Låt oss få slippa religionen

Vi har religionsfrihet i Sverige. Så är det och den ska vi naturligtvis värna om, precis som vi ska värna den demokrati som generationer av svenskar byggt upp.

Jag som ateist vill ha friheten att slippa religionen. Jag vill inte bli påprackad religiösa symboler när jag går på stan eller handlar i en butik. Religion ska uttryckas i hemmet eller i byggnader som är avsedda för denna. Nu på morgonen har jag läst två välskrivna och intressanta texter i alternativa medier som handlar om just religionens påverkan i samhället.

Debatten om mångkultur illustreras gärna med bilder av kvinnor/flickor i slöja. När såg ni senast en äldre herre med ursprung i Kina, en ung thailändska, en hindu som invandrat från Indien eller en kristen representant från Kongo-Kinshasa som representerar Sverigedemokraterna, stå som modeller för det mångkulturella Sverige?

Lite av detta tar Tobias Svensson upp på sin utmärkta blogg, Tobbes medieblogg.

Det handlar om Dalarnas Tidningars sommarbilaga, Dalasommar, som på omslaget visar en bild på en ung kvinna iklädd en religiös symbol. Tidningens chefredaktör försvarar bildvalet med att detta är en bild av Dalarna, en bild han tycker mycket om och som förmedlar sommarkänsla.

Dalarna förknippas med Midsommar. Dalarna är ett vackert landskap med sjöar, berg och mysiga små byar som spinner vidare på mångåriga traditioner. Flickan på bilden, hårt sminkad dagen till ära, kallar sig förmodligen svensk i det offentliga och är säkert trevlig, men symboliserar hon bilden av ett Dalarna i sommarskrud? Tror ni hon besöker det genuina Dalarna för att ta del av dess tusenåriga historia? Tror ni hon ses i lätta sommarkläder på någon av de större orterna uteserveringar eller vid de badplatser landskapet erbjuder? Tror ni man möter henne när man fjällvandrar bland turister vid Grövelsjön och Fulufjällen?

Precis som Tobias Svensson skriver i sin text, är syftet istället att lyfta fram muslimer, religionen islam och dess religiösa symboler. Att istället visa en blond flicka i sommarklänning på omslaget, är väl närmast tabubelagt i dagens Sverige, även om flickan i fråga skulle ha sitt ursprung i Ukraina, Frankrike eller Australien. Bilden nedan är och förblir en bild jag förknippar med svensk sommar, dessutom fri från religiösa symboler.

Den andra artikeln är skriven av den alltid lika läsvärde Johan Westerholm (S) på Ledarsidorna och heter ”Ett samhälle kapat av religionen”.

Artikel som sådan bygger på en text som prästen Annika Borg skrev i Kristen Opinion den 25/6 och som handlar om hur socialismen äter sig in i kyrkan och använder religionen i politiska syften.

”…ingenting så obehagligt som när socialism eller marxism förenas med en religiös övertygelse av något slag”

Westerholm visar på hur politiskt tillsatta socialdemokrater utnyttjar sina positioner för att nå fram med sina budskap ändå upp i regeringskansliet. Som exempel tar han upp Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokraternas Tro & Solidaritet, men som också utsetts av regeringen som utredare av bidrag till trossamfunden.

”…det är ingen slump att det inte genomförts någon forskning kring bland annat religiös våldsbejakande eller förtryckande extremism på mer än ett decennium”

Just Tro & Solidaritet fick en stor uppmärksamhet 2014, när dåvarande ordförande Peter Weiderud förklarade att T&S har en överenskommelse med muslimska organisationer för att ge dem ett större inflytande på politiken. Weiderud kritiserades och Tro & Solidaritet ifrågasattes. Kanske det finns skäl till att man inte närmare granskar vad som sker och sägs i moskéerna och varför socialdemokratiskt styrda kommuner välkomnar uppförandet av salafistiska moskéer?

”Det räcker i regel att besöka ett par tre asylboenden för att inse att dessa konflikter nu slår rot i den svenska samhällskroppen. Och så länge vi har kvar blandningen av religion och politik, och framför allt medger att religionen tar allt större plats i samhällsbygget, så kommer friktionen öka”

Det råder ingen tvekan om att Sverige nu importerat konflikter, merparten av dessa med religiösa förtecken. Ju mer mångkulturellt Sverige tillåtas bli, ju mer kommer dessa konflikter att växa och som Johan Westerholm skriver i slutet av sin text.

”vad det kommer bära oss på sikt borde inte vara någon hemlighet”

Nej, ge oss friheten att slippa religionen och religiösa symboler i det offentliga. Låt religion utövas i hemmen och i byggnader avsedda för denna. Släpp samhället fri från all religion och inse att det är därför staten är skild från Kyrkan, precis som staten ska vara skild från alla religioner.

 

24 thoughts on “Låt oss få slippa religionen

 1. Jag är också ateist.religionen står mig upp i halsen..jag tror inte på tomtar eller troll.ej heller andar gudar och andra väsen.tänk vilket samhälle vi skulle få utan påhittad religion

 2. Svenska Kyrkan har under en lång rad decennier infekterats av socialistiska riktlinjer och denna degeneration har nu förvärrats då den kommit att leva i symbios med islamismen – det vill säga kristendomens diametrala motsats. Den som främst ivrat för detta svek mot de svenska församlingarna är centralgestalten ärkebiskop Jackelén och hennes teaterroll som den överlappande konsensusmadonnan i den föregivna religionsdialogens oheliga namn.

  Att ritualismen och de ceremoniella traditionerna har decimerats och ersatts med en alltmer flummig predikokonst och gudstjänstordning, har varit en högst medveten process och den katastrofala följden är som vi alla känner till den historiska medlemsförlusten.
  Det svenska prästeståndet har nu till stora delar prostituerat sig i koranslaveriets tjänst och generas alltmer över Vår Frälsare och den kristna symboliken, medan dessa klerikala renegater med kavat uppsyn tycks sätta en heder i att kröka rygg inför pedofilprofeten och dennes människofientliga trossatser.

  För övrigt har samtliga samhällsinstitutioner kommit att anamma en lika uppseendeväckande som fatal foglighet och utpräglad servilitet då det gäller att upprätthålla illusionen av att islamisterna skulle utgöra en naturlig del av Sverige.
  Lejonparten av muslimerna umgås nämligen icke med några som helst planer på att betrakta sig själva som en del av vårt samhälle, men hyser alla ambitioner på att behärska detsamma. Inom dessa grupper existerar ingen demokratisk vilja, nota bene.
  Andreas.

 3. Kanonbra at fler vil forby denne fanatiske galskapen vi kaller ”religion”.
  Dersom noen ønsker å dyrke denne formen for fanatisk galskap, så får de gjøre det hjemme innenfor husets vegger så vi andre ikke påvirkes.
  Er ikke slik hjærnefeil en personlig sak ? lever vi i den fysiske værden, eller lever vi i ”åndeværden” og tåkehavet. De som ønsker det siste burde vi sende dit snarest. Se på Jehovasvitne,Alluh-kvakkerne og Zionistene som okkuperer Palestina og står og bukker foran en mur??
  Hvær gang tenker vi, bare en cm lengre frem så smeller skallen i muren.

  Religionsfanatisme uansett gren er galskap og burde behandles.
  Lobotomi er muligens det beste for disse fanatikerne.

 4. Hijaben har blivit så normaliserad så man har en muslimsk kvinna iförd en sådan i en tidningen Dalasommar som omslag och blickfång.

 5. Våra helt naiva politiker importerar inbördeskrig. Fattar de ingenting? Har de en dold agenda? Är de mutade hela skocken?
  Något sjukt måste det ändå vara, när de med vett och vilja förstör ett tidigare väl fungerande land.
  Vi måste få en sverigevänlig regering vid valet 2018.
  Tyvärr är det kanske redan försent.

 6. En vanlig missuppfattning är att religionsfrihet skyddar enbart religiösa övertygelser/handlingar. Religions- och trosfriheten skyddar människor som har och utövar olika former av trosuppfattningar. Rätten att inte ha en uppfattning om trosfrågor skyddas också. Enligt Europadomstolen betyder begreppet tro (belief),”views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance” eller ”a coherent view on fundamental problems”. Traditionella, icke-traditionella och nya religiösa trosuppfattningar skyddas liksom icke-religiösa livsåskådningar såsom ateism, agnosticism, humanism och pacifism. (Wikipedia)

  Religionsfrihetslag (1951:680)

  1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, SÅVITT HAN ICKE DÄRIGENOM STÖR SAMHÄLLETS LUGN ELLER ÅSTADKOMMER ALLMÄN FÖRARGELSE.
  2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.
  3 § För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro STADGADE FÖR SAMMANKOMST, TILL VILKEN ALLMÄNHETEN HAR TILLTRÄDE.
  4 § EJ MÅ NÅGON VARA SKYLDIG TILLHÖRA TROSSAMFUND. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
  och de grundläggande friheterna

  Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
  1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
  2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

  Sammantaget medför grundlagar och bindande konventioner (inklusive Lissabonfördraget) att jag som icke-troende har rätt att slippa utsättas för religiösa yttringar eller handlingar. Utomhusgudtjänster får anordnas fast på sådant sätt att den inte stör ordningen eller förargar allmänheten. Enda sättet som jag ser att det kan åstadkommas är på behörigt avstånd från bebyggelse och andra för allmänheten inrättade anläggningar.

 7. Låt oss slippa religioner/ideologier/politiska-partier/kult som propagerar och utövar våld och mord för där går gränsen. I Sverige är Islam den ända ideolgi/kult (med mer än en handfull anhängare) som ”propagerar och utövar våld och mord”.

 8. Man kan möjligen som ateist vara neutral i frågan om valet av Gud eller religion.
  Om inte en kristen människas tro kan accepteras i ett kristet samhälle, då undrar jag vad är för skillnad mellan en ateist och en muslim. En ateist vill slippa se dett lilla guldkorset i mitt halsband, en muslim som sett det skrek efter mig på gatan: ”Satans hora”. Det hände faktisk mig dagen efter ’nine eleven’ – hemska terrordåden och då anade vanliga människorna inte vilken tragedi var på väg.
  Nej, mina vänner, ingen skillnad mellan dem två – utan en gemensam nämnare: blasfemi.
  Om religion ska hänföras till den privata sfären är mitt svar: min hals hör till min privata sfär. Noli me tangere.

  • Nu tillskriver du Ateister att de skulle hata dig för att de inte delar din tro. Det stämmer förhoppningsvis inte för de flesta ateister!

   Tyvärr är det så att en del människor känner behov av att uttrycka förakt för dem som inte delar deras egen övertygelse; det må vara ateism, kristna, muslimer eller kommunister.
   De försöker rättfärdiga sin egen övertygelse på det sättet.

   För de flesta är det inget problem att leva ut sin tro OCH respektera andra: man bär kanske sitt lilla kors runt halsen och ingen bemöter en sämre för det och så följer man hygienregler och lagar.

   Det som blir problem är när exempelvis muslimer kräver att samhället anpassar sig efter DERAS religiösa VAL: ex att hygienregler i vården får stå tillbaka för täckta ärmar. Ska alla vara lika inför lagen och säkra på att hygien i vården följs, måste religion komma i andra hand.

 9. Svenskar tolkar religionsfrihet som ”frihet att slippa religion i det offentliga” medan muslimer tolkar religionsfrihet som ”SIN rätt att utöva sin religion i det offentliga och att andra ska anpassa sig efter det”.

  Och det kan man se att svenska samhället nu gör, på område efter område; hygienregler i sjukvården får stå tillbaka för religös klädsel ( som i fallet med tandläkaren och andra so kräver att bära långärmat), tidningsreportage om svenk sommar mm, illustreras med kvinnor i slöja, liksom när SVT:s intervjuar barn är det oftast flickor i slöja eller barn med MENA-ursprung ( kolla själva!).

  • Jag är så trött på att i lokaltidningen läsa reportage som varvar hur kvällsmaten dragits in på det lokala äldreboendet med reportage som ”konstprojekt” för kvinnor i slöja ( enda svenskan är den kvinnliga kursledaren!) eller olika musik/ sport etc aktiviteter som ENBART är tillgängliga för unga afganska män, men som betalas för skattemedel. De kallas integrationsprojekt men vari ligger integrationen?

  • Att, svenskingarna håller på, som de gör har en liten del med religion att göra men, den verkliga orsaken är svenskingens extrema feghet.

 10. Glöm inte bort att den största anledningen till att vi införde religionsfrihet i Sverige var att folk skulle SLIPPA religion!

  • Att varken tvingas att utöva en religion eller förbjudas att göra det är religionsfrihet.

   • Det fungerar inte att kräva särbehandling från hygienregler av religiösa skäl. Det är att be om problem.
    Som kund vill jag att hygienregler följs!

 11. Ja Du Stefan tänk om vi fick uppleva att all religion kastades på sophögen.
  En saga som forna tiders ledare använt när himlafenomen, naturkatastrofer eller ett helt vanligt blixtnedslag skulle förklaras, ”vad som nu hänt är den store gudens varning till oss människor för att vi ej levt efter den store gudens vilja” Samma förklaringsmodell när ett barn frågar sin förälder ”varför blixtrar och åskar det” Ja ni vet hus Asatron förklarade det hela, Tor den store guden med sin hammare Mjölner fick vara svaret eftersom människan inte visste varför dessa fenomen uppstår.
  Nu på 2ooo-talet finns det ingen som behöver tvivla, det finns inga Gudar och har eller kommer aldrig att finnas.

 12. Låt oss få slippa religionen…Varför inte Politiken
  likaså?…religionen och politiken går hand i hand

  Båda har en tendens att i försök förvrida ”den lilla
  människans” tankar till sin egen förmån…då i tro
  och förhoppning kunna pådyvla dessa (ofta sjuka
  tankar) PÅ MINDRE VETANDE (?)

  • Så ni ateister ska alltså stå och pissa på oss kristna ”mindre vetande” för att vi ens existerar?

   Jag har inte kors offentligt men ändå ska ni känna behovet av att förlöjliga mig och mina förfäder.

   Vi är en del av Sverige precis som mina vänner i Asa samfundet, det är NI ateistiska kommunister, röda vågare som höll näsan högt på 60-talet som urholkat Sverige in ifrån – riv kyrkor för bibliotek och slå sönder hällristningar för parkeringsplatser för vi är världsmedborgare – vad progressiva ni är!

   Se på Östeuropa där vi ”mindre vetande” är i majoritet.

   • Att vara ateist innebär att man inte tror på någon gud, inte att man föraktar människor som tror eller slår sönder deras symboler. Jag tror inte på någon gud, eftersom jag aldrig fått klarlagt några bevis för deras existens. Att Gud skapade universum på sex dagar och blev så trött att han måste vila på den 7:e, är ett sånt uppseendeväckande argument att t.o.m. små barn har svårt att köpa det.

    Jag förblir ateist, men respekterar de som tror. Däremot vill jag slippa mötas av religiösa symboler som påtvingas mig. Jag går inte i kyrkan, jag tar inte emot reklam med religiöst innehåll, läser inte Bibeln och avvisar människor som ringer på min dörr för att sälja in sitt religiösa budskap. Val jag själv gör, men det är inget val jag gör när jag möter människor på stan med sina religiösa attribut fullt synliga.

    Att en viss religion sedan försöker påverka samhället genom att gråta ut i media eller söka skadestånd när utövaren inte fått som han/hon vill, är något jag tänker förkasta varje dag i veckan, varje minut på dygnet.

   • Oj då ….”Nickolai”

    Det är ingen riktig ateist som står och pissar på er kristna.

    Att vara ateist är inte = kommunist.

    Det var mycket ”skitsnack ,” för att komma från en from kristen.

    Nu får du besinna dig. Läs om inlägget.

    Hälsar en ateist som inte pissar på någon, förutom ”gustavsbergarn”.

 13. Jaha, så muslimer skall styra vilka som skall besöka Dalarna. Låt dalfolket ha sina somaliska muslimer om det är dessa de vill prioritera, det finns andra landskap att besöka.
  Tur att man besökt Jussi museet, det var kolsvart av somaliska muslimer i sopsäckar, trevligt att hasa runt i den klädseln i vår svenska sköna sommarfägring.

Kommentera