Fridolin och skolan


Gustav Fridolin (Mp), ni vet han som skulle fixa den svenska skolan på 100 dagar, intervjuades om skolsegregationen i den svenska skolan under gårdagens Agenda.

Precis som alla områden i Sverige av idag, har också skolan påverkats av den katastrofala asylinvandring som svenska regeringar till både höger och vänster åsamkat oss. Fridolins lösning är tvång.

Regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skapat en ny lag som tvingar varje kommun att ta emot nyanlända och konsekvenserna av detta har vi sett, inte minst på bostadsmarknaden där kommuner tvingats köpa villor och bostadsrätter eller placerat nyanlända i modulhus eller nedlagda bilverkstäder. Vi kunde även se ett reportage om detta i gårdagens Agenda, där man också tog upp att det i 60 procent av kommunerna finns en undanträngningseffekt som gör att såväl studenter, unga, f.d. missbrukare och andra med bostadsbehov petas längre bak i redan långa köer.

De nyanlända prioriteras, precis som i vårdköerna.

Nu vill Gustav Fridolin tvinga skolorna att integrera sig. Det fria skolvalet ska bestå enligt honom, men föräldrarnas val ska inte längre vara ledande när barnen placeras i skolan. Föräldrar som vill placera sina barn i populära och fungerande skolor, ska inte längre ta för givet att år i skolkön ger dem rätt att placera sina barn där man vill. Sämre bemedlade föräldrar och inte minst nyanlända, ska kunna peta bort dem från kön om också de hyser intresse för dessa skolor. Alternativt ska man kunna bygga ut skolorna, så att de kan ta emot fler elever än tidigare.

Att dessa skolor kanske inte blir lika väl fungerande och populära efter de tvång som Fridolin vill införa, verkar inte bekymra. När regeringen nu försöker lösa alla de problem de själva åstadkommit tillsammans med tidigare regeringar, finns inget som får stå i vägen, även om det går ut över andra medborgare och som i det här fallet, våra barn.

Ett exempel på en kommun där man lyckats är Nyköping, enligt Gustav Fridolin.

2014 byggde man här en helt ny högstadieskola och lade ned de fyra som tidigare fanns. Detta för att bryta segregationen. Hur blev det då?

Enligt bekanta som har barn på skolan fungerar det inte alls som politikerna hade hoppats. Förvisso har man placerat elever med olika bakgrund, från olika bostadsområden och olika etniciteter tillsammans, men i mångt och mycket finns segregationen kvar. Elever från vissa kulturer umgås mest eller bara med elever från samma kultur. Det märks på raster, på håltimmar och efter skolan.

Föräldrar som har barn med svårigheter i skolan vittnar om att de inte längre får den hjälp och uppmärksamhet man fick förr. För stora klasser och nya elever med helt andra problem, gör att lärarna tvingas prioritera och vilka som får stryka på foten förstår ni. Enligt vissa bekanta lär irritationen vara stor hos många föräldrar och även hos deras barn.

Det finns också andra problem.

Redan året efter att den nya skolan stod färdig rapporterades det om bråk och stök, vilket gjorde att ett antal elever valde att byta skola.

”Varje dag står det polisbilar utanför för att något har hänt”

Säger en elev till lokaltidningen.

”De mörkar fruktansvärt mycket, även i alla intervjuer som SVT kommer och gör”

Säger en annan elev. En förälder intervjuas också och hans besvikelse går inte att ta miste på.

”…upplevelsen av en högstadieskola där stor oordning råder…//…Det är för många elever…//…lärare som har sagt att det är väldigt stökigt, att man försöker göra något men att det är svårt”

Läs artikeln här (pdf-fil)

Nu är detta inte det enda problem som Gustav Fridolins praktexempel brottas med.

Den nya högstadieskolan upplever problem med alkohol, droger, stölder, mobbing och slagsmål.

”Killarna, det är mest killar, kommer fram och gnabbas lite. Öööh aina, vad gör du här? (”Aina” är ”förortsslang” för polis)”

Berättar en polis och tillägger att de är i skolan 2-3 gånger i månaden för att samtala med elever.

Läs artikeln här (pdf-fil)

En anhörig skrev i början av året en insändare där han/hon skrev att nu får det vara nog. En elev på skolan törs inte längre gå till skolan p.g.a. otrygghet.

”…av och till under hösten och nu fortsatt på vårterminen blivit hotat av äldre elever…//…flera runt mig som säger att deras barn och barnbarn upplever samma sak”

Läs artikeln här (pdf-fil)

Det finns också andra problem. Brandkåren har tvingats rycka ut åtskilliga gånger p.g.a. anlagda bränder, omsättningen på lärare har varit stor, Skolinspektionen har riktat kritik mot skolan för att man inte ger tillräckligt med stöd till elever med särskilda behov m.m.

Som lök på laxen har skolorna i kommunen tappat 134 placeringar i Lärarförbundets ranking och innehar nu en mindre smickrande 247:e plats bland landets 290 kommuner.

Fast Gustav Fridolin (Mp), han som skulle fixa den svenska skolan på 100 dagar, namnger Nyköping som ett bra exempel och lovar att tvinga alla skolor att integreras, avskaffa alla köer och bygga ut fungerande skolor om så behövs.

Se Agenda här

 


36 responses to “Fridolin och skolan

 • Lagro

  Svenska politikers påhitt är att ”alla människor är lika värda”, som inte stämmer med verkligheten.
  När det gäller skolan har inte alla förutsättningar för högre studier.
  Nu har det visat sig att asylinvandrarbarnen har problem med skolan, om statistik visades kunde det lätt inses att en mycket låg procent går vidare till högre studier.
  Den här gruppen asylinvandrare är idag en mycket stor grupp 2015 tog politikerna in i landet 160.000 personer av dem och sedan har det fortsatt.
  Det som skett med skolan är att man bakat ihop alla elever i en klass, som självklart medfört att kvaliten på skolan har sjunkit drastiskt.
  Med den här asylinvandringen som blivit, finns det endast ett sätt att höja kvaliten på skolan och få fram en spetskompetens och det är med segrerade klasser.
  Om Sverige skall kunna hävda sig i framtiden fordras en spetskompetens.
  Politikernas enda lösning att höja kvaliten på skolan tycks vara att de tror mer pengar och resurser löser problemet, men så är inte fallet utan det blir att de ökade resurserna går in i ett svart hål.
  Asylinvandringen kommer att skapa ett segrerat samhälle det är ett faktum och endast att acceptera verkligheten.

  Gilla

  • Lagro

   Att skolan skulle få problem som mycket annat var mycket lätt att förutse, där den okontrollerade asylinvandringen är orsaken.
   Ghadaffi var medveten att han skulle mördas av väst och varnade för att en invasion av fattiga afrikaner kommer att ta sig till Europa, när Libyen faller samman.
   USA med Nato tillsammans med gangsters störtade regimen i Libyen, och när Ghadaffi med konvoj försökte lämna landet var det ett franskt plan som besköt konvojen och Ghadaffi blev brutalt mördad.
   Det ironiska är att Ghadaffi gav ett generöst bidrag strax innan för presidentvalet i Frankrike och den presidenten ledde landet när han mördades Ghadaffi.
   Sverige skickade också Jas plan för medverkan, att störta regimen i Libyen.
   Sverige är det land som ger mycket generöst bidrag för asylinvandrare som kommer till landet, utan någon som helst kontroll vad det är för människor.
   Alla som kommer till Sveriges gräns har rätt att komma in i landet och söka asyl och uppehållstillstånd som de flesta också får.
   Det kan ses att det här är en import av människor till landet som har ingen annan uppgift att fylla där, utan att själva skapa fler människor och att importera anhöriga.
   Om Sverige hade velat minska asylinvandringen borde de ha sänkt bidragen kraftigt och framfört att det finns inga bostäder för nykomlingarna.
   Den här invasionen av afrikaner från Afrika är självförvållad av USA och Europa, som naturligtvis har drabbat skolkvaliten i Sverige mycket hårt.
   Politikerna idag yrar om att det är en utmaning och att det fordras stora satsningar, sanningen är nog den att de har inte själva någon lösning på problemen.
   Det är ett klassamhälle som är lösningen på problemen, som politikerna skapat, men något sådant vill de naturligtvis inte acceptera.

   Gilla

  • Jenny

   Men hall! Arbetskraftsinvandring? Det är många som kommer hit som arbetskraftsinvandring som t. ex. städare och accepterar än lägre lön än de som redan bor här. En del som fått avslag på sin asylsökan söker uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Om asylsökande går ner, kommer arbetskraftsinvandringen att öka. De flesta dom kommer hit är arbetskraftsinvandrare och många arbetar i tunnelbanan, städare, vårdbiträde etc.

   Gilla

 • Jhonsson

  Palme var den, som inledde förstörandet av den svenska skolan. Andra politiker har fortsatt att metodiskt göra avenska skolorna allt sämre. Att meddela eleverna kunskap var inte viktigt. Målet var att hjärntvätta dem få,dem,till att bli goda socialister. Lärare och politiker åkte till DDR för att studera skolorna där. Resultatet ser vi i dag. En kollapsad skola och elever kommer ut i arbetslivet utan kunskap. De, som lyckats lära sig något, är beundransvärda.

  Liked by 1 person

 • Hönsmamman

  100 dagar?
  Gäller inte samma tideräkning som för de arga unga ljugande männen från kvinnoförtryckande kulturer?

  Vilket borde betyda att det tar ca 300 normala dagar innan det har gått 100 Fridolindagar?

  Gilla

  • Lite

   Med reservation för felräkning så har det idag gått 1.141 dagar (Ettusenetthundrafyrtioen). Det han ”fixat” hittills är en skola mer än elva gånger sämre än när han fick maskrosväljarnas förtroende.
   Vi måste berätta för dem att det är blåsippa som är bästa val nästa val.

   Gilla

 • 77711n

  ”Missionspastor” Fridolins lösning på den alltmer sjunkande kvaliteten i undervisningen är att sprida denna till alla skolor.

  Envar med någon erfarenhet av undervisning vet att det räcker med en enda stökig elev i klassen för att det över huvud taget inte går att genomföra undervisningen.

  Det var samma situation under 70-talets s k ”dialogpedagogik” i förskolorna. Tanken var att föräldrar med ambitioner för sina barn, oftast akademiker, skulle genom sina exempel skulle stimulera föräldrar som mer beordrade sina barn än samtalade med dem till att ändra sin föräldraroll. Det hela slutade med att personalen lierade sig med de föräldrar som hade sina barn tio timmar på dagis, tvingade ner ungarna med våld i sina overaller medan akademikerföräldrarna med ambitioner flydde daghemmet för att ordna sin barnpassning på annat sätt.

  Gilla

 • Grune

  Den Svenska skolan fungerade alldeles utmärk ända tills Frigoliten blandade sig i.
  Så här går det när sådana som aldrig gått i skolan skall bestämma.

  Gilla

  • Jenny

   Fungerade skolan utmärkt före Fridolins tid? Svenska skolan har haft svåra problem sedan 1990-talet. Många lärare har blivit utbrända och sjukpensionärer sedan 1990-talet. Och många lärare har slutat sedan 1990-talet. Fixa skolan är nog ett svårt problem. Jag tror att det är allting som är problemet – elevpeng, friskolor, lärares låga status, lärare som har för tunga tjänster, lärare som hela tiden slutar, rektorer som hela tiden slutar, rektorer som inte fungerar, hög invandring – många elever som inte kan svenska. Jag har ingen aning om hur man ska fixa skolan.

   Gilla

  • Jenny

   Problemen med den svenska skolan började med kommunaliseringen på 1990-talet. I stället för att staten skulle ha ansvaret fick kommunerna ansvaret. Men många kommuner sparade pengar och minskade antalet lärare, samtidigt hade Sverige en hög invandring med elever som inte kunde svenska. Resultatet blev att skolor ramlade ihop.

   2000 kom elevpengen-eleverna blev kunder och lärarnas status försämrades. Runt 2006 kom det att eleverna skulle sätta betyg på lärarna och lärarnas status sjönk ytterligare. Detta i kombination med att kommunerna och friskolor spar pengar och har för lite lärare har lett till stora klasser. Samtidigt har Sverige haft en hög invandring med elever som inte kan svenska. Allt detta har lett till att lärarnas situation är ohållbar.

   Gilla

   • Lena

    Har aldrig hört talas om lärarstrejk på grund av det som du skriver inte ens rungande protester, det är märkligt tyst från lärarna.
    Ställer mig frågan , varför ?

    Gilla

 • Jenny

  Men hur tror Ni att det fungerar med all arbetskraftsinvandring? Det är massor med folk som kommer hit för att jobba inom alla möjliga yrken. Deras barn kan inte svenska det är lärarna som redan går på knäna ska lära de svenska. Och alla lärare som har varit kort tid i Sverige och själva inte behärskar svenska. Jag såg att Engelska skolan i Sverige ska rekrytera lärare utanför EU, jag förmodar att lärarna ska prata engelska med barnen. Men kan lärarna engelska på en hög nivå.

  Gilla

  • Jenny

   Till Lena
   Jag håller med dig, varför strejkar inte lärarna? Sen 90-talet ger lärarna upp och slutar-men de strejkar aldrig-varför?

   På problemskolor ger rektorer fackombuden bra tjänster, hög lön, bra scheman. Likadant, rektorn ger sina gullegrisar bra tjänster, bra scheman och hög lön. Sen kommer det nya lärare hela tiden som får tunga tjänster, dåliga scheman och slutar. Lärarna är spilltrade.

   Många rektorer har sedan 90-talet medvetet anställt obehöriga lärare som inte är med i facket, pensionärer och nyexade lärare. Dessutom är det svårt att få jobb i Sverige att en del lärare sväljer det sura äpplet för de har bostadslån etc. Många lärare överlever, de sätter låtsasbetyg för att rektorn och elever vill det, gör lätta saker med eleverna för att eleverna vill det. Många lärare låtsas inte se mobbning riktad mot elever eller lärare för de vet att de får inget stöd av rektor eller lärarkollegor.

   Men jag undrar också – varför strejkar inte lärarna? Rädsla för att bli arbetslösa?

   Gilla

   • Lena

    Jenny :
    Jag undervisade på 70-talet på mellanstadiet, jag såg en ”kåranda” som inte var riktigt sund då……..dock så var rektorn på skolan var en bra person och då fungerade skolan , när han pensionerades så brakade mycket av det som byggts upp.

    Gilla

 • janzorn

  Som f. d. missbrukare så VET jag att min kommun i NV Sthlm har tvärvänt i bostadsfrågan. För bara 3 år sedan hade vi ett fungerande s.k. trappstegsboende. Trots att man kämpar och jobbar och är tvingad till förnedrande urinprov m m så nekas man social bostad med svaret att ”vi förmedlar inga lägenheter”. Nä, bara om man är en ”stackars” flykting. Fy fan!

  Gilla

  • nosferatu

   Samla dina kompisar och demonstrera utanför Riksdagshuset. Informera alternativa medier först, så att de kan dokumentera.

   Gilla

 • Kenth Andersson

  Fridolin och MP !
  Vad hände ?

  Gilla

 • Zodiaken ssp

  De ”gröna khmererna” är inget annat än ett kulturmarxistiskt parti där man har som målsättning att slå sönder Sveriges kultur/etnicitet. Man gömmer sig bakom namnet ”miljöparti” liksom FNs marxistiska agenda 21 som går under den falska parollen ”sustainable development” (en hållbar värld)

  Gilla

 • Lagro

  Att lösa skolproblemet är mycket enkelt, och det är att skapa segrerade klasser där duktiga elever går i speciella klasser, och de som har problem går i specialklasser.
  Sverige måste ha spetskompetens för att kunna hävda sig i utvecklingen, som blir mycket svårt med nuvarande skolsystem.
  Det måste inses att asylinvandrarbarnen har inte samma förutsättningar, och där kommer problemen.
  Hela samhället går mot en segrering genom asylinvandringen, varför skulle inte skolan drabbas ?

  Gilla

  • Lena

   Intressant att titta på sammansättningen av studenter i tex kända universitet i Kanada.
   Universiteten tjänar mycket på högbetalande tex kinisiska studenter, det drabbar givetvis intagningen för landets egna studenter.

   Gilla

  • Kenth Andersson

   På den gamla goda tiden i folkhemnet så fick vi som skulle börja i den då statliga mycket väl fungerande skolan genomgå ett test för att se om man var skolmogen och därefter bedömdes det om man fick börja skolan vid 7 års ålder i vanlig klass eller man skulle placeras i en mindre lugnare klass för att stå på tillväxt och därefter börja i en vanlig stor klass, ett mycket bra system som hjälpte många barn men detta tog naturligtvis flumvänstern bort eftersom alla barn enligt deras filosofi är exakt lika i alla avseenden och inte får särbehandlas att elever sedan mådde dåligt i stora klasser brydde man sig inte om det skulle som alltid bara se bra ut på pappret att ingen särbehandlas.

   Gilla

  • Bosse S

   Inför hjälpklasserna igen och tvinga svaga elever att gå om årskursen, samt inför specialskolor med lite hårdare diciplin för dem som förstör lektionerna för sina klasskamrater.

   Gilla

 • Adolf Nilsson

  Alla dagensproblem i vårt land beror på en sak.Okontrolerade invandringen.Erkänner man inte det så kan man inte göra någonting åt det.Skolan ,sjukvården, polisväsendet, ja ni vet det finns många saker som har blivit påverkade av okupationen.Våld i olika former både mot gamla och unga.Fortfarande görs ingenting bara käbbel.Titta på senaste skjutningen mot polisen iVästerås .Det var rena turen att ingen blev fysisk skadad.Vad säger byfånen till statsminister, kanske om ett barn var bakom den sönder skjutna dörren hur hade han eller hon blivit skadad.AK 4 är inga leksaker.Dags att ta tag i invandringen,våldet.Byfånen vakna du är ytterst ansvarig för allt skit som händer i vårt Fosterland lVakna för helvete.Mvh Adolf

  Gilla

 • Billy Boy

  Bestående katastrofala effekter av sossarnas & miljöpartiets utbildnings- / skolpolitik i årtionden.

  Ansvariga utbildnings- / skolministrarna för införandet av den s k ”Flumskolan” var / är ministrarna …

  Olof Palme (S)
  Ingvar Carlsson (S)
  Lena Hjelm-Wallen (S)
  Göran Persson (S)
  Ingegärd Wernersson (S)
  Lena Hallengren (S)
  Ylva Johansson (S)
  Ibrahim Baylan (S)
  Thomas Östros (S)
  Leif Pagrotsky (S)

  … och sedan 2014 fortsätter vanvettet med …

  Gustav Fridolin (MP)

  Gilla

 • Mm

  Nu har Fridolin varit riktigt duktig, flera kaos på gång?!!
  Hur kan PK tillåta denna pratkvarn att ens närma sig deras barns framtid. Haha han kunde ju inte ens fixa skolan på 100dagar, arma barn som lever i detta inferno.
  Men det blir väl när våra barn skall börja rensa i det som vi inte klarat av eller tillåtits av PK att göra. Alla ekonomiska invällare som inte har rätt att vara här. Pratkvarnen och Sossen som skulle skicka ut 80.000, förra året eller var det förrförra året, Ygeman heter han visst och är överkucku i partiet, han är en lika god pratkvarn som miljömuppen

  Gilla

 • Avmaskad

  När vi tar in folk med andra värderingar, kommer Sverige att närma sig invandrarnas värld. Det betalar vi för att få och majoriteten röstar för mer av denna politik.

  Gilla

  • Ståfräs

   Det bästa är ju att det drabbas stenhårt de ca 80% PK som röstat för att det kall vara ett helvete i skolan för deras barn, stort grattis!!

   Gilla

   • Kenth Andersson

    Och dessa 80% kommer nog tyvärr att ge Lövet och hans vänsterregering ett fortsatt förtroende med stöd av i första hand C och L efter valet 2018 men även ynkliga och förljugna M kryper också vänsterut !

    Gilla

 • gamgubben

  Alla som är insnöade på idén stora enheter har fel. Långa produktionsserier ja, stora produktionsanläggningar nej.
  Var blir du sedd och lyssnad till, i en krets på 15, eller i en folksamling?

  Gilla

 • Hans Nilsson

  Fridolin besitter de egenskaper som behövs för att bli GD eller ett annat välavlönat jobb efter en eventuell valförlust. För att jobba inom stat, kommun och landsting behövs två tillgångar en väloljad käft och ett samvete som är stort som rymden.

  Gilla

 • ossie

  Stänger av så fort denna pinsamme inkompetente pojkvasker visar sig.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: