Grattis Finland 100 år 6.12.2017 !


HISTORIA. Det krävdes oerhört modiga politiker som såg sin chans och tog den blixtsnabbt och utan att tveka i ett unikt samarbete, ett enat folk och en stor portion tur för att uppnå Finlands självständighet 6.12.1917.

Nedan de spännande historiska detaljerna i korthet.

Finland var som känt en del av Sverige fram till 1809, då Finland blev en del av Ryssland som en följden av ett förlorat krig mot Ryssland.

Finland lyckades förbli ett relativt självständigt storfurstendöme i Ryssland trots ett antal förryskningsförsök. Finland lyckades bl.a. behålla sin egen lantdag (motsvarande riksdag), vars ledamöter från 1907 valdes av folket och oinskränkt kvinnlig rösträtt och valbarhet infördes som första land i Europa.

Den ryska revolutionen i mars 1917 förändrade läget totalt och ett fönster öppnades i och med kaoset i Ryssland, som nu hade betydligt större saker att fundera på än lilla Finland.

De finska socialisterna började omedelbart förhandla med ryssarna om självständighet. Josef Stalin kom till Finland i november 1917 för att agitera för en revolution också i Finland.

Detta kunde ju de borgerliga partierna inte godkänna så den 15 november 1917 konstaterade lantdagen som hade borgerlig majoritet att den innehade den högsta makten i Finland. Bara 12 dagar senare utnämnde lantdagen en borgerlig senat (motsvarande regering) som leddes av P.E. Svinhufvud. Bara några dagar senare, den 4 december 1917, godkände senaten självständighetsdeklarationen och lantdagen godkände självständighetsdeklarationen endast två dagar senare den 6 december 1917 med de borgerliga rösternas majoritet.

Socialdemokraterna önskade nog självständighet för Finland, men de skulle ha önskat att självständighetsdeklarationen skulle ha godkänts av lantdagen först efter att Ryssland skulle ha erkänt Finlands självständighet.

Trots sin förlust i lantdagen, åkte socialdemokraterna och socialisterna genast till Ryssland för att förhandla om Rysslands erkännande av självständigheten. P.E. Svinhufvud och en liten delegation åkte i slutet av december 1917 med tåg till Moskva och de allra sista timmarna av år 1917 erkände Ryssland under ledning av Lenin Finlands självständighet.

Sverige erkände snabbt Finlands självständighet liksom många andra västländer. Stort tack för det !

Såhär lyder självständighetsdeklarationen i sin helhet:

Finlands lantdag har den 15.11.1917 i stöd av paragraf 38 i regeringsformen förklarat sig inneha högsta makten även som sedermera för landet tillsatt en regering, vilket i sin förnämsta uppgift gjort förverkligandet och tryggandet av Finlands statliga självständighet. Finlands folk har tagit sitt öde i egna händer och de närvarande förhållandena både berättigar och förpliktar det samma. Finlands folk är djupt medvetet om att det samma kan fyllas i nationella och allmän mänskliga uppgift ändast så som fullkomligt fritt, sekelsgamla frihetslängtan bör nu uppfyllas. Finlands folk skall träda in bland övriga folk som en oavhängig nation. Uppnåendet av detta mål påkallar vissa åtgärder från lantdagens sida. Finlands gällande regeringsform, som icke är omedelbart lämpligt till närvarande förhållanden fordrar en fullständig omarbetning. Regeringen har för den skull nu till lantdagens handledning överlämnat ett förslag till regeringsform för Finland byggt på grundsatsen att Finland skall vara en oberoende republik. Regeringen har samtidigt avgivit förslag till grundlagstadgande. Regeringen skall göra en hänvändning till övriga makter för att få vårt självständighet erkännt. Detta är skärskilt i närvarande stund oundvikligt för hungerns nöd och arbetsbristen i landet tvingar regeringen att träda i förbindelse med utländska makter för att av dem få hjälp för livsmedel och för industrins behov. Ett av det pågående världskrigets viktigaste mål är att icke ett enda folk skall vara tvunget att mot sitt eget vilja stå beroende av ett annat. Det finska folket vågar tro att det fria ryska folket och dess konstituerande nationalförsamling icke skulle vilja ligga in i vägen för Finlands strävan att intaga en plats bland de fria och oavhängiga nationer.


23 responses to “Grattis Finland 100 år 6.12.2017 !

 • Gunnar

  När man ser och hur Finland hyllar sin nationaldag, borde den svenska regering ställas i skamvrån.
  Så här hyllar Finnarna sitt fäderneslandet: https://www.youtube.com/watch?v=QLg8-Oo3FGg
  En ensam patriot gör vad han kan: https://www.youtube.com/watch?v=c-52yOqFvZM

  Gilla

 • Ståfräs

  Feministregeringen kämpar säkert för att förbjuda ABBA, Pippi Långstrump, ( all vad Astrid skrivit), W Moberg, m.fl., det är ju kränkande mot allt o alla(h), däremot får Internationalen full spis o andra kända stycken ur Koranen, grattis PK! För det gamla Sverige kommer inte tillbaka enligt Mona.

  Gilla

 • Tony

  Grattis Finland till era hundra år, och för att ni skildes från
  Dårhuset i väster!

  Gilla

 • Luntan

  Tack Finlandssvenskan!
  Skulle kunna informera Rikssvenskarna om mycket mer men nöjer mig med att kommentera Sibelius geniala Finlandia, som fick uppföras bara en enda gång! varefter det förbjöds av de Ryska myndigheterna.
  / Helt Finlandssvensk, född den 30 jan. 1944 i krigets Helsingfors som blev utsatt för över 2.000 terrorattacker i februari av ryska bomb och jaktplan.

  Gilla

 • Kalle Anka

  Politikerna i Finland tänker i första hand på sin egen befolkning, till skillnad mot Sverige där politikerna skänker bort landet till asylbedragare.

  Gilla

  • Norbert H

   Gör man det i Finland, verkligen?
   Tror inte jag det.

   Gilla

   • finlandssvenskan

    Skillnaden mellan politikerna i Finland och Sverige är nog stor. Det beror på att vi har direkta folkval i kommun och riksdag, alltså den person som fått mest röster blir vald och partiet kan inte styra detta på något sätt. En asylamnesti skulle vara helt otänkbar i Finland !

    Gilla

 • Selma

  Finska folket ser ut som vi gjorde i sverige på 50-talet , ljusa o fina med blont hår

  Gilla

 • Argus

  Jag förstår inte varför många skriver på finska. Finland har två officiella språk, finska och svenska. Till skillnad mot Sverige som har sex officiella språk, än så länge. Tack för det Ruinfeldt. I Finland finns två nationer (eller folkgrupper), finnar och finlandssvenskar som troligen från början utgjordes av svenskar i förskingringen. Eftersom nationalitet baseras på ursprung, språk och kultur är det högst troligt att dessa på vissa håll inte är renodlade utan att språket, inte ursprunget, är den avgörande skillnaden då det torde förekomma myriader av äktenskap över språkgränsen sedan 1100-talet. Alla med rötterna i Finland kallas finländare oavsett modersmål.

  Härmed slut på ”ensimmäinen oppitunti”. 😉

  Mvh

  Argus von Messerschmitt

  Gilla

  • sinkku

   Varför skriva på finska? 😀

   1) Svenska var elitens språk och det enda administrativa språket fram till ca 1880, då den nationalistiska rörelsen gav det finska språket högre status. Med bara finska måste man ‘bli vid sin läst’.
   2) Finska talas av ca 95% av befolkningen i Finland.
   3) The Finnish immigrants who moved to Sweden in the 1950s and 1960s were sometimes despised as being a very ”low-class” people, as portrayed in the Swedish book and movie Svinalängorna (wikipedia)
   4) Dessutom vill väl finnar knappast misstas för att vara svennar, för än idag betraktas svenskar på många håll som fjolliga och förmer än andra. De kallas för ”hurri”, för att de säger ”hurra, hurra” hela tiden. 5) Erfarenhet visar också att svennar inte förstår ett ord av finska, så att man även i offentlighet kan säga vilka hemligheter man vill.

   Onneksi olkoon 100-vuotias Suomi!!

   Gilla

   • Argus

    På mitt folkupplysande inlägg svarar du med fobiska halvsanningar. 😉

    1) Svenska var lingua franca inom dåtidens konungarike som inte bara bestod av Sverige (dit även Finland räknades) utan även diverse besittningar runt Östersjön. Finlandiseringen, som bland annat bestod av en total reformation av det finska [skrift]språket under ledning av JL Runeberg m.fl., var en reaktion på försöken att förryska storfurstendömet.

    2) Eftersom de flest, om inte alla, elever läser både finska och svenska i skolorna har en kvalificerad majoritet finska och svenska som första eller andra språk. Ett lysande undantag var friherren, officeren och statsmannen Carl Gustaf Emil Mannerheim, Republiken Finlands fader, som hade svenska som modersmål men finska som femtespråk.

    3) Trots sin lägre eller obefintliga industriutbildning fick dessa människor arbete från första dagen då svensk industri var i skriande behov av arbetskraft. På grund av omflyttningar och invandring rådde en bostadskris även på sextiotalet vilket resulterade i miljonprogrammet som idag till stora delar kan betraktas som förlorade på grund av senare års politik. Det var alltså ingalunda enbart finländska medborgare som for illa under de här åren utan även många andra som inte hade ekonomisk förmåga att skaffa en egen bostad.

    4) Det är många som misstagit vår förmåga att kunna kompromissa med undfallenhet. Det stora saltsjöbadsavtalet mellan SAF och LO lade grunden till arbetsfred som var en av hörnpelarna i den enastående välfärdsutveckling som vi upplevde fram till 1970-talet då Palme kom till makten. ”Hurri” anses av de flesta syfta på svenskans vanliga frågeord ”hur”, ”hur då” och ”hur sa”. Jag kan på rak arm erinra mig en enda svensk som opåkallat sagt ”hurra, hurra”.

    5) ”Svenne” är en nedsättande term som brukas av ”nysvenskar” i ett försök att inte känna sig underlägsen intellektuellt och kulturellt. Det är såvitt jag kunnat utröna dubbelt så många finska låneord i svenskan som svenska låneord i riksfinska. I finskan blev ”väri” kvar efter reformeringen medan vi använder ”pojke” och rappakalja, det senare dock i annan betydelse. Att använda finskan som ”rövarspråk” kan visa sig vara dåligt omdöme då det finns öar av finskspråkighet lite varstans.

    I övrigt är det finska lejonet en svensk heraldisk figur och att det balanserar på en kroksabel ska illustrera att Finland är Västeuropas gräns mot österlandet. Finlands nationalsång skrevs av en svensk och tonsattes av en tysk. Den finska flaggan har sina anor i Andreaskorset som Kejsardömet Rysslands örlogsflagga använde fast med det skandinaviska korset.

    Med det sagt så vill jag gratulera Republiken Finland på hundraårsdagen. Man kan bara drömma om hur utvecklingen varit om inte Cronstedt hade gett upp Sveaborg utan strid. Ett landsförräderi som bara överskuggas av Ruinfeldts.

    Mvh
    Argus von Messerschmitt

    Gilla

 • Ståfräs

  Jag har stor respekt för alla finländare och för mej är Ni våra riktiga bröder o systrar, grattis!
  Har jobbat mkt där och alltid trivts.

  Gilla

 • centurion

  Och Morgan…håll igen näbben nu, annars blir det ¨polsk riksdag¨.

  Gilla

 • lillamy

  Paljon onnea vaan!

  Gilla

 • Sixten

  De blev självständiga bara för att nu bli koloniserade av idel annat…
  Säger inte mer.

  Gilla

 • Mimi N.

  Grattis, Finland ! Beklagar sorgen, Rumänien !

  Tre dagars landssorg utlystes i Rumänien med flaggan på halv stång efter förlusten av Mihai I, en folkkär person, en god människa och trogen kristen som älskade sitt land in i sista ögonblicket – rumänernas monark som konfronterade Hitler genom att ge order att arrestera dennes rumänska marionett och köra ut tyskarna ur landet. Kungen hade då fyllt 21 och fick bestämma själv.
  1947 blev han utsatt för utpressning: kommunisterna hade arresterat 1000 protesterande studenter och hotade att avrätta dem om inte kungen abdikerade. Han lämnade landet ”med döden i själen”.
  1992 mottogs han med jubel av en miljon bukarestbor som skanderade: ”Monarhia salveaza România” (=monarkin ska rädda Rumänien) och när PSD och president Iliescu förkortade kungens besök, ropade folket: ”Majestate, nu pleca, asta este tara ta !” (=Ers majestät, åk inte, här är ditt land !). Iliescu var så skrämd att han vägrade ge kungen tillbaka rumänska medborgarskapet. När Iliescus mandat var över 1997, blev Mihai I – formellt – rumän igen.
  Landets president Iohannis höll ett fint minnesord tidigare idag. Imorgon kommer vår sista konung tillbaka för att sova sin sista sömn här.

  Gilla

 • Dalmasen

  Grattis Finland !!!
  Ett av de land som fortfarande värnar sin integritet med
  Traditioner och dyl.
  Burkafritt och moskéer får inga bygglov. Så ska det vara.
  Heja Finland fortsätt som ni gör nu, ni är stora vinnare i längden.
  Hälsningar från ett Sverige som inte är eller verkar bli sej likt igen.

  Gilla

  • Sven-Erik

   Till Finland och landets folk, Ni förtjänar den glädje ni känner på landets hundraårsjubileum för nationell frihet. Ni minns med stolthet och saknad de som offrade sitt liv för er frihet – era hjältar
   I Sverige fanns då de som gjorde Finlands sak vår sak under andra världskriget. De var era hjältar.
   Idag i Sverige finns ingen nationellt enande kraft.
   Är det bristen på hjältar som offrat sina liv för den svenska nationens frihet som gör att sju(k)- klövern offrar allt svenskt?
   Grattis Finland

   Gilla

 • Utvandrad

  Onnittelut Suomessa

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: