löfven och hans gäng ha dem här, får han väl göra en insamling bland sina gelikar och skicka stålarna till hunnen och hans familj.
  När sossarna påstår att invandrarna blir länsamma lite längre fram, så fråga dem, när inträffar detta ”lite längre fram”?
  Jag har gjort det, men de flesta vänder ryggen till och andra svarar på något helt annat. Liksom politiker alltid gör, när frågan blir för svår,
  Vi måste se till att få en sverigevänlig regering valet 2018.
  Vi måste få stopp på invandringen av parasiter!
  .

  • Plocka skräp i dikeskanter ?
   Nej, så behandlar man Sveriges framtida räddare det är kränkande rasistiskt och strider mot de mänskliga rättigheterna som Sverige i alla lägen sätter i främsta rummet.

 17. Detta sänker vårt land och det kan gå fort….De som är i 30 års åldern blir de stora förlorarna och kanske därför borde AfS vara ett alternativ för framtiden. Det kommer att gå fort utför när PENGARNA tar slut….

  • Tycker faktiskt att Folkhemmet redan är sänkt efter 40 år av totalt okontrollerad massinvandring !
   Ska bli intressant att se vad SD om de får något inflytande efter valet 2018 kommer att kunna göra för att rädda fosterlandet från total undergång, många svenskar har ju höga förväntningar på J.Å och hans SD om att göra det som 7 klövern inte gör gjort eller kommer att göra om de får fortsatt förtroende av väljarkåren.

 18. Förbannade rövarpolitiker, det enda de kan är att sänka Sverige och plocka befolkningen på skatter!
  Våra surt förvärvade skatter går till skit som drar ner hela vårt land i avgrunden….

 19. Uppmanar redan nu för en organiserad 1maj demonstrationståg där allt detta exponeras . Vi kräver att människor som söker sig hit måste göra rätt för sig, måste respekterar lagarna och förstå att Sverige är Sverige ,tror de något annat så har de kommit fel …Men först måste vi ha en regering som tycker detsamma….
  Det är vi som inte skall bli kränkta , det är vi som skall skyddas mot hets mot folkgrupp ,från attacker ,från våld ,våldtäkt ,fusk .
  Vi skall bevara vår yttrandefrihet för att ifrågasätta det som bekymrar och skrämmer oss, vi måste få lov att bli racionella utan att bli kallad för islamofoba
  Vi skall inte behöva höra allt svårdom de kallar oss och bli anmälda för rasism vid minsta replik..
  Med facit i hand ,skall ändra på det som har gått fel, får de fortsätta vet vi att detkommer att blir värre..

  • Bra förslag men att gå med i ett sådant exponerade demonstationståg vågar inte vi det konflikträdda shoppingtokiga och melloälskande svenska folket, vi nöjer oss med att knyta näven i fickan skriva debattinlägg här på Petterson och gnälla hemma vid köksbordet mellan valen och typiskt svenskt hoppas på att någon annan ska ordna upp allting bland annat J.Å och hans SD !!!!

   • Vi bryter trenden: knytna näven i fickan blir till knytna näven höjd i luften ,debattinlägg blir till ord på plackat med vad som måste ändras ,våra rättigheter att vara nationalist osv..
    Är vi tillräckligt många så måste t.o.m de som inte vill se ge sig….
    Heja Sverige !!! Heja SD!!!!

 20. Hur fan är dom funtade som sitter och administrerar sådant här?
  Själv hade jag vägrat till och med vid hot om avsked, för någon
  stans måste vi väl börja att röra om i vad dessa fullblodsidioter
  åstadkommer, gamla människor som med råge har passerat 90 år
  kan inte få en plats på ett äldreboende, medan en sådan här figur
  kan bete sig hur som helst skicka hem fanskapet dit han hör och där
  sådana här sjukdomstillstånd är tillåtna. Man sätter inte 20 ungar
  till världen när man inte kan försörja dem, och detta sjuka spel
  görs i ett land som säger sig ha förbud mot Bigami??? Otroligt!

 21. Vad trevligt !
  Har man vägarna förbi så kan man titta in på en kopp kaffe och se hur fint de bor.
  Hur försörjer sig denna familj sig, vad jobbar mannen i huset med måntro ?

   • Fiffigt, han är inte tappad bakom en vagn !
    Han har tydligen fattat galoppen och utnyttjar den svenska gästfriheten till max samtidigt som infödda äkta naiva svenskar gnäller röstar fram 7 klövern och jobbar ihop till välfärdsnotan, vilka är smartast nysvenskarna eller vi infödda när det gäller dagens ta för sig av dagens generösa men sjuka svenska välfärdssystem riktat till hela världen ?
    Snart September och ödesval och förmodligen det sista svenska valet där icke total censur råder, allt hänger självklart på vilken framtida väg den svenska väljarkåren stakar ut åt Folkhemmet i höstens val.

 22. Tänk om kommunerna varit lika generösa att hjälpa våra fattigpensionärer som tvingat ut på gatan av våra politiker. Nu har hyran blivit så hög att bara ensamkommande ”barn” kan bo där, för kommunens skattebetalare står för hyran.

 23. Dessutom är han och en av fruarna snart åtalade för att försökt tvångsgifta bort en dotter. Dotter stack och finns numera på hemlig ort. Snygga människor våra styrande backar upp.

  • Åtalad för försök till tvångsgifte av sin dotter, det måste väl vara ett missförstånd Fake News som det idag modernt heter, inte sysslar väl nysvenskar med sådant som är förbjudet enligt svensk lag det vore ju inte ett schysst sätt att tacka det välkomnade Sverige för dess världssberömda gästfrihet !!!!!

 24. Oavsett vilka myndighetspersonerna är som tillåter detta lagbrott så ska de naturligtvis ställas inför rätta. Myndigheter skall icke anskaffa bostäder till några som inte har skyddsbehov, de ska endast ordna utvisningsbeslut för hela skaran, Verkställighet snabbast möjligt.

 25. Eftersom galenskapen fortsätter blir det allt fler fattigpensionärer som tvingas ut på gatan.
  De åker tunnelbana om nätterna för att hålla värmen.
  Detta är vad sossarna har åstadkommit med våra gamla som arbetat hela livet me de tyngsta jobben.
  Lövén skäms inte ett smack, han tror att folket skall rösta på honom för det har hans närmaste rövslickare sagt till honom.

  • Varför skall han skämmas? Det är ju så här väljarna i Sverige vill ha det!

   • Stefan Löfven är som prästen i kyrkan.
    Stefan Löfven står där framme och predikar med sitt floskler inför den allsmäktige församlingen.
    Församlingen är helt tysta och bara håller med.

 26. Jag måste snabbt söka upp ett jouröppet apotek för att köpa något lugnande. Mitt blod steg mot huvudet och gav en fruktansvärd huvudvärk.

  Jag ska sedan gå till socialen och begära 300 000:-/månaden för att jag blev inkompetent att utföra något annat än att ligga med min fru.

  Vi, alla svenskar, kan sluta arbeta och få nytta och ”glädje” av vårt liv för nu finns evidens för denna förvandling.

  Vi, alla svenskar, är ju dessutom en ”folkgrupp” (”med samma eller liknande intresse eller bakgrund”) och kan därför, i likhet med muslimer, inte klandras, kränkas eller på annat sätt utsättas för anmärkning!

  Vår framtid är vår!
  Vår njutning är fri!
  Vår ”familj” får bli hur stor som helst!
  Vår ekonomi är säkrad från staten!

  Ju fler barn desto fler lägenheter!
  Nu återstår tillståndet, enligt de snart rådande lagarna i Sverige, sharia,
  att ha flera fruar och att gifta sig med 12 åringa flickor.

  Halelulja – eller snarare – alla akba!

  Tur att alla svenska ”lador” är fulla med pengar!
  Tur att vi kan ta hand om alla muslimer från hela världen!
  Tur att vi har kontrakt att Sverige ska bli ett islamiskt land!
  Tur att jag är så gammal så att jag kan skita i det!
  Tur att jag kan säga: Det är rätt åt er, ni, 87%:are!

  Lycka till alla dumskallar, mig berör det inte!
  Jag vill inte ens ha en gravsten på svensk mark!

 27. Exemplet är nog bara den makabra toppen av isberget. Det kan inte vara lagligt av Migrationsverket att prioritera såna gigantiska resurser på så få personer. Den lyxen av bidragsturism är inga svenskar förunnat och skall inte vara tillåtet för någon. Hur kan myndigheterna ens tillåtas dela ut så orimliga skattemedel. Man kan tro att Migrationsverket medvetet provocerar allmänheten. Om det nu inte ligger jäv eller hot bakom vissa nyanländas orimliga särbehandling och kostnader? Vem fick fullmakt bestämma att svenska allmänheten har dessa vansinniga skyldigheter? Politiker bör inte ens försöka motivera den skyhöga skatten längre, eftersom Migrationsverket, det stora slukhålet för skattepengarna, tycks vara en främmande fientlig makt.

  • ”ruben!”

   Svaret på dina frågor är att socialdemokraterna, numera regeringsparti, skrev under ett kontrakt 1999, med muslimska brödraskapet (i vissa länder terroristklassat) att underlätta islamisering av Sverige och att ge fler muslimer positioner i ledande ställning.
   Du kan finna konrtaktet och mer info om detta på nätet eller i Petterssons blogg 2017.

   Om socialdemokraterna kommer att finnas kvar i någon maktposition efter valet är det definitiva söutet för nationen, staten och landet Sverige ett faktum.
   //age

   • Tack age!
    Det skulle förklara en del till synes huvudlösa beslut kan jag tänka mej. Skall leta upp infon om det är möjligt.

 28. Månggifte med olika fruar och världens mest feministiska
  regering. Hur går det ihop?

  • Samt det är infört i grundlagen med mångkultur och mångfald..
   Även av deras mångfald och kulturer som de för med sig hit går ej ihop med vår lagstiftning.

 29. Min morsa bor på ett demensboende och sitter mest i en rullstol och sover. För detta betalar hon 9000:- i månaden, dessutom fick hon restskatt på hela 18 kr. Hon började jobba när hon var 14år och har aldrig legat samhället till last. Det är skillnad på folk…

  • Mycket beklagligt men tyvärr dagens svenska verklighet, så behandlas gamla infödda äkta svenskar som jobbat bidragit och byggt upp Sverige till dagens välgödda föraktfulla nyadel (politikerna) det övriga förljugna etablissemanget och stackars inflyttade pensionsräddare och andra s.k stackars utsatta nysvenska grupper !
   Sådana väljare sådana makthavare, en ny sista chans i September att rädda det som räddas kan av dagens raserade Folkhem.

 30. Med tanke på åldern får man ju hoppa att det är ett av hans barn som har klätt ut sig till påskakärring och inte hans fru!

 31. Är ovannämnde mans yrkesutbildning av värde för Sverige? Tillför den landet någonting? Exempelvis sådant som Löfvén och kompani anför: läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, tandläkare etc.
  Eller han bara kapacitet i att avla barn?

 32. DE skall betala tillbaka ,med sina besparingar .. De här personer kom med vetskap att de skulle ”casha in” pengar utan att anstränga sig..
  Ut med regeringen som tillåter det och med fuskarna.

Lämna ett svar till Roland ram Avbryt svar