Stäng

”Detta är för mig det svenska. Det omistliga.” – Vilhelm Moberg, 6 juni 1944.

VALET 2018. Twitter och journalistvänstern brukar hylla Vilhelm Moberg men inte det han sa och stod för. Det svenska. 

Från Allmogen

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

– Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

23 reaktioner på “”Detta är för mig det svenska. Det omistliga.” – Vilhelm Moberg, 6 juni 1944.

 1. Ett stopp i massinvandringen till Sverige så att alla som redan är här blir omhändertagna hörs då och då och det låter ju väldigt fint men hur ska de tas om hand det sägs sällan, ska de efter ha fått sin bostad alla svenska sociala rättigheter och världsberömda svenska välfärdsbidrag ta ett eget ansvar och skaffa sig ett riktigt arbete betala skatt och bidra till det gemensamma samhället som vi infödda svenskar får och måste göra för att försörja oss själva och även försörja andra icke arbetssugna individer i Sverige ?
  Som sagt, svar önskas vad som egentligen menas med att ta om hand om de nysvenskar från nästan hela världen som redan är i Sverige.

 2. Mia:
  Har du aldrig funderat över varför alla (yngre) sitter och knappar på sina telefoner i bl.a. T-banan ?
  Detta upptäckte jag i början av 90-talet, i min dåtida hemstad.Därför tror jag mig veta svaret !
  Osäkerhet och den rädsla som spirar i moderna tider.Genom sitt knappande på dessa,är jag övertygad om att de känner sig inombords säkrare.
  Annat än på Mobergs tid,då man t.o.m. kunde samtala med helt okända personer,på bussar och tåg.På den tiden var Sverige tryggt,och ingen äldre dam kunde föreställa sig bli kullvräkt,av en arab/niggerslyngen och rånad på sin handväska.En av många orsaker till att jag personligen saknar den svunna tiden….

  1. Stenbock :
   Det du skriver är det som jag saknar allra mest, en tillit i samhället.
   Aldrig att jag tittade mig över axeln, aldrig att jag planerade vilken gata som jag skulle gå på, om jag skulle ta spårvagnen eller promena hem, om det var på dagen eller natten ingen skillnad, kort kjol eller shorts ingen fundering om det.
   Köpenhamn var ett helgmål, färja och tåg ingen rädsla………….stackars våra barn och barnbarn, vilket inferno de lever i !

 3. Vilhelm Moberg beskriver 40-talets Sverige. Det vore inressant att höra honomoch idyllen trängts tillbaka.Så det är inte bara invandrare som förändrat vårt land men det är väl bäst att jag tillägger att jag tycker att det har kommit allti för många.

  Det finns mycket som förbättrats också.
  Om man ska beskriva en grupp så var det på Mobergs tid fattigvården som gällde för de äldre . Pension utgick från 67 års ålder, lägre pension för kvinnor för de levde längre. Att folk idag lever upp till över 90 år idag ska inte ha någon betydelse enlig dagens svenskar, pensionen ska utgå vid samma ålder även om pensionstiden kan bli 35 år.
  Inga rollatorer eller andra hjälpmedel, ingen Färdtjänst, inga rabatter för pensionärer, ingen PRO, ingenting. Om det fanns hemtjänst vet jag inte.

  Men ändå har det väl aldrig gnällts så mycket över hur uselt dagens stackars pensionärer har det.
  Man var nöjdare förr.

  1. Vänta med det positiva för pensionärerna tills du varit det själv i 17-18 år.
   Håller dock med att det blivit på papperet bättre men hemtjänsten är inte så mycket att skryta över. 5-10 minuter besök morgon och kväll plus alarm och avgift 2100:- /mån av en total pension på 6938:- Inte mycket kvar till mat, kläder och del av hyra och andra levnadskostnader.

   1. ’Del av hyra’ låter som du har en partner där hemma och då har ni ju två inkomster att leva på.
    Det brukar pensionärer inte berätta när de pratar ekonomi, inte heller när de har ett bostadsbidrag på några tusen.

    Sedan beror ju pensionens storlek också på hur mycket man arbetat före pensionen.

   2. Om dom inte begår kollektivt självmord så går det åt helvete om man är Svensk men inte ”Svensk” med ÄFS, bostadsbidrag, tandvård, läkarvård, osv, utan att betalat 1kr i skatt, grattis Mia, det har vi råd med, men varför då inte råd att ge de våra som byggt upp vårt välstånd, gratis läkarvård, tandvård o bidrag? Är dom för måånga, färdiga för slakt?

   3. Kan du då svara på hur fan en som inte arbetat alls och aldrig kommer att göra det har betydligt bättre pension
    än sådana som jobbat i femtio år?? Det kallas förvisso
    försörjningsstöd, och så glömde du att tala om att dom
    har hyran betald upp till 6500 kr? Det är mycket du utelämnar för att försköna Sossarnas oerhörda svek
    mot dem som arbetat och gjort rätt för sig.

    Sen babblar du att dom oftast är två som har pension,
    jaha men ponera då att hon går bort, dom sitter i ett
    litet hus, ja matkostnaden för en person försvinner, men ska temperaturen sänkas till hälften , blir fastighetsskatten hälften, blir kostnaderna för underhåll hälften av vad den
    varit? Nej det enda som blir hälften är pensionen för den som blir kvar, för den bortgångnas pension ska ju delas ut
    till kollektivet som det så fint heter i socialistisk anda.

    Du är en väldigt cynisk person MIA du tycker att
    Svenska fattigpensionärer ska hovsamt be om
    allmosor från staten via Bostadsbidrag för att
    försöka överleva, men tycks inte ha något emot
    att dom som inte bidragit ska ha mer. Du måste
    jobba på försäkringskassan!

  2. Rättelse till min kommentar högre upp där det försvann en del:

   Det vore intressant att höra honom tala idag, år 2018 då en stor del av svenskarnas tillvaro styrs av datorer, mobiltelefoner och ett helt annat sätt att leva så att idyllen trängs undan.

   1. …och dessvärre styrs svenskarna även av en samling infantila politiker som är mer intresserade av utländska medborgares väl och ve än av det folk de är satta att värna om.

   2. Mia, tror du verkligen det var en idyll för en statare och hans hustru? Dum eller naiv?
    Vad jag skrev om dålig pension var min hustru, utbildad sjuksköterska endast arbetat 22 år i Sverige, men det är oändligt länge jämfört med vad många av de nytillkomna har gjort. De får utan prut mer kvar per månad tack vare skattebefrielsen. Allas lika värde och det tror du på?

   3. Då vet du ju förklaringen till din hustrus låga person, hon har jobbat för få år i Sverige.
    Det blir samma sak för de nyanlända som kommer hit sent i livet och inte hinner få ihop tillräckligt många arbetsår.

  3. Mia det är mycket mer i ”Svenskhet” som Moberg skriver som du vill reducera till hjälpmedel, pension och levnadsstandard, som har ändrats. Migration har alltid påverkat samhället och den nuvarande invasion av folk som bara söker sig till välfärd genom ”parasitivism” har medfört segregation(aktivt eget val att inte integrera sig) som är orsak av ett allt mer negativ scenario i Sverige. Det gäller kultur, religion, moral, intellekt, mentalitet som har påverkat systemet och skulle kunna lägga upp massa fakta, argument, dokumentation, statistik för att visa verkligenheten men för att göra det kort sammanfattar jag med att säga..
   Fråga migranter av 1, 2 och 3 generation, av de som inte vill integrera sig, vad är det värsta svordom de kan bli kallad..
   Jag gör det lätt för dig, om du inte visste,
   ”Svenne”…

   1. Bra sammanfattning av det som förändrat Mobergs dåtida genuina svensk fattiga,men lyckligare tider ! Folk var tillfreds i sin svåra tillvaro,att skaffa dagens föda men alla strävade efter bättre framtida år.Hur många ser idag ljust på framtiden ?
    Raka motsatsen folk jobbar och strävar,men dagens politiker förhindrar bättre tider.Istället importerar man en mängd parasiter,som vill i grunden förändra vårt samhälle till det,som de ”flytt” från.
    Inte enbart sin religion,utan hela den kultur de vuxit upp i,vill man förändra och omsätta hos oss i Norden.

   2. Ki Kollbrunner.
    Jag känner mig förolämpad av att någon kallar de där för ”Svenne”, eller ännu värre, ”Svensk”.

   3. Ki Kollbrunner

    Jag tog upp de äldres situation, eftersom jag anser att man numera aldrig är nöjd till skillnad mot förr.
    Och att det är mycket annat som ändrats i samhället sedan 40-talet även utan invandrare.

    När jag sitter på tunnelbanan så är 9 av 10 helt försjunkna i sin mobiltelefon och så är det överallt, var folk än befinner sig numera och det blir en annan stämning mot tidigare.
    Moberg skriver om en helt annan tillvaro.

    Vad det gäller integration, så bidrar knappast SD-sympatisörer till detta eftersom många har en sådan fientlig inställning till de som kommer hit. Det är svårt att integrera sig om man möts av utfrysning.

    Parasitivism? Ja de nyanlända tar emot det som det svenska samhället erbjuder, vilket är mest under de 2 första åren med etableringsersättning. De som sedan behöver hjälp får det på samma sätt som svenskar får socialbidrag.

    Jag vill också behålla mer av det svenska i Sverige och säger för sjuttioelfte gången att för MÅNGA har tagits emot.
    Inte bra för någon.

   4. Integreras?
    Ingen bad dem att komma hit så vi är inte skyldiga dem något.
    De har tvingat sig på oss.
    De kunde integrera sig i ett land med närstående folkslag, mycket bättre för alla.

   5. Som om du för 81:e gången säger det kommit för många så undrar jag var din minimigräns ligger?
    Hur få kan du finna dig i som släpps in?
    Vill väldigt gärna veta.

  4. Jaha, så då var det trots all mycket bättre förr när Sverige var mer homogent och vackert.
   Tackar för klargörandet. 🙂

   1. Jag skulle föredra helt uppehåll av asylmottagning under en period, så man får lättare att klara av de som redan är här.

   2. Inga siffror alltså, nähä.
    Å andra sidan spelar det ju ingen roll eftersom ditt svar säger allt.
    Egentligen dumt av mig att fråga dig när jag redan visste var du står.
    Uppehåll eller inte, du vill bara fortsätta att fylla upp Sverige med den sortens människor vi ser alltfler av dag för dag och det till varje pris.

 4. Tack för denna påminnelse! En påminnelse om vari det svenska ligger, vilket vi dock snart har glömt, då det numera är fult att yppa sådana tankar eller formulera sådana beskrivningar om oss själva och vad som format oss.

  Det är stor litteratur som (ännu?) finns i skolbibliotekens hyllor, men berättar lärarna längre om Wilhelm Moberg och läser man ur hans böcker för de äldre eleverna, för att nå ut och kanske locka nya läsare?

  Av någon anledning började jag gråta när jag läste här idag. Visserligen gråter jag lätt numera; över alltings elände i detta land och över oron om vad som kommer att hända.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: