En riktig skog

LIVET. Sverige består av 41 miljoner hektar land. 23 miljoner hektar är täckt av skog. Sverige är ett av världens skogsrikaste länder om man ser till förhållandet mellan areal skog och folkmängd. Vi har ungefär 2,5 hektar skog per person. En hektar är 10 000 kvadratmeter eller ungefär 1,4 fotbollsplaner.

Ovanstående siffror kommer från statliga Skogsstyrelsen.

Siffrorna är säkert rätt från statens synpunkt men enligt Petterssons mening är Sverige långt ifrån täckt av så mycket skog som Skogstyrelsen påstår.

En stor del av det staten och många andra kallar skog är nämligen inte någon skog, det är åkrar där man sått gran eller tall och där artfattigdomen råder.

En riktig skog ska vara blandat, olika trädslag av olika ålder, helst ska det vara en urskog som aldrig utsatts för mänsklig åverkan men det är nästan omöjligt i vår tid. Vi behöver skogen och råvarorna den ger, så skogar som sköts med varsam hand, där träd av olika sorter får blåsa omkull och ligga och ruttna är alternativet till urskogen och kan förhoppningsvis samtidigt ge avkastning till ägaren.

En riktig skog, en skog där man kan ströva och se rester från inlandsisens tid och se hur landet steg hur havet och fundera på när de första människorna kom till vårt land för flera tusen år sedan. Människor som kanske gått på samma stig, där andra fötter trampat, tassar smugit, hovar galopperat och klövar klapprat. Här har stenåldersjägare, bronsåldersfolk, vikingar, medeltidsresenärer vandrat liksom björnar, vargar, vildhästar, myskoxar, hjortar och vildsvin.

Trots att människan färdats genom årtusendena har vi inte kommit längre än vad stenåldersfolken gjorde. De jobbade några timmar per dag och på den tiden lyckades de få ihop det de behövde till mat, kläder och husrum. Resten av dagarna ägnade de åt varandra, lekte med barnen, tog det lugnt, pratade och sov.

Nu efter 1000-tals år av utveckling i stort och smått blir livet allt stressigare generation efter generation. Det är kvartalsekonomi och börskurser, det är avtalsrörelser och rationaliseringar, det är byråkrater i hundratusentals som inte bara ska försörjas av dem som gör jobbet, pappersvändarna ska dessutom tjäna mer än de som producerar, vare sig det är i hemtjänsten eller på fabriken. Efter alla dessa år är det konstigt nog mycket finare att åka femhjuling, vända papper och skapa regler för andra än att ta hand om barn, gamla och sjuka.

Nu efter sekler av framgång jagar vi livet ur varandra, vi jagar som hungriga vargar dygnet runt för en plattare tv, en finare bil, ett lyxigare hus, en längre resa och när vi fångat teven, bilen, huset och sett fjärran länder så märker vi att programmen blev inte bättre, bilresan var lika tröttande, sömnen är fortfarande orolig och hemma är bäst. Trots all stress och jakt på mer och mer har vi inte mer än vad stenåldersmänniskorna hade ─ de hade det som behövdes för ett bra liv och kunde sitta ned tillsammans, språkas vid och ta det lugnt.

Innan vi vandrat för långt på stigen är det dags att vända om och gå tillbaks en bit, till en tid då vi bara jagade ett par timmar om dagen och hade mer tid för varandra. Vi borde sätta oss på en sten en stund, titta ut över runstenarnas landskap, ta en paus i jakten och kanske fundera en stund hur vi ska lyckas hänga med i denna rasande fart genom livet innan det går för fort så att vi blir ouppmärksamma och likt flugan på koarslet får en smäll av svansen!

Tänk på det mina vänner, och fundera på vem som i morse trampade omkring i skogen på bilderna nedan och vem som bor i det röda torpet med de vita knutarna…

12 thoughts on “En riktig skog

 1. Om nu inte hela landsbygden skall avfolkas så måste
  man faktiskt få försörja sig på skogsbruk och det gör
  man i modern tappning.
  Förmodligen är det bra också för landet att en del ägnar
  sig åt skogsbruk, för ingen tror väl att det är långsiktigt
  hållbart med att alla skall sitta framför ett tangentbord och jobba?

 2. Den svenska skogen är misskött. Då enkla arbeten (plantering röjning och gatsopning) saknas är skogen, ängarna, vägrenar, statsmiljöer en möjlighet för de som saknar egenförsörjning. Eget arbete ska vara förutsättningen för att få del av den svenska välfärden.

 3. Lite OT, men apropå staten, skog och jordbruk:
  Politikerna motarbetar svenskt jordbruk. Kan orsaken vara att de vill öka importen av livsmedel för att göra svenskarna mer beroende av andra länder?
  Och därmed mer sårbara och beroende av politikerna.

 4. Det var väl dom stora Arealer som landsförrädaren såg
  ifrån luften och som han tyckte man kunde fylla upp
  med ett par hundra miljoner flyktingar?

 5. Endast ca 0,4% av skogen i Sverige utgörs av Urskog !!!!! Man skulle önska att det var åtminstone 10%, dvs 25 gånger mera !!!! Särskilt som ”sverige” länge lagt sig i andra länders skogsskövlingar samtidigt som den egna skogen mer än till 96,5% i princip består av plantager eller liknande (icke urskog). Dock består ca 3,1% av sk Naturskog som är påväg att återfå Urskogskaraktär !!!!

 6. Vi får vara glada, att det växer träd på våra skogsmarker. Kommer ni ihåg, vad fd statsminister Reinfeldt sa för några år sedan, när han gjort en flygresa över Sverige? Han var uppenbart förvånad,över vad han sågmoch att inte skogarna var fulla av folk.Trodde väl hela landet såg ut som Stockholm, dvs fullt av hus och att folk stod och trängdes axel mot axel. Stora skogar, som är helt tomma på folk, här är plats för många fler sa han. Han tänkte väl skövla skogarna och ersätta träden med invandrare. Låt oss plantera mer skog,!

 7. Du Pettersson vad är det för strunt du skriver, jag citerar dig :”De jobbade några timmar per dag och på den tiden lyckades de få ihop det de behövde till mat, kläder och husrum. Resten av dagarna ägnade de åt varandra, lekte med barnen, tog det lugnt, pratade och sov.”
  Du har aldrig jobbat i en skog förstår jag, om du mot förmodan har så inte med de verktyg som stod stenåldersmänniskan till buds,
  Även om du hade en skaplig svans, en bågsåg och en Agdor yxa så är det inte några timmars arbete och definitivt ingen lek med barn. Skärpning!

 8. Jag törs inte tänka ens på mängden hektar utav våra redwood nationalparker avverkades och såldes till Ikea för en styver.

  • våra redwood nationalparker? Var fanns de i Sverige-barrskogsbältet. Du skriver om ett amerikanskt trädslag. De som högg ner den fjällnära skogen var staten. Det var den som var mest urskog. Finnskogen var finska Savolaxer som kom och idkade svedjebruk in i förra seklet. Sverige har levt på skog och malm. Urskog var just den fjällnära som egentligen var olönsam men som höggs ändå. Nu letar staten genom Skogsstyrelsen efter läderbaggen. Läderbaggen ska sparas och då ska skogen fridlysas. Sverige har aldrig varit så skogrik i modern tid som nu-det blir mera då jordbruket läggs ner. 60-talet var då det sattes skog på åker och äng. Svenska ängen är artrikare än tex regnskogen som S. skäller om att inte avverka. Betes och ängsmark måste skötas för att arterna inte ska dö ut. S. har skrivit under i FN på att sköta detta bevarande men det gör inte Sverige. Korna rapar och är en fara för miljön tycker MP med flera partier Politiken nu är att ha barrskog på hela landet med små undantag. Maten ska importeras-mer än 50% i dagsläget.

Kommentera