Hizbollah utnyttjar NGO:s för militära ändamål

ISRAEL. Här under kan ni läsa ett brev skickat från Israels FN-ambassadör Danny Danon till FN:s generalsekreterare Guterres samt säkerhetsrådets ordförande Soliz. Brevet tar upp Hizbollahs handlande i södra Libanon där de upprättar observationsposter under civil täckmantel och vägrar ge UNIFIL tillgång till området.

Detta följer en redan oroande utveckling där situationen i regionen försämras med Irans goda vilja.

Allt tyder tyvärr på en mer aggressiv inställning där läget riskerar att snabbt försämras. Hizbollah slår sig ner i tätbefolkade civila områden. Många hus i södra Libanon har redan tagits över med syfte att användas som avfyrningsplatser för robotar mot Israel.

Det är nu av yttersta vikt att världssamfundet agerar förebyggande istället för att, som traditionellt, fördöma Israel i ett senare skede då Israel kommer att försvara sig självt och sina medborgare.

NGO, non-governmental organization, syftar på: Icke-statlig organisation, en organisation utan statliga band.

Läs brevet på engelska, hos Israels ambassad

2 thoughts on “Hizbollah utnyttjar NGO:s för militära ändamål

  1. Hizbollah kommer begravas i aska, om Israel provoceras tillräckligt mycket. Arabländerna kommer inte göra någonting, ej heller Sverige. Varför ger vi då en massa bistånd till Palestina?

Kommentera