5 thoughts on “Favorit i Repris

  1. halka på arslet, fast på magen…skitdesamma, de
    eju arslen så ”stora de är”… innevånarna i Särkland

  2. Inte så lätt att kasta sten. Tog miljarder år för en livsform att klara av det. Dessutom har David på andra sidan en slunga.

Kommentera