Vi blir äldre och äldre…..

Vår medellivslängd blir högre och högre enligt enligt SVT.  Detta är inte vårt västerländska samhälle rustat för längre. De äldre får det sämre och sämre – det skall till en radikal förändring om samhället skall klara denna uppgift. Allra minst förväntas kvinnornas livslängd öka i Makedonien, Bulgarien, Japan och USA. Just nu ser det lugnt ut i Sverige men det kommer säkerligen att ändras. När, eller faktiskt redan nu, behöver pensionssystemet ändras eftersom våra pensionärer inte kan leva på det som de får efter ett helt liv i arbete.Något måste göras. Speciellt när migranter som aldrig arbetat i Sverige också skall ha pension. Där räcker det inte med 5.000/månad inte. I samband med denna artikel visar SVT en bild på en 100-åring. Jag föredrar att visa en bild på en äkta svensk 100-åring

6 thoughts on “Vi blir äldre och äldre…..

 1. Det är väl en självklarhet att pensionsåldern måste anpassas efter medellivslängden.
  Sverige var det första land i världen som införde pension 1913. Då fick man pension från 67 års ålder och väldigt många uppnådde på den tiden aldrig den åldern.
  Idag har många pension i 20 år och de åren kommer successivt att öka.
  Det blir i längden för dyrt.

  • Genom en totalstoppad migration och utvisning av alla bedragare och kriminella migranter så frigörs medel till våra åldringar!! mm. Därmed behövs ingen pensionsåldersjustering på minst ett decennium framåt !! Inga sjukhus behöver heller nedläggas !! mm mm

 2. Allt är propagandalögner! att vi ska arbeta längre har sin huvudorsak i att Regimen i sverige och de tidigare Regimerna har ställt grupp mot grupp allt sedan början av 1990-talet och tar indirekt 100-tals MILJARDER varje år från grupperna Gamla, Sjuka och Barn samt överför dessa till MIGRANTERNA som dessutom inte sällan är KRIMINELLA och BEDRAGARE!!!!! Det finns hur MYCKET Pengar som helst till våra åldringar och sjuka bara detta förhållande bryts!!!!!!
  Migranterna får helt enkelt flytta tillbaka dit de kom ifrån och få pension där !!!!!! Många åker ju tillbaka på ”långsemester” samtidigt som de ”studerar” eller bara är skrivna här och får bidrag. Samtidigt hyr de olagligt ut sina bostäder och får in hyra!!!. De som aldrig arbetat och/eller varit aktiva i Sverige ska inte ha någon pension härifrån!!!!
  Den nya policyn måste bli att vi hädanefter (och efter ett totalmigrationsstopp under ca 10 år) bara tar emot folk med giltiga legitimationer eller giltiga pass eventuellt KrigsID-brickor, och de ska ÅTERVÄNDA när kriget har upphört!!!! Individer vars identitet inte säkert kan fastställas ska ALDRIG kunna bli Svenska medborgare !!!!

 3. Vem litar på SVT egentligen ?
  SCB skriver b la..

  ”Under 2000-talet har medellivslängden i Sverige ökat från 82,0 till 83,2 år för kvinnor och från 77,4 till 79,1 år för män”

  Ganska marginella skillnader tycker jag, SVT kör med skrämselpropaganda i vanlig ordning. Allt för att förbereda oss för att det är helt normalt att vi skall fortsätta arbeta efter pensionsåldern
  Sen bör man komma ihåg att räkna ut medeltalet på något blir mer som en uppskattning än en exakt siffra.

  Från SVT artikel

  ”Ökningen av medellivslängden i Sverige ser relativt liten ut jämfört med andra länder vilket bland annat kan bero på utbyggd hälso- och sjukvård och låg dödlighet under lång tid.

  Medellivslängden förväntas öka minst i Makedonien, Bulgarien, Japan och USA”

  Minst i dessa fyra länder och inte ”mest” som Mari skriver.

  Ett ord bara men en väldig skillnad med tanke på din argumentation för en ökande medellivslängd.

Kommentera