Inrikesminister Ygeman: asylsökandes sak att styrka sin identitet

INVANDRING. Inrikesminister Anders Ygeman (S) tycker att Sverige ställt för låga krav på asylsökande att bevisa sin identitet. Han anser att kraven behöver skärpas. – Om man inte har en id-handling så tror jag att man måste lägga bördan tydligare på den enskilde att kunna visa sin identitet, säger Ygeman.

Många asylsökande kan eller vill inte visa upp id-handlingar. Det försvårar både bedömningen av om de har skyddsskäl och återvändandet till hemlandet om de får avslag. Under 2016 uppvisade cirka 60 procent någon form av id-handling tidigt i asylprocessen.
– Det finns ju en bild som sprids av flyktingsmugglare och andra att det bästa tillståndet är att du inte har någon identitet, att du inte ska ha någon passhandling med dig, men det är en falsk bild, säger Ygeman.

Inrikesministern betonar att det enligt svenskt och internationellt regelverk ska vara mycket svårt för den som inte själv bidrar med sin identitet att få asyl. Han är kritisk mot hur regelverket hittills tillämpats i Sverige. – I grunden är det den asylsökande själv som är ansvarig för att göra sin identitet trolig. Det där har kommit att tolkas lite olika i svensk rätt, men det måste vara grunden, säger Ygeman.

Migrationsverket och Polisen har till regeringen föreslagit att man utreder nya befogenheter för att kunna fastställa asylsökandes identitet.

Det kan handla om att polisen ska kunna gå in i någons telefon och dator och leta efter bevis på innehavarens identitet, till exempel i sociala medier. Det kan också handla om att kunna kroppsvisitera asylsökanden under hela asylprocessen.

Ygeman betonar att förslagen är känsliga och att regeringen måste analysera dem innan man tar ställning. – Det finns ett rättssäkerhetsproblem eftersom det skulle handla om tvångsmedel mot någon som inte är brottsmisstänkt, säger han.

Ett annat förslag är att asylsökande som inte samarbetar med att klarlägga sin identitet ska kunna åläggas en meddelandeplikt om var de befinner sig och ha en bestämd vistelseort.
– Generellt sett är det rimligt att man har en vistelseort där man befinner sig och att den blir känd för myndigheterna. Det gäller för alla andra i samhället, säger Ygeman.

Han vill också se ökat samarbete mellan Migrationsverket och Polisen, till exempel genom samlokalisering och ökad tillgång till varandras register.

Migrationsverket och Polisen har i rapporten “Återvändandeuppdraget” pekat på samordningsproblem. Till exempel kan en person vara dömd i Sverige i en identitet, men ha en annan hos Migrationsverket.
– Det ska inte kunna gå. För du ska bara ha en identitet och den identiteten ska kunna knytas till biometri (e g fingeravtryck), säger Ygeman. – Så det där måste helt enkelt mönstras ut med hjälp av biometri.

En fastslagen identitet är oftast en förutsättning för att asylsökande med avslag ska kunna återvända till sitt hemland. Migrationsverket bedömer i sin senaste prognos att 88 000 beslut om återvändande tas under 2016-2018. Av dem bedöms hälften återvända frivilligt.

Ygeman anser att det är viktigt att få upp takten inte bara i det frivilliga återvändandet, utan även i det tvångsvisa. – Främst är det viktigt för att visa att du inte kan välja själv, och få folk att återvända frivilligt, säger han. Hittills i år har drygt 18 000 asylsökande återvänt till sitt hemland eller annat land. Av dem har knappt 2 400 återvändanden skett med tvång.

Många, oklart hur många, tros gå under jorden för att slippa utvisning. Det är polisens uppgift att hitta dem. I Malmö har socialtjänsten på polisens begäran lämnat ut adressuppgifter för människor som bor kvar i kommunen och får socialbidrag trots att de har ett utvisningsbeslut.

– Det här rör sig om folk från Bosnien och Kosovo från västra Balkan och det är ju länder som folk faktiskt åker på semester till, säger Ygeman.

Han tycker att liknande samarbeten med polisen borde finnas i andra kommuner. – Absolut, det handlar ju också om hur man använder skattepengar. Man kan inte ha en myndighet som vill satsa stora pengar på ett fungerande återvändande och andra myndigheter som i så fall obstruerar det, säger Ygeman.

-Pettersson tycker Ygeman svamlar…

 1. Lägga bördan tydligare på den enskilde att kunna visa sin identitet, säger Ygeman. Varför är inte det gjort tidigare? Lag finns!!!
 2. Ygeman betonar att förslagen är känsliga och att regeringen måste analysera dem innan man tar ställning. Varför då? Vem är förslagen känsliga för? 
 3. Ett annat förslag är att asylsökande som inte samarbetar med att klarlägga sin identitet ska kunna åläggas en meddelandeplikt om var de befinner sig och ha en bestämd vistelseort. Meddelandeplikt!!! De som inte samarbetar med att klarlägga sin identitet ska inte resa fritt i landet, de ska sitta inlåsta.
 4. Absolut, det handlar ju också om hur man använder skattepengar, säger Ygeman. Har han kommit på det nu, efter alla år i politiken???  

Läs mer…

44 thoughts on “Inrikesminister Ygeman: asylsökandes sak att styrka sin identitet

 1. Det var ju i det närmaste fri invandring, desto mer vi kunde öka invandringen, desto bättre, tyckte man innan, tycker dom inte det är bra längre?
  (Våra politiker verkar fullständigt ha glömt varför alla länder runtom i världen en gång i tiden införde gränskontroller, håller man på att återupptäcka vad som en gång gjorde att man införde det?)

 2. De flesta med universitetsexamen inom medicin och ingenjörskonst.

  Det finns inget positivt med deras närvaro i vårt land.

  Hur klarar man av att vara Inrikesminister Anders Ygeman ?
  Hur står man ut med att vara hatad av så många människor i Sverige?

 3. Har man ingen ID-handling så ska man inte släppas in i landet. Så enkelt är det. Djävla idioter!

 4. Den där enkla sanningen och det enkla kravet – identifikation – har tagit många år på sig att tränga in bakom pannbenet på ansvariga.

 5. Migrationsverket har berättat för Säpo att dom har uppmärksammat att det finns över 1200 personer i landet som utgör en säkerhetsrisk – dessa är endast de som vissa på Migrationsverket uppmärksammat.

  Socialdemokraterna kan börja med att avisa och utvisa dessa personer.

 6. Det är så dags att nyktra till NU.
  En bra början är att myndigheterna själva börjar följa lagen och begränsa de anställda som agerar flykting-aktivister.

 7. Anders Ygeman är en “sjusovare”, som inte har haft koll på sitt eget regelverk.

  Pinsamt.

  Fast ingen nyhet när det gäller sossar och för den delen även moderater.

 8. Läste det väsentligaste i artikeln, bara i Sverige det är helt ok att komma utan pass och ID och det mina kära vänner säger något om oss, att vi har mycket allvarliga grundläggande brister antingen förståndsmässigt eller att politikerfrälset vill oss mycket illa!
  Att styrka sin identitet, herregud, behövs en diskussion om det ? Måste vi inte alla göra det? Man måste skaka på huvudet, hoppas makthavarna gör det, det ekar nog tomt därinne!

  • Anders Ygeman gör ett bra intryck på mig, han säger ibland bra saker, skönt med någon vettig företrädare för regeringen!

  • Petterssons invändningar i slutet av artikeln är korrekta och viktiga, – detta ska vara MYNDIGHETSUTÖVNING och inte ett tveksamt velande, då tappar alla respekten!

 9. Är det valår nästa år i Sverige med, eller var kommer detta ifrån? Tyskarna har ju val 2017 så man har lätt att förstå deras omvändningar.

  • Men när tyskland svänger blir det väldigt väldigt ensamt och frostigt att stanna kvar i sin orimliga hållning?

 10. Fullständigt otrolig att vi har den regering vi har som TROR att invällarna skall ha dokument som visar vem de är, visserligen har de väl redan dokument, äkta vara mera tveksamt. Topsa varenda en som påträffas utan dokument och samkör internationellt. Det finns och har funnits redskap för kunskap om kriminella o övriga som vällt in. Men som i Sverige inte vågar användas, där låt gå mentaliteten härska.

  • Förmodligen finns identiteten i den medhavda mobilen. Tillika med deras Facobook-konto. Men pass och “annat skräp” slängs.

 11. Tycker…vill….anser….utreda….samarbete…..ansvar på andra…. Nu har Ygeman och Johansson haft mer än två år på sig att slå näven i bordet och fatta beslut. Det lär inte bli mer än mummel den här gången heller.

 12. hade VI inte haft .- alternativa – hade vi inget vetat – TACK ALTERNATIVA (alla ) NI gör ett obetalt jobb –

 13. Tyvärr, tyvärr, det mesta är nog försent.

  Antalet människor som ‘flytt för sitt liv’ har nu blivit så stort i Sverige att vi saknar kraft att vända skutan. Ingen kommer att ändra på reglerna för anhöriginvandring i tid och skulle det bli ändring så kommer det i vanlig ordning att finnas mängder med undantag.

  Sverige är kört.

 14. Detta skulle ha gjorts för 10 år sedan, och direkt utvisning vid brott under asylprocessen. Hur många riktiga flyktingar har inte fått hjälp på grund av denna slapphet?

 15. Naturligtvis är det fördelaktigt vara utan id-handlingar för just de som kastar dem innan de skall identifieras. Speciellt för att kraven på dem att styrka sina uppgifter är i princip obefintliga. Håller helt med i de fyra punkterna. Det borde vara normala principer i en öppen demokrati, som absolut inte får ägna sig åt själskadebeteende till fara för allmänheten.

 16. Tänk att det skall ta flera år för en socialdemokrat att inse det som en SD:are vetat i många år.

 17. Asylindustrin har blivit ett självspelande piano där alltför många har det alltför bra så ingen vill ändra/förändra . . snart är inte ens asylsökande i fokus utan fastmer alla de kuratorer, läkare, jurister et.al. som har det riktigt bra mha dessa skattepengar . . . vi kunde styra över medel till vård, omsorg, pensionärer etc. det finns ju 300 miljarder årligen som kan spenderas på andra ställen…sedan det som politikerna och näringslivet ivrar för…. sänk lönerna!!

 18. Det skulle man tänkt på för minst 2 år sen. Då hade vi haft många miljarder i skattkistan som skulle kunna gå till gamla, sjuka handikappade istället för till utländska bedragare.

  • Ja den kumulativa ökningen har de senaste åren, utan hänsyn till ensamkommande, adderat 20-30 miljarder i årlig kostnad….NETTO….persistent N.B. enda sättet att minska kostnaderna är att minska välfärden och bidragen dessutom så kommer skattehöjningar vartefter att också omfördela . . 20 miljarder fördelat på 7 miljoner som betalar skatt blir 250 kr/månad netto . . . till varje år 25 000 kr/månad dvs 1% ökad skatt varje år….dock har vi ett litet, litet minus redan eftersom vi lånar och eftersom vi förbrukat reserver på olika sätt (sålt statliga företag t. ex.)

 19. Förr skulle man lita på vad den asylsökande sa.
  Nu skall de styrka sin identitet när de är inne i landet och inget annat land tar mot dem.
  Svenska politiker uppträder som naiva stollar.

  • Nja, inte naiva snarare cyniska landsförrädare som helhjärtat går in för att förstöra vårt land och utplundra dess folk.
   Barn är naiva, våra politiker är inte barn.

 20. 1/ Ta fingeravtryck och DNA. kolla med andra länder. Och spara DNA för jämförelser när “anhöriga” börjar välla in.
  2/ Kontrollera mobiltelefonerna( Som aldrig är borttappade) med avseende på billder och telefonnummer, och vart dom går.
  3/ Ta “mug-shots”
  Ska det vara så svårt?

  • Lysande av Pettersson att belysa Ygemans “okunskap” bakom SvDs betalväg. Hur kan vi annars förstå att Y och Pk inget förstått.(synonymt ord ‘DUM’)
   Huginomunins 3 punkter ska tillämpas annars gör varken polisen eller migrationsverket sitt jobb. Möjligen kan DNA vara obligatorisk först i samband med PUT och då vid anhörigas “ansökan”.

   Huvudlinjen för de icke kristna är först TUT sedan UT. Det är de kristna, judar, andra minoriteter som är förföljda och fördrivna från Mena-länderna. ‘TUT’-arna (desertörerna) ska återuppbygga sina hemländer. Det gjorde Europas folk efter 2a värkdskriget med Marshall hjälpen. Nu ska de förstörda städerna, byarna etc. återuppbyggas med oljepengar från de länder som inte tagit emot några flyktingar.

   Svenska skattebetalare varken vill eller kan betala för den mängd välfärd som krävs. Vem ska hjälpa oss, när vi hjälpt så många att vi inte kan hjälpa oss själva?

   Bästa optimister i den humanistiska stormakten, nu när Sverige är medlem av FNs säkerhetsrådet, visa nu att NI både kan och vill göra skillnad. Annars är era ord lika dumma som Ygemans. Lycka till 2017 och 2018! En Hjärtlig 💙 Tillönskan om Ett Gott Nytt År.

 21. Sent ska syndaren vakna under galgen för nu gäller det att slicka för nya inkomster, hur länge har Jimmy sagt samma sak och hånats?

  • VAL fisket har STARTAT – VARFÖR inte förren nu löfen har sagt själv ((( VI I REGERINGEN HAR VARIT NAIVA)) Med den isikten , borde regeringen avgått MAN får ta o sona sitt BROTT o inte fortsätta att fördärva vad svenskar har byggt upp OFÖRLÅTLIGT herr löfen

Kommentera