6 thoughts on “Dagens Fågel

 1. http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/skelettfranfaglar/faglarsskelett/halskotor.376.html

  Svanar har 25 halskotor.

  Faran med att inte följa med i utvecklingen:
  S (olofisterna) agerar som om ingen utveckling skett i världen sedan Palme levde.
  Muhammedanerna agerar som om ingen utveckling skett i världen sedan Muhammed levde.

  De agerar båda utifrån hur deras resp profet analyserade sin samtid. Men de lyckas inte själva få grepp om den samtid de själva lever i. Terrorismen gynnas av deras oförmåga att leva i nutid.

Kommentera