Vår historia går till metallåtervinning

HISTORIA. Samtidigt som debatten om bränning av böcker rasar i medierna kastar svenska arkeologer amulettringar och andra urgamla fornfynd. Det känns fel och sorgligt att förstöra över tusenårigt rituellt konsthantverk, och jag är inte ensam om att tycka så.

 

– Vad man gör är ju att man slänger vår historia! säger Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum.

Amulettringar från järnåldern, liksom vikingatida vikter och mynt tillhör den typ av fynd som, så vitt Runer vet, tidigare alltid sparades.

– Det är helt galet, men den här branschen har fått marknadssjuka. Vi leker affär, säger Runer.

Ofta, särskilt vid mindre utgrävningar, är det en stående order från länsstyrelserna att så få fynd som möjligt ska tillvaratas.

Om du tycker att det verkar osannolikt så rekommenderar jag att läsa på Riksantikvarieämbetets öppna arkiv, exempelvis rapport 2016:38. En arkeologisk förundersökning av boplatslämningar från brons- och järnåldern inför ombygget av trafikplats Flädie på E6 utanför Lund.

I fyndtabellen har mynt, knivar, ornamenterade bleck, en ring och en vikt från vikingatiden eller tidig medeltid hamnat i kolumnen ”gallrade”.

Just kring vågar och vikter pågår forskningen för fullt, berättar Lena Holmquist, arkeolog vid Stockholms universitet med inriktning på vikingatiden.

-Pettersson är inte förvånad. Våra skattepengar går till andra…Sverige har inte längre råd eller vilja att bevara vår historia.

Ingen vill ta ansvar för Sveriges alla kriser som i grunden bara är en

Läs mer på SvD

8 thoughts on “Vår historia går till metallåtervinning

 1. Istället för att kasta de här historiska föremålen
  är det inte bättre att sälja föremålen till intresserade
  personer?

 2. Det är nog så att man vill sortera bort vissa delar av historian, t.ex. avbildningar av gudar.

  Dessa kan ju uppröra “pensionsräddarna”, och dessutom ska ju svenskarna utbildas i att förstå och visa hänsyn till dessa välutbildade och fridsamma personer.

  Dessutom anses svenska flaggan vara en symbol för nasister, och svenska kyrkor får inte användas vid skolavslutningar.
  Pippi har hamnat i rasistfacket, snart måste väl mjöken färgas brun…

  Så, varför spara och bevara vår historia, nu ska vi fröjdas åt berikarna!

 3. God morgon Pettersson,

  Jag är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv. Och du, som läser mitt inlägg är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

  Petterssons är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

  Och, självklart alla nyanlända, de är alla läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

  Svenska rättsväsendet som är trevliga och som hjälper oss att döma rätt är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

  Myndigheterna är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

  Svenska polisen är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, osv, men tyvärr inte poliser.

  Alla ofödda som ligger i mammas mage är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

  Det enda undantaget är statsminister som nästan är svetsare. Men, det är ju inget som säger att inte han också kan bli läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv. Om han väljer ut en av dem och får specialundervisning.

  Då kan vi alla vara som en stor lycklig familj där vi alla är läkare, lärare, sjuksköterskor, brandmän, poliser osv.

Kommentera