De frånvarande fädernas folk – När man har det så bra, varför ska man då jobba?


INVANDRING. Nedanstående är från en artikel i Göteborgsposten publicerad den 28 oktober 2007, vi skrev om det på bloggen i augusti 2010. På den tiden för snart tio år sedan tordes PK-media fortfarande vara lite ärliga när det gällde asylinvandringen men den ärligheten försvann före och efter riksdagsvalet 2010 när Sverigedemokraternas framgångar började märkas. Herr och fru PK trodde att det skulle gå att ljuga bort SD.  

nar_det_regnar

Ett utdrag ur artikeln i GP. ”Varannan somalisk kvinna med hemmavarande barn i Göteborg får underhållsstöd. Barnens far bor alltså inte med familjen och i hans ställe står samhället för barnens försörjning. Ofta är det sant att mannen inte bor med familjen. Ibland är det delvis sant, somaliska män lever inte sällan en ambulerande tillvaro som innebär att de periodvis bor med familjen, periodvis någon annanstans. Och ibland handlar det om rent bidragsfusk.

Tolken Abdi igen: – Jag har tolkat åt folk som jag vet ljuger, som lever tillsammans.

Flera andra somaliska tolkar bekräftar den bilden, att familjer väljer bidragsfusk för att bättra på ekonomin. Ibland därför att kvinnan vill kunna skicka mera pengar till behövande släktingar i hemlandet, ibland därför att mannen behöver pengar till drogen kat, som blivit ett gissel för den somaliska folkgruppen i Göteborg”.

Ett folk med tusenårig historia håller på att gå under, i Sverige idag. Det svenska bidragssamhället, fäder som överger sina familjer och arbetsmarknaden bidrar till katastrofen. Grov kriminalitet, utbrett missbruk, bidragsfusk, usla skolbetyg, splittrade familjer och skyhög arbetslöshet berättas det om i Göteborgsposten.  

 • Varannan somalisk kvinna inte lever med sina barns far.
 • Bara tre av tio somaliska ungdomar har fullständigt betyg från 9:an.
 • Var femte ung somalisk man varit misstänkt för våldsbrott.
 • Nästan hälften av somalierna hade noll i arbetsinkomst 2005.

– Det låter grymt, men det svenska samhället borde ha hårdare koll på somaliska män. Männen måste lära sig att skaffar man en familj så ska man också försörja den, säger tolken Abdi.

En man som överger sin hustru och sina barn är en föraktad person i Somalia.

Varannan somalisk kvinna med hemmavarande barn i Göteborg får underhållsstöd. Barnens far bor alltså inte med familjen och i hans ställe står samhället för barnens försörjning. Flera somaliska tolkar bekräftar den bilden, att familjer väljer bidragsfusk för att bättra på ekonomin.
– I koranen står att man ska fullfölja löften och avtal. Respekterar man inte de svenska försörjnings- och omsorgssystemen så är det olagliga pengar, det är nästan som att stjäla, det är haram, förbjudet enligt islam. Och det ger somalier dåligt rykte, det skadar de vuxnas självkänsla och andlighet och ger barnen en dålig bild av sina föräldrar.
I nästan varannan somalisk barnfamilj i Göteborg finns fyra eller fler barn under 17 år. Bara en av 25 barnfamiljer i Sverige har så många barn.
En ensamstående mamma i Hammarkullen, utan jobb och med fyra barn födda mellan 1991 och 2004, är garanterad (år 2007) 19 393 kronor i månaden i barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och försörjningsstöd. Dessutom får hon baserat på behov, hjälp med kostnader för vård och medicin, hushållsel, tandvård, förnyelse av husgeråd och utrustning i hemmet och ”andra godtagbara behov”.

Oavsett orsak kvarstår faktum – många somaliska ungdomar har dåliga skolresultat, vilket ökar risken för kriminalitet.

– De somaliska männen tycker att barnen är mammans och det svenska samhällets ansvar, inte deras.

Göteborgspolisen har studerat unga somaliers brottslighet. Rapporten skrevs av Maria Wallin, utredare på Göteborgspolisen. Hon talar om ”oerhört obehagligt våld även bland unga förövare”. I genomsnitt misstänktes varje gärningsman för ett tiotal rån eller misshandelsfall.
– Jag har inte stött på så grov våldsbrottslighet tidigare. 31 av de sammanlagt 66 manliga individer som misstänktes för våldsbrott hade hotat med eller använt kniv.

Det är dåligt med jobb, en del män har fått jobb som taxi- eller busschaufför, alla vill inte ha de jobb som erbjuds.

För ett år sedan startade en utbildning för tio somaliska kvinnor med inriktning på hotell och hushållsnära tjänster. Åtta kvinnor fullföljde kursen, som i våras avslutades med en träff med en presumtiv arbetsgivare, en städfirma. Problemet var bara att tre av kvinnorna, som under utbildning varit helt normalt klädda, kom till avslutningen i heltäckande klädsel.  Städbolaget konstaterade att de tre på grund av sin klädsel inte vara anställningsbara.

Abdulahi Mohammed arbetar sedan flera år som tolk i Göteborg, han säger att I Sverige är det ”hålla handen” hela vägen. De berövas sitt självförtroende och det enda de behöver göra för att få socialbidraget är att gå på SFI och se till att inte bli godkända där. Med ett exempel från nomadlivets Somalia belyser han det svenska bidragssystemet passiviserande inverkan:

– När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden – socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?

– Men, säger han, placera samma människor i England eller USA, då kickar nomadsystemet in och de blir väldigt företagsamma.

-Pettersson noterar att 2007 skrev media om somaliskt bidragsfusk, somalisk brottslighet, dåliga skolresultat för somalier,  vägran att ta jobb som erbjöds osv. är det någon som tror att det har blivit bättre som politikerna lovat och som de lovar varje år och varje gång de öppnar munnen i frågan…


11 responses to “De frånvarande fädernas folk – När man har det så bra, varför ska man då jobba?

 • Om somalier | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] De frånvarande fädernas folk – När man har det så bra, varför ska man då jobba? […]

  Gilla

 • Arbetslöshet bland utrikes födda | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] Nöjd somalier tuggar khat och säger: När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen.– När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden – socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?– Abdulahi Mohammed, somalisk tolk i Göteborg enligt Göteborgs-Posten  […]

  Gilla

 • Arbetslösheten präglar somaliers liv i Sverige | Petterssons gör skillnad!

  […] -Pettersson minns historien på bloggen år 2010 om De frånvarande fädernas folk – När man har det så bra, varför ska man då jobba? […]

  Gilla

 • Kenth Andersson

  I 7 klöverns rika och totalt kravlösa Sverige räcker det med som alla vet att vi infödda hederliga svenskar jobbar och försörjer alla samhällsparasiter som inte vill arbeta !

  Gilla

 • Lagro

  Somalia har blivit utsatt för upprepade svält katastrofer den värsta var 2010-2012 när ca 300.000 människor dog av hunger.
  Socialisterna såg ett gyllene tillfälle att importera röster från området därför det är känt att mussarna de sympatiserar med socialismen , som kan lätt bevisas med att se till valresultaten i valdistrikt där det finns mycket mussar.
  Någon konsekvent analys kan aldrig ha gjorts gällande den här asylinvandringen från Somalia och även andra musse länder.
  De här människorna hade ingen utbildning det är också 60-70 % som kan varken läsa eller skriva i landet, det finns ingen obligatorisk skolgång.
  Somalierna blev bidragsberoende som sedan kompletterades med kriminalitet, som sedan blivit en fortsatt verksamhet.
  Somalierna har stora familjer och barnen har en undermålig skolgång som gör att de också hamnar lätt i kriminalitet, det blir ringar på vattnet.
  Därför kommer kriminaliteten att växa mycket kraftigt framöver enligt all logik, nu gäller inte det här enbart asylinvandrare från Somalia utan kan ses som liknande gällande andra musseländer som är utsedda till asylländer.
  För polisen att lösa brotten blir mycket svårt därför det är en organiserad
  gängkriminalitet.
  De här musse samhällena är uppbyggda på klaner som är släkt med varandra och mycket starka lojalitetsband mellan medlemmarna.
  Man kan utan överdrift påstå att sossarna har bidragit till en stor kriminalitet genom röstimporten.

  Gilla

  • Lagro

   Nu är många från musseländerna skickliga på att utnyttja olika välfärdssystem.
   Ett sätt är att de genom anhörighetes invandringen tar in kvinnor och det kan vara handikappade barn eller anhöriga sådana som ger saftiga vårdnadsbidrag.
   Eftersom det görs ingen DNA kontroll kan det röra sig om avlägsna släktingar som uppges som deras barn.
   Många familjer är skilda på pappret men inte i verkligheten, därför det ställer sig ekonomiskt förmånligare att vara skild.
   Det måste vara enorma summor som går ut från landet genom den här röstimporten, därför alla kan man påstå skickar pengar till sina hemländer, det kan vara till nära släktingar eller att de skall starta företag där.
   I Somalia är den största inkomstkällan pengar som skickas från de som bor i utlandet och landet har idag en boom av nyetablerade små företag.
   Sedan 2007 -2017 har Sverige ökat netto sin befolkning med 1 miljon och de flesta är mussar, därför är det enorma pengar som går ut från landet.
   Att Sverige genom folkökningen får stora påfrestningar på miljön, och ett betydligt större elbehov, kanske behövs ett nytt kärnkraftverk, sådant nämns inte, bland annat av Miljöpartiet.
   Det är befolkningstillväxten som är hotet mot miljön och klimatet, men Miljöpartiet stimulerar istället befolkningstillväxten.
   Sverige behövde ingen befolkningstillväxt det räckte gott med 9 miljoner 2007 mot att det idag finns 10 miljoner.
   Industrin har inte efterfrågat mer folk sedan 2007 istället minskat personal genom automation.
   Banker, resebyråer och liknande företag har också minskat kraftigt sin personal, stora köpcentra och näthandel gör att arbetsplatser minskar.

   Gilla

 • age

  Det var en med troligen begynnande Alzheimers (dåligt omdöme),
  som uttryckte: ”Öppna ERA hjärtan!”

  En nära vän fick den prognosen; Körkortet drogs in direkt.
  Kanske något att fundera på för den som uttryckte sig så?

  Gilla

 • eva

  Somalier! Åsynen av somalier gör mig bara förbannad och det hymlar jag inte med.

  Gilla

 • Lena

  Somalier har väl inget land vunnit på!

  Gilla

 • centurion

  Lite OT: Det är inte ofta numera, som man sänker garden och bevittnar SVT´s rappakalja, men jag får krypa till korset och erkänna. Appropå korset så fick jag se en snutt av SVT2´s program om prällen Mikael Billemar igen. Han som skämde ut sig så pass förra gången med sin naiva och underdåniga inställning till islamismen. Nu var det alltså redan dags igen med ny självförnekelse och oförbehållsam hyllning till mohammed´s irrläror. Fattar han inte att han kan bli av med jobbet eller få halsen avskuren. För det finns knappast något som mussarna hatar mer än kristna och judar. Kan citera, Matteus 6:24 : ”Ingen kan tjäna flera herrar”. Har han gjort bort sig nu igen, Micke ?

  Gilla

 • Andy

  Svensk kräkmedia svenska jornalister har slutat länge sen att granska Makten istället granskar dom Folket. Så sant skrivit av Katarina Janouch

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: