Islam är ingen religion – det är en dödskult

ISLAM. Vi måste en gång för alla avfärda myten att Islam är en religion. Det är ingen religion och har aldrig varit det. Islam är ingenting annat än en nazistisk dödskult. Den är destruktiv och hyllar inte livet. Islam hyllar döden!

Islam hyllar döden och kränker människovärdet i så hög grad att även deras egna är beredda att dö för någonting som de inte ens vet vad det är. Men det handlar om att nå fram till ett nazistiskt världskalifat i 600-tals tappning, där grymheterna avlöser varandra.

Islam har en ständig historia av nazism bakom sig. Det är inte så att nazismen föddes i och med Hitler, den fick bara en europeisk tappning. Nazismen uppfanns av terroristen Muhammed på 600-talet, som dessutom kallade sig för profet.

Islams nazism i närhistorien ser ut så här:

1914-1933

Amin Al-Husseini svär trohetseden till det Ottomanska imperiet under den Armeniska utrotningen. Han är en officer stationerad i Smyrna och deltog aktivt i folkutrotningen av Armenier. En och en halv miljon kristna Armenier slaktades under svärdet av det Islamska Jihad av den Ottomanska armén.

Troheten mot det Ottomanska imperiet och det Islamska världsövertagandet ekar från Osama Bin Laden i hans 11 september-deklaration.

Från folkmordet på Armenier (1914-1924) över till den arabiska mördardoktrinen från 1917 fram till idag

Amin Al-Husseini återvänder till Palestina. Han tar med sig sina erfarenheter av folkmord och sin vision om ett Islamskt världsimperium, där judar och kristna inte är tillåtna.

Grunden för dagens palestinska elände

1920/1921 Upplopp; Amin Al-Husseini blir den ledande figuren när det gäller att skapa upplopp och gatuvåld bland befolkningen. Amin Al-Husseini påbörjar en livslång kampanj för att skapa hat mellan judar och muslimer under det Brittiska protektoratet Palestina. Han börjar terrorisera lokala muslimska ledare som ser honom som en bråkmakare.

1921

Stor Mufti

Brittiska imperiet tillsatte honom som Stor Mufti i Jerusalem. Den muslimska befolkningen ville inte ha honom som ledare just på grund av att han inte fått en tillräcklig Islamsk utbildning. Han var varken Shejk (religiöst ackrediterad ledare) eller Alim (Islamsk lärare). Hans brutalitet blev välkänd.

1933

Hitler får hjälp av araberna

Arabiska nazistiska grupper bildas över hela mellanöstern

Unga egyptier, ledda av det muslimska brödraskapet, där Abdul Gamal Nasser är medlem och senare blir president. De unga egyptiernas slogan ”Ett folk, Ett parti, En ledare” är en direkt översättning från den tyska nazismens slogan.

Stormuftin av Jerusalem
Stormuftin och Hitler

1941

 Europeiska judar får inte fly till Palestina

Amin Al-Husseini sitter i Berlin med Adolf Hitler där de tillsammans beslutar att utrota judarna och utformar den berömda ”slutliga lösningen”.

Hitler hade annars tänkt deportera judarna ut ur Tyskland, men Husseini var emot detta och lyckades övertala Hitler om att döda judarna på tyskt territorium. Den slutliga lösningen ledde till att 6 miljoner judar avlivades, varav en miljon var barn.

1943

Husseini Startar SS muslimer

Amin Al-Husseini bildar Hanzar, som är ”Islams grädde”. Det är en division av nazi-muslimska soldater i Bosnien. Det blir den största divisionen i Tredje Riket och deltar aktivt i folkmord av serber, zigenare, och judar. Över tre hundra tusen män, kvinnor och barn mördas.

Premiärministern i den Panarabiska regeringen besöker ett nazistiskt dödsläger och hälsar på SS överste Himmler. Amin Al-Husseini har utnämnts till premiärminister av nazistregimen I Tyskland, men han har sitt huvudkvarter i Berlin. Här planerar han konstruktionerna av dödslägren i Nablus I Palestina, för att åstadkomma den slutgiltiga lösningen för judarna där, som en förlängning av Hitlers plan.

Mufti blir nära vän med Heinrich Himmler, en av nazist officerarnas överhuvud. Amin Al-Husseini får en privat tur genom Auschwitz dödsläger av Himmler, där Husseini insisterar på att få se hur mordet på Europas judar går till.

SAHIH AL-BUKHATI

Vol. 8 Bok 82 Hadit 796

Profeten skar av händerna och fötterna på de män som tillhörde stammen Uraina och förband inte deras blödande lemmar, tills de dog.

Ingen gör mer än Israels armé för att skydda civila

Från Tredje Riket till Arabförbundet

1944-1956

”Jag deklarerar heligt krig, mina muslimska bröder”

Amin Al-Husseini är en av bildarna till Arabförbundet. Målet är att förstärka den Panislamiska enigheten. Instiftande länder är: Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Saudiarabien, Syrien och Jemen. Arabförbundet deklarerar fullt krig mot Israel.

Amin Al-Husseini är ledare för det muslimska brödraskapet i Jerusalem; Wahhabi Islam blir perfekt smittspridare för Husseinis etniska rensning. Han använder den nyligen inhämtade nazi ideologin för att implementera sin vision om en judefri arabvärld.

Från Amin al Husseini till

Yasser Arafat

 1946

Yasser Arafats lärare och Onkel är Amin Al-Husseini

Den Egypten-födde Yasser Arafat träffar Amin al Husseini när han är 17 år och börjar jobba för honom och får sin nazistutbildning. I och med detta börjar Arafats heliga kamp.

Arafat blir chef för vapenanskaffningen till Muftins irreguljära styrkor, ”De heliga kämparna”. Härmed är Arafat aktivt involverad i terrorismen mot de judiska bosättarna i Palestina.

1948

Dåliga nyheter för dem som trodde på det Ottomanska riket

Israel blev till

Förenta Nationernas generalförsamling röstar för att dela upp Palestina till en judisk och en arabisk stat. De som stödde den här tanken var Egypten, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Saudiarabien, Syrien, Jemen och Turkiet. Därmed ändades det Brittiska protektoratet för Palestina.

15 maj 1948 deklarerar Israel sin självständighet

Arabförbundet deklarerar storkrig mot den judiska staten

1948 – 1949

 Jihad mot Israel

Arabförbundets Amin Al Husseini: “Mörda judarna, mörda dem allihop”!

Egypten, Irak, Syrien, Saudiarabien och Jordanien går till gemensam attack och invaderar Israel. Arabförbundets sekreterare Assam Pasha säger: “Det här blir ett utrotningskrig och fullständig massaker”.

Amin Al-Husseini: “Jag deklarerar heligt krig, mina muslimska bröder! Mörda judarna! Mörda dem alla”!

Arafat skryter om att han var med i Amin Al-Husseinis trupper i en intervju i ”London Arabic Daily”. ”Vi är inte Afghanistan… Vi är det mäktiga folket. Kunde de göra sig av med vår hjälte Hajj Amin Al-Husseini?.. Det gjordes flera försök att göra sig av med Hajj Amin när de såg honom som allierad med nazisterna. Men ändå så levde han i Kairo och deltog i kriget 1948, och jag var med i hans trupp”.

Arafat går med i broderskapsrörelsen och ägnar sitt liv åt att fullfölja Husseinis vision om att utrota judarna från Palestinskt territorium.

DEN ÄDLA KORANEN

5:51

Alla ni troende; Ta inte judar och kristna som vänner, hjälpredor eller liknande. De är endast bekanta med varandra. Och om en av er blir bekant med någon av dem så blir han en av dem.

Det är inte möjligt för en icke-muslim som lever i ett muslimskt samhälle att åberopa sina mänskliga rättigheter. Det skulle vara emot sharia konceptet. Han förväntas däremot att villigt underkasta sig sharia, och om han accepterar sin underkastelse så blir han skyddad från fredlöshet.

En beskyddad person är alltså en som villigt underordnar sig som en andra klassens medborgare.

Det är dags att ta kamp för judarnas situation här i Sverige. Vi är tillbaka på 30-talet nu, med fruktansvärda judeförföljelser i Tyskland och många andra länder, och det var salongsfähigt att vara nazist.

Idag är det salongsfähigt att vara Muhammedan och följa Palestiniernas sinnessjuka upptåg. Varje gång Muhammedanerna kan skrämma judar på flykt hamnar vi svenskar ett steg ner på trappan. Det är direkt farligt för oss att kritisera judar och Israel, eftersom det får en bumerangeffekt mot oss själva.

Muhammedaner har aldrig rätt, någonsin!

Genom att låta slöddret trakassera judar stärker man Muhammedanerna i sin djuriska sinnessjuka.

1959 – 1962

Nätverket ODESSA bildas

Den organisationen bildades för att hjälpa nazister som förlorade kriget, och Egypten blev hemstad för det muslimska brödraskapet och inkorporerade tusentals Nazi experter i den egyptiska armén, regering och propagandaapparaten.

Amin Al-Husseini var självskriven där. Han hade huvudkontakten med Francois Genoud, den schweiziska bankiren för Tredje Riket och som finansierade ODESSA med pengar som stulits från judar.

Francois Genoud

Nu deklarerar arabförbundet det andra kriget mot den judiska staten, och då står Israel mot en koalition av Egypten/Jordanien/Syrien. Den egyptiske ledaren Nasser leder krigsoperationen för alla tre arméer.

Storbritannien och Frankrike ställer upp på Israels sida. Araberna fick ge sig och Suezkanalen öppnades för trafik igen.

Yasser Arafat går i Husseinis fotspår

1957

Yasser Arafat skapar en fatah mot Israel. Den är uppfunnen av Khaled Al Hasan, Faruq Qaddumi och Kalil al-Wazzir. En Fatah är en paramilitär organisation med huvudmålet att förstöra staten Israel och utrota den judiska populationen.

Målet var att föra en obarmhärtig terrorist infiltration i Palestina och med obarmhärtig propaganda vända det palestinska folket emot de palestinska judarna. Nazisternas bankkonton ger finansiell back upp med hjälp av Francois Genoud. Man tar också till samma propaganda som nazisterna förde under andra världskriget. Yasser Arafat blir den som genomför Husseinis vision.

1962

 ”Inga judar på arabiskt territorium”

Amin Al-Husseini blir ledare för Islamiska kongressen. De Islamska fundamentalisterna implementerar en plan för att göra arabiskt territorium judefritt på samma sätt som Hitler gjorde i Europa. Man börjar förfölja alla judiska bosättningar i Nordafrika och Mellanöstern. Hundratusentals judar i arabländerna tvingas omvända sig eller dödas eller fly till Palestina.

Arafat och Palme

1964

PLO

Nu börjar terrorismen mot Israel

Man har bildat P.L.O. (Palestinian Liberation Organization) med hjälp av arabförbundet. PLO är en direkt fortsättning på Fedayeen- rörelsen som skapades av Nasser I början på 50-talet. Nu deklarerar arabförbundet det tredje kriget mot den judiska staten.

1967

 Sexdagarskriget bryter ut och målet är att förgöra Israel. Egyptens president Nasser deklarerar att ”vårt mål är att förinta Israel”.

Nasser i Egypten och Assad i Syrien börjar aktivt rusta för krig mot Israel och söker hjälp från Jordanien och Libanon. Arabiska arméer börjar linjera upp utanför Israels gränser.

Sex dagar senare är Egypten, Syrien, Jordanien och Libanon besegrade. För säkerhets skull ockuperar Israel den omdiskuterade Västbanken som låg under Jordaniens kontroll, och Gaza remsan som var under Egyptens kontroll, och Golan höjderna som var ockuperat av Syrien.

De arabiska arméerna erkänner sig besegrade, men deras regeringar fortsätter kampen.

Resolution 242 kräver Israels tillbakadragande från de ockuperade områdena. Det är något som naturligtvis araberna vill, men som vore förödande för Israel.

Vi ser här att nazismen inte är explicit Hitlers idé, utan den härstammar från galna Muhammedaner ända sedan den första nazistiska staten bildades år 622 i Medina i Saudiarabien.

Muhammed utrotade alla judar från Saudiarabien. Detta lär man ut i skolorna i de muslimska länderna och låter ungarna svälla av stolthet över det, när Muhammed beordrade halshuggning av judar och deras kvinnor blev tagna som sexslavar. Så fort ett barn hade fått pubishår så halshöggs det.

Palestinierna är sedan Husseinis och Arafats tid de allra värsta slöddren. De försöker ta över världen med hjälp av terror kombinerat med Taqqiya (den muslimska lögnen) och Hudna (tillfällig fred) Så här har man hållit på sedan 1914, och deras Fatah bara fortsätter.

Här ser vi en attack på Israels ambassad i Oslo, där man skjuter fyrverkeripjäser mot ambassaden, allt för att hota och förstöra.

1969

Arafat försöker ta över Jordanien

Jordanien börjar bli ett fäste för Yasser Arafats PLO och hans Fatah-organisation. Bångstyriga gäng släpps lös. 500 våldsamma sammandrabbningar mellan PLO och den jordanska armén utlöses. Jordanska soldater blir regelbundet våldtagna och misshandlade av PLO milisen. Oprovocerade attacker på statstjänstemän och journalister. Arabiska soldater kidnappade och kvinnor misshandlas på gatorna. Nu börjar också sammandrabbningar i Libanon.

1971

Arafat avböjer fredsförslag

Kung Hussein av Jordanien deklarerar militärt undantagstillstånd på grund av de palestinska upploppen. Yasser Arafat söker officiellt att övertrumfa Hashemite Kingdom (De sanna arvtagarna till profeten Muhammed). Han tillbakavisar fredsförslag från arabdelegationen efter att temporärt ha accepterat dess villkor.

Arafats nederlag

Under Juli 1971 besegrar Jordaniens armé det palestinska motståndet på två veckor under Kung Husseins ledning. Tre tusen palestinska gerillas dödades av den jordanska armén. Då flyr Arafat till Libanon med två tusen av sina män.

Arabförbundet deklarerar fjärde kriget mot den judiska staten och hittar sina vänner i FN 1973 -1975

1973 – Ramadankriget

Arabförbundets Amin Al Husseini förklarar krig mot Israel

Syrien och Egypten börjar ett överaskningsanfall på Israel under deras heligaste dag på det judiska året. Mestadelen av det här är en uppföljning av sexdagarskriget 1967. Saudiarabien består med pengarna till kriget. Sovjetunionen tillsammans med Egypten och Syrien består med vapen. Iraks armé ställer upp med 18 000 soldater och hundra stridsvagnar. För första gången begär nu Israel hjälp av USA.

Efter en initial arabisk militär framgång så vänder det för araberna och Israel når långt in i Syrien och Egypten. Den 22 oktober har Israel fått Egyptens tredje armé omringad och totalt nedgjord.

Resolution från Förenta Nationernas säkerhetsråd

1. Alla stridigheter måste upphöra inom 12 timmar

2. Israel måste återlämna alla territorier de vunnit under sexdagarskriget 1967

3. Fredsförhandlingar måste påbörjas mellan parterna

Den 25 oktober 1973 slutar kriget. Båda sidor anser sig ha vunnit. Israel fördömer FN resolution 338 som påfallande anti-israeliskt.

Kurt Waldheim är FN:s generalsekreterare vid den tiden (1971 – 1981). Han var officer i den tyska arméenheten som begick grymheter i Jugoslavien under andra världskriget. Han blev anklagad för att ha haft nära förbindelser med nazisterna, vilket han förnekade.

1974-1975

 Oljeembargot

De oljeproducerande arabländerna tvingar fram ett oljeembargo på länder som stöttade Israel under kriget 1973, lett av Saudiarabien. Priset på olja fördubblas i ett enda slag med en förödande inverkan på västvärldens ekonomier.

1975

 FN uttalar att sionism är rasism

Den 10 november går Sovjet, arabvärlden och tredje världens lobby ihop om att fördöma sionismen; Kurt Waldheim är då generalsekreterare.

Resolution 3379 går igenom: ”Sionism är rasism” (den upphävdes dock 1991)

Yasser Arafats PLO fick status som officiell observatör i FN

På det här sättet har arabstaterna och Sovjetunionen gaddat sig samman mot Israel och judarna på ett för normalt västerländskt förnuft obegripligt sätt. Och idag gör FN gemensam sak med dessa diktaturer. Och alltsammans har egentligen sitt ursprung ur Koranen som skrevs för 1400 år sedan:

Varje ord i Koranen, så vida de inte har övertrumfats av någon annan sektion i själva koranen, så är de valida för alla tider och kan inte ifrågasättas, kan inte reformeras, kan inte förändras inom den Islamiska kontexten.

 ”Sura 98 vers 6. Ge akt på att de som inte tror på Islams religion, Koranen och profeten Muhammed. Från de människor som har beskrivits (judar och kristna) och Al-Mushrikun (andra otrogna) ska förgöras i helvetets lågor. De är värst av allt levande.”

Förstörelsen av Libanon 1975 – 2002

Arafats armé och andra palestinska falanger förstör Libanon och 120 000 kristna libaneser mördas. Det här är alltså ett folkmord utfört mot ett annat arabfolk, som tidigare har varit samarbetspartners och vänner.

Libanon tog emot Arafat och han tackar libaneserna på det här viset

Libanon fick ett inbördeskrig på grund av Arafat och hans PLO. Inbördeskriget står mellan den libanesiska regeringen och PLO.

Militära förluster: 44 000 döda och 180 000 skadade. Det tidigare blomstrande Libanon har förvandlats till grus och kaos, och ekonomin är förstörd.

Yasser Arafat tar kontroll över södra Libanon medan Syrien pressar på norra delen. Under de kommande 20 åren dödar man 120 000 civila libaneser, mestadels kristna, som får sätta livet till under Arafats milis.

1976

PLO accepteras som medlem i arabförbundet

1976 – 1982

PLO angriper Israel med brutala terroristattacker från södra Libanon. På det sättet fortsätter Arafat att implementera Amin Al-Husseinis vision om att mörda alla judar.

1982

Hizbollah skapas

Hizbollah deltar tillsammans med Arafat i kriget mot judar och kristna. Hizbollah skapades i Syrien.

Aka Islamic Jihad, Jihad Islami är en radikal shiitisk muslimsk grupp som kallar sig Guds parti och backades upp av Iran med baser i Iran. Den skapades under den tiden då den islamiska revolutionen i Iran exporterade sig själv från Iran till Syrien. Det här är samtidigt inspirerat av Amin Al-Husseinis originalvision om en islamsk världsdominans.

Dessa kommer att förena sig med Arafat i krigen mot judar och kristna. Hizbollah blir en aktiv kraft i att förstöra Libanon och att angripa Israel från Libanons gränser. Imad Mughniyeh, som fått sin träning i Arafats 17:e milis och hårt drillad i Husseinis idéer blir förste man i Hizbollahs organisation.

Imad Mughniyeh

1982

Judar och kristna förenas i kriget mot jihad.

Israel invaderar och ockuperar södra Libanon som hämnd på Hizbollahs och Arafats obarmhärtiga terrorism vid Israels norra gräns. Kristna libaneser förenar sig med Israels styrkor i kampen mot PLO och ockupationen i södra Libanon.

1983 – 1984

Självmordsuppdrag mot USA, Imad Mughniyeh visar sig vara en superterrorist; Hizbollah sänder iväg en lastbil på självmordsuppdrag mot USA:s ambassad och marina baracker i Beirut, Libanon. 240 amerikanska marinsoldater och diplomater dör i attacken, dessutom tar man gisslan.

Imad Mughniyeh leder den operationen. Senare kommer han att bli en av de huvudmisstänkta tillsammans med Osama Bin Laden för att ha organiserat attacken på World Trade Center i New York.

1984

Libanons kristna president Gemayel mördas på order från Syriens Social nationalistiska Parti (SNPS).

Libanons president Gemayel

Det partiet bildades av Anton Sa’ada 1933 och var Syriens nazistparti. Libanons president Gemayel var överhuvud för den libanesiska kristna Maronite falangen och dess politiska parti. Hans son Bashir Gemayel tog över presidentmakten men mördades två veckor senare. Syrien invaderar Libanon och Israel drar sig tillbaka.

Libanon idag

Hizbollahs belägring av Libanon fortsätter än idag, dera styrkor är starkare än Libanons armé. Syrien är upptaget med annat men syrierna menar att Libanon historiskt sätt är en del av ett större Syrien.

”Sura 98 vers 6. Ge akt på att de som inte tror på Islams religion, Koranen och profeten Muhammed. Från de människor som har beskrivits (judar och kristna) och Al-Mushrikun (andra otrogna) ska förgöras i helvetets lågor. De är värst av allt levande.”

Det är på det här viset det går till i evigheter med Muhammedaner. De är nazister och den första nazistiska stat som bildades var år 622 i Medina, då den islamska tideräkningen börjar.

Det är nödvändigt att fullständigt utrota Islam om vi ska få fred i världen. Islam är en dödskult och den för inget annat än ondska med sig!

Tidigare publicerat i mars 2011.

68 thoughts on “Islam är ingen religion – det är en dödskult

  1. […] -Pettersson säger att Hizb ut-Tahrir, som betyder ”Det islamska befrielsepartiet” och har ett muslimsk kalifat över hela världen som mål, uppmanar även muslimer i Sverige att inte rösta. De visar därmed att islam inte hör hemma i väst, utan borde flytta till Mellanöstern, fast islam hör inte hemma någonstans i världen. Islam är ingen religion – det är en dödskult […]

Kommentera