Jesu död

HISTORIA. År 33 e.Kr greps en drygt 30-årig judisk man vid namn Jesus av romerska soldater. Han ställdes inför rätta och dömdes som upprorsman och avrättades senare genom korsfästning utanför Jerusalems stadsmurar. Ingen hade då kunnat ana att händelsen skulle bidra till att forma en ny världsreligion.

Utifrån ett källkritiskt perspektiv är den etablerade uppfattningen bland nutida forskare att den historiske Jesus sannolikt existerade. Men vi vet egentligen inte mycket om Jesus barndoms och ungdomstid. De källor vi använder är främst evangelierna som växte fram ur lärjungarnas predikningar.

Vid tiden för Jesu födelse, troligen år 4 f.Kr, befann sig judarnas land Palestina under romersk ockupation. Det var det året då den judiska kungen Herodes dog, och landet delades upp mellan hans tre söner.

Enligt Matteusevangeliet var Jesus far timmermannen Josef, som tillhörde kung Davids ätt. David var den store judiske kungen som hade fredat Israel från utländskt beroende tusen år tidigare. Nu väntade många judar på en Messias, en Guds son, som skulle kasta ut romarna från Palestina. Och många trodde att Jesus var den Messias som de väntat på.

Palestina var ett oroligt land redan på Jesu tid.

Jesus verkade främst i landskapet Galiléen där han samlade tolv lärjungar kring sig som symboliserade Israels tolv stammar. De skulle bli ledare för det återuppståndna ”Guds folk”.

Ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta fick tillhöra detta rike. Det fanns judar som trodde att han var den Messias som man väntade på. Men de flesta blev besvikna på Jesus när han inte ville göra uppror mot romarna.

Efter tre års predikande i Galiléen, där huvudbudskapet var att människorna måste göra bot och att Guds rike var nära, beslöt sig Jesus för att fortsätta till Jerusalem.

Vid den här tiden var Jerusalem en orolig stad. Det hade varit många upplopp i staden och romarna var mycket nervösa. Även det judiska rådet som samarbetade med romarna var oroliga. De ansåg att upproren hotade deras ställning. Därför höll man ett öga på vad Jesus gjorde. Men Jesus var försiktig. Han provocerade aldrig genom att predika på gatorna.

När påskveckan började drog Jesus, tillsammans med många andra pilgrimer, in till Jerusalem. Jesus red in i staden på en åsna, allt för att fullfölja profeten Zacharias ord: ”Din konung kommer ridande på en åsninnas fåle”. Nu började Jesus protestera offentligt mot missförhållandena i staden. Han sparkade bland annat omkull penningväxlarnas bord inne i det judiska templet. Det retade många judar som tjänade stora pengar på verksamheten.

Det judiska rådet ville att romarna skulle arrestera Jesus i hemlighet. Med hjälp av förrädaren Judas lyckades man få fast Jesus. Redan vid den sista måltiden tillsammans med lärjungarna stod det klar att Judas var en förrädare.

På torsdagskvällen i påskveckan gick Jesus till Getsemane trädgård där han fängslades. Det judiska rådet ville döma Jesus till döden, men den romerske ståthållaren (landhövdingen) Pontius Pilatus tvekade då han troligtvis ansåg att Jesus inte hade begått något brott mot det romerska styret. Och eftersom det var tradition för den romerske ståthållaren att frigöra en fånge vid påsk så erbjöd Pilatus folket att göra ett val mellan Jesus från Nasaret och en upprorsman vid namn Barabbas. Den närvarande publiken valde dock att Barabbas skulle friges och Jesus korsfästas.

Jesus dömdes därmed till döden varefter han piskades och förnedrades innan hans svåra Golgatavandring inleddes.

Soldater spikade fast honom på ett kors och bara hans närmaste vänner blev vittnen till hans långsamma död på korset. Jesus kropp fördes sedan till en privat gravkammare och därifrån försvann han på ett mystiskt sätt. De troende ansåg att han hade uppstått från de döda.

Korsfästning var en avrättningsmetod som användes av romarna under antiken. Syftet var att förnedra och plåga den dömde inför allas åsyn och därigenom också avskräcka andra från att begå brott. Den dömde hängdes eller spikades upp naken på ett kors, vid vilket handlederna fästes. Eftersom armarna var så utsträckta fick den dömde en sådan väldig press över lungorna att han till slut kvävde sig själv till döds.

Att fira påsk har kristna gjort sedan c:a 100 år efter Kristus. Det var då man gick från att fira israeliternas uttåg ur Egypten, 1300 – 1200 år tidigare, till att fira Jesus död och uppståndelse.

Källa: I huvudsak SO-rummet men även Wikipedia, med flera.

Idag är det Långfredag, som i kristen tradition firas till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen.

Bilderna från Lindström. Humor är skillnaden mellan kristendom och islam. Minns ni vilket liv de blev av Muhammdekarikatyrerna? Mussarna satte världen i brand för några streckgubbars skull…Läs om streckgubben HÄR.

 

9 thoughts on “Jesu död

 1. I det sekulariserade och islamistbefrämjande landet Sverige symboliserar påsken nära nog uteslutande påskmiddagar, godis och kvastritter till Blåkulla. Att den ursprungligen firats till åminnelse av vår Frälsare tycks alltmer komma i skymundan för det rent kommersiella, och i dessa kristendomsfientliga tider anses det närmast opassande att dryfta den kontroversiella detaljen. På tal om Blåkulla är det undertecknads innerliga förhoppning att den antiklerikala ärkebiskopen månde ha begivit sig åstad till denna legendariska samlingsplats för sathäxor som vill idka umgänge med själve Hin Håle, samt att hon eskorterats av sina medsystrar.
  Tack för ordet!
  Andreas.

 2. vilken rappakalja..finns inget bevisat om nån gud jesus..judiska amsagor av kretiner…skrivna flera hundra år efter år 33..
  Här börjar problemen… vi har överallt idag ..nästan.Judar,kristna,muslimer..samma skit religion i grunden!
  Vilka mesar ni är som tror på nån galen ökenstamsgud (som våldtog snubbens mor när hon var 13 år enligt andra skriftärda..han var pedofil alltså)* när vi har Tor & Oden, skam på er Pettson o andra..korsfästning säger jag!
  Skriftlärd…

 3. Fariseerna och de skriftlärde försatt aldrig en chans att falskeligen anklaga Jesus och sprida lögner och illasinnat förtal om honom,Jesus skräde inte orden när han talade till dem och om dem,därmed rätta.
  Fariseerna och de skriftlärde som var Jesus fiender har inte försvunnit om någon trodde det,deras ättlingar och discipler har överlevt och spridit sig under tvåtusen år.Fundera och begrunda över detta.

  Ur den nya Reformationsbibeln.Nya Testamentet,andra upplagan 2016
  är en direktöversättning av den grekiska grundtexten,Textus Receptus från 1894.I arbetet har två översättningar haft stort inflytande,Karl XII:bibel och den egelska översättningen King James Version,eftersom de utgår ifrån samma grekiska grundtext.

  Matt 27:17-25 När de nu var samlade sa Pilatus till dem:Vem vill ni att jag ska frige åt er,Barabbas eller Jesus,som kallas kristus?
  För han visste att de på grund av avund hade utlämnat honom.
  Och när han satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga:Befatta dig inte med denne rättfärdige man för jag har idag lidit mycket i en dröm för hans skul.
  Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att de skulle begära Barabbas och döda Jesus.
  Då tog landshövdingen till orda och sa till dem:Vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er?Då sa de Barabbas.
  Pilatus sa till dem:Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Kristus?De sa alla till honom:Korsfäst honom.
  Då sa landshövdingenVad ont har han då gjort?Då skrek de ännu högre och sa:Korsfäst honom.
  När Pilatus såg att han inget kunde uträtta utan att det snarare höll på att bli uppror tog han vatten och tvättade sina händer inför folket och sa: Jag är oskyldig till denne rättfärdige mans blod.Detta får bli er sak.
  Då svarade allt folket och sa:Låt hans blod komma över oss och över våra barn.

 4. Tack för att du lyfter fram vad påskens ursprung faktiskt är.

  (Historiebeskrivningen stämmer på ett ungefär. SO-rummet och Wikipedia är inte tillförlitliga källor.)

 5. “Enligt Matteusevangeliet var Jesus far timmermannen Josef, som tillhörde kung Davids ätt. David var den store judiske kungen som hade fredat Israel!”

  ÄVEN Jesus mor, Maria, tillhörde också kung Davids ätt.

 6. Det är ju bevisat att Josef som en del säger är Jesus fader var dum i huvudet. Han begrep inte att Maria var otrogen. När hon sedan blev med barn med en som kallar sig Gud och födde hans son så fick Josef ta hand om alltihopa. Gud stack och brydde sig inte om att ta ansvaret för vad hans vildhavre åstadkom, Smitare!

  • Grune!
   Vet skäms!
   Behåll dina blasfemiska idéer och ägna dig åt det strikt politiska.
   Andreas, troende kristen. Tack för ordet!

 7. “Palestina var ett oroligt land redan på Jesu tid.”

  “Namnet Palestina härrör ursprungligen från Filisteen, ett kustområde vilket ungefär motsvarar dagens israeliska kust och Gaza. Kejsar Hadrianus hade efter flera uppror behov av att slutgiltigt kuva judarna och om möjligt utplåna deras hemland varför han gav det område som tidigare utgjort provinsen Judeen (Juda och Benjamins stammars område) namnet Palæstina, vilket är en latiniserad form av Filisteen, år 135.”

  “Namnet Judeen kommer från det grekiska och romerska namnet för “Yəhuda”, vilket ursprungligen omgav Juda rike.” (Wikipedia)

Kommentera