Schweiz röstade: Public service blir kvar

MEDIA. Schweizarna fortsätter att betala för public service. Under söndagen röstade 71 procent emot ett förslag om att avskaffa den allmänna licensavgiften för radio och tv. 

Debatten om att slopa avgiften har blossat upp i landet sedan det omtalade ”No Billag”-initiativet. Rörelsen anser att Billag – den schweiziska motsvarigheten till Radiotjänst – är förlegad och att en avgift för alla skapar ett mindre konkurrenskraftigt och orättvist medielandskap.

Förespråkarna för det statliga radio- och tv-bolaget SRG SSR menar däremot att organisationen levererar samhällsinformation, analyser och opinion till alla medborgare, på de fyra officiella språken tyska, franska, italienska och rätoromanska.

Licensavgiften, för närvarande 451 franc, kommer nästa år att sänkas till 365 franc, motsvarande 3.200 kronor.

Tysk länk

I Sverige betalas Radio- och tv-avgift med 2.400 kronor per år. Då ingår:

Sveriges Television (SVT)
Sveriges Radio (SR)
Sveriges Utbildningsradio (UR)

Efter valet 2018 kommer riksdagen i Sverige eventuellt att besluta om att ta bort Radio- och TV-avgiften. Om förslaget godkänns börjar det gälla 1 januari 2019. Skatteverket blir ansvarig för att avgiften betalas.

• Tv-licensen infördes 1956 och kostade då 25 kronor per år.
• I början på 1970-talet infördes ett färgtillägg för de som hade färg-tv.
• Sedan 2010 har licensen hetat radio- och tv-avgift för att tydliggöra att pengarna går både till Sveriges Radio, SVT och UR.
• I dag ligger avgiften på 2.400 kronor per år och hushåll.
• 2019 kan den komma att ligga på 1 308 kronor per år och person, med diverse undantag.

3 thoughts on “Schweiz röstade: Public service blir kvar

  1. Vi ska ha kvar licensen för då kan man i alla fall avsäga sig att finansiera propagandan.

  2. En jämförelse mellan Sverige och Schweiz, vad gäller transparens, vore intressant. Kan säkert fungera som en varning om framtiden för schweizarna. De har det säkerligen ganska bra ändå, de får ju åtminstone rösta om saken. Vad jag förstår, så ägnar de sig en viss del åt direktdemokrati, på både gott och ont. Låter man folket bestämma i en sådan fråga så kan man sova hyfsat gott om natten, från bägge håll. Hej Schweiz!

    • Schweiz har ju förvisso sina kantoner och halvkantoner, jag kan tänka mig att det skiljer sig ganska mycket mellan dem. Det verkar finnas en ganska stark självbestämmanderätt; vore kul med någon med mer kunskap, som kan reda ut begreppen. 🙂

Kommentera