John Dübeck, lärare som är modigare än polisen Peter Springare, ser inbördeskriget komma


Från Facebook

John Dübeck, gymnasielärare i engelska och historia samt textförfattare i rockbandet Lilou & John

Som ett slags tack till Peter Springare vill jag härmed dela med mig av mina iakttagelser från den svenska skolan, med önskan att kunna inspirera andra, precis som Peter Springare inspirerat mig.


Då jag arbetar i den svenska skolan sätter jag mig själv i en stor risk genom att publicera dessa tankar, men efter att Peter Springare modigt utmanat etablissemanget, som David mot Goliat, genom sina Facebookinlägg känner jag att jag själv är beredd att ge bilden av hur jag själv, och allt fler andra lärare med mig, tänker kring skolan. Det är ingen vacker historia. Tidigare har jag publicerat debattartiklar på Nya Tider kring skolan, men nu tänker jag på allvar ta bladet från munnen.

Först bör jag förekomma diktaturens kreatur och ge en bild av mig själv. Mitt namn är John Dübeck. Jag har arbetat som högstadielärare i framför allt SO sedan 2005, med ett uppehåll för sjukskrivning, och har en bakgrund inom den svenska vänsterrörelsen. Nuförtiden arbetar jag som gymnasielärare med formell behörighet i engelska och historia.

Jag anklagar den nuvarande regeringen för att vara icke-legitim. När vissa partier förvägras rätten att visa reklamfilmer, får sina möten saboterade, när deras medlemmar misshandlas med regeringens godkännande, och partiet ständigt angrips av statliga medier, då har den demokratiska processen försvunnit och de regeringar som bildas under sådana val är enligt min mening inte legitima. Jag är inte lojal till något parti bör tilläggas, ej Sverigedemokraterna heller, men Stefan Löfven är #inteminstatsminister.

Det finns en stigande opinion även bland lärarkåren, som menar att vetenskaplighet borde gå före politisk indoktrinering. Jag känner flera lärare på flera skolor som är kritiska till hur skolor agerar nyttiga idioter åt politiker och media. Jag har själv deltagit i inkvisitoriska pogromer mot kritiskt tänkande elever på den tiden när jag själv trodde på medier och politiker. Det är någonting jag ångrar djupt.

Jag anklagar Sveriges icke-legitima regeringar sedan 1960-talet, samt de etablerade medierna för denna utveckling.
Själv känner jag många icke-assimilerade ungdomar och känner en stark sympati för många av dem. Många vill ingenting hellre än att bli naturaliserade svenskar. Men de vet att priset är en rasiststämpel i pannan på dem, brutna familjekontakter, inget stöd från det omgivande samhället, och i många fall öppna mordhot och i vissa fall även tortyr och mord. Allt medan nysovjetisk media och dess lättskrämda lakejer inom politiken glatt pratar på om den ”humanitära” stormakten.

Jag känner elever som blivit våldtagna av släktingar, men som inte vågat gå vidare med anmälan eftersom de varit övertygande om att deras övriga släktingar skulle döda dem. Jag känner elever som bott i stadsdelar där de inte vågat vittna om mord och lärare från den akademiska medelklassen som förnumstigt pratat om dem som om de saknat civilkurage.

Jag känner elever som inte vågat ta av sin hijab eftersom de varit rädda för att bli misshandlade och våldtagna av manliga bekanta. Jag känner elever som inte vågat säga vilken religion de tror på eftersom de varit rädda för att sammansvetsade grupper av elever med sympatier för Islamiska staten ska ge sig på dem.

Jag känner etniska och naturaliserade svenska elever som pratat med förortsbrytning fastän de egentligen behärskat svenskt uttal, bara för att slippa bli utfrysta. Jag känner elever som använt ”jävla hora” eller ”jävla bög” som standardiserad hälsningsfras till etniska och naturaliserade svenskar.

Jag anklagar de regeringar jag betraktar som icke-legitima för att ha underblåst alla de nuvarande konflikterna. Den svenska ”feministiska” regeringen är #inteminregering. Svenska medier är #inteminamedier.
Vissa icke-assimilerade elever har öppet sagt att de hatar vita människor, att de hatar judar, att de vill att Sverige ska ha sharialagar.

Jag har mött elever som haft långa utläggningar om sin framtidsvision för en värld ”där alla vita har dödats” och det därmed ”inte existerar någon rasism”.

Till skillnad från den akademiska vänsterliberala medelklassen så pratar jag med dessa elever. Jag respekterar dem oavsett deras åsikter eller värderingar. De är människor oavsett om de förespråkar sharialagar eller påstår sig vilja avrätta alla som är som mig.

Åsikter ska respekteras men bemötas artigt och sakligt. Som individ anstränger jag mig för att de ska ha så goda möjligheter som möjligt i livet.

Som samhällsmedborgare ser jag inbördeskrigets grymma mekanismer krypa allt närmare i min skolvardag. Krig utkämpas nämligen inte av monster, utan av vanliga människor med vanliga fördomar som råkar befinna sig på motsatt sida i en konflikt.

Att betygen har rasat som en följd av den bristande assimileringen kommer knappast som någon överraskning. Inte på grund av att de icke-assimilerade eleverna är särskilt dåliga människor utan för att politiker och media behåller makten genom att söndra och härska. Den härskare som sår split i befolkningen kan härska i evighet.

Jag anklagar Sveriges icke-legitima regeringar, samt de etablerade medierna för denna utveckling. Jag tror inte för en sekund att utvecklingen beror på naivitet från de styrande. De vet att hela deras makt vilar på splittring och lögn.

De icke-assimilerade eleverna får ibland intrycket av att etniska och naturaliserade svenskar är ”bögar” eller ”horor” för att uttrycka det drastiskt. Effekten blir att de svenska och naturaliserade svenskarna sluter sig i egna grupper eftersom lärare och andra vuxna fullständigt struntar i deras oro, och fördomar sprids snabbt att alla muslimska och svarta ungdomar misshandlar och gängvåldtar både pojkar och flickor, allt för att politiker och media vägrar att släppa fram relevant information till medborgarna. Ju mer vi på botten hatar varandra, desto mer makt kan de på toppen få, och ju mer pengar kan de stoppa i egen ficka.

Sedan många år har vi ju byggt en delad skola, med framför allt icke-muslimska elever i en grupp och muslimska och afrikanska elever i den andra gruppen. Det är ingen ”rasistisk åsikt”. Det är en beskrivning av verkligheten på svenska skolor idag. En situation skapad av politiker och media som kommer att göra allt för att förneka att det jag skriver är sant och därför utmåla det som om jag angriper alla invandrare.

Jag ser dem varje dag. De etniska och naturaliserade svenska ungdomarna. De gömmer sig nästan i klassrummen. All plats lämnas åt de icke-assimilerade ungdomarna. Undantaget är de enstaka godhetssignalerande ungdomar som indoktrinerats fullständigt och lägger all skuld för alla problem på ”rasister” och ”män”. De tar också stor plats med hatfyllda tirader som anklagar alla utom de skyldiga politikerna och medierna.

Jag anklagar Sveriges icke-legitima regeringar, samt de etablerade medierna för denna nysovjetiska utveckling.

Och jag vet kollegor som ignorerar det eller till och med uppmuntrar beteendet, som låter de icke-assimilerade eleverna bete sig hur som helst eftersom de ”har det svårt”, som glatt betraktar hur de etniska och naturaliserade eleverna kryper allt längre bak i klassrummen. De vet att de inte längre är önskvärda.

Att skrika ”rasisthora” eller ”ISIS ska fan cutta dig” är the new black. Att försiktigt fråga om inte svensk kultur också är bra ibland innebär utfrysning, misshandel, hot och mobbing. Jag har sett det hända flera gånger och jag förstår att de etniska och naturaliserade svenska elever, samt de ännu icke-assimilerade elever som älskar det svenska samhället så som det en gång var, är näst intill 100% tysta. Ingen vill synas på löpsedlarna med ”rasist” skrivet över pannan.

Lyckligtvis håller samhällsklimatet långsamt på att förändras. Men jag vet vilken framtid vi får om ingen vågar ta bladet från munnen. Jag känner och har känt många invandrare från forna Jugoslavien. Jag vet hur de flesta inbördeskrig startar. De startar genom att grupper skapas efter etniska eller kulturella skiljelinjer, de startar genom att de etablerade medierna ensidigt hetsar mot vissa grupper, och de startar genom att de ansvariga politikerna ständigt försöker splittra befolkningen och använda vissa grupper som slagträ för att behålla makten.

Några lärare reagerar. De är inte så många. Men de finns. Jag känner flera kvinnliga lärare med bakgrund i Nordafrika och Mellanöstern som vägrar acceptera omständigheterna. Om de icke-assimilerade ungdomarna ska bli naturaliserade svenskar och goda samhällsmedborgare, eller om de ska förvandlas till en yrkeskriminell armé, likt miliserna i Kongo-Kinshasa eller forna Jugoslavien, det beror helt och hållet på om övriga samhället vågar följa i dessa modiga kvinnors fotspår.

Att ens nämna att de nyanlända eleverna ofta slussas ut i vanliga högstadieklasser inom ett år efter ankomsten, och därigenom förstör alla möjligheter att bedriva ordentlig undervisning eftersom deras svenska i många fall är på en liten förskoleelevs nivå, känns nästan futtigt i sammanhanget.

Den enskilde läraren får sedan ta hela ansvaret för att undervisningen lyckas, med följd att hela klassens studieresultat sjunker. För dessa elever blir det godkända betyget som kommunledningarna hetsar sina lärare att sätta, inte mer värda än trycksvärtan. Jag vet att även etniska och naturaliserade ungdomar har svårt att få jobb.

Hur ska det gå för de icke-assimilerade elever som inte ens klarar av att nå upp till de urvattnade betyg som lärare tvingas att sätta? Kriminalitet lockar för vissa, och vägen dit är kantad av godhetssignalerande slagord från makthungriga politiker och en lika makthungrig medieelit.

Att många muslimska elever inte känner sig hemma i Sverige eftersom Sverige inte har muslimsk lagstiftning är heller ingen nyhet. Det förstod jag redan när jag började arbeta som lärare 2005 när 90% av alla icke-assimilerade invandrarelever betraktade sig som ”kosovoalbaner”, ”bosniaker” osv. Och då var jag till och med starkt vänsterorienterad.

Den som vill lösa problemen måste acceptera att vi idag har en djupt splittrad befolkning, uppdelad efter etnicitet och kultur. Vi måste med andra ord lösa problem av samma typ som Libanon.

Vänligen etikettera mig inte med någon löjlig hashtag i stil med #interasistmen utan ta tag i problemen för en gångs skull i era makthungriga politiskt korrekta små vita medelklassliv.

Jag skulle kunna rabbla småbekymmer – mamman som sade att det var bra att hennes son hade misshandlat en skolbusschaufför eftersom han ”inte respekterade honom”; brodern till en elev som dök upp i skolan med tillhygge för att hota en annan elev, trots att han visste att den eleven var oskyldig, bara för att värna ”familjens heder”; eleven som blev utfryst av sin familj för att hon hade haft sex före äktenskapet; eleven som blev mordhotad eftersom han hade blivit ihop med en jämnårig tjej vars tre år äldre bror åter ville försvara ”familjehedern”; eleven som ville ”omskära alla svenska flickor”, samt alla de etniska och naturaliserade svenska elever som nuförtiden inte längre får ordentligt stöd och hjälp eftersom stora delen av resurserna går till nyanlända; eller läraren som utan att blinka påstod att Donald Trump förespråkade kärnvapenkrig med Ryssland utan att ha någon som helst faktabakgrund.

Men alla dessa exempel är bara som små fjuttiga sandkorn på toppen av en skola där alla moraliska koncept är satta på undantag och den etniska splittringen cementeras, fördjupas och hyllas under den orwellska beteckningen ”mångkultur”.

Jag anklagar alla Sveriges icke-legitima regeringar för att söndra och härska ända sedan yttrandefriheten började sättas på undantag på 1960-talet. Gradvis har de förvandlat ett välmående land med strikt reglerad men generös invandringspolitik, där invandrare assimilerats till naturaliserade svenskar, till ett anarkistiskt samhälle där skolan är den första frontlinjen i ett nysovjetiskt kulturkrig som drivs av den politiska och mediala eliten, ett samhälle som inte längre ens kan betraktas som ett mångkulturellt land, utan, och detta är väl det mest fruktansvärda av allt, ett etniskt splittrat land, ett Titos Jugoslavien eller ett Mobutus Zaire.

I skolan syns effekterna varje dag. Den legendariska svenska sammanhållningen är död. Ett nytt instabilt semi-U-land har skapats.

Minns, att när olympiska spelen hölls i Sarajevo 1984, var det knappt någon som trodde att landet åtta år senare skulle vara skådeplats för det mest sönderslitande inbördeskriget i Europa sedan 1945.

Åtta år.

Så lång tid tog det för det etniskt splittrade landet, på ytan så fredligt, att gå från OS till fullskaligt inbördeskrig.
Det blir 2025, om samhällsutvecklingen fortsätter som den gör. När miliser en dag beväpnar elever med automatvapen och de börjar skjuta alla muslimska, eller icke-muslimska, elever, är det för sent. I Srebrenica 1984 trodde förmodligen ingen att staden drygt tio år senare skulle vara omgiven av massgravar.

I Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg är det få som ens vågar tänka på den framtid som kommer om icke-legitima politiker fortsätter i sin maktgalenskap i symbios med media. I skolorna kan man se kriget komma. Om man vill se. Vilket man inte vill om man sitter på en fet ministerlön.

Sverige är inte immunt mot inbördeskrig. Särskilt inte när media och politiker bidrar till att piska upp hat mellan de etniska grupper som existerar i verkligheten. Media och politiker är fullt medvetna om situationen. De söndrar och härskar för att behålla sin makt. Bristande verklighetsförankring kan inte förklara det. Allting är uppenbart för alla som väljer att se. De som söker makt finner alltid vägar att splittra de underlydande och kalla det medmänsklighet.
Jag struntar i människors ras och kön så länge ingen ylar om diskriminering. De negativa effekter på samhället vissa icke-assimilerade elever kan uppvisa i form av antisocialt beteende motsvaras av den patetiska ryggradslöshet och politiska korrekthet som många etniska svenskar lider av. Faktum är att de naturaliserade svenskarna ofta är de vettigaste.

Situationen är med andra ord extremt allvarlig och de jag anklagar för utvecklingen är etablissemangets icke-legitima politiker och den mediala eliten som samvetslöst använder etniska grupper som slagträn utan att bry sig om vem som tar skada.

John Dübeck, gymnasielärare i engelska och historia samt textförfattare i rockbandet Lilou & John


70 responses to “John Dübeck, lärare som är modigare än polisen Peter Springare, ser inbördeskriget komma

 • Nisse

  Tack vare moderaterna har vi en sossergering tänk efter………..

  Gilla

 • Involuntarium

  Rädda det som räddas kan!

  Riksdagsvalet år 2018 är nog sista chansen att stoppa vansinnet, den rödbrungröna regeringssörjan och den tidigare blåbrungröna sörjan till regering ställt till med! Den som fortfarande inte förstår allvaret i situationen, tillhör de naivas, enfaldigas, svagbegåvades och sinnessvagas skara! Den som har små eller stora barn, barnbarn eller barnbarnsbarn borde om några förstå allvaret i den mycket, mycket allvarliga och farliga situation som Sverige och Europas länder befinner sig i! Det är inte bara det överhängande terroristhotet, den ökande kriminaliteten som är det största hoten mot det svenska samhället, utan det är Islam enskilt som utgör det absolut största hotet! Sveriges regering och vidhängande allians gör den ena eftergiften efter den andra till Islamisterna! Islamisterna och deras kultur styr redan det svenska samhället genom de vidriga handlingar som utförs av de individer som bekänner sig till Islam!

  Sverige har inte haft krig på 200 år och det har skapat godhetsknarkande människor som genom sin enfald inte förstår och klarar av att tolka sin omvärld! Dessa godhetsknarkande missbrukare förstår tydligen inte att det som byggt Sverige är tidigare generationers hårda arbete för att uppnå den välfärd som stod på sin topp i början av sextiotalet och som därefter har monteras ner för att i dag vara på väg att utfasas fullständigt! Är fullständigt övertygad om att ingen av de missbrukande godhetsknarkande PK patraskfeministerna är bereddda på att varken försvara eller dö för våra svenska värderingar och vårt fosterland!

  Trots den fullständiga nedmonteringen av svensk välfärd, skola, vård och omsorg, ordnigsmakt och rättsväsende fortsätter de godhetsknarkande missbrukarna att missbruka sitt godhetsknarkande och förstör och ruinerar nuvarande och kommande generationers framtid!

  Blir det inte slut på vansinnet inom det snaraste, kommer Sverige att inom trettiofem år vara ett Islamistisktstyrt land!

  Sverige måste stänga sina gränser, eftersom att flera av Europas länder som skulle bevaka Europas yttre gräns, gett fullständigt fan i att fullgöra sina skyldigheter enligt Europa konventioner och dessutom gett asylturistparasiterna fri lejd genom hela Europa, ända upp i norra Europa! Norra Europa som inte har någon gräns som gränsar till Mellanöstern och Afrika! det är de länder som inte kunde hålla tätt vid sina gränser som är skyldiga till uppkommen situation!

  Ska vi rangordna de senaste 40 årens absolut allvarligaste händelser och ställer de invällande asylturisthorderna mot kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, ja då kan man med lätthet konstatera att de invällande asylturisthorderna vinner överlägset! Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har haft en minimal påverkan på det svenska samhället, jämfört med den sedan fyrtioår tillbaka pågående asylturistinvasionen av vårt fosterland!

  Enligt Aftonbladets opinionsmätning har Sverigedemokraterna stöd av lite mer än 21 % av Sveriges röstberättigade! Det blir bättre och bättre, dag för dag!

  Gilla

 • ruben

  Här fler dåliga exempel. Om man är intresserad av betéenden och samhälle så är det svårt att inte var nyfiken. Vad är det som händer? Hur många skolor i Sverige upplever liknande och kanske värre skoldagar utan att det kommer till allmän kännedom? Vilka krafter finns bakom alla mörkanden?
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/barn-anv%C3%A4nder-spikp%C3%A5k-och-sl%C3%A5ss-med-stenar-p%C3%A5-sk%C3%A4rg%C3%A5rdsskola-1.4161195

  Gilla

 • Lena

  Kan det vara så dags att fundera över varför det inte finns dessa problem på skolorna i Japan och Kina ?
  Tror att en del av oss förstår vad som komma skall, eller !

  Gilla

 • Lena

  O T
  Alltfler orkar inte att sitta tysta och se på när deras barn, barnbarns och föräldrar nära och kära blir mentalt och även fysiskt misshandlade, de har kunskap och vetskap och delar nu med sig av sin erfarenhet !
  Här är ytterligare ett exempel ……………

  Lite utanför det här ämnet men vem / vilka beslutade att ”stasiarkiven” i Sverige skulle förstöras ??????
  Varför framgår det inte öppet vem / vilka de skyldiga är ???
  Så går det bara till i en stat där makten är infiltrerad med varandra !

  Gilla

 • ladulaas

  John Dübeck gör här en utmärkt genomgång av hur katastrofal situationen är i den svenska skolan och han lägger ansvaret där det hör hemma – hos regering och riksdag. Det är utmärkt att han genomskådat flosklerna och låter sina egna erfarenheter tala. Men av artikeln får man ett intryck av att han fortfarande har en lång väg att gå. Tillståndet i Sverige är nämligen mycket, mycket värre än bara orsakad av en ohämmad invandring, korkade politiker och dito ‘journalister’. Bakom våra politiker styr bankeliten med järnhand landet mot undergången.

  Som Dübeck har jag ett förflutet i vänsterrörelsen, men det ligger nästan 50 år tillbaka. Då var det reaktionen på USA’s imperialistiska krig i Vietnam som engagerade. I protesterna mot detta var vänstern dominerande, vilket lockade mig till att börja med, men efter några år började illusionerna falla och jag ägnade mig sedan i stället åt mina studier och sedermera jobb samt familj och barn. Vansinnet med invandringen var jag dock klar över redan på 70-talet: Först tog vi hand om kommunister, som flydde från USA-diktaturen i Sydvietnam, när kommunisterna tog över tog vi hand om USA-kollaboratorerna där istället. Båda grupperna hamnade i samma uppsamlingsläger, vilket ledde till konflikter. Så har det sedan fortsatt och kommer snart kommer gangstervåldet i utanförskapsområdena att kulminera i inbördeskrig.

  Lärare i Sverige är en väldigt speciell grupp: Som spädbarn börjar deras indoktrinering på dagis och i skolan (som för alla oss andra), sedan fortsätter de till högskola, för att sedan återgå till skolan. Många har säkert någon vända på arbetsmarknaden och kanske luffat i Sydostasien, men sedan är det tillbaka till skolvärlden. Därför sitter samhällets indoktrinering hårdare fast hos lärare än hos ‘Svensson’ – deras uppgift är ju att fortsätta indoktrineringen av kommande generationer. Få lärare opponerar sig därför, trots att svensk skola idag är en katastrof på många håll. Därför är det extra glädjande, att Dübeck vaknat upp ur narkosen och har modet och integriteten att skriva om den verklighet han möter i skolan.

  Som jag skrev är dock tillståndet mycket värre, än vad Dübeck skriver. Efter min pensionering har jag studerat flitigt, för att söka komma till botten vad som gått fel i Sverige och världen. När man studerar själv, utan en lärare som lotsar och utan att oroas nämnvärt över att bli kallad ‘foliehatt’, så kommer man mycket snart till insikten att roten till dagens situation sträcker sig mycket långt tillbaka.

  1776 skapade Adam Weishaupt Illuminati – 1. maj, det är därför socialister och kommunister firar denna dag! – med det uttalade syftet att infiltrera hemliga sällskap, i första hand Frimurarna. Rekryteringen till rörelsen skedde i universitet (Weishaupt var professor i Ingolstadt i Bayern) och skolor men också genom litterära studiegrupper, som startades i snart sagt varenda stad i Tyskland men även i andra länder i Västeuropa. Redan från början hade Weishaupt visionen om ett globalistiskt herravälde, styrt av en elit. Bakom sig hade han bankeliten i Europa, med Rothschild i spetsen.

  1785 dödades en Illuminati-kurir, på väg till Paris, av blixten. I hans kläder fann polisen ett insytt kodifierat meddelande, som innehöll instruktioner för den franska revolutionen. Ytterligare komprometterande dokument hittades senare vid husrannsakan hos Weishaupt bl.a. och han utvisades från Bayern. Den franska revolutionen skedde sedan 1789 och uppvisade samma bestialiska grymhet, som dess efterföljare i Ryssland, Kina och Kambodja gjort.

  Vad har nu detta med Sverige att göra?, frågar ni kanske. Jo, 1792 mördades Gustav III av frimuraren Anckarström (vars byst fortfarande lär vara uppställd i frimurarlogen Grand Orient’s lokaler i Paris). Uppenbarligen stärkte sedan frimurarna i Sverige sina positioner efter dådet, då man senare kunde manipulera ut tronföljaren (och Napoleon-fienden) Gustav IV Adolf 1809. 1820 tillsattes den franske frimuraren och generalen Jean Baptiste Bernadotte på den svenska tronen. Jag har inte sett bevis på att svenska frimureriet var infiltrerat av Illuminati, men eftersom den franska, som uppenbarligen låg bakom kungamordet, var det, kan man lugnt förutsätta det.

  I mitten på 1800-talet avlönade Rothschild Karl Marx att utveckla Weishaupts teorier. Sedan 1917 har socialismen haft ett stort inflytande i samtliga svenska regeringar, ända till våra dagar. Dess främsta opponent – om man nu kan kalla den det – har varit liberalismen, som huvudsakligen verkar för kapitalets och perversiteternas frihet, vilket naturligtvis inte är ovälkommet för bankeliten.

  Det vi ser idag är slutstadiet på Weishaupts/Marx’ planer på förstörelse av nationalstaterna, med sikte på den globalistiska nya världsordningen, där folken blir förslavade under Bank- och Företagseliten. Nedmonteringen av den svenska skolan beslutades på en socialdemokratisk kongress 1945 och planerna sjösattes på 1960-talet. Genom ambitiösa lärare har den svenska skolan ändå lyckats hålla kunskapsnivåerna uppe under lång tid, men med invasionen från MENA-länderna går det inte längre.

  Utvecklingen i Sverige följer en röd tråd, ända sedan 1700-talet. Genom att den svenska historie-undervisningen sedan dess konsekvent fokuserat på regentlängder och annat trams, så har inte svenskarna någon förklaring till landets uppgång och fall. Idag skriker fakta om vad som har varit på gång så länge, men svenskarna klamrar sig desperat fast i sin bubbla av illusioner. Bankelitens och socialismens medier kämpar frenetiskt för att hålla dem kvar i bubblan, alltmedan landet allt snabbare faller sönder i våld och splittring. Positionerna är låsta och förfallet har gått för långt, så därför ser jag ingen framtid alls för vårt land längre.

  Gilla

  • ivanbjorn

   Så sant. Historien som man lär ut i skolorna är skriven av våra manipulatorer. Det går att ta på alternativhistoria från dåtid till nutid även om det inte är lätt. Om vi tittar på alternativ historia i stort så finns det namn som David Icke, Michael Tellinger, Credo Mutva, Eric John Phelps om mordet på Kennedy, David Wilcock, Nassim Haramein, Barbara Hand Clow, Jan Van Helsing – frimurarnas krig m fl., Stewart Swerdlow – historia om mincontrol = finns på min blogg, Michael Talbot, Dane Wigington, Dr. Judy Wood – Where Did the Towers Go?, Rauni Kilde, Henning Witte om M/S Estonia… o.s.v. Listan skulle kunna göras lång.

   Gilla

  • MartinA

   Jag håller inte med om att det är riktigt såhär planerat. Men om du är pensionerad lärare så rekommenderar jag dig varmt att läsa igenom en annan pensionerad lärare. Han som drev radio tyresö och hade en historia inom fredsrörelsen och U-hjälp. Han blev väldigt berörd över tyskarnas, och framförallt tyskornas, hemska öde efter andra världskriget. Den är inte så bra organiserad och den uppdateras inte ängre. Men finns massor med reportage och journalistiskt arbete om man sätter sig ner och läser igenom inläggen och navigerar bakåt.

   http://vedebesegrade.blogspot.se/

   Gilla

 • Nosferatu

  Borde vara något för ”de opartiska och hederliga” journalisterna att gräva i. Det kanske finns andra orsaker bakom den svenska skolans haveri än politikernas bild

  Gilla

 • 66mn

  Igentligentligen är det inte så svårt att komma tillrätta med alla dessa väldigt stora problem, som är liknar en rullade snöboll som bara växer och växer om man väljer att inte sätta stopp för den. Och dom ända som kan göra detta är just våra politiker, och ändast dom för just av det syftet har vi svenska folket givit dom den positionen och makten för att lösa detta mycket allvarliga läget som svenska samhället befinner sig i, och utan åtgärd kommer det på sikt ledar till något bra mycket hemskare än vad någon just nu kan föreställar sig.
  Det allvarligaste just nu är att det verkar som det inte finns någon politiker som vill se sanningen eller rent av blunda för den och det måste jag säga att det är mycket mycket allvarligt. För just därför finns det absolut inte någon person som jobbar med detta mycket allvarliga läget. Och som med andra ord betyder att det då heller inte finns någon som försöker stoppa snöbollen, som fortsätter att växa okontrollerat.
  Men som sagt är det inte så svårt att komma tillrätta med rådande problem, det är iallafall vad jag tror på eller vill tror.
  Och det är att vara konsekvent, sätt upp regler som gäller i skolan, allt från beteende och uppförande till vilket språk som gäller.
  Vid brott mot detta så ska vederbörande straffas direkt och dom som visar att de aldrig kommer att följa dessa regler, ska omgående stängas av från hela skol undervisningen en tid tills vederbörande efter avstängningen kommer tillbaka där man får träffa styrande på skolan och övertyga dom om att man nu ifortsättningen kommer att följa dom regler som gäller i skolan. Och vid upprepade regelbrott så flyttas man ner en klass, eller så kan man bygga en skola som gäller för hela Sverige, där barn som inte klarar av att gå i vanlig skola skickas till en sådan speciell där det bara finns speciellt utbildade lärare för att bemästra dessa människor.
  Kontentan är att bara vara konsekvent och inte släppa en enda millimeter på dom regler som gäller i skolan.
  Och om man ändå väljer att göra det, ja då är jag övertygad om att slaget är förlorat, för dom som ställer till med allt detta är mycket medvetna om hur långt som dom kan gå.
  Som politiker så skulle jag omgående ger alla lärare utökade resurser och dom rätta verktygen för att få bukt med problemen, och då menar jag inte aga för det behövs inte, ordet har mycket större makt än fysiskt våld bara man väljer rätt ord så kan man få de flesta ner på knäna. Men sedan måste man även tänka på att det kan uppstå situationer som man måste åtgärda på sekunden där det krävs lite hårdare tag från läraren, och i sådana fall ska det vara tillåtet. Och det ska under inga omständigheter vara tillåtet av en elev att så fort läraren tagit dom i armen att springa och polisanmäla. Men det ska finnas en möjlighet att göra en anmälan men först till en grupp av lärare som gör en bedömning om det ska gå vidare.
  ”KONSEKVENTA OCH STRIKTA REGLER”

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Anna Ekelund Nachman journalist och liberal debattör, skriver om sin tidigare stad Malmö och vad som har hänt med den sedan hennes tidigare uppväxt år. Tack vare naiva och aningslösa politiker. Läsvärt och bra.

  ”Politikerna är skyldiga till Malmös förfall”, är rubriken på hennes krönika i Dagens Samhälle.

  Läs gärna…..

  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/politikerna-aer-skyldiga-till-malmoes-foerfall-31622

  Gilla

  • Lena

   Hon nämner även ”Sundets Pärla” Helsingborg, det var längesedan som jag kände mig hemma i den staden. Trodde att charmiga och lilla Ystad kunde vara ett alternativ, men inte där heller, för sin storlek så är den lilla staden inte heller trevlig längre, jag undrar vilken stad i Sverige som ännu är trivsam…..finns den överhuvudtaget ?

   Gilla

   • Lena

    I andra länder och mindre städer både i Europa och Nordamerika så är det fortfarande lätt att bosätta sig på trevliga ställen utan multikulti och med allt vad det innebär.
    Och då menar jag inte bara landsbygden utan mindre välfungerande städer i tex Ystads storlek.

    Gilla

  • Nosferatu

   Lars Åbergs bok om Malmö är också läsvärd

   Gilla

  • MartinA

   Politikerna sitter mitt i informationsflödet. De lyfter höga arvoden, de vet precis vad som händer och de är hundra procent ansvariga. De är inte naiva, de är ondska.

   Gilla

 • alex

  Bra skrivet! hoppas fler vaknar

  Gilla

 • JR

  Inbördeskrig är väl egentligen inget som man varken hoppas på eller vill uppleva!
  Men dagens situation i Sverige är kaotisk och något drastiskt måste faktiskt hända för att vi svenskar ska kunna överleva.
  Myndigheterna lägger ju inte två fingrar i kors för att hjälpa sin egen befolkningen, tvärt om så bär dom hela skulden till detta vansinne och likt en dåre så häller dom ännu mer bensin på branden!
  Så där har vi ingen som helst hjälp att förvänta oss!
  Vad återstår då om vi vill överleva?
  Revolution, inbördeskrig, statskupp är då historiskt sett vad vi kan förvänta oss kan komma att inträffa.
  Man kan lura, bedra, ljuga och förödmjuka ett folk under en viss tid, men det fungerar bara till en viss gräns. Sen händer något.
  Frågan är, har vi nått den gränsen eller inte, eller kommer vi nånsin att nå den gränsen?
  Femtio-års massiv hjärntvätt har naturligtvis satt djupa och varaktiga spår hos befolkningen. Det finns ju tyvärr fortfarande dårar som försvarar massinvandringen! Så effektiv har den varit.
  I vilket fall som helst så är nog Sveriges totala kollaps mycket nära förestående!
  JR

  Gillad av 1 person

 • Moberg

  Äntligen börjar verkligheten berättas! Frågan är, varför inte tidigare?

  Gilla

  • ladulaas

   Svenskarna har hjärntvättats av liberaler och anarko-kommunister från vaggan till graven.

   Gilla

   • age

    ”ladulaas”!

    ”Svenskarna” har hjärntvättats!

    Visst, du har i alla fall 50% rätt!
    Då 50% av alla människor är dummare än genomsnittet
    så är det, förstås, dessa som i första hand tar in icke
    relevant information.
    – men detta är ju ett normalt tillstånd och en konsekvens
    av den ostörda evolutionen.

    Vi lever med hjärntvättade människor omkring oss.
    Skillnaden mellan hjärntvätt och andra skador på
    hjärnan är blygsam, då båda oftast är irreversibla
    skador på hjärnan.
    Det är att betrakta som handikapp då deras förmåga
    att leva i aktuell verklighet är reducerad.
    Jfr. gärna religion!

    Vi är skyldiga att vårda och hjälpa handikappade och
    utvecklingsstörda individer!
    Därav tvingas vi acceptera att olika fantasier/religioner
    florerar i vårt samhälle.

    Gilla

 • Johan

  Förutom Petterssons egna utmärkta funderar så bör denna text vara klistrad överst eller underst på sidan. Systemkollapsen är nära förestående och när det inte längre gå lappa skola sjukvård och äldreomsorg så kommer anarkin breda ut sig. Då kommer dessa mena folk löpa amok och sno så mycket de kan i affärer som då inte längre kan försvara sig då allt fler poliser söker sig till andra jobb på grund av dåliga arbetsvillkor. Pengar till massinvasionen tycks dock ha en skattekista hos Migrationsverket som är bottenlös

  Gilla

 • Mr Jordan

  Mycket bra text! Hoppas texten läses av de som verkligen behöver det. Den nakna sanningen, utan skygglappar, rasism eller troll-verksamhet. Det som tagit lång tid att bygga upp, kan raseras på ett ögonblick, så skört blir samhället när demokratin sätts på undantag. Det är allvar nu!

  Gilla

 • Pekka

  Socialdemokraterna ha bäddat för det här sedan Palme, Löfven slår just nu världsrekord i dumhet.

  Socialdemokraterna är Sveriges största fiende, ska vi mota den demokratifientliga och våldsbejakande ideologin Islam måste vi först förpassa muslimpartiet Socialdemokraterna till avbytarbänken för all framtid..

  SD är svenskarnas enda valmöjlighet.

  Gilla

  • Moberg

   Pekka, glöm inte att Alliansen förvärrade vår situation genom att inget göra under åtta år.

   Gilla

   • Pekka

    @Moberg.

    Jo visst ställde Reinfeldt och MP till det men sossarnas politik är och har varit skadlig för Sverige sedan Palme.

    Inget parti slår sossarna vad det gäller skadlig politik och inga ”spelar” så fult för att få regera som sossarna.
    LO är ren maffia!

    Gillad av 1 person

 • Robert S

  Klockrent.
  Delar den klarsynta bilden av mekanismer och de ansvariga, och att den troliga föresatsen måste vara att ”söndra och härska” (finns ingen annan, sund förklaring).

  Man måste försöka förstå orsak>verkan och handling>konsekvens, för att kunna göra ett rimligt bra förutseende av reaktioner och ev. kommande sådana.

  Det är skrämmande sorgligt att ‘några’ har gett bort ‘samtliga’ i nationens goda framtid, med stor möjlighet till en framtid istället fylld av misär, våld och troligen inbördeskrig. Ser ingen annan möjlig utveckling… Dom har misslyckats mer än kapitalt, och när den undertryckta vreden blommar ut, kommer det bli allt annat än ”lugna gatan”.
  Många känner nog att vi tvingats dit – alternativt att acceptera en framtid som inte nån över 30 år någonsin kunnat föreställa sig.
  (Kolla utveckling i Sverige, jämför med Holland, Tyskland m.fl, förutse framtiden = öken!)

  Den som inte varit röd i sin ungdom, saknar hjärta. Den som inte blir mer blå med åren, saknar hjärna. ~ ungefärligt

  Gilla

  • Robert S

   Eller, jo – jag har en möjligen oblodig lösning på problemen.
   En ‘reversering’, som jag inte tror varken Gotlänningarna eller varenda invandrare från minst 15 år tillbaka och fram till nu skulle gilla.

   Bilda ett ”Nyland”, och deportera dom dit.

   Gilla

 • Guest

  Mycket bra inlägg. Instämmer till 100%. Tycker även alla skall läsa Framtidsstaden av Lars Åberg. Våga vi inte säga ifrån idag så kommer morgondagens Sverige se ut som dagens Malmö där skottlossning, stenkastning mot blåljuspersonal, bilbränder, personrån, butiksrån och explosion är dagligt inslag.

  Gilla

  • Thomas

   Tyvärr blir det i framtiden ingen stenkastning på blåljuspersonal. Tror vi är av med hela vår polis ganska snart

   Gilla

 • Gun Fjällström

  Underbart när människor till slut börjar prata om Sveriges gigantiska problem, om än 1 minut i 12.

  Gilla

 • thojak

  Tack, Johan för ett utomordentligt klockrent skriv ! 🙂 Platsar direkt bland de fem bästa skriv jag läst den senaste tiden. Keep the good work up !
  Mvh/TJ

  Gilla

 • Lisa

  Mycket bra! Synd att svenska folket är så rädda för att uttrycka sina åsikter . Tystnad är en stor risk och fara hade inte så många varit tysta under andra världskriget så hade det räddat massor av människors liv. En uppslutning och lite mera mod och kurage kan förändra. Tillsammans med de människor som flytt från ett helvete och vill bo och leva här och också inrätta sej efter sina nya länders lagar och förordningar.

  Gilla

 • ivanbjorn

  Det kan inte betonas tillräckligt att förändringen kan ske bara om människor själva förändras i sin syn på sig själva i första hand. Upplysande artiklar som denna beskriver nuvarande situation som redan existerar även om främst media och politiker blundar för den. Om man ger sig på att rätta till denna situation så kommer man att skapa nya konflikter och nya problem som man för närvarande inte ens har en aning om.

  Tittar vi på Romarriket så har hela det romerska systemet och deras välstånd byggds på undergivna slavar. Romarna kallade dessa slavar för pratande redskap. I genomsnitt gick det 10 slavar på en romare. Slavarna var av en stor betydelse och utan dessa skulle inte romarriket existera. 500 år pågick detta och en tyst energi byggdes upp som sedan ledde till Spartacus motstånd som blev brutalt nedslagen. Skadan gick dock inte att reparera. När kristendomen med Paulus i spetsen började propagera för människors frihet oavsett samhällsställning så blev de romarrikets fiender nummer ett. Romarriket har varit ett humant samhälle så till vida att om man betalade skatt kunde man utöva vilken religion man ville. Kristendomen fick inte denna ställning p.g.a. människans frihet inombords oavsett samhällsställning! De förföljdes och när man insåg att det inte går att bekämpa en idé så indoktrinerade man den och gjorde den till statsreligion som regerar i världen sedan dess.

  För att dominera världen använder man exakt samma metoder som användes under alla århundraden. Huvudredskap ligger i att skapa rädsla, fientlighet, konflikter, osämja, brist på respekt gentemot annan människans livsval o.s.v.
  Den stora drömmen är ett totalt herravälde över hela världen, där alla människor kontrolleras till minsta aspekt av sitt liv. För att åstadkomma detta har man en noggrann planering flera hundra år framåt.

  Betänk: Är det en tillfällighet att vi är med i EU?
  Polisen och myndigheter är ständigt omstrukturerade!
  Tullen försvann!
  Gränser försvann!
  Militären nedmonterades!
  Då plötsligt kommer det in massor med flyktingar och uttryckligen invaderar vissa europeiska länder. En tillfällighet?
  Schweiz ligger i mitten av Europa. De verkar inte ha problem med flyktingströmmarna. Varför?

  Nu sitter vi i denna situation med olika människor som är olika programmerade för livet förstärkt av kontrollapparat och påtryckningar som olika grupper utövar på varandra för att de har blivit lärda så! Tro inte att etniska svenskar är annorlunda! De kan mobba och frysa ut varandra också mer än väl!

  Så hur ska vi lösa detta? Genom att var och en förändrar sig själv! Börja förändra ditt inre. Föddes du till denna underbara Jord för att ta hänsyn till vad andra ska tycka? Eller för att vara autentisk med ditt inre och leva ut dina önskningar!

  Vi måste lösa allt detta genom att förändra oss själva helt enkelt.

  Gillad av 1 person

 • Jimmy

  En mycket bra sammanfattning av vad som är på väg om inget drastiskt gör och det med en gång.
  Ickelegitim regering skulle jag i stället vilja kalla inkompetent. Vi som väljare har tyst röstat fram det som fanns till buds även om det nu egentligen inte dög…..
  Vi som svenskar har skuld i det som sker i dagens samhälle.
  Hoppas att alla svenskars ögon öppnas, många av nysvenska ena ser det redan.
  Har fler vänner som flytt till Sverige, både muslimer och kristna och alla säger samma sak…. Här sker nu precis det vi flydde från, bara kriget som fattas….
  Skrämmande tanke 😢

  Gilla

 • storiesbybjornen

  Det blir ett inbördeskrig. Det har bubblat sedan flera år tillbaka.
  Muslimerna väntar på en enda sak; att bli fler.

  När de, efter ytterligare 2-3 år har ökat i antal med cirka 700 000 – 1 miljon så börjar det på allvar. Fram tills dess så får vi nöja oss med ytliga skolproblem, mord var- varannan dag och annat smått och gott.

  Gilla

 • bjornwiklund

  𝟏. 𝑫𝒆𝒕 𝒗𝒐𝒓𝒆 𝒋𝒖 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕𝒊𝒈𝒕 𝒎𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒔𝒂𝒈𝒕 𝒐𝒎 𝒊𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓𝒏𝒂 𝒐𝒄𝒉 𝒓𝒊𝒌𝒔𝒅𝒂𝒈𝒂𝒓𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒅𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒄𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒌𝒂𝒑𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒉ä𝒍𝒍𝒆 𝒗𝒊 𝒉𝒂𝒓 𝒊𝒅𝒂𝒈….

  𝟐. 𝑴𝑬𝑵 𝒉𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒊 𝒆𝒏𝒍𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕 𝒎𝒆𝒅 𝒗𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒂𝒅𝒆 𝒊 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏❓

  𝟑. 𝑵.𝑩. 𝒗ä𝒍𝒋𝒂𝒓𝒆 𝒉𝒂𝒓 𝒐𝒄𝒌𝒔å 𝒆𝒕𝒕 𝒂𝒏𝒔𝒗𝒂𝒓 𝒊 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒂𝒕𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒔𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒚𝒓𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒅𝒆𝒕 . . .

  𝟏-𝟑 𝐨𝐯𝐚𝐧 ä𝐫 𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐞𝐤𝐯𝐞𝐧𝐬𝐚𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬 𝐚𝐯 𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐬 𝐟ö𝐫𝐡å𝐥𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧, 𝐠𝐨𝐭𝐭 𝐨𝐜𝐡 𝐯ä𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐦 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 . . 𝐨𝐜𝐡 𝐚𝐭𝐭 𝐦𝐲𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐢 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐭 𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥𝐞, 𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞 𝐨𝐬𝐯 𝐡𝐚 𝐛𝐥𝐢𝐯𝐢𝐭/𝐯𝐚𝐫𝐢𝐭 𝐛ä𝐭𝐭𝐫𝐞 ä𝐫 𝐯ä𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧, 𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 < 𝟓% 𝐬𝐨𝐦 𝐦𝐨𝐭𝐬ä𝐠𝐞𝐫….
  𝐀𝐭𝐭 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞𝐫, 𝐏𝐒 𝐟𝐥𝐞𝐫 ä𝐧 𝐝𝐞𝐧𝐧𝐚 𝐬𝐤𝐫𝐢𝐛𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐨𝐟𝐬, 𝐚𝐯 𝐞𝐦𝐩𝐢𝐫𝐢 ä𝐫 𝐠𝐨𝐭𝐭 𝐨𝐜𝐡 𝐯ä𝐥

  M̲E̲N̲ ̲m̲a̲n̲ ̲b̲e̲h̲ö̲v̲e̲r̲ ̲i̲n̲t̲e̲ ̲v̲a̲r̲a̲ ̲"̲r̲a̲k̲e̲t̲f̲o̲r̲s̲k̲a̲r̲e̲"̲ ̲f̲ö̲r̲ ̲a̲t̲t̲ ̲i̲n̲s̲e̲ ̲d̲e̲t̲t̲a̲ ̲d̲e̲t̲ ̲s̲o̲m̲ ̲k̲r̲ä̲v̲s̲/̲b̲e̲h̲ö̲v̲s̲ ̲ä̲r̲ ̲a̲t̲t̲ ̲d̲å̲ ̲m̲a̲n̲ ̲i̲n̲s̲e̲r̲ ̲"̲t̲i̲n̲g̲e̲n̲s̲ ̲f̲ö̲r̲h̲å̲l̲l̲a̲n̲d̲e̲n̲"̲ ̲s̲å̲ ̲i̲n̲f̲o̲r̲m̲e̲r̲a̲r̲/̲l̲a̲r̲m̲a̲r̲/̲f̲ö̲r̲ä̲n̲d̲r̲a̲r̲ ̲m̲a̲n̲.̲

  Att simma mot strömmen gör lax också och vad händer med den efter att ha fortplantat sig?
  JAPP de flesta dör för avkommans skull….

  Att inse problemen är en förutsättning men absolut inte tillräckligt man måste:
  1. Dela med sig gärna ha fler som inser/ser samma saker
  2. Söka identifiera lösningar och speciellt de lösningar som man kan agera för själv.
  3. Sedan ta tag i, driva de saker som reverserar från det "dåliga läget"

  Dvs om invandring inte har berikat Sverige kan man med fördel göra vissa saker:
  – låta de som inte jobbar, eller får jobb, flytta till länder där det finns jobb S.I.C.
  – låta de som inte behärskar språket flytta till länder där de kan språket
  – minska bidrag, tillämpa kravet på stöd till anhöriga…

  Gillad av 1 person

  • Robert S

   Men nu är dom ju här, nu är dom ju ”svenskar”.
   Likt en kallbrand som sprider sig uppöver.

   Det är för SENT, att börja göra sånt som vissa skrikit sig hesa för i minst ett årtionde.

   Så, vad göra, vid kallbrand?

   Gilla

 • roland84

  Honom skall vi stödja. Han uttrycker sig bra och säger sanningen. Låt fler få veta.

  Gilla

 • larsson

  Svenska regeringen är inte legitim.
  Inte heller är Tyskland en demokrati, ett hundratal tyskar valde ny president, men 60 miljoner tyskar valde inte denna president.
  Och de kallar sig demokrati.
  i Polen väljer folket presidenten i direkt-demokrati.
  Likaså väljer Polska folket regering.

  Gilla

 • Monica

  Varför vurmar den svenska vänstern så mycket för islam? Sa inte dess ideologiska fader Karl Marx en gång i tiden att religion är ett opium för folket.

  Gilla

  • Johan

   Det var Hitler som vurmade för islam och som var antisemit. Vi måste vakna upp och omplacera vänstern på den politiska kartan. Frågan om det går att räkna med hederligt och demokratiska val 2018? Det är bråttom.

   Gilla

 • jr

  Jag stod på en skogskulle med 2 man till när ca. 50 serber gick in i en by och ledde ut alla i byn för att sen skända och döda alla. Alla i hela byn.
  Tre veckor senare såg jag liknande händelse i en stadsdel, men omvända roller,bosniaker som bödlar då.
  En lokalbo berättade att han visste vem en av bödlarna var,sonen till hans vän och granne sen 28 år, slaktande sina vänner och bekanta.
  Vad vill jag säga med detta?

  Jo, att när den dagen väl kommer har ingentig någon betydelse, varken vänskap eller annat, det är överlevnad som gäller. Vilka tror ni är bättre mentalt förberedda på sådant ? 87:an slumrar i sin bubbla av fredagsmys,dokusåpor och lögnerna från dagspressen.
  Ska vi klara av detta måste alla dra sitt strå till stacken med arbetet att väcka så många som möjligt av det sovande folket.
  Vi måste få igång en rörelse bland folket som kan tvinga fram ändring på mycket, t.ex måste vi få fram lagar som ger folket makten åter, vi måste kunna ha folkomröstningar vars resultat skall gälla, ett misstroendevotering mot en regering skall resultera i omval.
  Annars är vi där som denne eminenta lärare förutspår och det fortare än vi anar.

  Gillad av 2 personer

  • arra ,tror på inbördes krig , vad annars?

   JOHAN, är väckar klockan ,som inte får stängas av .Tänk , man måste bli ,typ +60 o ha livet bakom sig för att veta skillnaden mot förr och nu . Ena foten på graven , innan folket VÅGAR säga som det är . Då yrkeslivet passerat bäst före datum , Vem tror inte på inbördeskriget , det gör inte sovande folket . Vi är nog mycket fler som ser , sett att det bär iväg dithän .Krig är att vänta ! framtiden är borta , om det inte blir HELT OM , INTE BARA HOS OSS utan hela världen är krigisk , så det är lätt att förstå .

   Gilla

  • Ej PK

   Jag har också erfarenheter av arbete utomlands inom det militära och vet hur verkligheten ser ut.
   Inte den tillrättalagda som minst sagt naiva politiker beskriver.
   OM kriget kommer är det kört som läget ser ut.
   Polisen kommer mest troligt att få militära befogenheter detta år och var kommer de att rikta sina vapen kan man undra, PK vänliga som de är utbildade att vara.
   Jag tror att alla uppskattar att lyssna på denna soldat.

   Gilla

  • Ej PK

   jr. Detta är vad som hände soldaten.
   Krig är inte bra för Sverige och vi har inte en chans.
   Ett inbördeskrig kommer aldrig att ske men kanske en trojansk häst redan finns .

   Gilla

   • Lena

    44 miljoner som har lyssnat, fantastiskt och äntligen !
    Modig man hoppas att det går bra för honom i fortsättningen.

    Gilla

   • RäddSomFan

    ”Ett inbördeskrig kommer aldrig att ske”

    Märkligt, för när jag tittar ut genom fönstret så pågår det sedan lång tid tillbaka något som liknar ett inbördeskrig.
    Och då är den avgörande frågan …bor jag på fel ställe eller du?.

    Gilla

   • Ama Tona

    Jag blir ständigt kallad för islamofob , rasist osv eftersom jag säger att man skall sluta att säga extremisterna , jihadisterna ,terroristerattack …
    Allt våld ,terrordåd, månggifte ,barnäktenskap ,anpassning av samhället , burkini ,halalmat och begäran av parallela lagar (sharia) kommer från den totalitera ideologin islam…
    Och står i deras heligaskrifter…

    Gilla

 • RäddSomFan

  Mycket bra skrivet och ett mycket bra försök….men alldeles för sent. Sverige är kört sedan många år tillbaka, det vi kan göra nu är att hoppas att Ryssland bombar skiten ur Sverige och hoppas att någon svensk överlever i ruinerna.

  Gilla

  • Bosse S

   Varför då, vad skulle det vara bra för? Lika idiotiskt tankesätt som om en person som ska begå självmord, först mördar så många oskyldiga som möjligt innan denne sjäv tar sig av daga.
   Läser inte folk inläggen här när man röstar upp ren idioti?

   Gilla

   • bosse s .. förstår vad du säger

    förklara , vad du vill säga ? menar du isis . de är deras tro

    Gilla

   • RäddSomFan

    Vad är det du inte förstår? Sverige är kört vi är snart utrotade, vi skall vara glada om någon Svensk överlever detta överhuvudtaget. Bara vänta och se om du inte tror mig.

    ”Siste man släcker ljuset”

    Gilla

 • Ej PK

  Väldigt upplysande och förhoppningsvis kan det liksom Springares information inte tigas ihjäl i Mainstreamedia.
  PKorganet Expressen skyddades med hjälp av minst 4 livvakter under Tomas Mattson rättegången.
  De skyddades mot angrepp från oliktänkande.
  Vem skyddar Springare och Dubeck mot det riktiga våldet som alltid kommer från vänster.

  Gilla

 • eugenecork

  bra att någon som kan uttrycka sig, gör en analys
  om vart vi är på väg…tyvärr kommer inte Dybäcks
  framtidsvision 87:an till del, de är för korkade och
  insnöade för att ens försöka förstå vad som är på
  gång…de kommer bli mkt förvånade 😳

  Sagt det tidigare…endast en Diktatur kan rädda de
  lilla som finns kvar att rädda…men utan militär
  kommer det bli knepigt…jag tror mig veta, att yxan
  redan är kastad i sjön å på riktigt djupt vatten 😔

  Gilla

 • ruben

  Tusen tack, det var en fantastiskt avslöjande redovisning av verkligheten i dag i Sverige. En bra uppföljare till Peter Springare men inget av det är egentligen överraskande för de som följt alternativa medier genom åren.
  Ord och inga visor av ännu en ”visselblåsare”. Men visselblåsare är nog fel beteckning. Det fanns inget spår av säkerhetspolitisk hemlighet som avslöjas. Att vara lärare har inget med hemliga utrikesuppdrag i rikets tjänst att göra. Jag har också tänkt att vi kan vara på väg mot inbördeskrig liknande 1992 i Bosnien. Kanske beroende på en så naiv fråga i sammanhanget, att PK-falangen i samhället inte vill erkänna att Sverigedemokraternas flyktingpolitik redan haft rätt flera gånger om.

  Gilla

 • Tussilago

  Stort TACK för ditt mod!!!

  Gillad av 1 person

 • Mimi N.

  Regeringen skiter fullkomligt i, regeringen har lagar mot er och era anklagalser. De lagar som inte godkäns av folket skall avskaffas i tid, genom att vara vaksamma, bestämda och genom att älska faderlandet. Att hålla tyst är lika med ett godkännande.
  Lär er från mitt folk, sluta förakta och håna rumänerna ! Ja, Ricke !!!

  Vem skyddar landets godtrogna folk?
  I de mäktigas ögon är vi blott smolk.
  Upp till kamp emot kvalen??
  Länge leve dubbelmoralen!

  Gilla

  • Mimi N.

   Jag skiter i era islamiska tummar. Och de övriga – fortsätt sitta med armarna i kors, det bästa ni kan. Även detta gör ni inte som andra folk, utan ni sitter med armarna i kors i egen takt – avundsjukan och hatet äter en människa från insidan och frätar sinnen.

   Gilla

   • Mimi N.

    frätEr, ja vet – frätEr .

    Gilla

   • Skåningen

    Du verkar ju inte ha alla hästarna hemma i stället precis. ”Ditt stolta folk”. HA! Rumänien är tillsamman med Bulgarien och Albanien de fattigaste länderna i Europa. Vi har inget att lära av en så efterbliven befolkning.

    Gilla

 • Gus

  Svenska regeringen är inte bara illegitim och den mediala eliten inte bara samvetslös. VAD DE SYSSLAR MED ÄR REN ONDSKA !!

  Gillad av 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: