Bibelns profetior om islam

I 1 Mosebok i Gamla Testamentet finns profetior om muhammedanerna. GT är nertecknat 900 f Kr till 160 f Kr, d v s minst 700 år innan Muhammed föddes. Där berättas om patriarken Abraham som hade en egyptisk tjänstekvinna vid namn Hagar. Tillsammans fick de sonen Ismael som är anfader till ismaeliterna (muhammedanerna).

Inom islam betraktas Ismael som en profet och förfader till Muhammad. Han var associerad med Mecca och byggandet av Kaaba och också av somliga likställd med termen arab. Berättelser om Ismael finns inte bara i judiska och kristna texter såsom i Bibeln och i rabbinska Midrash men också i muslimska källor. Dessa inkluderar Koranen, kommentarer till Koranen (tafsir), Hadither (traditionerna; Muhammeds ord och gärningar) och i Isra’iliyat (muslimska texter om bibliska eller antika israelitiska personer som härstammar från judiska eller kristna källor).

I 1 Mos. 16: ”Och Herrens ängel sade till henne: “Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull.” Ytterligare sade Herrens ängel till henne: “Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande. Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder.”

Muslimernas antal uppgår nu till ca 1,6 miljarder och ”hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder” har ju varit en sanning genom hela islams historia, d v s de strider mot allt och alla och inte minst inbördes. Om detta läser vi varje dag och Thereligionofpeace redovisar ständigt ökande dödstal som konsekvens av dödskulten islam.

Profeten Sakarja föddes ca 550 år f Kr och hans bok finns i Gamla Testamentet. Den är apokalyptisk och ser genom syner in i framtiden och påminner om Daniels bok och om Uppenbarelseboken. I denna skriver profeten jämte mycket annat om olikfärgade hästar; röda, bruna, vita och fläckiga.

1:8 Jag hade en syn om natten: Jag fick se en man som red på en röd häst; och han höll stilla bland myrtenträden i dalsänkningen. Och bakom honom stodo andra hästar, röda, bruna och vita.

6:1 När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen voro av koppar.
6:2 För den första vagnen voro röda hästar, för den andra vagnen svarta hästar,
6:3 för den tredje vagnen vita hästar, och för den fjärde vagnen fläckiga hästar, starkare än de andra.
6:4 Då tog jag till orda och frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyda dessa, min herre?»
6:5 Ängeln svarade och sade till mig: »Det är himmelens fyra vindar, vilka nu draga ut, sedan de hava fått träda inför hela jordens Herre.
6:6 Vagnen med de svarta hästarna drager mot nordlandet, de vita följa efter dem, och de fläckiga draga mot sydlandet.»
6:7 Men när de som voro starkast skulle draga ut, voro de ivriga att få fara omkring på jorden. Då sade han: »Ja, I mån fara omkring på jorden.» Och de foro åstad omkring på jorden.
6:8 Därefter ropade han på mig och talade till mig och sade: »Se, genom dem som draga ut mot nordlandet skall jag släcka min vrede på nordlandet.»

Mannen som red på den röda hästen är Kristus som på korset gav sitt liv och blod till frälsning för dem som tror på honom.

De röda hästarna betecknar den apostoliska kristendomen som utbreddes runt Medelhavet efter Jesu död och som slutade i blodiga förföljelser. Av Jesu 12 lärjungar dog 8 martyrdöden. Judas Iskariot hängde sig och Johannes dog en naturlig död och för två är dödsorsaken oänd.

Efter de röda följde de svarta som utgör katolicismen som spred sig norrut i Europa före kristendomen.

Efter de svarta följde de vita som utgör kristendomen. Enligt Adam av Bremen sändes år 829 benediktinermunken Ansgar till nuvarande Sverige och mottogs väl av sveakungen Björn. Kung Björns rådgivare Herigar ingick i Ansgars första församling på Birka och är den förste nämnde svensken som blev kristen. Samtliga Skandinaviska länder har sedan många hundra år varit protestantiska. Sverige, officiellt sedan Uppsala möte 1593.

De fläckiga utgör islam som utbredde sig i ”sydlandet”, far omkring på jorden och är starkare än de andra.

Till skillnad från islam har Västerlandet separerat det sekulära från det religiösa och det är till viss del av den anledningen som de västerländska demokratierna har varit så exempellöst framgångsrika. Det finns en annan viktig faktor som den tyske sociologen, ekonomen, politikern och filosofen Max Weber har redovisat i boken The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism som utgavs i början på 1900-talet. I boken redovisar han den stora betydelse som protestantismen har haft för kapitalismen och välståndsutveckling. Boken finns översatt till svenska och tillgänglig vid ett fåtal bibliotek.

Den kyrklige reformatorn och protestanten Dr Martin Luther, har bl a bidragit genom att framhålla dygder som sparsamhet, arbetsmoral, att göra rätt för sig i samhället, inte ligga någon till last och att hjälpa sin nästa. Hans förkunnelse som har sitt fulla stöd i Bibeln, står numera inte högt i kurs inom den Lutherska Svenska Kyrkan. Dess lära har allt mer övergått till egenrättfärdighetslära och hedendom samtidigt som de samarbetar med islam, vars skrifter och förkunnelse inte har något som helst till övers för kristendomen och kristna.

Här finns en kortfattad jämförelse mellan Jesus och Muhammed, Jesu lärjungar och Muhammeds följeslagare, Bibeln och Koranen och kristet och muslimskt arv.

Islams lära består av det som står skrivet i Koranen och i Sunna (traditionen). Sunna består av sira (Muhammeds levnadsbeskrivning) och haditherna (Muhammeds göranden och låtanden). Denna lära är fullständigt väsensskild från Bibelns lära. Från länder som har sin kultur, styrelseskick och uppfostran baserad på denna dödskult, kan man inte vänta sig annat än elände, vilket har visat sig genom hela världshistorien sedan 600-talet.

Orden ”vi är män som älskar döden, just så som ni älskar livet” har sitt ursprung hos en av profeten Muhammeds främsta fältherrar, Khalid ibn al-Walid. Profeten kallade honom ”Guds svärd”. Han segrade i mer än hundra slag och det var med hjälp av hans svärd som hela Arabien enades under kalifatets flagga. Innan Khalid invaderade Persien skrev han följande varning till persernas kung: ”Bli muslim och var trygg, eller betala jizya (skatt för icke-muslimer), så kommer du och ditt folk under vårt beskydd. Om inte, så har du ingen förutom dig själv att klandra, då jag kommer med män som älskar döden, just så som ni älskar livet.”

Politikerna i 7-klövern och majoriteten av journalistkåren kallar som bekant dödskulten islam för ”fredens religion”. Man kan med fog fråga sig om de är både blinda och döva eller om de helt saknar förstånd.

2 thoughts on “Bibelns profetior om islam

  1. Antikrist finns just nu i kyrkomötet och i vår nuvarande ärkebiskop som inte kan förmå sig till att fördöma etnisk rensning av kristna i Mellanöstern.
    De tycker nog att folkmord är illa men att riskera att bli kallad rasist är värre.

    Det känns så befriande för själen och den egna tron att jag lämnat Svenska kyrkan på grund av deras totala kapitulation in i den vänsterextrema värdegrund som gäller i dag.

  2. Jag betraktar mig inte som kristen och är mindre förtjust i väckelsekristna. Men är lite andligt lagd och tycker det är ett stort mysterium att vi finns till. Men jag vill medge att islam kan vara denne Anti-Krist som skall få stort fotfäste den yttersta tiden som står i biblen. Det är ingen person utan en gigantisk rörelse som blir ytterst farlig.

Kommentera