FN stödjer återsändande av tusentals afghaner

UTVANDRING. Regeringen i Pakistan har återupptagit repatrieringen av landets afghanska flyktingar efter ett kortare vinteruppehåll. FN:s flyktingorgan UNHCR stödjer politiken där de återvändande afghanerna bland annat tilldelas 200 dollar i ekonomiskt stöd. Tidigare var stödet 400 dollar men det har skurits ned med hänvisning till ekonomiska begränsningar inför humanitära insatser runt om i världen.

Pakistan lyckades under år 2016 få 380 000 av landets cirka 1,5 miljoner registrerade afghaner att återvända. En del av dessa har bott i Pakistan i 30-40 år, sedan Sovjetunionens invaderade Afghanistan 1979.

UNHCR poängterar noga att programmet verkar för att återvändandeprocessen ska vara ”frivillig, gradvis och äga rum under säkra och värdiga förhållanden”. UNHCR har fått kritik för att den pakistanska regeringen påskyndar återvändandet med olika former av ”hot och tvång”. En kritik som UNHCR slår ifrån sig.

Den svenska regeringen har lovat att skicka tillbaka 80.000 ”flyktingar” under 2016-2017 men endast fått iväg några hundra hittills. Då betalar ändå Sverige 30.000 kronor för enskilda personer och 75.000 kronor för familjer som återvänder. Det motsvarar drygt 3.000 till 8.000 dollar.

Läs mer…

-Pettersson tycker regeringen ska göra ett studiebesök i Pakistan, och inrikesminister Ygeman kanske ska slå en signal till UNHCR och begära hjälp att tömma vårt land på Afghanistan, Mellanöstern och Nordafrikas framtid av unga män…

3 thoughts on “FN stödjer återsändande av tusentals afghaner

Kommentera