Stäng

Nu får det vara nog!

INSÄNDARE. De har skändat oss svenskar och vårt land tillräckligt. Nu får det vara nog. De har skändat oss svenska och vårt land mer än vi skall acceptera. De som gjort detta möjligt är regeringar och riksdagsledamöter ur Sjuklövern från 2006 – och fortlöpande. De måste därför ovillkorligen ställas till ansvar.

Efter år 2000 har de partier som ingår i sjuklövern på ett helt oansvarigt och ansvarslöst sätt, ja jag vill påstå på ett landsförrädiskt och helt oreglerat sätt släppt in hundratusentals individer. När de gjorde detta skällde och skymfade kritikerna mot detta vansinne som varande rasister och främlingsfientliga. Samtidigt upphöjde de sig själva till världsmästare i humanism! De gjorde detta utan att ta hänsyn till vilken katastrof det kunde innebära och inneburit för det egna folket.

De folkgrupper som släpptes in var dels EU- emigranter från östra Europa. Merparten upp emot en halv miljon kom dock från Nordafrika och Arabstaterna.

Stora delar av de förstnämnda ägnade sig i huvudsak åt tiggeri, stölder och annan kriminell verksamhet. Men där de drog fram och slog upp sina tillfälliga boplatser lämnade de dessa som avskrädesplatser med förorenad och skövlad natur. Som vi, självklart fick töja upp. Dessa individer var dock till antalet en mindre del av de som kom.

Än värre är det med de som kom från Nordafrika och arabstaterna. De har burit med sig en helt annan kultur/religion än den europeiska och som är oförenlig med vår egen. Flertalet är muslimer och anhängare av islam. Deras värdegrund är så totalt olik den europeiska och inte minst vår egen varför enbart detta omöjliggör integration och än mindre assimilation.

Det självklara för den som flyr från sitt eget land och får en fristad i ett annat, borde vara att man ger något tillbaka för den frihet man erhållit och inte minst de enorma kostnader som det innebär för de svenska medborgarna att ta emot dem i hundratusental.

Merparten av de som kom efter 2006 har emellertid inte bidragit så att det tillnärmelsevis kan väga upp vad de kostat. Deras bidrag har tyvärr varit av helt annat slag än vi svenskar kunde ana och än mindre vara tacksamma för.

Nej deras bidrag har till stor del bestått i en enorm kriminalitet och brottslighet. Inte minst för den svenska kvinnan, som kanske nått längst i frihet, har massinvandringen fått ödesdigra konsekvenser. Aldrig tidigare har otryggheten för henne varit större. Denna otrygghet har i tusentals fall inneburit grovt våld, gruppvåldtäkter/våldtäkter. Ofredande av olika slag. Tvång att klä sig och vara på ett visst sätt.

Skolflickor som vistas i skolor med invandrarpojkar utsätts ständigt för trakasserier och våldtäkter. Skolan som skall vara en plats dit man gärna går har nu blivit något farligt och otryggt för tusentals svenska flickor. Sannolikt kommer vi i framtiden få se konsekvenserna av denna terror riktad mot våra egna barn och barnbarn som svåra psykiska handikap och livslång otrygghet.

Vi som sedan länge och fortfarande är starkt kritiska mot de som så förstört vårt land måste minimum kräva följande:

Ovillkorlig integration och assimilation. I senare fallet skall det gälla den värdegrund vi grundlagsfäst och som omfattas av flertalet av den inhemska befolkningen.

Genom att som sjuklövern stödja fundamentalister och hålla extrema tolkare av islam om ryggen förhindrar dessa också att många invandrare som såväl vill integrera sig som assimilera sig från att våga ta steget att verkligen göra detta. Regeringarna motverkar sålunda helt klart såväl integration som assimilation genom sin feghet.

De sviker givetvis då också de invandrare som önskar bli hederliga och lojala medborgare inte minst många kvinnor.

Detta innebär bl a att hedersrelaterad kultur måste förbjudas. Sådan kan t ex vara att invandrarflickor/pojkar inte tillåts gifta sig med svenskar etc.

Religiösa skolor måste självklart förbjudas. Alla som inte fått asyl skall utvisas. Resurser för att gripa dem måste skapas.

Alla som utfört brott där straffsatsen är fängelse skall ovillkorligen utvisas. Deras eventuella svenska medborgarskap
skall tas ifrån dem.

De som anträffas med vapen de inte äger licens för eller med sprängämne skall ovillkorligen utvisas.

De som bryter mot vår grundlagsfästa värdegrund eller tvingar annan att leva efter andra värderingar skall utvisas.

Alla bidrag till religiös verksamhet och sådan som kränker svensk värdegrund skall förbjudas.

Utöver ovanstående måste de ansvariga politikerna ställas till ansvar. Dessa är i första hand de under denna tid båda statsministrarna Fredrick Reinfeldt och Stefan Löfven.
Deras brott innebär förbrytelse såväl mot grundlagens anda och bokstav eftersom de inte låtit folket i val eller folkomröstning avgöra invandrings- och asylfrågan. (Sannolikt har de aldrig helt läst våra grundlagar och allra mins förarbetena rill dessa. I förarbetena till Regeringsformen framgår det tydligt hur viktigt det är att förelägga folket viktiga beslut. Nämnas kan att domarna i våra domstolar alltid tar mycket stor hänsyn till förarbetena till lagen innan de fäller sina domar). De bådas brott är med hänsyn till konsekvenserna landsförräderi. För dessa måste minimistraffet vara livstids fängelse.

Övriga regeringsmedlemmar under perioden 2006- och nuv.

Eftersom beslutsfattandet i regeringen är kollektivt är alla i regeringen skyldiga och ansvariga för fattade beslut. Därför borde straffen för övriga ministrar var de samma som för de båda tidigare nämnda. Dock kan det finnas
förmildrande omständigheter för några som frånträtt sina poster av egen vilja men också några som lagt förslag om att de inte fullt ut kan acceptera den förda politiken. För flertalet bör sålunda livstidsstraff gälla men i några fall kan
straffet mildras till under tio års fängelse.

Utöver sessa är samtliga av sjuklöverns riksdagsledamöter medskyldiga. Lägsta straff för dessa bör vara tio års fängelse för alla utom de som kan bevisa att de motsatt sig massinvandringen.

Dessutom måste alla de nämndas tillgångar låsas genom embargo tills beslut fattas om vilka straff vederbörande skall ha. Detta av den anledning att enskilda personer som utsatts för invandrares brott inte på långt när ersatts på ett sätt som kan vara skäligt. Framförallt gäller det alla kvinnor som utsatts för grovt våld som gruppvåldtäkt/våldtäkt. (Ekonomisk ersättning kan givetvis aldrig ersätta den skada en kvinna lidit då hon våldtagits, men någon annan möjlighet att göra hennes situation mer uthärdlig finns knappast). Men också de som blivit ekonomiskt lidande genom att de fått sina hus och bilar brända bör kompenseras utöver eventuella ersättningar från försäkringar.

En folkkampanj för dessa krav liksom för att de huvudansvariga för massinvandringen skall åtalas skapas
och självklart att de inte omväljs. (Ett nytt exempel på riskerna att återvälja dessa gav Anna Kinberg Batra prov på i frågan om USA.s bombning av Syrien. Trots att framstående folkrättsjurister hävdar att attacken strider mot folkrätten och att den ansvarige som spred gasen inte är med säkerhet identifierad stöder hon USA.s bombning. Hennes uttalande visar därmed på total brist på statsmannaskap.

Jag vädjar samtidigt till alla svenska medborgare. Svälj inte och låt er inte övertygas av de många floskler som Stefan Löfven och andra företrädare för sjuklövern kräker ur sig för att dölja sitt eget ansvar mot oss medborgare.
När Löfven t ex utropar: ”Landet står samlat”, ”De kan aldrig besegra oss”. Det senare är vad som kommer att ske om vi återväljer Löfven och övriga sjuklövern. De tänker nämligen inte vidtaga några av de åtgärder jag här beskrivit och som är nödvändiga om vi svenska skall kunna behålla friheten och återskapa Sverige till ett tryggt land för alla men inte minst för kvinnor/flickor om vi inte genom en bred folklig kampanj visar vårt missnöje.

Tärningen är kastad.
Johan Westerholm, Ann Heberlein, Joakim Lamotte, Torbjörn Sassersson, Lotta Gröning m fl. Ni är fortfarande ”unga” (jag fyller 85) nu måste vi ut på gatorna och kampanja. Det räcker inte att sitta vid skrivbordet. Ni ovan nämnda är några av dem, som genom hur ni hittills formulerat er visat att ni rent moraliskt håller måttet och det därför är er plikt att samla medborgarna till gemensam kamp mot såväl terrorn som livsfarligt politiskt ledarskap!

Att Sverige skall vara ett mångkulturellt land måste tas bort ur regeringsformen där det då samtidigt bör inskrivas att den som inte accepterar vår gemensamma värdegrund inte heller kan bli medborgare här.

Olle Ljungbeck, Gävle

19 reaktioner på “Nu får det vara nog!

 1. De äldre som med eller mot sin vilja placeras på ”vårdhem” har förhoppningsvis anhöriga eller vänner,som fortsätter besöka dem.
  I annat fall lär de inte bli äldre på nya boendet.Förutom undermåliga måltider,delas psykopharmaka flitigt ut,så de gamla orsakar minsta möjliga vårdtid.

 2. Visst har du rätt Olle Ljungbeck. Men kanske måste man liksom du och jag ha uppnått en viss ålder för att begripa. Vi har även undgått att bli hjärntvättade i skolan och kan skilja på sanning och lögn.
  De är mer än dags att byta ut vår nuvarande ”regering”. Men vad kommer vi att få i stället? Vi har sett en sk ”opposition” som svek i första hand sina egna väljare men även hela Sveriges folk.
  De skapade DÖ, inte av omtanke om landet utan för att utplåna SD, som dock i dag är största parti enligt Yougovs och Sentio. Så gick det alltså med det. Man har tillsammans med S, Mp, och V administrerat vårt lands totala sönderfall.
  Ord, ord, och åter ord, det är vad som åstadkommes av våra politiker.
  Kognitiv förmåga saknas helt. Även om de vet att de gjort fel, fortsätter de att göra om samma sak om och om igen, för att på så sätt visa, hur rätt de hade. Det är fjärran fär dem att lyssna till vad folket tycker och anser. Om de nu inte kallar dem för rasister, nazister eller fascister förstås. Jag har också fått nog. Mer än nog. Vi har en regering, vars medlemmar med statsministern i första ledet inte drar sig för att fritt ljuga om snart sagt allt.
  Politikerna tycks också tro att folket är till för deras skull och inte tvärt om.
  Det är allvarligt när medlemmar i regeringen inte kan hålla sig till sanningen. Samma gäller med tomma löften.
  (Löfven:”Vårt land skall aldrig präglas av stenkastning och segregation!
  Eller: ”Sverige skall inte vara en fristad för terrorister”). Ja, jag skulle kunna fylla på med mycket mycket mer.
  Detta borde med omedelbar verkan diskvalificera dem för att sitta i regering och riksdag.
  Vi, dvs medborgarna, är innerligt trötta på ständiga pekpinnar från den självutnämnda eliten. Vi är trötta på svensk media, som varnar för
  ”Fake news” men som själva är mästare på att leverera just detta.
  Man skulle vilja att liksom Merkel kunna vrida tillbaka klocka ett antal decennier och börja om igen men att göra rätt
  Vi får väl börja med att avpolletera Löfven och hans feministiska regering och hoppas på något som förhoppningsvis blir lite bättre.

 3. ”Nu krävs krafttag mot våldsbejakande extremism. Det handlar inte om att ge vika för rädslan eller att låta terroristerna vinna. Det handlar om att se till att vi faktiskt ska kunna fortsätta leva våra liv som vanligt i praktiken, inte bara som ett mantra.”

  Aleksandra Boscanin skriver bra ledare i GP och förstår att det inte är ”de vanliga upprepade orden”, som hjälper. Utan riktig handlingskraft, måste till i verklighetens Sverige, för att skapa ökad trygghet i vardagslivet.

  Mantran har vi fått nog av nu……

  http://www.gp.se/ledare/att-forts%C3%A4tta-leva-sitt-liv-som-vanligt-1.4230097

 4. Enligt tv4 skall Löfven ha sagt att alla partier ska träffas och gå igenom terrorhanteringen. Undrar om det verkligen är alla partier?

  Det vore inte en dag för tidigt att klara av att samtala med representanter för alla de som röstat i de allmänna valen i Sverige.

  Hoppas att det stämmer. Det skulle betyda att det finns en chans att de går vidare från att vara naiva surpuppor?

  1. Nej,jag tyckte han sa att regeringen och dom borgerliga partierna skulle träffas för mötet om terrorn.Och då verkar det som om SD inte får vara med. Jag hörde Jimmy Å. sa i en intervju att är det så då blir jag förbannad.

 5. Nu ska tydligen justitieminister Johansson titta på om vi möjligen kan ha samma terroristlag som i Norge. Jaha, det är så dags. Hade du vågat bryta mot förbudet att tala med SD så hade du kunnat titta för flera år sedan. Men då påstod du att det var fascism att ens titta. Nu sedan flera dött i onödan så måste du titta. Innan det möjligen blir ny lag så lär det ta ytterligare tre år. Att endast tala med din kollega i Norge och planka lagen rakt av det går inte.

 6. Det låter inte särskilt realistiskt att en mängd svenska politiker skulle dömas till mellan 10 år och livstid.

  1. Nej de behöver ju inte dömas ensamma. Det finns nog en och annan Nyttig idiot som kan få göra dem sällskap.

 7. Tyvärr vart enda ord är sant önskar att det var inte så,när vaknar svenska folket ut med Röven och anhang.Mvh Adolf

 8. En ny stackare som säger sanningen och vad normala människor tycker och därför kommer att tvingas till ursäkt av den oberoende pressen i Nordvästkorea!

  Erik Nord

  ”Inte för att det förhindrat fredagens attack men nog borde vi kunna dra in uppehållstillstånd för de som stödjer våldsbejakande extremism.”

  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/polischefens-utspel-efter-attentatet-utvisa-dem-1.4230068

  Men Naturligtvis:

  Reagerar kraftfullt på Nords utspel

  Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism reagerar mycket kraftfullt på Nords utspel.

  – Jag kan förstå att den här typen av tankar kommer efter en sådan här fruktansvärd händelse. Men jag tror vi måste ha is i magen och värna det vi vill stå upp för i Sverige. Som Stefan Löfven underströk, så är vi ett öppet och tolerant samhälle av tradition med långtgående fri- och rättigheter. Jag förstår att många ropar efter hårdare lagar nu, men man måste samtidigt fundera på vad det kan sätta för spår i det samhälle vi vill ha, säger Anna Carlstedt.

  Är det konstigt att det ser ut som det gör när en sådan är tillsatt att lösa problemet?

  Varför måste jag leva i en mardröm, där godhetsapostlar tycker att personer som bara vill oss illa skall tillåtas att vara kvar!

 9. Tack Olle Ljungbeck!
  Du har satt ord på precis det jag tycker, men som jag saknat förmåga att uttrycka!
  ❤❤❤

 10. Bra Olle!
  Som det är nu vill politikerna, och de andra ”rättänkande”, att vi ska integreras i deras nya Sverige. I grundlagen har de fått in att vi är ett multikulturellt samhälle, detta måste åtgärdas men låter sig inte göras förrän vi tänker och röstar rätt.

 11. Tack bäste Olle Ljungbeck.Dina ord är som det renaste klaraste porlande fjällbäcksvatten, som rinner över ett smutsigt förgiftat land ,det rena klara källvatnet rinner över folket ,ett folk som av landsförrädarna och deras alla medlöpare blivit impregnerade och dövade av massinvandringsgiftet och födrhärligandet av all grov brottslighet som den medför.Du har helt rätt bäste Olle Ljungbeck det är nu vi måste gå ut och mass demonstrera innan det är helt försent och ute med vårt folk och land.Vi folket är trots allt så många fler än den maktelit som vill förgöra och utplåna oss ,makteliten som genom lögner och hyckleri svikit och sålt ut sitt eget folk till djävulen själv, hur många silverpenningar har den illegitima regimen Löfven fått?hur mmycket har de tidigare svenskfientliga regimerna Ruinfeldt mfl fått?
  Hörde att på flaschback kan man läsa att Löfven planerar bakom svenska folkets rygg att ta in ytterligare en miljon bidragsmigranter från tredje världens mest dysfunktionella länder.Detta är folkmord som pågår i vår get land.Svenska folket måste själva agera nu annars har vi snart inget land kvar,var skall våra barn och barnbarn ta vägen när islam tagit över helt här? Landsförrädarna måste ställas inför rätta och dömas hårt.
  Jag förstår inte hur man kan vara så penningkåt så man tar jobb som personlig livvakt åt dessa landsomstörtare och svenskhatare som Sveriges illegitima regering består av.Men livvakterna är väl iskalla dem med antar jag.

  1. Ja ,Olle Ljungbeck det är inskrivet i regeringsformen att Sverige ska vara mångkulturellt.Men det är ju inte mångkulturellt. Det är bara EN kultur som dominerar,den muslimska.Det är detta som gör det så farligt.Hade det varit fler kulturer så kanske denna farliga kultur kunde hållas tillbaka.Jag menar suddas ut bland dom andra.Jag kan tänka mig att dom andra kulturerna är inte tillnärmelsevis så farlig och besvärlig.

 12. Bara man visste vad som kan få detta att bli verklighet skulle jag göra det i detta nu.

  Segdragna politiska förhandlingar och röstningar löser inte detta inom en snar framtid. Särskilt inte när det är jysk politikers agerande som är misstänkt brottsligt.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: