Ett fattigare och farligare land


INVANDRING. Socialdemokraten Kjell-Olof Feldt var Sveriges handelsminister åren 1970–1975, ekonomi- och budgetminister hösten 1982 samt finansminister 1983–1990.

Feldt skriver en krönika i Kvartal.se där han bland annat går igenom socialdemokraternas partiprogram och det så kallade Framtidskontraktet, som skulle ligga till grund för socialdemokraternas valrörelse 2014.

Så här skriver Kjell-Olof Feldt: ”I april 2013 samlades Socialdemokraterna till partikongress. Förutom ett reviderat partiprogram antog kongressen det så kallade Framtidskontraktet, som skulle bli plattform för 2014 års valrörelse. Det enda slag av invandring som berörs i dokumentet är arbetskraften. Den ska ha svenska kollektivavtal och Lex Laval ska rivas upp. Däremot återfinns ordet segregation på flera ställen, dock utan närmare definition: ”Segregationen har ökat de senaste åren” och ”Det finns områden där välfärden är otillräcklig”. Kriminalitet måste bekämpas genom ”minskad segregation” och i ”de utsatta områdena” med fler poliser. Dessutom tilltar bostadssegregationen som ska mötas med ”attraktiva blandade bostadsmiljöer”. Att det ökande antalet asylsökande oroar skymtar till slut i meningen ”Dödandet i Syrien måste få ett slut”.

Petterssons har tidigare skrivit om att Regeringen får svidande kritik av Riksrevisionen för bristande konsekvensanalys av migrationspolitiken. 

Nu tar Kjell-Olof Feldt upp behandlingen av Sverigedemokraterna i riksdagen: ”I valet till riksdagen år 2010 fick Sverigedemokraterna 5,7 procent av rösterna, vilket gav dem 20 mandat. När de gamla riksdagspartierna hämtat sig från chocken utfäste de sig att inte ha något som helst samröre med det nya partiet.

Sverigedemokraterna var ett rasistiskt parti med rötter i nazismen och hörde inte hemma i ett svenskt demokratiskt parlament. De skulle inte ges något politiskt inflytande och deras väljare skulle läras att inse att en röst på Sverigedemokraterna var en bortkastad röst.

Som alla nu vet fungerade inte den strategin. I valet år 2014 mer än fördubblade SD sitt röstetal till 800 000 och besatte 49 mandat i riksdagen. Nästan 13 procent av väljarna skulle alltså ha attraherats av ett rasistiskt partis förkunnelse, något som borde bekymra alla.
De som satt etiketten rasistisk på SD:s ideologi har inte, såvitt jag vet, talat om vari den består…”

“Sverigedemokraternas påståenden om flyktinginvandringens kostnader avvisades antingen som osanna eller betydelselösa, eftersom Sverige var ett rikt land.”

“Dessa kringgående formuleringar av integrationspolitikens misslyckanden ledde emellertid inte till någon slutsats om orsakerna, framför allt huruvida de fanns att söka i de metoder som tillämpats i flyktingmottagandet och i asylpolitiken.”

“Översätter jag Migrationsverkets skrivelser till ett enklare språk bad myndigheten om en paus, ett uppehåll, i flyktingmottagningen.”

“Även om det inte var avsikten, klargjorde denna skildring hur försöken att på kort tid lotsa invandrare in i det svenska samhället misslyckats. Ytterligare nära 100 000 asylsökande borde rimligen göra misslyckandet ännu större.”

“Men hur det än går med invandringspolitiken har segregationen förvärrats. Enklaverna eller invandrargettona runt våra tre största städer är kvar och har blivit fler.”

“Men kring uppgörelsen mellan den borgerliga regeringen och Miljöpartiet om den nya flyktingpolitiken svävar frågan hur de kunde undgå att ta hänsyn till vad de redan visste om integrationspolitikens misslyckanden. ”

“Jag vill tro att man i ledningarna för alla riksdagspartier är medveten om att situationen i de så kallade utsatta områdena är en tickande politisk bomb, oberoende av vilka som lever där. ”

Det var några avsnitt ur Kjell-Olof Feldts inlägg på Kvartal.se, läs gärna hela.

-Pettersson tycker det är otroligt märkligt att vara politiker inte lärt sig, på papperet och i ord har de ändrat migrationspolitik till EU:s miniminivå men i praktiken är fortfarande invandringen betydligt större än vi klarar av och inga verkliga åtgärder genomförs mot utanförskapsområdena och den importerade brottsligheten.

En stor anledning till Sveriges misslyckande är att media ställt sig på maktens sida i stället för att granska deras politik, eller snarare brist på politik.

Rädslan för att erkänna att Sverigedemokraterna hade rätt hela tiden är för stor…

Kjell-Olof Feldt i korthet:

 • 800 000 svenskar valde 2014 att rösta på Sverigedemokraterna. Oavsett vilken etikett man sätter på SD pekar den siffran på samhällsproblem.
 • Utpekandet av SD som ett rasistparti ledde till att människor har skyggat för att ta upp de verkliga problem migrationen mött, i dag bland annat bostadsbrist.
 • Invandrartäta enklaver har gradvis utvecklats till problemområden, ett sextiotal är i dag i växlande grad hemvist för organiserad brottslighet.
 • En myndighet som Migrationsverket har i realiteten efterlyst en paus i invandringen, men etablerade politiska partier har tidigare undvikt att svara, måhända av partitaktiska skäl.
 • Vi måste nu med kraft vända utvecklingen bort från ett land av segregation och alternativa samhällen. I annat fall blir Sverige sämre att leva i.

20 responses to “Ett fattigare och farligare land

 • Pille masaren

  Idag har Jan Björklund svamlat om att det är möjligt att ha samma uppfattning i invandringsfrågan som SD men samtidigt utesluta all beröring med detta parti. ”Vi vaknade sent” säger denna dåre.
  Sanningen är att FP m fl partier förpassade sig själva in i en situation där det inte gick att säga som SD, då hade ju all den skit som kastades på SD varit att slänga skit på sig själv.
  Om detta var en skicklig politik från SD sida att trycka in de andra i ”hörnet”, eller om de de facto bara sade vad de tyckte, spelar mindre roll, effekten blev i alla fall att de flesta partier ”står med rumpan bar” i frågan.

  F ö är Kristersson-effekten en dagslända understödd av opinionsinstituten. Det är naivt att tro att en Reinfeldt-lakej har förmågan att sudda ut Nymoderaternas ”rötter” i invandringsfrågan, vilkens konsekvenser vi ständigt ser i vår vardag.

  Liked by 1 person

 • gamgubben

  Har månne herr Feldt blivit senil? Han tycker att 50000 invandrare per år är en måttlig ström, det är en kommun i Hässleholms eller Borlänges storlek varje år. Tänk tanken, bygg upp en ny stad varje år av den storleken, utan planering före inget utökande av sjukvård eller äldreboenden för att inte tala om BB utbyggnad.
  Lätt att säga tulipanaros, men gör en får ni se.

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Apropå ”sosse-snack”……………

  Trots den hårda vinstdebatten ökade kommuner och landsting köpen av privat välfärd med 11 miljarder till ny rekordnivå i fjol: 124 miljarder kronor.

  ”Välfärdsutredningen, vinstdebatten och S+V-förslaget på vinsttak inom skola och omsorg har bara ringa effekter på de faktiska köpen av privat skola, vård och omsorg från företag och idéburna aktörer. I alla fall räknat i pengar. 

  2016 handlade kommuner, landsting och regioner privata välfärdstjänster för 124 miljarder kronor, en ökning med 10 procent eller 11 miljarder kronor jämfört med året innan, enligt Statistiska centralbyråns resultat-sammanräkning för kommuner och landsting.

  Privata tjänster stod därmed för drygt 17 procent av de samlade nettokostnaderna för vård, skola och omsorg på 719 miljarder kronor.

  Uppgången bekräftar trenden med en snabbare årlig tillväxt för privata utförare.

  2012–2015 växte totalmarknaden ungefär 7 procent per år. Köpen från aktie­bolag har ökat med 44 procent de senaste fem åren.

  – Det är stor skillnad mellan debatt och verklighet, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).”

  https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/trots-vinstdebatten-kommuner-slar-rekord-i-kop-av-privat-valfard-18773

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Apropå sossarna och den ” svenska modellen”.

  Ökande behov och personalbristen i offentlig sektor betyder gulddagar för många företag. Topplistan över raketerna på den offentliga marknaden innehåller flera förmedlare av konsulter, specialkompetenser och verksamhetspersonal.

  Genom att öka försäljningen till offentlig sektor med 155 procent nådde konsultförmedlaren Ework precis över 1 miljard kronor i fakturering till stat, kommun och landsting 2016. 

  Med det toppar bolaget Dagens Samhälles lista över tillväxtraketerna på den offentliga marknaden. Eworks affärsidé är förmedling av konsulter, allra mest it-konsulter.

  https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/de-tar-taten-bland-tillvaxtraketerna-pa-offentliga-marknaden-19467

  Gilla

 • Mia

  Slutorden på en bra krönika:

  Min känsla, som kan vara fel, är att ömsesidig social och kulturell isolering mellan invandrare och infödda, ömsesidig misstänksamhet och rädsla, är på väg att skapa ett fattigare och farligare Sverige.

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Tyckte och sa Feldt detsamma eller något liknande på den tiden när han och frugan var med och satt vid det politiska smörgåsbordet och smörjde sitt egna krås ?
  Kan inte minnas det.

  Gilla

 • Stenbock

  Tyskland har inte bara blivit farligare sedan invasionen 2015.
  Nu är kassorna helt tomma,och året julgransbelysning i stadens mitt har ställts in år.
  F.ö. är tyskarna lika korrekta (eller än mer) som Absurdistan.
  Uttrycket ”Weinachtsmarknad” eller julmarknad som vi ännu säger här uppe i Norden,bytes alltmer ut i Deutschland,till mer moderna ”ljusfesten”!.
  En bilden av paradgatan Unter den Linden,före tiden då den stora
  ”flyktinginvasionen” inträffade:

  Gilla

 • Stenbock


  Hela vår civiliserade värld har blivit farligare…I går försökte en arab att korsa Stadsautobahn i Berlin.Mitt i själva toppen på trafikflödet,gav sig nomaden tvärs över vägen.Detta slutade med döden för honom,men än värre det uppstod skador på fordonet och föraren blev chockad.
  I en annan stadsdel försökte en guldklimp att tvära över spåren framför ett pendeltåg.Tåget tog ingen skada,men invällaren hamnade i ett buskage svårt tilltygad.Som jag skrev inledningsvis, är ju vår värld helt annorlunda mot öknens vidder.

  Gilla

 • Dalmasen

  Ja, det krävs några år innan vissa ser hur det gått.
  Men bättre sent än aldrig, när det gäller att inse stora fel.
  En liten kontenta av utvecklingen i Sverige idag är :
  Fattiga pensionärer , gruppvåldtagna tjejer / kvinnor
  Havererad sjukvård , bostadsbrist, 25 åriga svenska ungdomar
  Bor hemma fortfarande. Kommunen köper bostadsrätter till
  Invandrare och inhyser dom samma i alla tillgängliga hyresrätter.
  Är det det här som kallas välfärd ?
  Då får nog vi ursvenskar börja tänka på utvandring igen.
  Till ex. Ett bättre smartare land som Finland
  För vi är på väg åt totalt fel håll.

  Gilla

  • Jenny

   Men tänka på utvandring? Etniska svenskar har utvandrat sedan 1991. Många på grund av att de inte fått jobb i Sverige. Man diskuterar aldrig att svenskar har varit och är arbetslösa i Sverige. Man diskuterar bara att invandrarna är arbetslösa och högre grad än svenskar. Men konstigt? Det kommer ju nästan inga nya jobb till Sverige – det krävs att svenskar säger upp sig och lämna över sina jobb till invandrare om vi ska ändra på situationen.

   Det är så konstigt att så många australiensare bor och arbetar i Australien? Det är så konstigt att de bor så många italienare i Italien? Så himla konstigt?????????? Varför är allting så konstigt??????????

   Gilla

   • Joy

    Folk blir sparkade och jobbet tas över av en så kallad flykting där staten betalar lönen. Vet flera bekanta som drabbats. Det är ett vedervärdigt land vi har, svensken är i strykklass.

    Liked by 1 person

   • Jenny

    Till Joy
    Bengt Westerberg spår att SD växer, orsak de är skickliga. Men herregud vilken politik har de etablerade partierna fört de senaste 25 åren. Svenskarna blir arbetslösa i sitt eget land och en del invandrare säger att svenskarna är rasister om de inte får jobb i Sverige.

    Alla svenskar kan inte få jobb utomlands. Vad ska arbetslösa svenskar göra? Praktisera på Seven Eleven och se glada ut och känna att de gör en insats för att en som kommer från land x får ett jobb?

    Gilla

   • Stenbock

    Samma förhållande bland de andra europeiska storimportörerna,av ”högutbildade akademiker och läkare”.
    I går meddelade Simens som kan skryta med en vinst på c:a 60 miljarder kronor under 2016,att 6.000 anställda nu får sluta sina anställningar,runt om i Europa.Hela städer i hemlandet kommer nu att drabbas av arbetslöshet.I Görlitz en stad av Nyköpings storlek,drabbas 1.900 personer direkt och många fler indirekt.
    Och detta av välutbildade personer på såväl innovationsnivå
    ,som yrkesmän i verkstäderna.

    Gilla

 • Adolf Nilsson

  Fjanten som vi har till statsminister hakar på #metoo kampanjen och tycker att det är skam för Sverige att det händer sådana saker.Jag Undrar om inte mer skam att pensionärer kan inte äta sig metta,våld ,skjutningar ,
  Vården,stenkastning på blåljuspersonal,ljugande barnen är inte det skam så vet jag inte vad är skam.Sossarnas politik är det största skammen i Sveriges historia.Fjanten löven bara käbblar men gör ingenting, när får vi en statsminister som gör Någonting? MVH Adolf

  Gilla

 • Truthfighter

  Segregation är nödvändigt, men på svenska vilkor. Integration, är total utrotning av vårt folk, och inte alls nåt bra. Segregation behöver inte vara nåt dåligt, om politikerna har koll på läget. Bättre att ha huliganerna och våldtäktsmännen i sitt eget område, än på gator och torg bland oss svenskar. INTEGRATION ÄR VÅLDTÄKT!!!

  Gilla

  • Truthfighter

   Segregation behöver inte behöva fattigdom! DETTA, hänger på åolitikerna.

   För vem känner sig inte segregerad och utanförskapad inför dagens integration!!!

   Nej, det handlar om balans i samhället, och inget annat!!!

   Gilla

 • Tony

  ja både Göran Persson och Kjell -Olof Feldt sågar Sossarna
  av idag jäms med fotknölarna.

  Gilla

 • Blodsven

  Sverige är redan ett sämre land att leva i, och det vet Herr Feldt in i helvetes väl…

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: