SVT förvirrar medvetet


Efter SVT:s inslag i helgen där man i en rapport hävdar att Sveriges stora invandring varit nödvändig för Sveriges ekonomi, kommer kritiken från olika håll.

”Utan den stora invandringen skulle Sverige snabbt gått mot en överhettning av ekonomin, vilket skulle tvingat Riksbanken att höja räntorna för att kyla av ekonomin”, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Först ut att såga rapporten var Tino Sanandaji, nationalekonom med rötterna i Iran.

”SVTs siffor är omöjliga att tolka när de aldrig talar om att antal invandrare som inte arbetar men måste försörjas växte med ännu mer, med 249 tusen. Tillskottet av sysselsatta har varit mindre än tillskottet av de som måste försörjas. Dessutom är många sysselsatta inte riktiga jobb utan åtgärder eller någon som jobbar en timme i veckan”

Så skriver Sanandaji på sin Facebook-sida och tillägger att Arbetsförmedlingen och SVT utnyttjar allmänhetens bristande förståelse av demografi för att förvirra de som inte kan ekonomi.

Tino Sanandaji

Nästa person att såga rapporten är också han nationalekonom, Mats Hammarstedt.

”Däremot negligeras fullständigt det faktum att sysselsättning och arbetslöshet i alla seriösa sammanhang mäts i procent och inte i absoluta tal…//…Bland män födda utomlands (i åldern 16 till 64 år) minskade andelen sysselsatta till och med från drygt 70 procent år 2008 till 68 procent år 2015. utrikes födda kvinnor i samma ålder ökade andelen sysselsatta något, från cirka 59 procent 2008 till cirka 61 procent 2015”

Skriver Hammarstedt på SVT Opinion och tillägger att Den som vill bidra till en seriös debatt om hur integrationen av utrikes födda i Sverige ska kunna förbättras bör därför presentera en mer nyanserad bild av utrikes föddas ställning på den svenska arbetsmarknaden.

SVT

Igår kom också kritiken från ett journalistiskt perspektiv. Aleksandra Boscanin, vars föräldrar kom från det forna Jugoslavien under inbördeskriget, skriver om detta i GP.

”Som SVT själva nämner har antalet utrikes födda i arbetsför ålder ökat med över 400 000 personer under samma period som antalet sysselsatta ökat med 244 000. Sysselsättningsökningen bland utrikes födda motsvarar alltså bara ungefär 60 procent av de som kommit hit under samma tidsperiod”

Skriver Boscanin på GP:s ledarsida och tillägger att ska man tala om invandring i termer av lönsamhet bör man dock titta på sysselsättningsgrader i procent, vilket är praxis, i stället för lösryckta siffror.

GP

Luktar det inte lite Sandvikenrapporten om SVT:s nyligen publicerade? Nationalekonomen och invandraren, Tino Sanandaji, dissekerade den på ett mycket förtjänstfullt vis.

Att SVT lägger fram texten som de gjorde, visar åter en gång att vårt public service-företag ägnar sig mer åt propaganda än om saklig nyhetsrapportering i det känsliga ämne som kallas migration.

PS. Tino Sanandaji skriver på sin blogg ”S-styrda Arbetsförmedlingen”. AF:s generaldirektör, Mikael Sjöberg, har en bakgrund i fackföreningsrörelsen, var aktiv i SSU och som kommunalpolitiker innan han rekryterades till regeringskansliet som politisk sakkunnig till Leif Blomberg vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Är därför AF:s rapport ett beställningsjobb av nuvarande regering, som vänsterstyrda SVT med glädje förmedlar?


30 responses to “SVT förvirrar medvetet

 • compulsoryunion

  Sverigeziganismens Vänster Television. Public deception. Icke tattare göre sig inte besvär söka till barnprogram ledare. Se på Youtube när deras inhyrda TinTin hatare som liknar Alexandramannen med crack head keps rider på Ponnyhästar med svenska barn.

  Gilla

 • angelicaplacet

  Det är väl så att SVT lever isolerat och inte förstår verkligheten

  Gilla

 • Rättsstravningsprojektet

  Egentligen har de rätt, invandringen är nödvändig för Sveriges ekonomi, men endast om man avser att förstöra den, dom kan ju knappas stärka folket, deras fiender genom att dela ut rikedomarna som industrin och vattenkraften skapar, därav behöver Sverige diversifieras, så dom kan härska genom söndring.

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Vi tar lite mer färska fakta från SCB som SVT gärna missar……

  Högre arbetslöshet bland utrikes födda.

  Bland utrikes födda är arbetslösheten klart högre än bland inrikes födda.

  I samband med finanskrisen steg arbetslösheten något mer bland utrikes födda och den ligger fortsatt kvar på en högre nivå än innan krisen. För de inrikes födda har det däremot skett en viss återhämtning och nivån är något lägre än innan krisen.

  Det innebär att skillnaden i arbetslöshet mellan in- och utrikes födda nu är högre än tidigare. Särredovisade data finns tillgängliga från och med andra kvartalet 2005.

  Gilla

  • Hönsmamman

   Förutom den högre nivån så är den övre kurvan flackare. Dvs arbetslösheten sjunker snabbare för inrikes än utrikes. Ser ut som den stabiliserat sig kring 16% för utrikes (inom tidsperioden e finanskrisen, dvs 2 %-enheter högre än innan finadkrisen). Innan finanskris skymtar 14% i vänsterkanten av tidsaxeln. Det betyder att efter finanskris har den ännu inte nått den tidigare lägre nivån.
   Gränsen för massarbetslöshet gick väl vid 6%? Så bland utrikes råder massarbetslöshet x 2.718281828459. Vilket för övrigt är ”a most mysterium numbers in mathematics”

   http://www.hyperhistory.com/online_n2/people_n2/science_n2/euler1_e.html

   http://wmueller.com/precalculus/e/e0.html

   Gilla

   • Hönsmamman

    ”A most mysterious numbers in mathematics”

    Gilla

   • Hönsmamman

    En gång till:
    ”A most mysterious number in mathematics”
    e=2.718281828459
    Den naturliga logaritmen.
    📈+📉=🎭

    Gilla

 • Peter Skoglund

  Det SVT missade i sin rapportering……titta och jämför.

  Sysselsättningsgrad inrikes och utrikes födda
  Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsong rensat och utjämnat

  Gilla

 • ladulaas

  Sverige har alltså under perioden 2008-2015 importerat 249 000 människor till arbetslöshet och därmed till statlig och kommunal försörjning. För övervägande delen av dem kommer denna arbetslöshet att vara livslång…

  Av de övriga 244 000, som räknas som arbetande, har kanske största delen ett ‘riktigt’ arbete, men – eftersom invandrare prioriteras före svenskar på många håll (exempelvis hamburgerkedjan Max skryter med att den gör det…) – så betyder det att de i många fall petat ut svenskar i arbetslöshet.

  Dessutom räknas allt ‘arbete’ över 1 tim/v (sic!) som arbete. För att dessa invandrare skall räknas som självförsörjande, skulle man därför behöva räkna om deltidsarbetande till heltidsarbetande, vilket skulle sänka siffran 244 000 rejält.

  Därutöver räknas invandrare, som befinner sig i arbetsvårdande åtgärder – provanställningar, annan praktik, utbildning och liknande med statliga bidrag – in i dessa 244 000. Dessa utgör ju en direkt belastning på samhällsekonomin och skulle i detta sammanhang naturligtvis inte räknas till denna grupp.

  På kostnadssidan skulle naturligtvis även behöva redovisas hur många statliga och kommunala tjänster, som varit tvungna att inrättas, för att administrera det totala antalet invandrare, under perioden. Dessa tjänster producerar inget mervärde, utan är en direkt belastning på samhällsekonomin. Hit hör naturligtvis även Landstingens kostnader för invandrarnas sjukdomar.

  SLUTSATS: Hela denna redovisning är fullständigt meningslös och endast lögnaktig propaganda för fortsatt förstörelse av Sveriges samhälle och svensk ekonomi. De, som presenterar dylikt trams, är landsförrädiska globalister, som har som mål att snarast rasera Sverige, så att Bankmaffian kan inrätta sin världsomspännande diktatur New World Order, på ruinerna av vårt land och jordens alla nationalstater.

  Som Mark Twain sade: ”Det finns lögn, förbannad lögn och statistik”.

  I Sverige har Regering, Riksdag, Media och Förvaltningar samtliga lagt locket på, för en genomgående ekonomisk analys av intäkter och kostnader för den enorma invandringen till Sverige. Anledningen till detta är naturligtvis, att en sådan analys skulle visa, att nettokostnaden (=kostnaden minus intäkterna) skulle bli flera hundra miljarder kronor per år!
  ——————————–

  Något som också bör nämnas i detta sammanhang, är att samtliga penningutbetalningar till invandrare och samtliga andra kostnader för att hantera den enorma invandringen, naturligtvis ökar penningomsättningen i landet. Detta är orsaken till att svensk BNP stiger! Den skulle stiga ÄVEN OM INTE EN ENDA INVANDRARE KOM I ARBETE.

  Gilla

 • Ingemar

  Jag skulle vilja se hur många utlänningar som fått ett riktigt jobb på bättre meriter i konkurrens med URSVENSKAR och andra sökande. Jag gissar att siffran är mycket nära noll ,zero !!!!!!
  .
  Jag känner några som flyttat till USA inte f.n kan de gå före Amerikaner !!! nej det är full konkurrens utan pardon !!!!!!

  Gilla

 • Billy Boy

  Den mest avslöjande kalkylen vore att göra en krona för krona-beräkning genom att …

  1) addera ihop alla skatter (källskatt på lön, moms, punktskatter mm) som gruppen 244 000 sysselsatta genererat i intäkter till skattemyndigheterna under de senaste 9 åren.

  2) subtrahera därefter alla kostnader som invandrare som inte arbetar men måste försörjas växte med … d.v.s. gruppen 249 000 icke sysselsatta under de senaste 9 åren.

  Då är jag säker på att de flesta skulle chockeras över det gigantiska underskott (= förlust) som massinvandringen skulle visa för de senaste 9 åren.

  Problemet är att ingen myndighet eller MSM-Fake-media skulle tillåta att en sådan beräkning gjordes.

  Gilla

 • Kent

  Desperationen att leda i bevis att det helt udda beslutet i Sverige 2015 att ta emot mest flyktingar i Europa utan någon som helst kontroll var ett genidrag blir allt mer vulgär och desperat.
  Skrämma med att räntan skulle ha stigit om vi inte hade tagit emot alla flyktingar är ju bara till för att skrämma alla högbelånade svenskar. Men det genomskådar nog även de med lån som bluff.

  Gilla

  • dave

   Varken Sverige eller Europa tog emot några ”flyktingar” 2015.
   1930 och 1940-talet tog Sverige emot flyktingar. Sedan dess endast sporadiskt från öststaterna.

   Gilla

   • Stenbock

    Riktigt tillrättaläggande…De som anlänt i nutid är uteslutande kriminella lyckosökare samt äventyrare.’
    De utlovade ”akademikerna” har försvunnit under sin resa norrut !

    Gilla

 • thojak

  ‘Lögn, förbannad lögn, statistik’ som ngn klok person myntade. Forne ‘arbetsministern’ Margareta (S)winberg myntade: ”Vi inom S ger aldrig upp kampen mot arbetslöshetsstatistiken” (modifierad).
  Sysselsättningsgraden är intressant, då definitionen av ‘sysselsatt’ ändrats, av AF, till att numera betyda ‘sysselsatt’ om personen är ‘aktiv’ EN (1) timme/vecka t.ex. på ett AF-kontor sökande jobb via den blå kulan… Och, simsalabim så ökar sysselsättningsgraden… Jeez, asså 😦 !

  ”En lögn är en lögn oavsett om flertalet tror på den. En sanning är en sanning oavsett om ett fåtal tror på den.”

  Mvh/TJ

  Liked by 1 person

 • dave

  Ja. Vad säger man, förutom att det behövs en riktig utlänningslag.

  Gilla

 • our land is gone

  Vissa branscher skulle drabbas mycket hårt utan invandrare: kriminalvård, tolkar, socialvård, polis, pizzerior, rättsväsendet, flyktingboenden mm.
  Visst och det ska vara tillväxt,tillväxt och tillväxt hela tiden det där låter och som ett stort pyrmidspel.

  Gilla

 • gamgubben

  Låna upp mera, satsa på invandring och låt entreprenörerna starta hem för än det ena än det andra, då ökar tjänstesektorn och med den BNP.
  Låneskulden för staten, vilken är vi, ökar men eftersom BNP också ökar så kan Maggan slå sig för båda brösten och visa statsskulden ligger just över 30% av BNP. Vägen till Helvetet är oftast kantat av goda föresatser.

  Gilla

  • Mimi N.

   Ajabaja, Gamgubben, nämna inte Maggans båda bröst – det är sexistiskt och antifeministiskt. Boogiewoman Victoria Kawesa den fula kommer och hämtar dig …. du är ju vit, antar jag.

   Gilla

 • ossie

  Klart att det medvetna lögner som man far med. Ta t ex när man höjer upp Snicke Snackis lögner till dagens sanning. Sen allt som fattas censureras mörkas. Att man inte ens nämner Sentio och Yougovs mätningar som ju är de mest trovärdiga. Ta tex fallet med ungjäveln i Malmö som man visade hur de elaka vakterna behandlade. Oj vad hemskt och sen när GW tog fram och visade hela filmen fick man en helt annan bild. Nä fy fan vad allt är förljuget vinklat tillrättalagt för att passa in.
  Sen ”Svenskarna som våldtog på en finlandsbåt. En rättelse hade varit på sin plats, men det finns ju inte på kartan att SVT skulle erkänna när de trampat i klaveret. Och detta vill dom att vi ska betala licens för. I helsike heller. Sade upp propaganda pengarna för ett par år sen. Gör sammaledes Ni som fortfarande sponsar detta..

  Gilla

 • Begränsa skiten ordentligt

  Ljuga , Vad tjänar man på det?
  Varför behöver vi invandrare?
  Vem har sagt det?
  Vad är det för fel på att svenskar utför jobben i vårt land?

  Varför hundratusentals arbetslösa och svenska ungdomar åker till Norge för att jobba, varför ta in fler ?

  Och varför just araber och somalier som inte passar in i någon samhälle överhuvetaget de kan ju inte ens sköta sin egna utan lagar där man hugger av kroppsdelar som bestraffning.

  Man kan inte lösa arbetslöshet genom att ta ännu mer arbetslösa så jag fattar faktiskt inte vad regeringen håller på med, man får väl hoppas att de har någon plan iaf.

  Problemen hittar vi bland folk som kommer från udda kulturer som Afrikas Horn och MENA som vägrar anpassa sig.
  Sverige vill inte kicka ut dessa människor även om det är ekonomiskt olönsamma för oss.

  Det låter alltid så vackert, att man ta bara upp hur många läkare som invandringen bidra med, visst jätte positivt.
  Men man nämner inte hur många invandrare som livnär sej på kriminalitet och hur många 2-nd generations invandrare som efter en uppväxt i Rosengård , Södertälje, Rinkeby, Tensta, etc..bli fullblods gangster.

  Om man är tvungen att ta in arbetskraft så kan man iaf begära att de tar utbildade arbetare som kan läsa och skriva,vem vill ha alla analfabeter från Somalia?

  Ps.Ja,Om alla Finnar, Norrmän, Danskar och Tyskar lämnar Sverige lär Sverige stanna tvärt.
  Men om alla somalier med 11 barn och 4 fruar lämnar Sverige, skulle det inte överhuvudtaget märkas.

  Media i Sverige är totalt efterblivna och lever i en fantasi. Den som låter sig duperas av Media:s propaganda kommer att bli av med sitt land om han eller hon inte vaknar.

  .

  Gilla

  • Nosferatu

   Fel att det inte skulle märkas om somalierna lämnade landet.

   Köerna på vårdcentralerna skulle minska drastiskt. Antalet lediga bostäder skulle öka enormt. Socialkontoren kunde ägna tid åt andra. Socialdemokraternas väljarstöd skulle sjunka under 20% och brottsligheten skulle sjunka till nivåer som hos våra nordiska grannar

   Liked by 1 person

  • RäddSomFan

   Regeringen har ingen plan däremot dom som styr regeringen dvs skuggregeringen dvs mäktiga rika människor med olika intressen och planen tror jag helt enkelt är att starta krig och helst då världskrig på grund av överbefolkningen på jorden då maten inte räcker till alla längre, för på detta sättet kan man ta död på så många människor utan att åka dit för mord och det är planerat in i minsta detalj, dock hade dom inte väntat sig Trump´s seger vilket satte rejält med krokben för dom och heller inte Brexit mm mm och bara dessa två saker har fått vindarna att vända, vilket dock inte kommer räcka då det är försent, krig är nu oundvikligt frågan är bara vilken storlek det blir på det …inbördeskrig eller världskrig.

   ”Hope for the best, but prepare for the worst”
   http://www.swedishprepper.com

   Gilla

  • Billy Boy

   Kopierad text från din kommentar:

   ” … man får väl hoppas att de har någon plan iaf”

   Här är svaret:

   Gilla

 • Fredde

  Skulle vara intressant att få veta hur SVT bemöter dessa rättelser.

  Vad hänvisar de till? ”Säker källa”…?

  Det är ju fullkomligt tydligt att det är ”Fake news”, då de antingen medvetet (PK-agendan) eller omedvetet (förstår inte vad de läser) trollar med siffrorna!

  Vad säger gammelmedia? Har någon mer tidning än GP reagerat?

  Gilla

 • Jhonsson

  En anställning, där lönen upp till 80 % subventioneras med skattemedel lär imte generera någon vinst. Inte heller Ylva Johanssons obehövliga ”hittepåjobb” är lönsamma. Det finns också de, som arbetar några timmar i vecken och som då räknas bort från de arbetslösas skara. Regeringens propagandaorgan press och SVT hålls igång med presstöd och andra ekonomiska stöd. Och då gäller det att skriv rätt!
  Nyheter från gammelmedia och SVT alltid = Fake News!

  Gilla

 • Hedenhös

  1. Kriminaliteten’s (direkta och indirekta) kostnader troligen högre än försörjningskostnaderna för asylinvandrare (inkl. dess anhöriga, inkl. dess barn)!
  2. Riktiga jobb i privata sektorn eller skattefinansierade jobb i den offentliga?
  3. Hur mycket bidrar en genomsnittlig sysselsatt til BNP resp. inkomstskatter, över eller under genomsnitt, netto-bidragare eller netto-mottagare?

  Gilla

 • RäddSomFan

  Med i uträkningen skall man ju också då ta hela den kostnaden som all kriminalitet kostar samhället och då är vi ju helt plötsligt skuldsatta in i nästa jordeliv om det nu finns ett sådant, för här snackar vi summor som är så stora att en kollaps av hela samhället är oundvikligt och kommer ske inom en mycket snar framtid.
  Kanske vi kan fakturera SVT och dom IQ befriade psykfallen som jobbar inom den sekten.

  Gilla

 • Thomas

  Ok ! Antalet sysselsatta har ökat med 244.000. Men frågan är hur många fler jobbar med flyktingar. Räkna genom allt från direkta arbeten på boenden, lärare, byggarbetare, mataffärer (som kunde klarat sig med mindre personal utan invandrarna), sjukvård, tandvård, väktare, polis, brandkår – ja vem vet om vi hade behövt någon anställd om vi inte hade haft flyktingarna som skapade en större efterfråga.

  Jag tror att sammanräknat går vi minus massor när vi räknar hur många arbetstimmar invandrarna utför och hur många timmar de kräver.

  Gilla

  • Hönsmamman

   Här kan det knappast vara frågan om ökad produktivitet. Det kokar ned till offentligt finansierad verksamhet. Dessutom går en del av pengarna åt till mat som inte helt osannolikt innebär import av livsmedel från de länder som de söker asyl ifrån. Vilket i grunden gör att vi offentligt finasierar dessa länders ökade export. Bra?

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: