Svenskbyborna, ättlingarna och araberna

INVANDRING. Då och då läser vi om statslösa araber som begått brott och inte går att utvisa för att de inte är medborgare i något land, inte ens i det land där de är födda. Oftast handlar det om araber vars mor och farföräldrar flyttade eller flydde på uppmaning av arabiska ledare under 1948 års arabisk-israeliska krig och följande krig. 

Dessa människor har tagits som gisslan av de arabiska länderna understödda av FN för att hålla liv i konflikten. Trots att de bott i grannländerna i tre generationer eller mer får de inte bli fullvärdiga medborgare i arabvärlden. Om de tar sig till västvärlden eller Sverige och sköter sig så dröjer det inte många år innan de får bli medborgare. Varför behandlar araber araber så illa?

Judarna handlade annorlunda, fler judar drevs iväg från arabvärlden där de bott i tusentals år än tvärtom och judarna fick inte ta med sig sina tillgångar och fast egendom beslagtogs, dessa personer är nu assimilerade i Israel eller någonstans i övriga världen.

Tolv miljoner tyskar fördrevs efter andra världskriget. De togs emot av det Tyskland som låg i ruiner.

Många folk har råkat illa ut men rest sig så, även svenskar som blivit av med nästan halva landet. Finland tillhörde Sverige i över 600 år. Finland fick i sin tur lämna ifrån sig stora delar till dåvarande Sovjetunionen efter kriget.

År 1781 deporterades 1 200 svenskar från Dagö, utanför den Estniska kusten till Ukraina där de grundade Gammalsvenskby. 40 % av de deporterade dog under färden som tog 9 månader till fots. 

1929 återkom ättlingar till dem som deporterats till nuvarande Ukraina till Sverige, där ingen av dem någonsin varit men där de kulturellt och språkligt hörde hemma.

Berättelsen är fokuserad på familjen Knutas och deras bakgrund. Johannes Knutas och hans hustru Lydia Simonsdotter Knutas kom till Sverige från Ukraina den 1 augusti 1929. Deras tolv barn, i åldern 63-83 år, var vid inspelningen fortfarande i livet och har varit starkt bidragande till att videon kommit till.

-Pettersson kan inte tänka sig att några svenskar kräver att få tillbaks de områden vi förlorat och undrar stilla när araberna ska sluta slåss och återvända dit de språkligt och kulturellt hör hemma…

Sätt på helskärm, lyssna och titta…

Avsnitt 2-5

I avsnitt 2 följer vi Johannes och Lydias ankomst till Sverige år 1929, de första åren i Småland och deras fortsatta liv i Stockholms-området. Familjen växer och år 1946 hade de tolv barn varav tre tvillingpar. Anmärkningsvärt är att de har sex flickor och sex pojkar, ett tvillingpar med flickor, ett med pojkar samt ett med flicka/pojke. Dessutom lär barnen ha fötts som varannan flicka/pojke…

I avsnitt 3 firar släkten Knutas bl.a. 80-årsdagen av Johannes och Lydias ankomst till Sverige den 1 augusti 1929. Cirka 75 barn och barnbarn deltog i festen ute på ön Oaxen, där Pettersson upplevde sina första år i skolan. Det blev en minnesvärd dag där vi också fick höra de tolv syskonen sjunga den i svenskbykretsar så välkända gamla psalmen ”Signe och bevara”.

Här i avsnitt 4 besöker vi Dagö och Gammalsvenskby år 2009 guidade av två av Johannes och Lydia Knutas barn – Lennart och Jan.

Del 5. Vi besöker Gammalsvenskby i Ukraina år 2009 och träffar de flesta svensktalande byborna bl.a. vid en gudstjänst i Svenska kyrkan som hålls av kyrkoherde Karl-Erik Tysk. Karl-Erik anordnar varje år, tillsammans med Tage Brolin, resor till Gammalsvenskbyn. Karl-Eriks kunskaper i ryska och ukrainska kommer då väl till pass.

9 thoughts on “Svenskbyborna, ättlingarna och araberna

 1. Gällande arabvärlden: Pettersson uppvisar en anmärkningsvärld historielöshet. Hans nollpunkt – alltså den tidpunkt hans berättande utgår från – är när industrialismen behövde olja och den började utvinnas i Mellanöstern. Det han skriver om är de ständiga konflikter mellan olika länder, grupper och religioner, som sker där sedan dess.

  Petterssons enda utgångspunkt är den officiella versionen, den som vi ständigt matats med de senaste hundra åren, men han tittar aldrig bakom de sorgfälligt applicerade kulisserna. Gjorde han det, skulle skälet till dagens kaotiska situation omedelbart uppenbara sig – det är därför han inte gör det. Det skulle direkt punktera hans Israel-vurmande.

  Sedan halvtannat sekel är situationen i Mellanöstern helt iscensatt av västvärlden. Landsgränserna, som segrarmakterna i 1:a Världskriget skapade, skär tvärs igenom de olika folkgrupperna. Det tydligaste exemplet är kurderna: I stället för att ge dem ett eget land – som de hade blivit lovade, för att ställa upp på västmakternas sida, för att hjälpa till att krossa det Ottomanska riket (vilket de gjorde) – styckades deras territorium mellan Turkiet, Irak, Iran och Syrien.

  Egenhändigt fattade segrarmakterna beslut om att stjäla palestiniernas land, där detta folk bott i tvåtusen år och antagligen mycket längre än så, och ge det till judar från Europa (Balfour-deklarationen). Visst har judar bott i detta område tidigare, men ett eget land där har de tidigare endast haft under 70 år! För mer än 2000 år sedan.

  600 000 palestinier är idag hänvisade till världens genom tiderna största koncentrationsläger, Gaza. Merparten av dem lever som flyktingar i grannländerna Jordanien, Libanon och Syrien. Miljontals, till skillnad från svenskbybornas 1200. Den ena vidrigheten förringar inte den andra, men borde ändå mana till eftertanke och ge perspektiv.

  Hela panoramat i Mellanöstern är en skickligt skapad krutdurk, där västmakterna – USA, England och Frankrike – i det fördolda hetsar den ena gruppen mot den andra, med syftet att ’söndra och härska’. De senaste decennierna har de skapat AlQaida och nu senast ISIS, just för detta ändamål.

  Om man inte inser att det är detta som ligger bakom det hat och de vidrigheter, som idag grasserar överallt i arabvärlden, så famlar man vilset omkring sig, utan att förstå några som helst sammanhang – vilket Pettersson gör.

  Det är naturligtvis enklare att klassa människor från Mellanöstern som en sorts ondskefulla kreatur, utgående från hur vissa av dem beter sig här. Men de är faktiskt människor som du och jag – ja, vi är faktiskt ganska vidriga ibland, vi också. Med en vedervärdig religion – islam – är de hjärntvättade sedan barnsben. Därmed är de utmärkta redskap för de mäktiga krafter, som styr oss alla i det fördolda, att förstöra Europa, så att de på ruinerna kan skapa sin globala diktatur – New World Order.

  • Palestiniernas land? När var det? Jag trodde palestinierna som folk uppfanns på 1960-talet.

   Varför fick eller skapade kurderna inte ett eget land under ottomanerna eller perserna eller…

   Gaza tillhörde tidigare Egypten. Varför är gränsen stängt dit?

   Västbanken tillhörde Jordanien, de ha kunnat skapa ett palestinskt land som Jordanien redan är.

   Europas karta har också ritats om av segrarna. Det skiljer rejält på länderna före och efter krigen.

   Min uppfattning är att problemet är islam och att
   inga araber har det så bra som de i det demokratiska Israel.

   • Den mest berömde palestinier vi känner är jätten Goliat (ca. år 900 fvt). Jordanien är ett brittiskt påfund styrt av en saudiarabisk ätt. Sionister bedrev en intensiv bombkampanj mot judar i arabländer (bla Irak och nordafrika) i syfte att fylla på ”sitt” land med semitiska judiska flyktingar från områden där de levt i fred med urinvånarna i mer än 2 tusen år (exempel Iran är pedagogisk)..
    Anledning att länder framförallt i mellanöstern är restriktiva med medborgarskap skall svenskarna förstå när de själva förlorat rätten till sitt eget land.

   • 1917 fanns det 8% judar i Palestina och 1947 var det 30% judar, och 1948 var det 80% judar i Palestina när staten Israel utropades.
    Det som sker 1948 är en etnisk rensning av araber från Palestina det var mer än 700.000 palestinier som blev utkörda med våld, för att ge plats för judiska emigranter till Israel.
    Västbanken annekterades av Jordanien 1948, men var en annektering som inte accepterades och Jordanien gav upp Västbanken efter 6 dagars kriget 1967.
    Det är många politiker som försökt gå till världshistorien med att skapa en palestinsk stat, som Israel accepterar, men alla har de misslyckats.
    Konflikten mellan Israel och Palestinier kan ses som olöslig.
    Att som Sverige gjorde godkänna staten Palestina som inte finns är helt meningslöst, och kan ses som fjäskeri för araberna och ingenting annat.

 2. Intressanta historier om svenskbyborna men varför detta vurmande för kärnvapenmakten Israel. Kan man vara för Judarna men mot sionismen?
  Tveklöst ja. Kan man vara mot Nazismen men för tyskarna? Naturligtvis.
  Pettersson skyller nu fördrivningen av palestinierna på de arabiska ledarna. Något magstarkt. Utplånandet av den Amerikanska urbefolkningen kanske ska skyllas på Indianhövdingarna. Den vidriga men den i Sverige och annorstädes nedtystade falseflagg operationen 1967 när Israel sänkte USS Liberty ska ju ha skett av misstag enligt de Amerikanska och Israeliska regeringarna. Men frågar du någon av de överlevande marinsoldaterna får du svaret att det tveklöst var avsiktligt.

 3. Och vi skåningar VÄGRAR acceptera freden i Roskilde och KRÄVER att Skåne återgår till Danmark

  • Redan 1861 uttalade en Rabbin ”back to Holyland” och inspirerade judisk immigration till Palestina.
   Theodor Herzi som anses som Israels grundare uttalade 1895.
   All egendom i Palestina skall konfiskeras och ägarna köras ut, och genom en mur skall de aldrig kunna återvända.
   Palestina var under Turkiet som tillhörde Ottomanska riket, men en fördel att skapa en judisk statvar om Palestina kom under England.
   Frankrike och England var på väg att förlora kriget mot Tyskland, men då framförde judarna om de skulle få ett avtal om ett hemland i Palestina kunde de påverka att USA går in i kriget på Frankrike och Englands sida.
   1917 kom det här Balfour avtalet till, som blev viktigt för skapande av en judisk stat.
   USA sände förnödenheter och när de tränat upp en arme på 2 miljoner man som sändes till Europa kapitulerade Tyskland, och England och Frankrike fick fotfäste i Mellan Östern.
   Palestina blev ett protektoriat för England, som det var till 1948.
   Tyskland fick en orättvis fredsuppgörelse som var grogrunden för Hitlers uppkomst och även hat mot judarna, därför Hitler ansåg att Tyskland hade förlorat kriget genom USA:s ingripande.
   Judar hade varit bosatta i Palestina med araber sedan urminnes tider, och hade aldrig haft några konflikter, men när judar började komma in efter första världskriget till Palestina blev både araberna och judarna oroliga och försökte begränsa inflödet.
   England sade upp protektoriatet och överlät till FN Palestina frågan.
   1948 utropades staten Israel som gjorde att mer än 700.000 araber som bott urminnestider i Palestina blev utkörda för att ge plats för judar som räknades med att komma till Israel från Europa, USA, Ryssland m.m.
   Påståendet att araberna lämnade Palestina frivilligt är en propaganda lögn, de blev utkörda med våld.
   Det är här hatet från araberna mot judarna har sin grogrund, araberna i Palestina blev bortkörda från sitt hemland som judarna tog över.
   Nu har man ältat i 70 år om konflikten med palestinier och judar och att få någon lösning kan ses som omöjligt.
   Det finns ingen lösning, därför landytan är för litet att dela den i två stater.
   Judarna ger aldrig upp staten Israel som de lyckats skapa och är godkänd av FN.
   Palestinierna vill säkert få tillbaka sitt land men blir till en omöjlighet.
   Den enda lösningen kunde vara att bilda en stat, och glömma bort två stats lösningen, som är helt omöjlig, som bevisas med 70 års ältande och alltsammans står ändå på ruta 1.

  • I framtiden kommer en stor del av Skåne att vara varken svensk eller dansk utan ett protektorat (ungefär som nuvarande Kosovo)

Kommentera