Varför följer Sverige inte FN:s flyktingkonvention och visa ut alla som inte uppfyller kraven i den


INVANDRING. I går fattade regeringen beslut att de ”ensamkommande” som kom innan den 24 november 2015 och har haft handläggningstider på minst 15 månader ska få en ny chans att få stanna. Inget av detta är något skäl till asyl. Det är skyddskäl som gäller och det skälet påverkas inte av ett visst datum eller långa handläggningstider. 

Knappt 3 % av dem som kommer över Medelhavet är flyktingar enligt FN. Resten är ekonomiska migranter.

En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring, varvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

FN:s flyktingkonvention stadgar också att flyktingar ska behandlas likvärdigt med andra utlänningar på det mottagande landets territorium. Alltså ska de stå i kö för bostad som alla andra.

Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer. De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes 1990 den så kallade Dublinkonventionen, 2003 ersatt av Dublinförordningen. Enligt förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU. Detta kallas för principen om första asylland.

I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar invandringsvänliga debattörer gärna till FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort.

Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är artikel 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Sverige går idag tvärs mot FN:s flyktingkonvention då vi tvärtom verkar vilja förstärka nationella identiteter istället för att arbeta med att assimilera dem in i värdlandet i likhet med FN:s anda.

FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med tydliga krav på den asylsökandes lagefterlevnad samt den säger klart och tydligt att de nya svenskarna ska assimileras. Exakt det som Sverigedemokraterna säger. Så den politiker som påstår att SD är rasister och fascister kallar samtidigt FN rasister och fascister. 

-Pettersson tycker att det är alldeles för lätt att utnyttja asylrätten. När regeringen i praktiken ger  möjlighet till uppehållstillstånd för en viss grupp med hänvisning till långa handläggningstider, då skapar det inte ordning, reda och respekt för lagen utan godtycke och andra grupper ser att det lönar sig att protestera i stället för att åka hem.

 • Dels av ekonomiska flyktingar för fattigdom är inget asylskäl.
 • Dels genom att resa genom mängder av fredliga länder för att komma till Sverige.
 • Dels genom att systematiskt och grovt åsidosätta värdlandets lagar och förordningar.
 • Dels genom att vägra assimilera sig, vilket till stor del är politikerna och journalisternas fel.

Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att Sverige följer FN:s flyktingkonvention, för inte kan vi påstå att FN är rasistiskt.

Alltså

 1. Första fredliga land den asylsökande anländer till gäller.
 2. Assimilering, den kulturella särarten överges i mötet med majoritetssamhället.
 3. Värdlandets lagar och regler ska gälla.
 4. Alternativet till 1-3 är hemresa

34 responses to “Varför följer Sverige inte FN:s flyktingkonvention och visa ut alla som inte uppfyller kraven i den

 • Den opartiska lokaltidningen som återigen rapporterar partiskt om invandrare | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] skriver inte den Eskilstunastyrda lokaltidningen om de lagar som faktiskt gäller i stället för att ta upp en lag som inte […]

  Gilla

 • Marockanska gatubarnen har lämnat Stockholm | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] följer ni inte FN:s flyktingkonvention om första […]

  Gilla

 • Illegal invandrare och fifflare: Lyft fram svenska värderingar | Petterssons gör skillnad!

  […] ute i kylan i årtionden. Skälet är Sverigedemokraterna. SD har framhävt det svenska och som FN:s flyktingkonvention krävt assimilation – att nya svenskar ska förmås släppa taget om kultur, värderingar och traditioner. Och det […]

  Gilla

 • Regeringen vill sänka identifieringskravet för att ”ensamkommande” ska få stanna! | Petterssons gör skillnad!

  […] lag räcker för våra svenska politiker, jurister och journalister så går det att ta till  FN:s flyktingkonvention. Där står bland annat att den asylsökande har bevisbördan om identitet, ålder och bakgrund, […]

  Gilla

 • Följ lagen och slipp problemen med de ”ensamkommande flyktingbarnen” | Petterssons gör skillnad!

  […] lag räcker för våra svenska politiker, jurister och journalister så går det att ta till  FN:s flyktingkonvention. Där står bland annat att den asylsökande har bevisbördan om identitet, ålder och bakgrund, […]

  Gilla

 • 36.000 kan ha fått uppehållstillstånd felaktigt | Petterssons gör skillnad!

  […] fler än 36.000 har fått uppehållstillstånd felaktigt. Vi borde följa svenska lagar och FN:s flyktingkonvention så blev det betydligt […]

  Gilla

 • Jonas Sjöstedt har rätt: ”Inte flyktingarna som har monterat ner välfärden” | Petterssons gör skillnad!

  […] Ytterst få av dem som kommit till Sverige är riktiga flyktingar. De flesta är ekonomiska migranter enligt FN:s flyktingkonvention.  […]

  Gilla

 • Kritik mot förslag om ensamkommande | Petterssons gör skillnad!

  […] undrar varför det är så krångligt. Följ lagen och FN:s flyktingkonvention. Det är den asylsökande som ska bevisa sin ålder, vem han är och […]

  Gilla

 • Nyanlända ska lära sig mer om svenska värderingar | Petterssons gör skillnad!

  […] men inte sett några resultat. Vad sägs om att stänga gränsen, börja repatriera och följa FN:s flyktingkonvention där det står att ”flyktingar” ska återvända och de som blir kvar ska […]

  Gilla

 • Väljarnas viktigaste fråga är asylinvandringen som allt beror på | Petterssons gör skillnad!

  […] Invandring: 18 %, beror på nuvarande och förra regeringens slappa och flata politik med näst intill öppna gränser och en felaktig signalpolitik. Samt ovilja att följa FN:s flyktingkonvention. […]

  Gilla

 • Varför bryter våra politiker mot lagen? | Petterssons gör skillnad!

  […] tycker vi ska följa lagen och FN:s flyktingkonvention. Där står bland annat att den asylsökande har bevisbördan om identitet, ålder och bakgrund, […]

  Gilla

 • Asylsökande har rätt att få den advokat han begär – trots att det sinkar ärendet fyra månader | Petterssons gör skillnad!

  […] juridisk hjälp de vill. Om de betalar själva. För övrigt tycker jag vi ska följa lagen och FN:s flyktingkonvention. Där står bland annat att den asylsökande har bevisbördan om identitet, ålder och bakgrund, […]

  Gilla

 • ”Politiker, sluta med alla utspel – gör något riktigt” | Petterssons gör skillnad!

  […] Åldersbedömningar på ”ensamkommande barn” behövs inte heller. Följ de lagar som finns och FN:s flyktingkonvention som säger att den asylsökande ska bevisa sin identitet, ålder och bakgru…. […]

  Gilla

 • Anne Rambergs ansvar är obefintligt | Petterssons gör skillnad!

  […] Det borde också krävas ansvar av alla dem som uppmuntrar de ljugande unga männen att ljuga eller göra det enkel, Sverige borde följ FN:s flyktingkonvention och visa ut alla som inte uppfyller kraven i den. […]

  Gilla

 • gamgubben

  Eftersom de politiker inom PK-sfären är utan ryggrad och oerhört skrämda av media så använder de en ad-hoc politik.
  Att de förstör vårt land de har de ännu inte förstått. Lika lite har väljarna som givit nuvarande styre makten förstått eftersom de inte använder tillräcklig tid till att lära sig vad respektive parti står för. De flesta väljarna tycker bara synd om alla och speciellt de som media framställer som våra räddare d.v.s de falska asylsökarna.
  Väljarna måste nu tänka på sitt land, sedan sig själva och rösta rätt 2018.

  Gilla

 • Lagro

  Från FN deklarationen Artikel 14
  Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations

  Gilla

  • Lagro

   Fortsättning på FN deklarationen om rätt till asylum.
   1. No State Party shall expel, return (”refouler”), surrender or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance.
   2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights or of serious violations of international humanitarian law.
    
   Refoulement is also banned in Articles 10 and 11 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights:
   Article 10
   1. Every individual shall have the right to free association provided that he abides by the law.
   2. Subject to the obligation of solidarity provided for in 29 no one may be compelled to join an association.
   Article 11
   Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise of this right shall be subject only to necessary restrictions provided for by law in particular those enacted in the interest of national security, the safety, health, ethics and rights and freedoms of others.

   Gilla

   • Lagro

    Av de här Afghanerna hur många är det som är förföljda för politiska eller religiösa orsaker enligt FN:s krav, bortsedd från kriminella saker.
    Sanningen är nog den att ingen har rätt till asyl.
    Eftersom personer släpps in i landet utan pass blir det sedan mycket svårt att utvisa dem, därför ,myndigheterna vet inte bevisligen varifrån de kommer, och det här mottagarlandet kan också vägra att ta emot personer utan pass.
    Den svenska asylinvandringen av baarn 18 år och yngre är en röstimport som gör att de här baarnen snabbt får medborgarskap och kan därmed rösta i riksdagsval.
    Att kalla de här Afghanerna för flyktingar är att missbruka ordet flykting, det finns riktiga flyktingar men det är inte de här Afghanerna.
    Det finns riktiga flyktingar inne i Syrien, och i flyktingläger som är grannländer till Syrien.
    Flyktingar kvinnor barn och åldringar den större delen, går till fots eller med någon transport till läger i angränsande land, de åker inte och betalar kanske 100.000 kr för att bli flykting.
    Alla borde inse att de här Afghanerna drömmer om ett lättare liv, som också negrerna sade som blev tillbaka skickade från Tripoli.
    Det var ingen som framförde att de var förföljda utan beklagade att betalningen till smugglarna hade gått till spillo.
    Det är svenska regeringen som lockar hit de här lycksökarna med fagra löften, som är sanningen med asylinvandringen.

    Gilla

   • Lagro

    I Libyen har de begärt hjälp från Italien att bekämpa den illegala smuggeltrafiken över Medelhavet till Italien.
    Det är en lång kust och här borde fartyg från EU finnas och hjälpa till att stoppa smuggeltrafiken till Italien och Europa.
    Tidigare har fartyg från EU varit inblandad men de har istället hjälpt de här illegala emigranterna att ta sig till Europa.
    Några dagar sedan kapsejsade en sådan här smuggelbåt med väldigt många emigranter ombord, som gjorde att mer än 30 drunknade och många skadade.
    Det är vanligt att de här smuggelbåtarna blir överbelastade, och det har hänt att negrer har slängt personer överbord för att lätta på lasten, men sådant har det hållits tyst om.
    Det bästa EU kunde göra är att stoppa den här illegala emigranttrafiken över Medelhavet från Libyen.
    Många EU länders navy har mycket fartyg och här finns en viktig uppgift för dem.
    Det tycks annars gå bra att provocera Ryssarna med tanks och annat.

    Gilla

   • Lagro

    Sverige skall köpa Patriot missiler från USA för luftförsvaret, därför de tror det gamla vanliga, att fienden kommer från öst.
    Men Putin är inte intresserad av Sverige som är på väg att bli ett muslim land och det har Putin nog med problem i egna landet med muslimer.

    Gilla

 • Preben P.Reben-Prebensson

  Våra politiker brukar säga att vi följer internationella avtal. Många frågar sig om vi har andra avtal än alla andra länder i världssamfundet?

  Gilla

  • Lagro

   Svenska politikerna är duktiga lögnare, att stoppa den här asylinvandringen skulle varit mycket enkelt om den politiska viljan fanns.
   Gör som Polen exempelvis, sänk bidraget att det blir ointressant att komma illegalt till Sverige.
   Eftersom de kommer in i landet utan pass, skulle de endast få temporärt uppehållstillstånd och aldrig permanent.
   Regeln borde vara att permanent uppehållstillstånd ges endast till de som söker från sitt hemland via svensk ambassad, därför den personen blir kontrollerad.
   Libanon exempelvis som tagit emot mycket flyktingar från Syrien de får inte permanent uppehållstillstånd i landet, och samma sak är det med andra länder i Mellan Östern som tagit emot flyktingar.
   De här personerna som kommit från Nordafrika och Mellan Östern till Sverige är illegala emigranter och inga flyktingar.
   En flykting kan inte betala ca 100.000 kr för att få skydd, det borde vara självklart.
   Det finns flyktingläger i angränsande länder till exempelvis Syrien som finansieras av FN och tar hand om personer som är flyktingar.

   Gilla

   • Lagro

    Det kommer alltid att finnas konflikter och naturkatastrofer och det enda är att det genom FN upprättas läger i närområdet, som FN tar hand, därför de har experter som kan det här.
    De här lägren finansieras av FN som ser till att det finns service som skolundervisning, säkerhet m.m.
    Exempelvis när Somalia hade en besvärlig svältkatastrof efter svår torka, upprättade FN läger i Kenya vid gränsen till Somalia, där de tog emot ca 700.000 flyktingar.
    Det här lägret skapade också jobb och inkomster för folk i Kenya som gjorde att de ville hålla kvar lägret så länge som möjligt.
    I Syrien är det 8 miljoner flyktingar, 4 miljoner har flytt till regeringssäkra områden inom landet, och 4 miljoner till läger i angränsande länder till Syrien.
    FN har en mycket viktig uppgift att upprätta läger för utsatta människor vid krig och naturkatastrofer.
    När man ser till helheten är den här illegala emigrationen av muslimer till Sverige betydelselös, men drabbar det svenska folket mycket hårt.
    Att börja importera människor från katastrofområden är helt orealistiskt och ologiskt.
    Nu är IS krossade i Syrien och även andra terrorister och flyktingar har börjat återvända till sina hem.
    Behovet är stort för exempelvis skolbarn som har brist på skolmaterial, och mycket annan humanitär hjälp behövs i Syrien. Ryssland och Iran ställer upp med humanitär hjälp men behovet är enormt och varken EU eller USA bidrar med någon humanitär hjälp.
    Kanske orsaken är den att Syrien, Ryssland, Iran och Hezbollahn vann kriget över IS och andra terrorister.
    De länder som stödde IS och terrorister som hade mål för ett regimskifte i Syrien var USA, EU, Saudi och Israel.
    Sverige brukar i vanliga fall vara mycket snabba på insamlingar, men vad gäller Syrien finns inget sådant, och behovet är stort i Syrien, som också bett om humanitär hjälp.
    När Tsonamin var i Thailand gjordes en insamling i Sverige på ca 500 miljoner kronor, som sedan Thailand inte tog emot, de ansåg de klarar hjälpbehovet själva, och att det fanns andra länder som var i större behov.
    Det som kommit fram är att pengarna sedan gick till importen av asylinvandrare.

    Gilla

 • Carl edström

  I Sverige skiter man i alla lagar som gäller individer från musimska länder.Lagarna gäller bara för oss Svenskar som jobbar och sliter varje dag…Så är det när vi har kriminell regering som bara tänker på sig själva.Makt och pengar är dom bara ute efter.

  Gilla

  • Kenth Andersson

   Att regeringen och övriga 7 klövern är kriminell tycker inte en majoritet av det trygga svenska folket efter valet 2014 !

   Gilla

 • PoorSweden

  Jag ser ni svenskar har mycket stora problemer, så jag vill göra er svenskar medveten om en sak; det är dom nyankomna, flyktningarna, som ska visa er respekt och gjöra som ni sejer. Ni svenskar ska inte gjöra en skit, ni är hemma i eras eget land, Sverige. Ni ska inte lära er om koranen och all den skiten, det er dom nyankomnas jobb og plikt att lära sig hur man beter sej i Sverige. Gjör dom inte det, så ska ni svenskar kasta ut dom. Det är mycket enkelt, husägaren (svenskar) bestemmer, gästerna (alla andre enn svenskar) måste bete sig annars kastas dom ut. Dra huvudet ut av röven nu söta bror, det var skoj att titta på er ett tag men nu går ni för långt. Vakna upp, ni har gästar i ert hus och dom beter sig som svin.

  Gilla

 • Ingemar

  Det är bara att instämma och riktiga krigsflyktingar skulle vara överlyckliga om de erbjöds varma vattentäta tält att bo i ! Men dalt, översnällhet i kombination med avsaknad av riktiga flyktingar samt lyxpropaganda om ett ”gratisland” i norr i utlandet, håller på och kommer att förstöra Sverige! om inget görs NU!

  Gilla

 • SvenskMan77

  Jag undrar om svenska 20-åringar är medvetna om vilka dom konkurrerar med.
  Även som dräng eller skräpplockare måste man kunna språk, blandannat svenska. Jag kan svenska/engelska. Men där jag jobbar kan nästan ingen varken svenska eller engelska.
  Den här mångkulturen blir bara värre och värre.
  Och nej dessa har noll intensioner att bli svenskar.

  Gilla

 • angelicaplacet

  Varför gör FN inga kontroller att länder som skrivit på flyktingkonventionen följer den?

  Gilla

 • Bo Rönn

  Det är nu bättre för en svensk att leva i vissa Afrikanska länder än i Sverige.

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Det är inte flycktingar utan ekonomiska emigranter.,Söker lyckan,vet inte varför Sverige följer inte FNS Flycktingskonvention? Men det kan inte bli bättre när man har en byfåne till statsminister. MVH ADOLF

  Gilla

 • Trodé

  Förklaring är att vi blivit en fjantmakt med ledare som har olika värderingar för den egna plånboken och andras.

  Gilla

  • Lagro

   Den här illegala importen av muslimer är sannolikt organiserat av Verkställande Utskottet som lägger upp strategin för socialdemokraterna.
   Motivet är att få en buffert av människor som röstar socialistiskt för att kunna behålla den politiska makten.
   Det är välkänt att muslimer röstar nästan alltid på socialdemokraterna eller på andra socialistpartier, de uppgifterna är mycket lätt att ta fram genom rösterna i invandrartäta områden med muslimer.
   Det finns ingen orsak att öka befolkningen som varit under lång tid ca 9 miljoner i landet till över 10 miljoner, därför industrin behöver inte mer folk utan rationaliserar att arbetsstyrkan minskar hela tiden i industrin, fastän produktionen ökar.
   Miljön blir utsatt för påfrestningar med en ökad befolkning, som gossen Fridolin borde tänka på, men han är också ute efter den politiska makten och ser inte till fakta.
   När Stefan Löfven får besvärliga frågor om den illegala musliminvandringen av SD och Jimmie Åkesson som är den enda oppositionen, svarar alltid Löfven, nazist, nazist, rasist, rasist.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: