Vädjan till regeringarna…


INSÄNDARE. Vädjan till regeringarna i Danmark, Norge, Finland och Island att agera mot den svenska regeringens och riksdagens våld mot det egna folket. 

Jag skriver till er med en vädjan om hjälp mot mitt lands regering och riksdag (sjuklöverpartierna). De är genom sin massinvandringspolitik på väg att inte bara krossa vårt samhälle (välfärden) utan än värre är att de genom en vansinnig invandringspolitik nästan utan att ingripa tillåter invandrare att våldföra sig på de svenska medborgarna genom mord, våldtäkter, rån, bränning av bilar, fastigheter, skjutning och sprängning etc.

Ett stort antal samhällen är i dag besatta av invandrare, som dagligen hotar landets egna befolkning. Syftet är att ta över fler och fler städer för att skapa egna parallellsamhällen med egna styrelser och lagar.

Trots medborgarnas vädjan till politikerna, accelererar denna utveckling i allt snabbare takt. Många svenska medborgare vågar i dag inte bo kvar i områden där de kanske föddes en gång,  med risk för att bli utsatta för våld av olika slag inte minst dödligt sådant.

Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor/flickor blivit utsatta för våldtäkter och annat grovt våld. Det rör sig numera om tusentals svenskar, som varje år dödas, skadas, våldförs, rånas av invandrare.

Det har nu tagit sig sådana uttryck att fler och fler svenskar emigrerar för att de är hotade.

De värderingar bl a de demokratiska men också de som föddes under den s k upplysningstiden försvaras inte längre av vår regering och politiker. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män upprätthålls inte längre utan islams värderingar där mannen är överordnad kvinnor alltmer får övertag.

Hur kan det då vara möjligt att ett lands regering/riksdag (politiker) så sviker sitt lands medborgare att många i sin förtvivlan vill lämna sitt land vilket aldrig tidigare föresvävat dem?

Jag skall här nämna några troliga eller möjliga förklaringar.

–  Rekryteringen till  politiken har förändrats på ett avgörande sätt vad gäller begåvning. I tidigare    skeden gick en stor del  av begåvningsreserven till politiken därför att denna då utgjordes av en stor del av arbetarklassen. Dessa hade inte möjlighet till högre studier på grund av fattigdom.

I dag kan man oavsett socialgrupp studera vidare. Därför söker sig endast ett fåtal begåvade individer till politiken i dag eftersom de kan välja det yrke de själva önskar och då i flertalet fall väljer bort politiken.

Man kan utan vidare påstå att vi aldrig tidigare haft så intellektuellt svaga personer i regering och riksdag som i dag. Med detta följer givetvis oförmågan att styra landet på ett för medborgarna positivt sätt.

Med svag begåvning följer också oviljan att lyssna på medborgarna och driva politik, som  samman faller med majoritetens önskemål. Svagt begåvade personer är oftast rigida och med detta följer också oförmåga att kompromissa och följa andras förslag även om de senare är både klokare och mognare.

En annan iakttagelse rörande sjuklöverpolitikerna och inte minst Stefan Löfven och förre statsministern Fredrik Reinfeldt är deras ständiga upprepande av att Sverige skall vara en humanitär stormakt.

Därmed vill de givetvis också markera att de själva är världens största humanister. När personer i ens    närhet uttrycker sig på detta sätt måste man vara på sin vakt. Sådana överdrifter av den personliga   förträffligheten finner man ofta hos människor som tangerar eller tom överskrider gränsen för vad som kan kallas friskt eller hybris.

Detta tillstånd benämns också storhetsvansinne eller (megalomani). Det kan man säga är ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning och ofta en helt falsk självbild.

I dess mest utvecklade former kan storhetsvansinne vara ett tecken på psykos eller en personlighetsstörning. En sådan personlighetsutveckling är ju vanlig bland diktatorer. (Jmf Löfvens och Reinfeldts m fl enorma skryt över vilken nytta massinvandringen inneburit för Sverige, vilket är en helt osann bild av verkligheten).

Anledningen till att jag här i detta sammanhang tar upp så allvarliga förklaringsförsök beror ju på att    regering och riksdag trots att Sverige i dag närmast befinner sig i ett inbördeskrig eller ockuperat av främmande folk inte agerar för att skydda medborgarna eller våra värderingar. Förhållandet i dag för   svenska medborgare kan i dag mycket väl liknas vid de som rådde i Norge och Danmark under  nazisternas ockupation.

Ingen kan i dag förneka att nästan var än en svensk medborgare i dag befinner sig inom landets gränser  så riskerar han/hon att bli mördad, våldtagen, rånad, beskjuten, sprängd. Men också få sin egendom i form avbilar, hus etc förstörda/uppbrända.

I de fall myndigheterna gör allvarliga ansträngningar för att gripa våldsmännen, som oftast är invandrare och lyckas med detta, är straffen låga och utvisning förekommer sällan. Ofta är förklaringen till att det senare ej kommer i fråga är därför att vederbörande brottsling riskerar  att utsättas för våld i hemlandet.

Däremot gör aldrig domstolen reflektionen att de egna medborgarna kommer att vara utsatta för hot så snart vederbörande lämnar fängelset. Domstolen gör sålunda en klar avvägning till  invandrarens/brottslingens fördel.

Till statsministrarna i rubricerade länder.

Vi är många i Sverige som avundas er betydligt nyktrare syn på invandringen. Av detta skäl vänder jag mig till er med en vädjan om att på det sätt ni finner bäst och som ni själva anser, medvetet söker påverka svenska politiker och inte minst regering och riksdag att lägga om dagens invandringspolitik. Det innebär givetvis att invandrare oavsett ålder som begått brott skall utvisas. Men också och inte minst att islamska värderingar ges nolltolerans. Om inte det senare sker är vår och även er civilisation och kultursamhälle starkt hotat. Islam är en kultur/rörelse som måste motarbetas på samma sätt som nazism, fascism, kommunism skall göras.

Denna rörelse skall inte ges inflytande i de nordiska länderna. Vi svenskar avundas i dag att vi inte lever i något av de land som nämnts ovan. Men det måste också vara en angelägenhet för er att stoppa utvecklingen i Sverige och i stället sätta målet en nordisk stat bestående av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. I denna stat  finns inte islam representerat.

Jag vill framföra ännu en vädjan. Den är att ge oss som så önskar, vilande medborgarskap i något av era länder. Detta eftersom utvecklingen i dag i Sverige är så hotfull vad gäller vår frihet, demokrati och det gemensamma nordiska samhällssystemet.

Svik oss inte. Våra egna politiker har gjort det!

Olle Ljungbeck, Gävle

PS Har sänt dem till resp lands ambassad i Stockholm.

Här följer de om fler vill agera.

 • Island: Kommendörsgatan 35, 11458 Stockholm
 • Danmark: Jakobsgatan 3, 11152 Stockholm
 • Norge: Skarpögatan 4, 11527 Stockholm
 • Finland: Gärdesgatan 9-11, 11527 Stockholm

 

 

 

 

 


37 responses to “Vädjan till regeringarna…

 • Christer Sjgren

  Bra skrivet Olle Ljungbeck

  Skickat från min iPad

  Gilla

 • Utvandrad

  Merparten av Svenskarna är för obegåvade för att ta till sig detta. Tacos och Lets dance är vad dom bryr sig om. Inte konstigt att landet gått åt helvete.

  Gilla

 • Lena

  Nu händer det saker som inte är så positiva även till ockupanterna.
  Detta från Nederländerna, det var tänkt att bygga en moské här det det nu brinner………kommer hela Europa att brinna ?

  Gilla

 • Lena

  Europa är för kanske all framtid så skadat att ingen annan lösning än repatriering kommer att gälla för de som tagit sig in i våra länder ……de utan ID-handlingar och på falska handlingar måste ut genast.
  En snabb summering av våldet under 2016.

  Gilla

 • Balder

  Bra Olle,

  Lek med tanken att de övriga nordiska länderna gemensamt skulle införa strikta gränskontroller mot Sverige samt införa visumtvång för svenska medborgare…

  Detta skulle inte DDR-media helt kunna sopa under mattan vilket skulle troligen leda till att många nu ovetandes skulle bli nödgade att undersöka VARFÖR… Ett ordentligt wake-up skulle man kunna säga…

  Gilla

  • Bo Persson

   Olle Ljungbeck har så rätt i det han skriver.Han gör oss andra en stor tjänst.Vi ska tacka honom.En del inlägg är kritiska om att blanda in utländsk(nordisk) makt.Det blir dit vi måste fly när förfallet här är total.Ska vi via val få bort dessa som är nu och dom som går att rösta på så blir det svårt.Alla utom SD har i stort sett samma åsikter.Då måste 50 % rösta på SD.Så förståndiga är inte människor.Det finns så många människor som inte har en aning om hur framtiden kan bli utan man tittar 30 år bakåt i tiden och röstar på sossarna.Man förstår inte det hot som Sverige står inför.Och hur ska dom göra det när inte ens politikerna gör det.

   Gilla

 • Tony

  Jo men kom för fan inte och påstå att Folket inte hade denna
  chans 2014, men hur blev utslaget av valet? Jo att 87% valde
  att rösta på dom dödgrävare som försatt landet i det tillstånd
  som redan då kunde ses av dom flesta, men man valde ändå
  dessa falska profeter till att styra landet , och nu ännu tydligare
  mot avgrunden.SVERIGE ÄR DJUPT FREDSSKADADE AV
  ÖVER 200 ÅRS FRED? Och ifall valet genomförs kommer det
  att bli mycket smutsigt med valfusk, och utplacerade
  vänsterelement som försöker att störa väljarna.

  Olle Ljungbäck kämpar i alla fall för att folk både här hemma och
  i närområdena ska få upp ögonen för hur långt ner i skiten
  Sverige har sjunkit!

  Gilla

 • Russell's Paradox

  Sveriges problem ska lösas av Sveriges befolkning på demokratisk väg: vid valurnorna.

  Det ingår i samhällskontraktet att befolkningen och de av befolkningen valda ska verka för Sveriges bästa. Om du inte älskar Sverige flytta då någon annanstans.

  Jag är nationalist och kommer aldrig att acceptera inblandning i Sveriges angelägenheter av någon annan makt.

  Vi ställde till det så här själva, medvetet eller omedvetet, och det är vårt gemensamma ansvar att ställa det till rätta själva — personligen — med röstblanketten.

  Blanda in annan makt betraktar jag som landssvek.

  Gilla

  • Skåningen

   Håller fullständigt med Russell’s P. Olles vädjan är både löjeväckande och barnslig. Vid valurnorna 2018 har vi vår stora chans att ställa saker och ting tillrätta.

   Gilla

   • Kalasbetalaren

    Om det nu blir val 2018 har vi inte vår stora chans, denna hade vi 2014!

    2018 HAR VI VÅR SISTA CHANS!

    Gilla

  • Peter Skoglund

   Helt rätt ”Russell’s Paradox”.

   Det är vi väljare som har ansvar för detta. Något vi som medborgare även kan åtgärda och förbättra med demokratins bästa vapen.

   Rösträtten.

   Gilla

  • Balder

   Håller med om att Sveriges problem skall lösas vid valurnorna men demokrati förutsätter att man är upplyst om hur saker och ting i verkligheten är.

   Det är det stora problemet i Sverige då majoriteten har blivit hjärntvättade och indoktrinerade av Stasi-media. Steg 1 måste bli att få majoriteten medvetna om hur illa ställt det är…

   Gilla

  • Grune

   Hur skall vi Svenskar kunna ställa allt tillrätta igen när landet bebos och styrs av idioter.

   Gilla

 • Andre´ Kristian (@mmsoxford)

  Personligen upptäckte jag rent spontant, trots att man känner samhörighet och den största välvilja mot alla våra grannländer, att jag skulle välja Norge som första alternativ för en dylik vädjan. Där ser man att i nödens stund fanns det ändock ett första val och en speciell kärlek till och förtroende för den norska nationen.
  Andreas 🙂

  Gilla

 • rannug

  Norge har en beredskapsplan hur de ska agera när Sverige rasar samman. En av punkterna är att stänga gränsen! Obs gäller även för etniska svenskar! Från ord till organisation http://www.facebook.com/GustavWasasfolk

  Gillad av 1 person

 • Nisse

  Dagens stora skämt Stefan Lövens popularitet ökar. Sverige står i brand polisen har havererat sjukvården likaså pensionärerna svälter Skjutningar på öppen gata dagligen. SIFO har förbrukat sitt förtroende redan på 90 talet………….

  Gilla

 • Kurt

  Så skönt, men det enda som biter i motsats till dessa symbol akter är folk som för rabalder framför riksdagen, varför tro ni att blattar for gehör, de är ute på gatan och tåga runt och för oväsen, medan Svenne sitter och mumla hemma hos sig i nattmössan, Rädd vad folk skall tycka om han gå ut och göra sitt missnöje känt

  Gilla

 • Mary Agnes

  Olle, så jävla bra sagt. Fucking mitt i prick. Speciellt frasen

  Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor/flickor blivit utsatta för våldtäkter och annat grovt våld. Det rör sig numera om tusentals svenskar, som varje år dödas, skadas, våldförs, rånas av invandrare.

  gav styrka att fortsätta puffa.. Svenskarna måste kämpa, ta bladet från mun och våga säga SANNINGEN…. med plakat på torgen, och inte låta sig stämplas som ”rasister”. Media i Tx håller på att förvandla texanerna till samma slask som i Sverige.

  Är jag ”rasist” för jag vägrar bli våldtagen av en ung invandrare??
  VEM begår dessa brott? Varför är det så förfärligt att säga som det är??

  Nä så jävla helvete, jag är inte RASIST, Jag är JAG

  Gilla

  • Kalasbetalaren

   Glöm inte bort att utan kvinnlig rösträtt i Sverige, så hade troligtvis SD haft egen majoritet i riksdagen!

   Gilla

   • Bajen666

    Jag vill egentligen inte hålla med dig….men måste.

    Gilla

   • Kalasbetalaren

    Tyvärr är det ju inget att hålla med om eller inte, utan fakta!

    Skall vi återfå kvinnofriden som vi har haft i Sverige sen vikingatiden, kan inte kvinnorna rösta för att dra hit grottmänniskor!

    Gilla

  • Grune

   Jag tror att ordet RASIST betyder URSVENSK SOM ÄLSKAR SITT LAND. Om jag har rätt så är jag stolt över att vara rasist.

   Gilla

 • Ingemar

  Bra initiativ!!
  En sak som indirekt har med ämnet att göra. Nu har svenskt fyrverkeribranschförbund (eller vad f.n de hette) bestämt sig för att sluta med raketer!!!! Hur mycket ska dessa vildblattar få förstöra!!! Det gäller inte mig, jag har inte köpt en enda fyrverkeripjäs på över 10 år, då mina tre tonåringar tyckte det var kul!!! Ska inte framtidens Svenskar få göra nånting roligt bara för dessa lågpannade invandrarungar!!!

  Swexit och STÄNG gränsen!!!!

  Gillad av 1 person

 • Gunilla Andersson

  Det roligaste vore om ryssarna invaderar oss och deras spetsnaz flygs in och tar förrädarna och samhällsförstörarna inom politik, finans, mediafamiljerna, deras redaktörer och ”journalister” och ”vår” militär- spion- och polisledning och ända ut i kommunhusen som är besatta av avskrädet till avskum. Vore även trevligt om de även ”på köpet” tog pk-”eliten” med grisajä-r som Schyffert m.fl. För min del får de gärna göra en ”Chauchesko” på allihopa. Den här statsbildningen i nuvarande skick har inget existensberättigande längre.

  Gilla

  • Curteus

   Ja, om dagens sönderfall egentligen är orkestrerat från öst OCH om ryssarna fortfarande använder sig av gamla KGBs doktriner, så kommer pk-nissarna definitivt att finnas bland dem som likvideras först.

   Gilla

  • Russell's Paradox

   Så talar bara en femtekolonnare. Den här ryss-dyrkan skrämmer mig in i benmärgen.

   Gilla

 • Cinna

  Man måste beundra Olle Ljungbecks engagemang och ihärdighet. Jag vill rikta ett stort tack till honom för att han handlar och inte bara pratar som de flesta av oss.

  Gilla

 • age

  TACK! TACK! TACK!
  För ännu ett fantastiskt initativ.
  Dock skulle kanske en samordnad aktion, i form av en kompletterande text och en namnlista ge ytterligare styrka åt detta nödrop.

  Jag blir riktigt rörd av så starka initiativ och det får absolut inte tyna bort.
  Massbrev till regeringarna i våra grannländer känns dock inte seriöst.
  Kanske SD kan ställa sig bakom?
  Kanske en separat namnlista för att ge SD mer styrka?
  Vi behöver all hjälp vi kan få!
  Kommer det att bli petterssons blogg som räddar Sverige?
  Nobellpris?

  Jag är ändå rädd!

  Gilla

 • Android77

  ”Öppna ditt hjärta” är det största hjärnsläppet på 1000 år. Det kunde inte blivit så värst mycket värre…

  Gilla

 • Hönsmamman

  Innan programmet med framtidsministern och Arnstad som representerar för Sverige kontaktade jag Inger S (dk) och bad att hon skulle hjälpa oss.

  Det som händer i Sverige saknar motstycke i världshistorien? Övriga länder i Norden är berörda eftersom vårt land ligger mitt i och utvecklingen här kan sedan ha dåliga effekter på dem alla?

  Då kan ju vilken spårhund som helst hitta ursprunget till ett välutvecklat områdes nedgång? Fält av ruiner?

  Gilla

 • Magitte Krogh

  BRA! TACK! Hoppas att de HJÄLPER OSS!

  Gillad av 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: