4 thoughts on “Dagens allahu akbar

 1. Apropå temat arga ljugande unga män.

  BO varnar för att ensamkommande planerar att ta kollektivt självmord?

  Det är personer som pga av att de åldersmässigt inte är barn och saknar asylskäl skall utvisas från vårt land?

  Varför skall detta engagera barnombudsmannen när det handlar om män som inte betraktas som barn pga att de uppgett för låg ålder? Har inte BO uppdraget att engagera sig för barn? Har han verkligen så lite att göra för våra svenska barn (och barn av annan nations tillhörighet som tillfälligt uppehåller sig i vårt land) att han kan flytta fokus till andra länders vuxna män? Dags att organisera om hans arbetsrutiner och effektivisera hur han förvaltar sin av skattebetalare avlönade tjänst?

  Kollektivt självmord? Är det inte därför de söker asyl här? För att få slippa bli en del av isis? Vars verksamhet bygger sina ”framgångar” på kollektiva självmord? Då är det ju lite svårt för dem att påstå att de behöver skydd för att de är förföljda? Eftersom de självmant är beredda att göra samma sak som de påstår att de riskerar att utsättas för av någon annan?

  Det här är ett problem deras kulturer skapat och vars lösning de har ansvar för?

  BO borde ju fokusera på rätt åldersgrupp till att börja med?

 2. Säg en kultur där principen är att män har flera fruar. Givet att antalet vuxna män och kvinnor i ett land är 50/50, dvs de överlever till vuxen ålder i en omfattning så att för varje kvinna finns en man och vice versa.

  Samma tänkta kultur. Äktenskapet (som ger mannen rätt att penetrera X antal kvinnor utifrån den av den vise ledaren formulerade normen) gör att fördelningen av kvinnor och män inte längre blir 1/1, dvs 1 kvinna/1 man.
  I stället kommer detta samhälle att producera en stor mängd ”överskottsmän” som hamnar i ett ”äktenskapliga utanförskap”.

  Ett enkelt räkneexempel (som enkelt kan anpassas till önskad befolkningsmängd med lågstadiematte). Säg att det finns 1000 pers i fertil ålder. 500 män och 500 kvinnor. Vissa män gifter sig och gör det med flera fruar. 100 män gifter sig med 5 fruar var. Det resulterar i 100 gifta män och 500 gifta kvinnor. Och 400 ”överskottsmän”. Som förutsätts göra vad?

  Vad blir lösningen för dessa 400 testosteronstinna män i sin bästa ålder, för vilka det inte finns några legitima penetrationsalternativ att utnyttja?

  De kommer att resonera ”finns det hål så finns det hopp”?

  Ett sätt är att ”ledaren” uppmanar dem att ta sig till paradiset och där finna kvinnoöverskottet som är till för just dem – det finns inte bara fem utan mångfalt fler. (Oklart var de kommer ifrån. Eftersom bara kvinnor kan föda barn måste det ju funnits ännu fler kvinnor från början. Men det är förmodligen enligt samma teknik som gör att fiskarna och brödet växer i folkets munnar?). Det är sånt man kan säga till ”penetrationsdrivna” unga män utan att behöva förklara närmare. De kommer ju inte att få ta del av kvinnorna i denna värld så varför inte pröva lyckan i en annan värld. Och i inträdesprovet finns nyckeln till ännu en lösning på problemet med ”överskottsmännen”. För att få tillgång till kvinnorna som är ämnade för dem skall de spränga sönder inte bara sig själva utan även ett antal andra ”överskottsmän”. Säg att varje ”överskottsman” tar bort sig själv och 3 till. Simsalabim. 100 ömän spränger bort sig själva och 300 ömän till. Överskottet eliminerat. Balansen återställd?

  Enligt principen finns det hål finns det hopp kommer även andra tekniker att testas bland överskottsmännen”, som t ex gruppvåldtäkter. Eftersom överskottet på män är stort delar de på ”hålkakan” så att säga?

  Matten är inte så svår och man förstår att i dessa samhällen skapas behov av decimering av den stora mängd som blir över. Profeten försökte så gott han kunde genom att bistå med projekt sprängning som bevisligen tycks locka många unga män att tro att det löser inte bara deras problem utan även andras?

  Är en sådan här kultur rimlig rent matematiskt?

  Hur mycket måste männen med alla fruarna göra för att betala för sitt uppehälle?

  Idag lutar det åt att de söker hitta andra kulturer med förmågan att generera överskott i sina ekonomier. Hellre än att vara självkritiska och göra en rimlighetsbedömning för att rätta till de obalanser de skapar försöker de rulla över ansvaret på andra. Och en del är så orimligt naiva att de är beredda att låna pengar till det. T ex vår feministiska statsminister? T ex vår feministiska finansminister? Har de inte klarat att göra rimlighetsberäkningar på lågstadiet?

 3. Säg att man klarar lågstadiematte (åk 1 – 3, biologisk ålder 6-8 år).

  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

  Säg att man kan klara:
  ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”
  Och
  ”Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.”

  Detta förutsätts en 8-åring klara i svensk skola idag. Det varierar förstås. Men jag menar att vuxna människor som passerat denna ålder borde dessutom ha hunnit uppvakta en lång tids erfarenhet av att använda dessa kunskaper i sitt vardagliga resonemang. Vuxna människor som väljer journalistik borde än mer försäkra sig om att kunna göra rimlighetsberäkningar.

  Rimlighetsberäkningar är mycket användbart och det hade hjälpt många från att låta bli att skriva alla tokerier om lönsam invandring.

  Givet att man behärskar att göra en matematisk rimlighetsbedömning kan vissa saker belysas med ett något annorlunda riktat ljus.

  För den som inte klarar matten återstår ett träsk av bortförklaringar och anklagelser om både rasism och annat som enbart syftar till en önskan om att dölja den egna oförmågan att bedöma sakers rimlighet och diskutera det.

  Kom ihåg att en 8-åring förväntas kunna fråga sig om det är rimligt att något som kostar mycket pengar under en massa år blir en vinst när alla de kostsamma åren summeras. Många minus blir inte plus när de summeras. De blir bara plus om de uppvägs av lika stora eller större plus med motsvarande summor. Enkel matematik på lågstadienivå.

  Men utöver att räkna pengar kan man räkna ”överskottsmän” i vissa kulturer och hur utmaningen hanteras.

  Återkommer…

Kommentera