En psykopat har alltid de egna behoven…


INSÄNDARE. En psykopat har alltid de egna behoven och karriären som främsta mål. Men hans duperingsförmåga gör att många tror att han sätter deras behov främst.

En psykopat har alltid egennyttan som främsta mål. Men hans duperingsförmåga får omgivningen att tro ett det är deras behov han sätter främst. Brist på empati och distans till andra, till förmån för att uppnå sina egna mål är ett utmärkande kännetecken. Historien har många exempel på där individer med en helt abnorm känslomässig personlighet tagit sig upp till samhällets högsta poster. Dit har de kommit pga av sin enastående duperingsförmåga. Detta gäller i hög grad politiska ledare som statschefer etc. Jag skall här ge en bild av en sådan från en av Europas stater. Denna person kommer från arbetarklassen vilket automatiskt fått många att tro att han därmed är en allmänt god människa. Detta synsätt är lika felaktigt som motsatsen att alla rika personer skulle vara onda. När någon som denna person arbetar/arbetat för en grupp människor vars intresse han har som uppgift att företräda blir tron på hans godhet ännu större. Ingen tänker på att hans strävan att företräda denna grupp helt och hållet kan bottna i en egoistisk inställning att göra karriär. Den bild som dessa personer speglar utåt kan vad be-träffar deras godhet och oegennytta vara helt falsk.

Denne europeiske statschef besitter i hög grad en sådan duperingsförmåga. När han tillträdde sin uppgift som statschef och bildade regering var det första han lät basunera ut högt och tydligt att han nu företrädde den första riktiga feministiska regeringen och att han själv var en stor feminist. Detta gjorde givetvis intryck på alla dem som bara tar emot och sväljer påstående utan minsta analys. Han var också snabb att acceptera världssamfundets generalsekreterares erbjudande om att i hela världen leda arbetet med att arbeta för kvinnors och mäns likarättigheter. Självklart antog han detta för att framstå som en idealist vilken han inte är. I stället har han visat en cynism i dessa frågor som är skrämmande och snarare försämrat kvinnors ställning. När han t ex besökte ett av världens mest kvinnoförtryckande land i sällskap med ett flertal av sina kvinnliga ministrar brast den feministiska bubblan till förmån för hans cyniska strävan att först och främst agera så att det gynnar honom själv.

I denna strävan krävde han av de kvinnliga ministrarna att de skulle avsvära sig sitt lands grundlagsfästa värdegrund om kvinnors och mäns jämlikhet och ta på sig slöjor för att han därmed själv skulle vinna fördelar. Denna cynism och simpelhet visar han dagligen mot alla de skändade, våldtagna och förtryckta kvinnorna i det egna landet för att därmed stå väl med de individer utifrån som nu och i framtiden när de blivit medborgare är beredda att garantera honom regeringsmakten. Sannolikt är han den av partiledarna som trots innehav av premiärministerposten och skrytet om sin feminism uträttat minst för att ge kvinnorna trygghet och samma rättigheter som männen. Hans avståndstagande från detta, som borde vara hans ovillkorliga skyldighet får närmast betraktas som patologiskt. När den stora flyktingvågen från menaländerna exploderade såg han åter en chans att med sin duperingsförmåga nå personlig ryktbarhet. Att han själv var delaktig i flyktingkatastrofen genom att hans land med initiativ från honom själv deltagit i krigen att störta härskarna i de länder varifrån flyktingarna kom och därmed skapat det kaos som ledde till massflykten mörkar han givetvis totalt. Nej i stället gick han ut demonstrativt och förklarade att hans land som genom honom var världsmästare i humanism skulle ta emot hundratusentals av de flyktingar och asylsökande – som bl a han var upphovet till. Detta gjorde han utan att höra sitt folk eftersom han ansåg sig stå över dessa moraliskt. Det lät han ske helt planlöst och oorganiserat utan att ta reda på om de som släpptes in verkligen  var i behov av skydd. Någon kontroll på eventuell kriminalitet och våldsbenägenhet förekom givetvis inte. Det gällde ju för denne man att för världen visa sin överlägsna humanism.

När detta skrivs har mycket riktigt kritikerna av detta vansinniga inflöde av individer alltifrån analfabeter, grovt kriminella och terrorister fått mer än rätt. landets säkerhetspolis visar nu i en färsk rapport att tusentals våldsbenägna extremister ”legalt” tagit sig in i landet. Om det rör sig om tvåtusen eller tiotusentals framgår inte av rapporten.

När han nu för världen framställt sig som en stor humanist börjar verkligheten att  ge sig till känna på ett sätt som hotar hela befolkningen. Några initiativ för att förhindra en kommande katastrof redovisar han inte eftersom han inte vill stöta sig med de invandrargrupper han i framtiden tänker bygga sin makt på. Av detta skäl sviker han det egna folket till förmån för sin egen karriär. Ett typexempel på hur en psykopat alltid sätter den egna nyttan först. De problem som han nu står inför hade kunnat – om han tacklat dem rätt – ge honom epitet som ansvarsfull, ärlig och modig. Men verkligheten visar istället på en cynism som kännetecknar en psykopat. De människor som han i sin ensidiga och egoistiska strävan hoppats att bli betraktad som godhetens apostel av visade sig löna gästfriheten mot medborgarna i det nya landet på ett minst sagt vidrigt sätt. För landets egna medborgare fick massinvandringen närmast karaktären av ockupation. Och då inte från en god makt utan ondskans. De inkommande lönar sålunda gästfriheten från landets befolkning med grovt våld, mord, våldtäkter, rån, misshandel och kränkning liksom förstörelse av materiella värden som bilar, fastigheter mm. Man skulle nu trott att den person som själv för världen pekat ut sig som godhetens apostel skulle skyddat sitt eget folk och sett till att de invandrade och asylsökande barbarerna bestraffats och därefter utvisats. Men också att han på olika sätt tagit parti för det egna folket inte minst genom att välja sida.

I stället har han tagit parti för dem som är på väg att skapa ett helvete för hans eget folk. Det finns i dag ingen statistik på hur många kvinnor och flickor som fått sina liv förstörda eller tom med tagit livet av sig i förtvivlan över att inte orka leva längre på grund av det fruktansvärda de utsatts för. Däremot finns det statistik på att 25 procent av landets egna kvinnor/flickor inte vågar gå ut i rädsla för att bli våldtagna. 35 procent säger i enkäten att de alltid känner sig otrygga numera. Sålunda finns det idag många tiotusentals av landets egna medborgare som fått sitt liv krossat och förstört som en följd av denne statschefs ”humanistiska” egennytta. Aldrig någon gång har han gått ut till dessa offer och bett om ursäkt för sitt handlande och lovat att det skall bli slut på de invandrade barbarernas härjningar. Orsaken är givetvis psykopatens bevekelsegrund -från vilken grupp får han mesta stödet för sin karriär. Sålunda finns det ingen plats för moraliskt ansvars-tagande när det gäller den egna karriären.

I stället ger han dessa förstörare av ett av världens tryggaste och främsta välfärdssamhälle möjlighet att fortsätta sin förödelse och terror mot landets egna befolkning. Men inte nog med detta. De premieras ekonomiskt så att de har en bättre standard än de av landets pensionärer som har lägst pension. Terrorister som anslutit sig och krigat för några av världens värsta terrorgrupper får komma tillbaka och får i många fall ekonomiskstöd, bostad etc. Trots deras ofta verifierade grymhetskickas de inte tillbaka varifrån de kom eftersom de då kan utsättas för dödsstraff! Men den risk det egna folket utsätts för genom att dessa barbarer får stanna kvar och vara på fri fot berör inte denne stora humanist det allra minsta. Det viktiga för honom är att ge sken utåt vilken god människa han är så den egna glorian växer. Det egna folket är ointressant eftersom det inte ser hans ”storhet ” och därför inte är beredda att ge honom framtida stöd. Stora delar av landets välfärdssektor är i dag hotad. Men om detta bryr sig inte denne kallhamrade individ om så länge han kan suga ut det min-sta för egen del av sådant som kan främja hans patologiska självhävdelsebehov för vilken ingen moraliskgräns finns.

Beträffande uppgifterna från landets säkerhetspolis att det nu finns tusentals våldsbenägna extremister i landet borde få varje medborgare att kräva utvisning omedelbart av dessa element. Om inte kommer en våldsepidemi vara ett faktum inom en snar framtid. Enligt landets press lär det trots detta finnas en partiledare som tom förespråkaren invandring på upptill 35 miljoner! Landet lär tom tillåta muslimska/islamistiska skolor som vi med kännedom om de som finns i vårt eget land är regelrätta utbildningsanstalter för terrorism. Trots detta lär ju landets skolinspektion och domstolar liksom i vårt eget land tillåta dem. Men hur detta lands politiker och myndigheter liksom medierna kan tas på allvar när man systematiskt jagaren grupp på ca300 nazister och helt utestänger det enda parti som har de egna medborgarnas trygghet och välfärd som främsta drivkraft medan tusentals våldsbenägna extremister får gå fria och tom får ekonomiskt understöd kan endast förklaras med psykopati eller galenskap.

Hur länge till skall folket i detta land vänta med att ta lagen i egna händer? Eller skall de passivt se sina barn dödas, sina kvinnor och flickor våldtas och kränkas och aldrig en stund känna trygghet för liv och lem?

Du som läser detta skall veta att denna beskrivning kunde varit hämtad från dit eget land.

Olle Ljungbeck, Gävle

Olle Ljungbecks enmansdemonstration på Stortorget i Gävle.


18 responses to “En psykopat har alltid de egna behoven…

 • Mia

  Det är ett ganska litet antal av jordens befolkning som är psykopater.
  Däremot har denna diagnos ökat lavinartat de senaste åren då folk på nätet har börjat sätta den stämpeln på vem de behagar, ibland bara av anledningen att man inte gillar personen ifråga.

  Löfven har beskyllts för mycket men någon psykopat är det minsta han är.

  Gilla

  • Anna

   Muslimerna ynglar av sig.

   Gilla

   • Mia

    Du verkar väldigt nöjd med den kommentaren, eftersom du upprepar den hela tiden.

    Gilla

   • Tony

    Ja men det är ju sant,Muslimer ynglar av sig, dom enda som gläds torde vara Barnvagnsfabrikanterna som får sälja sina allra dyraste modeller?

    Gilla

  • Bosse

   Lövfen skulle man kunna ha som ett studieexempel inom universitetsutbildningen på vad en psykopat är.Han har gett psykopaten ett ansikte.Troligen den störste psykopaten inom internationell politik. Han tror fullt och fast att han är värd en lön på 168.000/mån. Ett starkt psykopatiskt drag.

   Gilla

  • Om

   Är du ny eller

   Gilla

  • Tony

   Har du den utbildningen så att du kan bedöma ifall herr Löfven är lagd åt det psykopatiska hållet ?? Att han är en lögnare och skrymtare går att konstatera utan att vara expert hit o dit..
   Har du till exempel hört honom beklaga dessa våldtagna kvinnor,
   eller ens beklaga deras skändningar dom utsatts för?

   Han har stått och skrutit att han ska ordna vatten och avlopp till all världens fattiga. givetvis utan att uppfylla vara sig detta eller dom
   hundratals saker han lovat utan att hålla det.

   Fan vet om han inte precis som Jesus tror sig kunna gå på vatten, och en stor supporter har han i alla fall, nämligen Mia!

   Gilla

 • Tony

  Olle Ljungbeck en herre som till skillnad från våra beslutsfattare
  har en ryggrad.

  Gilla

 • Albert

  Svensk politik tycks idag ha blivit en magnet för landets alla psykopater (/mytomaner), vars enda intresse av makten den medför är att stärka sin egen välmåga. Kanske för att odla lukrativa affärskontakter och/eller som en språngbräda mot drömjobbet på Goldmann Sachs eller Bank of America… (genom att lydigt följa deras direktiv och agenda).

  ”Det finns i dag ingen statistik på hur många kvinnor och flickor som fått sina liv förstörda eller tom med tagit livet av sig i förtvivlan över att inte orka leva längre på grund av det fruktansvärda de utsatts för”.

  Har funnit en del statistik på denna sida; http://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0
  Där kan man t.ex. se att antalet självmord inom gruppen kvinnor 15-44 år mellan åren 1980 till 2000 sjönk med 22%.
  Från 2000 till 2015 har antalet självmord inom samma grupp stigit med 53% !!! (har räknat med de närmast intilliggande åren för att undvika ”peakar”).
  Antalet anmälda våldtäkter mellan åren 2000 och 2015 har ökat med 212%!!! (räknat på samma vis). https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

  Att dessa siffror har ett tydligt samband borde även den mest verklighetsfrånvände politiker begripa!

  Hesekiel 5:17 ”Jag skall sända över eder hungersnöd och vilddjur, som skola döda edra barn; och pest och blodsutgjutelse skall gå över dig, och svärd skall jag låta komma över dig. Jag, HERREN , har talat”.

  = Ord som mycket väl kunde kommit från Löfvéns egen mun.(särskilt om hans talskrivare varit på fyllan).
  Han och Reinfeldt/Batra (+ entourage) har vid det här laget genom sitt vanstyre och förrädiska politik, samlat ganska många landsmäns död på sina samveten. Och fler kommer det att bli…

  Mordiska psykopatpolitiker – Nej Tack!

  Gilla

 • KurtFolke

  Låter som Dan Eliasson eller svetsarn

  Gilla

 • age

  Olle Ljungbeck!

  Vilken hjälte!
  Vilken förebild för oss!
  Vad kan vi göra för att ge Olle vårt stöd? Någon som har förslag?

  Vi måste försvara oss mot invasionsmakten!
  De har redan ockuperat, tagit makten i fleta bostadsområden i Sverige!
  Vi måste fatta att hotet är verkligt!
  Vi måste fatta att de kommit längre med invasionen än vad som syns!
  Vi måte fatta att regeringen är styrd av invasionsmakten, islam!

  Annars kulle de stoppa invasionen och ockupationen av vårt land!

  Olle Ljungbeck gör ett storverk! Hedra Olle!

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Svetsarn är ingen psykopat,han är en liten bebis som har inte växt från trotsåldern.Jag fattar inte att folket inte kräver hans omedelbara avgång.Han bara käbblar och gör ingenting för att Sverige förblir det land som jag har varit med och byggt upp med andra hederliga svenskar.Hederlighet kan han inte ens stava till.Svenskarna blir minoritet och blir förföljda i sitt eget land.Avsätt inkompetenta regeringen kräv nyval.Protestera, gör din röst hörd den här käbblande kan inte fortsätta.Ha det så gott trots allt Er Adolf

  Gilla

  • Bosse

   Ja, Olle du har rätt. Visst har dom psykopatiska drag.Dom passar så väl in på beskrivningen ur en psykologibok om vad en psykopat är. Och detta gäller också oppositionen. Jag har skrivit kanske 5-6 brev till regeringen(sossarna) och talat om vad jag tycker och att vi svenskar har fått nog och att jag och min familj kommer att flytta snart.Inte ett ljud förrän i går. Då kom det ett brev får sossarna med posten.Det var hela fyra A4 sidor långt svar.Ett typiskt svar från en psykopat. Inte en självransakan, utan bara floskler om hur förträffliga dom är och vad deras planer är för framtiden. Men dom hade aldrig gjort ett fel. Jag såg detta brev som ett sätt att lura mig inför valet.
   Vi är inte dumma i huvet så vi går inte på deras lögner igen.

   Gilla

  • Hans Nilsson

   Ett folk i coma ser inte, hör inte, talar inte därför blir det svårt att få till en förändring.

   Gilla

   • naimlap

    Du ger en rätt analys över svenskingen. För några minuter sedan fick jag höra på nyheterna TV1, hur en storhetsvansinnig svinska stolt basunera ut . Att idag hade den svinska kustbevakningen i Medelhavet (vad gör de där?) räddat 650 asylanter och fört dem till Italien. Jag hyser en from förhoppning att, italienarna vidarebefordrar dessa asylanter + ytterligare en 20000 – 30000 asylanter till Svenstia, som ett bevis på deras uppskattning av den ”humanitära stormakten” Svenstians falska humanitära räddnings operationer i Medelhavet. Leve de storhetsvansinniga dumsvenskarna!
    PS Europas gissel.DS

    Gilla

 • malmobon

  Har läst lite psykologi och där avhandlades bl.a. psykopater.

  Du kan normalt inte se vem som är psykopat, efter som han uppträder och verkar normal. Dessa finns överallt. Många av våra företagsledare och politiker.
  Bristen på empati är deras kännetecken. Har någon sett Löfven få en tår i ögat? Margot Wallström? Kan räkna upp massor. Ord bevisar inta att dessa har känslor. Se ledsen ut i ”rätt” sammanhang är inte svårt.

  Ändå fortsätter det människor som röstar fram dessa ledare. För mig ofattbart.

  Gilla

  • naimlap

   Att de röstar på de sämsta, kan det möjligen bero på låg intelligens?
   De benämns även, som ”Die dummen schweden”! Så det ena har med det andra att göra.

   Gilla

 • Gus

  Sanningen rakt upp och ner ! Rena raka Verkligheten i vårt Sverige idag ….

  Liked by 2 people

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: