Överenskommelse om åtgärder mot terrorism, självklarheter som borde…


TERRORISM. Utgångspunkten för denna överenskommelse är den tidigare överenskommelsen från december 2015 samt den nationella strategin mot terrorism som beslutades i augusti 2015. Utöver denna överenskommelse kan partierna i konstruktiv anda driva ytterligare förslag mot terrorism. Överenskommelsen är mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Vänsterpartiet ville inte vara med, de tyckte att förslagen riskerade att hastas igenom, utan att tillräcklig hänsyn tas till bland annat den personliga integriteten och de är kritiska till att det är islamister som står i centrum och påpekar att det finns högerextremister också.

Sverigedemokraterna bjöds inte ens in, vilket inrikesminister Ygeman förklarar med att SD har ”extrema förslag”. De vill bland annat utvisa människor till tortyr och dödsstraff, säger Ygeman.

De 16 förslagen är punktvis dessa: Hela pressmeddelandet finns nedan

 1. Skärpt säkerhet i den offentliga miljön
 2. Stärkt samarbete mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket
 3. Skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot
 4. Nationella insatsteam mot extremism
 5. Inga offentliga bidrag till extremistiska organisationer
 6. Sekretessbrytande bestämmelse för polis och kommun
 7. Säkerhetspolisens tillgång till underrättelseinformation från signalspaning
 8. Stärkt tillsyn och förhandsprövning av signalspaning
 9. Hindra missbruk av andra resehandlingar än pass
 10. Utvärdera insatserna vid terrordåd
 11. Säkerställ polisens insatsförmåga
 12. Försvarsmaktens och Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten
 13. Säkerställ polisens tillgång till kameraövervakning
 14. Utvidgad kriminalisering av samröre med terroristorganisation
 15. Effektiva straff för terrorismbrottslighet
 16. Åtgärder mot finansiering av terrorism

-Pettersson tittar på de 16 förslagen i Regeringens pressmeddelande om Åtgärder mot terrorism och undrar varför de inte är genomförda för länge sedan.

Punkt 15 låter bra men vad är den värd? Effektivaste straffet är utvisning som Sverigedemokraterna vill använda, med det är redan diskvalificerats för de stackars terroristerna som vill mörda oss kan råka illa ut…

DEN VIKTIGASTE OCH BÄSTA ÅTGÄRDEN diskuterades inte ens. Släpp inte möjliga terrorister i landet. 

Inrikesminister Ygeman säger också att det är oerhörd viktigt att det demokratiska samtalet fortsätter över partigränserna och vägrar tala med SD. Sedan säger han helt riktigt att den värsta terroristen i vår del av värden varit Breivik men nämner inte att Anders Behring Breivik som mördade 77 och skadade 319 var en produkt av invandringspolitiken. Det ursäkter inte Breivik men det visar vilka konsekvenser en oansvarig politik kan få…


14 responses to “Överenskommelse om åtgärder mot terrorism, självklarheter som borde…

 • compulsoryunion

  1. Verkställ de 12000 utvisningar som våra domstolar har dömt ska verkställas, men vilka inte verkställs av innebandypolisen. Exempel Rakmat Akilovs utvisning.

  2. Utvisning av multikriminella måste bli obligatoriskt, domare och åklagare ska ha straffansvar för underlåtenhet eftersom de nästan aldrig dömer till utvisning när de dömer aliens för grova brott.

  3. Ansvariga för utvisningar ska ha ett obligatoriskt personligt ansvar så att de kan avskedas om de infiltrerar myndigheterna och utför 0 utvisningar (exempel atrapp polisen mig-Dan Eliasson)

  4. inga lägenheter, gratisvård, tandläkare och bidrag till utvisade och multikriminella.

  5. Utvisade ska inte få vara i vanliga svenska fängelser där de får lön 13 kr/h skattefritt, för att spela TV-spel och träna kampsport, gör bedrägerier, urkundsförfalskningar (T. ex. går på A-kassa i andra namn) coachas i asylprocess och i brott, grupptryck om att pracka på andra narkotika, planerar mord på Lars Vilks, kräver islam, hotar och utsätter svenskar för hot och våld t.ex. när fläsk förekommer i kök.

  6. Polisen får böta när de utfärdar svenska pass till hela jordens kriminella.

  7. Kommunala bostadsbolag som härbärgerar IS-MÖRDARE (t.ex. Rakmat Akilov) och utvisade och låter andrahandsuthyrning ge kriminella t.ex. 10 000kr svart per månad per lägenhet ska dömas till böter, och Styrelsen av politiker ska ha personligt ansvar, och bolaget ska betala tillbaka de gamla statsstöd som PWC funnit strider mot lagar (i anmälan till EU-kommissionen som fastighetsägarna drog tillbaka för att slicka politikernas röv) .

  8. byt ut SVT-PERSONALEN som hackar på och mobbar alla myndighetspersoner som utför REVA och utvisningar, det ska anses destabilisera samhället att för påträngande hacka och terrorisera dem i arbetet.

  9. AIDS, HIV, och TBC smittade asylsökare och utvisade ska specialhanteras med motiveringen hot mot folkhälsan som grund (Alexandramannen från Irak våldtog 100 unga svenskor).

  10. Högre straff för de som använder asylsökare och utvisade vid uthyrning av bostäder, i brott och i näringsverksamhet.

  11. Alla uthyrare av lägenheter (T. ex. 1-handshyresgäster och kommunala bolag och privata fastighetsägare) måste fotografera pass och registrera vilka som bor i ”deras” lägenhet, och de ska ha ett straffansvar för underlåtenhet.

  12. Utbilda de äldre i att kunna känna igen åldringsrånares sätt att lura äldre på pengar och smycken.

  13. Håll Sverige rent princip ska gälla, brott mot den ger böter.

  14. Polisen ska kontrollera id-handlingar oftare eftersom IS bor i Sverige och hotar EU (brysselbombaren mfl. bor här)

  15. Familjemedlemmar till alla terrorister ska inte få bidrag och lägenheter här (exempel Taimours barn tvingas vi försörja fast han försökte mörda våra barn i Stockholm)

  16. Islamiska center ska förbjudas i Plan och Bygglag, och träffas av fastighetsskatt.

  17. utvisade ska inte få nya gratis migrations processer vart 4-e år.

  18. Tull måste använda hundar mer, för att hitta narkotika och kontanter som finansierar terrorbrott, så som i Australien.

  19. moms måste avskaffas eftersom hundratals miljoner moms försörjer IS-terror via momsbedrägerier.

  20. Svenskar måste förstå att Försäkringskassan och generösa bidragssystem måste nedmonteras för att bli av med situationen vi har att flyktingsmugglarna kan ta betalt av 1 500 miljoner islamexperter som vill resa hit till bidragen här där pengarna kommer ut ur väggarna.

  21. immunitet för de som ska utföra dessa livsfarliga men nödvändiga uppdrag. i dag riskerar alla 3 år till livstids fängelse när de försvarar sig mot mordförsök av Rakmat Akilovs.

  22. Ocker priser i Asyl industrin och kriminalvård måste träffas av böter och straffansvar, t.ex. får ett HVB-hem max fakturera 100 kr per dag (inte 1900kr per dag)

  23. gratis tolk och gratis advokat måste ses över. hur kan USA fungera trots att brottslingar betalar själva?

  24. bilmålvakter och bulvaner och låtsasjobb t.ex. skattebefriade nystartsjobb ska kriminaliseras

  25. Förr kunde de som döms för många brott varje år interneras på längre tid, det behövs idag eftersom många superkriminella har 140 punkter i belastningsregistret men släpps ut efter 30 dagar jämt.

  Gilla

  • salrol

   Bra genomgång av möjliga åtgärder. Utgångspunkten borde vara att använda den finska modellen som föredöme, vars regler till skillnad mot svenska följer internationella systemet av konventioner!

   Kompl ang p 1-2: Utvisade och individer som nekats asyl, skall omedelbart vid dom/beslut interneras i särskilda läger och förbli där tills verkställande kan ske. På livstid om så behövs. Lägerstandarden skall vara av nivå enligt UNHCR, vilken ingen rimligen kan klaga på.

   Kompl ang p 17: Utvisning gäller förståss under dömd tid. För våldsbrott, grova bedrägerier skall självklart permanent utvisning bli regel. För individer med invandrarbakgrund med svenskt medborgaraskap skall dömas till ”förvisning”, d v s man får inte vistas i Sverige (eller får bidrag etc) men får behålla passet t v.
   Asylsökare som har ansökan under handläggning och under tiden begår NÅGON form av brott, skall mötas av ett omedelbart avslag på asylansökan, samt interneras inför en avvisning.
   Person som beviljats uppehållstillstånd, och som begår våld eller grovt brott, skall efter dom i regel fråntas uppehållstillståndet och interneras, utvisas.
   Asylsökare som har ljugit om sina personuppgifter, ursprungsland etc skall gripas, interneras och utvisas (eftersom beslut avser en icke befintlig person).

   Kompl ang p 20: En fungerande metod avseende ”bidrag” är att dessa skall göras via avdrag från skatt. Den som inte betalar skatt (lönejobbar) får heller inga ”bidrag”. Alla, även invandrarkvinnor skall tilldelas ett jobb, där det blir avdrag på lönen om de inte infinner sig till och stannar på arbetsplatsen. Många av dessa jobb blir skattefinansierade, men arbetskravet skall överordnas. Av erfarenhet från andra länder, så måste samtidigt sjukvården (och arbetsledningar) få instruktioner om hur de skall förfara när invandrade arbetstagare systematiskt anmäler sig sjuka, även efter någon timmas närvaro (instämpling) på arbetsplatsen.

   Kompl ang p21: Den som söker upp en annan individ och angriper är per definition skyldig. Låt licensiera 1000-tals laglydiga oförvitliga medborgare och utbilda dem för att bära dolda vapen (vanligen handvapen). Kriminella skall veta att utför de potentiellt dödligt våld, så kan de möta dödligt våld i sin tur.

   Kompl ang p 23: Svenska medborgare skall ALDRIG tilldelas tolk. Individer med invandrarbakgrund tilldelas inga tolkar om de varit i Sverige mer än 2 år.

   Kompl p 24: Bilmålvakter mm ÄR redan kriminell verksamhet och alla verktyg finns för att slå ut denna. T ex att Kronofogden utmäter och säljer av de dyraste fordonen och därvid tar ut vad målvakten (motsv) är skyldig. Blir det rest får givetvis målvakten det beloppet. Om en etniskt svensk vanlig ”Svensson” inte betalar i liknande fall, så skulle bataljoner av polis och kronofogdar slå till och utmäta skulden.
   Men rättsväsendet inkl Kronofogdemyndigheten verkar vara så korrupt i hanteringen att inget görs.

   Kompl p 26: Obligatorisk ålderskontroll – omgående – av alla som söker asyl som ”ensamkommande”. Ensamkommande barn, skall i första hand förenas med sina föräldrar/släkt i sina hemländer.

   Kompl p 27: Återinför i praktiken ”Likhet inför Lagen”. D v s avskaffa ALLA särbehandlingar vilka gör den befintliga befolkningen i Sverige till 2:a klassens medborgare. I första hand diskrimineringslagarna i nuvarande form.

   Kompl p 28: Religion skall inte vara motiv för krav om särbehandlingar inom arbetslivet eller i samhället i övrigt. De som ställer sådan krav står fritt att söka sig till ett annat land.

   Kompl p 29: Alla asylsökare skall genomgå preliminär hälsoundersökning vid gränsen/flygplatsen/järnvägsstationen. Illegala invandrare skall inte kunna söka asyl om de sedan grips inom Sverige.
   Alla invandrare skall vid gränsen registreras med fingeravtryck, DNA, ögonbild, handavtryck resp fotavtryck innan man släpps vidare och sker inte detta så är invandraren att betrakta som illegal och skall gripas, interneras och utvisas.

   Kompl p 30: Asylaktivister inom svenska statliga och kommunala myndigheter skall identifieras, deras verksamhet utredas, beslut korrigeras, samt om de döms skyldiga för brott mot gällande instruktioner, att de straffas och skiljs från sin tjänst. Högre chefer till dömda skall utredas för bristande kontroll och skiljas från sin tjänst

   Gilla

  • finlandssvenskan

   Finska modellen fungerar bra ! All lagstiftning, alla relevanta prejudikat och andra relevanta handlingar finns dessutom på svenska. Bara att copy paste när den politiska viljan infunnit sig !

   Gilla

 • Wally Walrus

  Senaste åtgärden som riksidioterna kommit på är att förbjuda hammare.

  Gilla

 • Kurt

  Ha vi inte hört detta förut? Mycket ord min ingen verkstad, Gäsp, va trött jag bli.
  De kan säger mycket när dagen är lång.

  Gilla

 • Henrik

  Idioter som styr landet!
  Finns ingen vettig skattebetalare som lägger sin röst på dessa obegåvade politiker.
  Helt klart vill de ej få en lösning på terror problemen de skapat.
  De tycker vi ska leva vidare med den otrygghet de skapat för oss skattebetalare.
  Tror de att några cementblock är en lösning?
  De vill ogärna ha gränsen kontrollerad för att veta vilka som kommer in i landet, vilka idioter.

  Engång terrorist alltid terrorist, finns inga avhoppare.
  Regeringen har ju själva stöttat terrorgrupper med massa bidrag, varför är de inte bakom galler?

  Liked by 1 person

 • Jhonsson

  Det är ju just dessa sex partoer, som möjliggjort för terrorister att ta sig in i landet. En fullstädigt okontrollerad invandring har accepterats. Vilka IS -krigare som helst har kunnat ta sig in i landet. Och låtsar att man skall vidtaga åtgärder. Och vilka är det som skall sköta jobbet. Jo den redan överbelastade polisen och Säpo. Kommer naturligtvis inte att räcka till.
  Och nya flyktingar kommer i långa rader. Vilka är de?
  Dags att stänga Sveriges gränser.
  Vi måste få en sverigevänlig regering vid nästa val 2018.
  Låt oss förpassa Löfven & Co till historieboken.

  Gilla

 • compulsoryunion

  ärliga hade de varit om de erkände att de själva insåg sina misstag som lett till många mord på svenska barn, och avgick (Ukbagabir Ikea eritrean, Drottninggatan Uzbek, DouDou, Ephrain, osv) eftersom de farligaste terroristerna är dessa partipolitiker som bestämt att vi ska betala världens högsta skatter och dyraste moms på allt för att finansiera att vara arabvärldens och Afrikas kriminalvård och All Inclusive semesterparadis för gruppvåldtäktsvetenskapsmän och bjuda hit IS med etableringsersättning, och försörja Rakmat Akilovs utbildning i fängelset osv.

  Gilla

 • ?

  GP: Kurdistan ett steg närmre självständighet

  http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/kurdistan-ett-steg-n%C3%A4rmre-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndighet-1.4350401

  Bra. Då hoppas vi att Loran Özz Ceko Nûjen åker hem.

  Liked by 1 person

 • Håkan

  Dårarnas paradis! Sverige! Välkommen!

  Gilla

 • age

  Det saknas en mycket viktig punkt:
  Granska invandrarverket!
  Det tillåter – och t.o.m. bjuder ”flyktingar” att åka hem på ”semester” till landet de ”flytt” ifrån.

  Invandrarverket arbetar helt för främmande makt, islam!
  De bjuder in individer, muslimer, som bertaktar oss som fiender, till vårt fosterland.
  De bjuder dessa, våra fiender på all-inclusive vistlse i vårt land.
  De placear ut dessa fintliga soldater, jämnt fördlade över vårt land.
  De köper, för våra skatte- och pensionspengar, hus och lägenheter till invällana.
  De bortser från att våra ungdomar behöver bostad.

  Granska kopplingen mellan invandarverket och islam!

  Hur länge har vi vårt fosterland kvar?
  Hur länge är Sveige styrt av en vald reging?
  Hur länge existerar landet, Sverige?
  När tar islam över vårt land?
  Känner du dig trygg?

  Liked by 1 person

  • naimlap

   Jag, ser sällan eller aldrig på svensk TV men, av en händelse råkade jag få se 5 stycken fjantar stå uppradade vid sidan om varandra. Dessa fjantar inger inte något förtroende för självständigt tänkande människor men, väl åt 87% likaledes fjantar. Sverige har blivit fjantarnas förlovade land. Ygeman liknar mest av allt en zoombie helt programmerad eller dresserad till att, göra som han har blivit tillsagd att säga.

   Gilla

  • Ulli

   Många mohammedaner verkar vara anställda på Migrationsverket, sunni prioriterar sunni, shia shia och icke Mohammedaner framförallt kristna skickas tillbaka till en säker död.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: