Stäng

Påminnelse: För nästan tolv år sedan upphävdes yttrandefriheten i Sverige för att blidka intoleranta muslimer

YTTRANDEFRIHET. För nästan tolv år sedan, den 30 september 2005, upprördes muslimer världen över av att danska Jyllands-Posten publicerat några teckningar på profeten Mohammed. Ambassader brändes, folk sköts ned och västerländska medier och politiker backade. Inte sedan fatwan mot Salman Rushdies bok Satansverserna 1989 och attackerna mot USA den 11 september 2001 och senare terrordåd i Spanien, Frankrike, Belgien och England hade världen så påtagligt fått känna på vad kränkta muslimer kan ta sig till.
Sveriges dåvarande utrikesminister, socialdemokraten Laila Freivalds lovade arton muslimska ambassadörer att personligen be om ursäkt om en svensk tidning publicerade nidbilder av Muhammed. Det löftet höll hon. Ingen svensk tidningen publicerade bilderna då. Nerikes Allehanda publicerade någon bild efter två år, i övrigt rådde fegheten och kryperiet för muslimerna på bekostnad av yttrandefriheten.

I solidaritet med Jyllands-Posten, demokratin och yttrandefriheten utlyste, i januari 2006 Sverigedemokraterna och deras tidning SD-Kuriren en teckningstävling på temat bästa Muhammedkarikatyren.

Muhammed

Inte ens en vecka efter att det första bidraget publicerats stängdes såväl SD-Kurirens som Sverigedemokraternas hemsidor av webbhotellet, efter uppmaningar från utrikesdepartementet. Detta resulterade tack och lov i stark kritik och bidrog till dåvarande utrikesministern Laila Freivalds avgång.

Alltså, för bara drygt tio år sedan, tummade staten, Sveriges regering, på yttrandefriheten för att blidka intoleranta muslimer.

I Danmark beskylldes Sverige, då som nu, för att huka i debatten om islam och Muhammedteckningarna. Däremot bemötte den muslimska världen Freivalds försök att avstyra nya karikatyrer med enbart beröm.

Flera muslimska Stockholmsambassadörer uppskattade att Freivalds kallade dem till möten, och att hon inledde samtal med muslimska samfund – och att hon aktivt stoppade svenska Muhammedbilder på nätet. Ambassadörerna uppskattade att socialdemokraten Freivalds och regeringen kröp för islam till skillnad mot den danska regeringen som försvarade Jyllands-Posten rätt att publicerade karikatyrerna.

– Denna dialog borde vara ett föredöme för Danmark, där ju bristen på samtal varit akut sedan i höstas. Bara genom dialog kan våldet trappas ner, säger Salah Abdel Shafi, palestiniernas sändebud i Stockholm. Att det enbart var muslimer som stod för våldet nämnde varken Freivalds eller någon av de 18 muslimska ambassadörerna!

Krisen kring de danska Muhammedkarikatyrerna hade börjat när Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen i oktober 2005 vägrade att ta emot elva muslimska ambassadörer som upprörts av Jyllands-postens teckningar.

Den 1 februari 2006 förargade statsminister Göran Persson sin danske kollega när han i en valdebatt berättade hur han skulle skött en liknande kris.

Sverigedemokraternas valfilm 2006

Enligt Persson vore det i så fall bäst att kalla upp de muslimska ländernas ambassadörer för att ”gå igenom situationen i Sverige, tala om vad vår pressfrihet står för, vad demokrati och opinionsbildning betyder för oss och göra väldigt klart att det inte handlar om att på något sätt förlöjliga eller förhåna en annan religion.”

Det scenario Göran Persson då målade upp var verkligheten, den 31 januari 2006 hade UD samlat sjutton muslimska Stockholmsambassadörer för en samtalsrunda. – Syftet var att förklara hur vi såg på situationen. Initiativet kom härifrån UD. Det var en bred uppslutning, trots kort varsel och trots att mötet sammanföll med det muslimska nyåret, säger Erika Ferrer, biträdande utrikesråd på UD.

Ambassadörerna fick av utrikesrådet Olof Skoog veta att de hot som då riktats mot Sverige – främst på Västbanken och i Gaza – byggt på flera missförstånd. Ingen svensk tidning hade visat någon Muhammedbild. Dessutom beskrev Skoog i detalj Sveriges lagar för religions-, yttrande- och pressfrihet.

Innan dagen var slut utlovades ett nytt dialogmöte. Den 6 februari kom inbjudan. Dagen därpå traskade arton muslimska ambassadörer (Salah Abdel Shafi, Palestina hade tillkommit) åter in i UD:s salonger i Arvfurstens palats – nu för att träffa Laila Freivalds.

Vid det här laget hade krisen trappats upp dramatiskt. Ilskna folkmassor hade angripit Sveriges och Danmarks beskickningar i Damaskus och Beirut och satt byggnaderna i brand.

UD fästte stor vikt vid ambassadörsmötet, som i en ”brådskande inbjudan” beskrevs som ett informationsmöte om Mellanöstern. Det spända läget hade fått UD att avråda från alla resor till Gaza, Västbanken, Libanon och Syrien.

Dagen innan hade Freivalds kontaktat flera muslimska grupper i Sverige för att vinna stöd för regeringens fortsatta agerande.

I ett snabbinkallat partiledarmöte hade hon fått samtliga partier (SD satt inte i riksdagen) att avstyra fp-ledaren Lars Leijonborgs propå om ett svenskt stöduttalande för Danmark i den upptrappade krisen.

Enligt Laila Freivalds tänkte Sverigedemokraterna publicera en stor mängd egna Muhammedbilder – bilder som kunde skapa både våldsdåd och köpbojkotter mot Sverige.

Den uppgiften hemlighöll samtliga partiledare. Men efter mötet bytte Leijonborg fot och uttalade att ”vi vill ha bästa möjliga relation med den muslimska världen.”

När arton muslimska ambassadörer inledde mötet med Laila Freivalds blev samtalet något av ett mångkulturellt seminarium. Det fanns inte skäl för någon ambassadör att rapportera hem om att Sverige drabbats av en dansk smitta.

Freivalds framförde dock en tråkig nyhet: den ”högerextrema” SD-kuriren hade utlyst en tävling om de bästa Muhammedkarikatyrerna och var just på väg att publicera dem. En första nidbild låg redan på nätet och visade Muhammed som ett svart streck i en spegel. ”Muhammedansk självcensur”, löd bildtexten.

Freivalds beklagade bilden. Hon lovade att offentligt be om ursäkt om SD-kuriren eller någon annan svensk tidning skulle publicera sådana nidbilder. Samtidigt betonade hon att SD-kuriren bara företräder en liten minoritet svenskar.– Den tidningen kunde inte riktigt representera det officiella eller vanliga Sverige. Att höra det direkt från den svenska utrikesministern var väldigt viktigt för oss, säger en av de deltagande ambassadörerna.

Redan två dagar efter ambassadörsmötet framförde Laila Freivalds sin utlovade ursäkt: ”Jag ber om ursäkt att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion”, sade socialdemokraten och utrikesminister Freivalds i en skriftligt uttalande där hon sade sig skämmas över ”SD-kurirens provokation”.

Irans Stockholmsambassadör Hassan Ghashghavi är själv chefredaktör för tidningen Frihetens budbärare: – Vi kan inte påverka era lagar och hur er regering agerar. Men sett till resultatet av det som gjorts vill vi uttrycka vårt gillande av hur Sverige hanterat frågan, sade Hassan Ghashghavi.

Palestinier Salah Abdel Shafi ansåg dock att Freivalds kunde göra mer: – Regeringen bör inte vänta att agera tills kränkande nidbilder publiceras. Det är viktigt att ingen regering låter tryckfriheten gå över styr.

Också de svenska muslimer som Laila Freivalds pratat med i sin tysta diplomati är positiva till UD:s dialog med muslimska länder.

– Det är jättebra. Det är precis det som Anders Fogh Rasmussen aldrig gjorde i Danmark, sade Abdal Haqq Kielan (född Leif Karlsson), imam vid moskén i Eskilstuna.

-Pettersson vet att svenska hatmedia inte heller nu publicerar historiska bilderna men jag tycker att ni som ännu inte sett dem fast de publiceras här på bloggen åtskilliga gånger ska få se konstverken.

Fråga er sedan hur sjuka de personer är som är beredda att mörda och sätta världen i brand för några streckgubbar… – Varsågoda här är Muhammedkarikatyrerna på Petterssons igen. Tolv teckningar som fredens apostlar är beredda att mörda för och kanske allvarligast. Det är sådana teckningar som fick Sveriges socialdemokratiska regering att stänga hemsidor och upphäva den grundlagsskyddade yttrandefriheten. 

Det kan ske igen…

Detta bildspel kräver JavaScript.

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Artikel 19 ur FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. Lagen innebär bland annat att: Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

Ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Undantaget är biofilmer som ska visas för barn under 15 år.

Den som är upphovsman till ett radioprogram, tv-program eller liknande har rätt att vara anonym.
Lagen har flera likheter med tryckfrihetsförordningen men berör inte tryckta skrifter. Däremot omfattar den webbplatser och databaser som drivs av ett massmedieföretag, t.ex. en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller ett skivbolag. Även om huvudman för en webbplats ej är ett traditionellt massmedieorgan kan webbplatser och nyhetsbrev erhålla samma skydd med ett utgivningsbevis.

11 reaktioner på “Påminnelse: För nästan tolv år sedan upphävdes yttrandefriheten i Sverige för att blidka intoleranta muslimer

 1. Vi skattebetalare, får åter skjuta till pengar till våra ”opartiska” medier. Som säger sig stå upp för ”alla människors rätt till yttrandefrihet”…………..

  Presstödsnämnden har beslutat att bevilja utvecklingsstöd till 28 olika insatser vid 38 allmänna nyhetstidningar. Sammanlagt har cirka 10,7 miljoner kronor fördelats till olika tidningar.

  Förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar trädde i kraft den 15 april 2016.

  Syftet med stödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt genom att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

  Stödet får uppgå till högst 40 procent av insatsens kostnad om det inte har särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga.

  Då får stödet utgöra högst 75 procent av kostnaden.

  Stödet ges i mån av tillgängliga medel på presstödsanslaget och för 2017 finns 50 miljoner kronor avsatt för utvecklingsstödet.

  Stöd har beviljats enligt följande:

  (Nyhetstidning, Beviljat belopp)

  Aktuellt i Politiken
  91 994 kr
  Arboga Tidning / Bärgslagsbladet
  139 767 kr
  Barometern-OT
  27 004 kr
  Barometern-OT
  96 800 kr
  Barometern-OT
  272 000 kr
  Blekinge Läns Tidning
  27 004 kr
  Blekinge Läns Tidning
  471 600 kr
  Blekinge Läns Tidning
  358 000 kr
  Eskilstuna-Kuriren
  66 000 kr
  Eskilstuna-Kuriren
  198 560 kr
  Eskilstuna-Kuriren
  98 320 kr
  Eskilstuna-Kuriren
  23 040 kr
  Fagersta Posten
  84 510 kr
  Gefle Dagblad
  313 664 kr
  GöteborgDirekt
  78 400 kr
  Jämtlands Tidning
  145 162 kr
  Kristianstadsbladet
  27 004 kr
  Kristianstadsbladet
  1 200 000 kr
  Kungälvs-Posten
  24 000 kr
  Kungälvs-Posten
  77 200 kr
  Kungälvs-Posten
  38 300 kr
  Lokaltidningen
  270 778 kr
  Länstidningen Södertälje
  172 271 kr
  Nerikes Allehanda
  705 337 kr
  Nordsverige
  270 778 kr
  Norran
  200 000 kr
  Norrtelje Tidning
  201 525 kr
  Nya Tider
  194 000 kr
  Nya Tider
  72 000 kr
  Nya Wermlands-Tidningen
  200 000 kr
  Nynäshamnsposten
  105 638 kr
  Sala Allehanda
  107 263 kr
  Smålandsposten
  27 004 kr
  Sundsvalls Tidning
  425 802 kr
  Svenska Dagbladet
  780 950 kr
  Sydöstran
  27 004 kr
  Sydöstran
  436 400 kr
  Sydöstran
  328 000 kr
  Syre
  198 000 kr
  Syre
  198 800 kr
  Sändaren
  136 000 kr
  Trelleborgs Allehanda
  27 004 kr
  Ulricehamns Tidning
  27 004 kr
  Vestmanlands Läns Tidning
  469 683 kr
  Vimmerby Tidning
  390 000 kr
  Världen idag
  56 000 kr
  Västerbottens Mellanbygd
  270 778 kr
  Västerbottningen
  270 778 kr
  Ystads Allehanda
  27 004 kr
  Ölandsbladet
  27 004 kr
  Östersunds-Posten
  287 660 kr
  Östra Småland/Nyheterna
  27 004 kr

  Totalt…………10 795 798

  http://www.mprt.se/sv/nyhetsrum/nyheter/2017/presstodsnamnden-har-beslutat-om-utvecklingsstod-/

 2. Det numera frekvent använda ordet, ”kränkt”, användes nästan aldrig för några år sedan.
  Vad är det som gör medlemmarna av en viss sekt så känsliga?
  Vad har de att dölja?
  Är det den intensiva hjärntvätten som de måste försvara?

  Att bli kränkt betyder att man har ett komplex, att man känner sig
  underlägsen och att man vet att man inte har övertag.

  ”Det är synd om människorna”, sade Strindberg.
  Numera gäller det inte alla…….– bara de som känner sig kränkta.

  Vi måste göra Sverige svenskt igen!

 3. Vi bör nog hålla i minnet att de konsekvent kverulerande koranslavarna föds kränkta och att det icke spelar den ringaste roll vad allt av eftergifter västerlandet av kontraproduktiv generositet erbjuder dess främsta fiender. Dessa blir nämligen aldrig nöjda, ty denna egenskap finns inte nedärvd i den defekta genuppsättning de förbannats med.
  Andreas.

 4. Jag ha funderat hela dagen. Om man slår ihop Henrik Kofferts och Steffes hjärnor, skulle det då motsvara en normal hjärna eller skulle kombinationen fortfarande vara sinnessvag och icke levnadsduglig?

 5. Varför känner jag igen mitt land och folk i detta tragiska klipp…………..
  Riktigt kusligt är det, tänk vad hjärntvätt kan få för konsekvenser !

 6. Anne Barnhardt är en modig ,stark och mycket islamkunnig rakryggad kvinna,hon skräder inte orden när hon beskriver vad islam är och står för,inte en religon utan en totalitär politisk ideologi med sharialagar som vill ge sken av att ha religonsinslag för med den religiösa inslaget kan de utnyttja våra grundlagar om fri religionssutövning och yttranderihet för att ta vår demokrati,yttrandefrihet ifrån oss och införa islam med sharialagar i våra västerländska länder,islam har inga kännetecken alls på att vara en religion förklarar Anne Barnhardt.Mycket viktig undervisning.Rekommenderas starkt!

 7. Politiker utan övertygelse eller mod blir lätt skrämda av den gröna fridens och sannhetens sekt, i dagligt tal kallad islam.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: