Idag är det 100 år sedan Balfourdeklarationen


HISTORIA. Det judiska folket är landet Israels ursprungsbefolkning och har haft en kontinuerlig närvaro där i årtusenden. Judar har strävat efter att återupprätta sitt nationella hemland sedan förstörelsen av det judeiska kungariket år 70 e.Kr. Det framgångsrika uppfyllandet av detta mål påbörjades under det sena 1800-talet och konceptualiserades av Theodor Herzl i hans bok ”Den judiska staten” 1896. Den politiska rörelsen att återvända till det judiska hemlandet började skapa nationella institutioner i samband med den Första Sionistiska kongressen i Basel 1897.

Balfourdeklarationen var en av de första åtgärderna, tagen av en stor internationell aktör, för att erkänna det judiska folkets rätt att återupprätta suveränitet över sitt nationella hemland.

Deklarationen, som utfärdades den andra november 1917 av Storbritanniens utrikesminister Lord Arthur James Balfour, gör gällande att:

”Hans Majestäts regering ser på en i Palestina upprättad nationell hemvist för det judiska folket och kommer att på bästa sätt bemöda sig om att underlätta verkställandet av denna avsikt, under den otvetydiga förutsättningen att intet må göras som kan inverka menligt på de mänskliga eller religiösa rättigheterna hos befintliga icke-judiska samhällen i Palestina, eller de rättigheter och den politiska ställning som åtnjuts av judar i något land.”

[Det är viktigt att notera att ”Palestina” vid tiden refererade till ett geografiskt område och inte till någon politisk entitet då ingen sådan existerat]

Internationellt erkännande av det judiska folkets obestridliga rätt att återupprätta suveränitet i sitt hemland följde snabbt Balfourdeklarationen.

Framför allt så erkände Nationernas förbund denna rätt i sitt beslut den 24 maj 1922 om upprättandet av det Brittiska Palestinamandatet. I och med beslutet utsåg Nationernas förbund Storbritannien att ”tillse förverkligandet av den deklaration som ursprungligen gjordes den 2 november 1917 av Hans brittiska Majestäts regering, och som accepterats av sagda makter för skapandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket.”

Nationernas förbunds rättsligt bindande mandat erkände den historiska kopplingen mellan det judiska folket och området känt som Landet Israel/Judeén/Det heliga landet.

Mandatet från 1922 betydde att Balfourdeklarationen och dess krav på upprättandet av ett nationellt hem för det judiska folket gick från att vara en politisk ståndpunkt till en internationell rättslig skyldighet som accepterades av det internationella samfundet i sin helhet.

Erkännandet i dokumentet är tydligt:

”Enär erkännande därmed givits åt den historiska kopplingen mellan det judiska folket och Palestina och till förutsättningarna för återupprättandet av deras nationella hem i det landet.”

”Mandatet skall ansvara för att placera landet under politiska, administrativa och ekonomiska villkor som tryggar skapandet av ett judiskt nationalhem, som föreskrivs i förordet, och utveckla självstyrande institutioner, samt skydda civila och religiösa rättigheter för alla invånare i Palestina, oavsett ras och religion”. [Artikel 2]

Betydelsen av både Balfourdeklarationen och Nationernas förbunds beslut grundar sig i det internationella erkännandet av det judiska folkets redan existerande naturliga, historiska och juridiska rättigheter till deras hemland där en kontinuerlig judisk närvaro funnits i över 3000 år. Det internationella samfundets officiella erkännande av det judiska folkets historiska koppling till landet understryks än mer av språkbruket i NF:s mandatbeslut. Palestinamandatet klargör tydligt att det judiska folkets nationella hemland inte ska skapas som något nytt utan att det ska ”återupprättas”.

Balfourdeklarationen, Nationernas förbunds beslut och sedermera Förenta Nationernas delningsplan 1947 erkände alla det judiska folkets rätt till en suverän stat i dess historiska hemland. Dessa internationella beslut spelade en stor roll vad gäller att samla stöd för den framtida Staten Israels grundande.

-Pettersson menar att man kan tycka vad man vill om Balfourdeklarationen men det är det enda juridiskt giltiga dokumentet som gäller om området.

Vi ska också komma ihåg att det aldrig funnits ett land som kallats Palestina eller ett folk som hetat palestinier. Folket är en uppfinning av Arafat och hans kompisar på 1960-talet.

Ottomanska imperiet. Ottomanerna, det vill säga turkarna var på den förlorande sidan i första världskriget annars kanske imperiet bestått än idag.

Behöver världen ett 23:e arabiskt land?

Tvåstatslösningen finns redan. Jordanien är en palestinsk stat. 


17 responses to “Idag är det 100 år sedan Balfourdeklarationen

 • David Hertl

  Har dessa som skriver hätska kommentarer här mot Israel överhuvudtaget varit i Israel. Större delen av de judiska Israelerna är inte vita utan ganska ”blattiga”. Mer en sextio procent av israels judiska befolkning kommer från länder i Asien och Mellanöstern. Jag blir lika galen varenda gång jag hör idioter som inbillar sig att Israel är en vit europeisk koloni.

  Gilla

 • Lagro

  Att araberna hatar judarna som finns i Israel är inte alls förvånande när man ser till hur Israel skapades.
  Ursprungsbefolkningen som fanns i Palestina var araber som bott där i tusentals år och nu blev de med våld utkörda från sitt hemland och hade ingenstans att ta vägen.
  Det var mer än 700.000 araber som blev utkörda och deras egendom och mark beslagtogs av herrefolket för att ge plats till judar från Europa, som hade ingen annan relation till MÖ än att de hade religionen gemensam.
  Efter att staten Israel blev utropad 1948 fick araberna aldrig återvända, utan de flesta hamnade i flyktingläger.

  Gilla

 • MartinA

  ”Det judiska folket är landet Israels ursprungsbefolkning och har haft en kontinuerlig närvaro där i årtusenden.”

  Oj, du tappade bollen redan i första meningen! Inte ens enligt judisk mytologisk historieskrivning är judarna ursprungsbefolkning. Och de moderna judar som erövrade landet från 1860-1948 är inte med någon självklarhet samma folk som fördrevs 70 och 130 efter kristus. Och de palestinier som bodde kvar är inte med någon självklarhet mindre släkt med de som bodde där innan.

  Alltså, det betyder inte att jag inte erkänner Israel. Erövrarens rätt är fortfarande rätt. Men att Pettersson ljuger redan om grunderna och redan i första meningen visar att Pettersson inte är vuxen att diskutera ämnet.

  Gilla

  • Pettersson

   MartinA,vem som är vuxen nog kan man diskutera, jag var inte med på den tiden ska jag villigt erkänna. Men vem var landet Israels ursprungsbefolkning om inte israelerna eller judarna?

   Enligt de gamla böckerna bodde kanaanéerna i Kanaans land, och jag vet inte om greker, romare, egyptier, turkar eller några andra varit ursprungsbefolkning i landet Israel.

   Gilla

   • Lagro

    Du refererar till ”sagoboken” som har ingenting med verkligheten att göra.
    Judarna som finns i Europa, USA, Canada mfl. länder har sin vagga i området mellan Kaspiska havet och Svarta havet.
    De bedrev handel här efter silkesvägen och tog den judiska religionen, som var lämplig när de bedrev handel i området.
    De blev judar därför de tog judendomen som sin religion.
    Det är de här judarna som sedan kommit till Ryssland, Polen, Baltiska länder och andra europeiska länder och till USA, Canada.
    Genom DNA test som är gjorda har de inga rötter till Mellan Östern utan har helt Europeiska rötter.
    Om du har läst Gamla Testamentet finns det beskrivet att judarna har mörk hudfärg, men det har inte de europeiska judarna, som är lätt att inse, många är blonda också.
    1917 fanns det 90% araber i Palestina, men sedan kom de här europeiska judarna och koloniserade Palestina och bedrev etnisk rensning av araberna i Palestina.
    1948 fanns det endast en spillra kvar av araberna och de som blivit utkörda kunde aldrig återvända till sina hem.
    Att påstå att de europeiska judarna kommer till sitt hemland och har sina rötter där är en lögn, de var brutala kolonisatörer och ingenting annat.
    Det är samma sak med europeiska utvandrare som åkte till Amerika och koloniserade det landet, det fanns där en ursprungsbefolkning nämligen indianerna, som de slog ihjäl eller föste dem i läger.
    Därför kan man påstå europeerna har mycket blod på sina händer.
    Amerikas kolonisering och Israels liknar varann, det är kanske därför de blivit goda vänner.

    Gilla

   • Pettersson

    Och araberna? Var kom de ifrån? Eller menar du att Levanten, Egypten, Nordafrika osv. alltid har varit bebodda av araber…

    Gilla

   • Lagro

    Arabernas stamfader är Abraham eller Ibrahim som araberna säger.
    Judarna och araberna har samma stamfader, därför har de också kunnat leva tillsammans i arabländerna.
    Det finns ett 20 tal arabländer i Mellan Östern och Nord Afrika.
    Abraham fick en son Ismael med hushållerskan Hagar, och Ismael skall vara den som grundade det arabiska folket.
    I Palestina levde araber och judar och de hade aldrig några kontroverser, problemen kom när judarna skulle göra Palestina till en judisk stat och den totala brytningen kom efter 1948, sedan har det endast varit problem mellan judar och araber.

    Gilla

   • MartinA

    Vad baserar du ditt påstående om ”ursprungsbefolkning” på? Enligt judarnas egna legender tar de det lovade landet från Kanaaiterna. Och enligt arkeologi och historieforskning är påståendet naturligtvis befängt, särskilt som araberna också talar ett semitiskt språk.

    Så vad baserar du det på? När två grupper befinner sig i en intressekonflikt så är det ju befängt att ta den egna gruppens legender som historisk fakta. Och inte ens om du gör det så blir judarna ursprungsbefolkning.

    Gilla

   • MartinA

    Den ENA gruppens legender, inte den ena.

    Gilla

 • Lagro

  His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country

  Enligt Balfour deklarationen är det ” national home for the Jewish people”.
  Det kan inte tolkas som att det var en egen stat för judiska folket.
  Om deklarationen hade gällt en egen stat borde det funnits med vad som skulle hända med de araber som varit bosatta i tusentals år i det som var Palestina.
  Därför är slutsatsen att Balfour avtalet är ingen deklaration om en egen stat för judarna.
  Den logiska slutsatsen blir att judarna stal landet från araberna, som de sedan kallade för Israel.

  Gilla

  • Lagro

   Orsaken att Balfour avtalet kom till var att England och Frankrike var på väg att förlora kriget mot Tyskland.
   Frankrike hade gett upp och England var på väg att göra samma sak, då kom judarna med förslaget att om de kunde få ett avtal om ett nationellt hem i Palestina kunde de se till att USA gick in på England och Frankrikes sida och de behöver inte förlora kriget.
   För England var det mycket viktigt att de inte förlorade kriget, som accepterade omedelbart förslaget om ett nationellt hem för judarna.
   USA började sända livsmedel och annat till Frankrike och England, för att under tiden träna upp en militär arme.
   När USA sände 2 miljoner man för att strida mot Tyskland kapitulerade de, Hitler låg på sjukhus efter en gasolycka och när han hörde om kapitulationen blev han helt rasande och svor och skrek och kunde inte förstå vad som hade hänt.
   Sannolikt blev Hitlers hat mot judarna efter det att han fått klart för sig om Balfour avtalet.
   Versaille freden som var en orättvis fred medförde att England och Frankrike fick kontroll av Mellan Östern och England fick kontrollen på Palestina.
   Judar började flytta in till Palestina som skapade oro bland araberna och även bland judar som var bosatta i Palestina.
   Efter andra världskriget kom judar i stora mängder till Palestina och det blev konflikt mellan araber och judar, som gjorde att mer än 700.000 araber blev utkörda från Palestina, för att ge plats för judiska emigranter från Europa.
   1948 utropades den judiska staten Israel, som också blev godkänd av FN.
   Det stora felet som judarna gjorde var att de körde ut med våld över 700.000 araber från Palestina, som varit bosatta där i tusentals år och de kunde aldrig komma tillbaka.
   Många av araberna hamnade i flyktingläger i Mellan Östern länder, och en stor del hamnade i Jordanien.
   Jordanien annekterade Västbanken med Jerusalem som inte accepterades, och Jordanien gav upp den annekteringen 1967 vid sex dagars kriget.
   Gaza blev annekterad av Egypten som de också gav upp 1967.

   Gilla

   • Lagro

    Att hänvisa till den här ”sagoboken” som kallas för Gamla Testamentet att judarna har rätt till Palestina är inte relevant.

    Gilla

   • Lagro

    Nu har det ältats i 70 års tid om att skapa en fredlig lösning mellan Israel och palestinierna, men allting har misslyckats.
    Den här lösningen har gått ut på att skapa två stater för judar och araber som är dömt att misslyckas.
    Israel med Västbanken är för litet område att dela till två stater, Israel skulle inte kunna skydda sitt territorium med två stater, och Israel kommer aldrig att ge upp Västbanken och inte heller någon delning av Jerusalem.
    Det finns nog endast en lösning och det är att göra Israel med Västbanken till en stat, med en grundlag som gör att både judarna och araberna har samma rättigheter i det landet.

    Gilla

   • MartinA

    @Lagro
    Nej, en stat är oacceptabel för judarna. Dels har araberna högre födelsetal än judarna och dels så är de omgivna av över hundra miljoner människor med arabisk identitet och sunni islamisk religion. Enstatslösning skulle innebära att Israel upphörde att existera på rekordtid.

    Ärligt talat så har de flesta stater bildats med våld och blod och erövring och etnisk rensning. Judarna formade bara sin stat litet senare. Så att hålla på och vrida händerna om moral ditten dutten datten blir hyckleri, vill du vara moralisk i storpolitiken så får du upphäva hälften av jordens stater och flytta runt hälften av jordens befolkning, i bara första vevan. Moralisk utrikespolitik är samma sak som evigt krig och massmord.

    Gilla

  • Lagro

   Nu finns det de som påstår att Gud lovade landet till det utvalda folket som skulle vara judarna.
   Men Gud var inte i ”Real Estate” branschen och kan därför ses som ett påhitt.

   Gilla

  • Lagro

   Det fanns en befolkning i Palestina som hade varit bosatta där sedan urminnes tider och det var araber och Mellan Östern judar i ett mindre antal.
   Mellan de här två grupperna fanns inga problem de hade levt i Palestina utan några som helst problem och båda grupperna motsatte sig de här inkräktarna från Europa, som hade inga rötter till Mellan Östern utan endast religionen att de var judar.
   Judarna är ingen ras utan det är religionen som gör att de kallar sig för judar.
   De här kolonisatörerna från Europa som kallade sig för judar gjorde etnisk rensning av mer än 700.000 araber som varit bosatta i Palestina i flera tusen år och beslagtog deras egendom, och de kunde aldrig komma tillbaka.
   Den etniska rensningen av araber gjordes för att ge plats till europeiska judar från Europa och även USA och Kanada.
   Det är självklart att det blev problem mellan araber och judar när de här kolonisatörerna betedde sig på detta vedervärdiga sätt.

   Gilla

   • Lagro

    Den som tror på en tvåstatslösning gällande Palestina frågan anser jag är helt okunnig, Israel kommer aldrig acceptera en Palestinsk stat på Västbanken.
    Den enda lösningen är en stat av hela området, i annat fall kommer det att fortsätta, som det nu gjort i 70 år.
    Västbanken bör göras till en autonomi eller federation för palestinierna, där de kan ha sin religion och kultur och egna skolor m.m., men området tillhör Israel.
    Med en sådan lösning skulle levnadsstandarden höjas väsentligt för palestinierna, och de är det som de flesta familjer eftersträvar, att det skall bli bättre för dem själva och deras barn.
    Idag är Västbanken ockuperad av Israel, där militär lagar gäller för Palestinierna bosatta där.
    Det är en vedervärdig lösning som endast skapar våld och hämningar i en evig rundgång.
    Det är helt oacceptabelt för människor att leva på det sättet som drabbat palestinierna.
    Israel som stat skall inte försvinna och kommer inte att göra det heller.
    Den som tror att staten Israel kommer att försvinna är helt borta från verkligheten, något sådant kommer aldrig att ske.

    Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: