Ung Vänsters principprogram

KOMMUNISM. Om ni glömt och även funderar på varför vår journalistkår inte jagar “Ung vänster” på samma sätt som de jaga Sverigedemokraternas ungdomar.

Principprogram antaget av Ung väster i maj 2015.

Förord.

Ung Vänster är ett revolutionärt ungdomsförbund med rötter i den kommunistiska delen av arbetarrörelsen, förankring i kvinnorörelsen och influenser av miljö- och fredsrörelsen. Vår organisation har vuxit fram bland unga arbetande och studerande som i en social gemenskap vill verka för förändring av samhället.

Förbundet har haft olika namn och olika inriktningar under årens lopp, och precis som samhället har utvecklats mycket sedan vi bildades 1903 så har vår organisation genomgått stora förändringar. Samtidigt har vi bevarat mycket. Vår organisation präglas fortfarande starkt av frågor som stått i centrum genom historien, som antifascism, antimilitarism och internationalism. Insikten om de
allvarliga miljö-problemen präglar också vår politik.

Ung Vänster analyserar verkligheten och utformar sin politik med hjälp av marxistiska och feministiska teorier. Vårt mål är ett klasslöst samhälle, fritt från förtryck – ett kommunistiskt samhälle…

Principprogram 2015

Vänstern stödde Hitler

I skuggan av Hermes

-Pettersson menar att kommunismen är lika jävligt som nazism och kommer nästan upp i islams klass.

Exempel på nuvarande kommunistiska stater: Nordkorea, Kina, Kuba, Laos och Vietnam.

Några före detta kommunistiska stater: Sovjetunionen, Östtyskland, Rumänien, Bulgarien, Etiopien, Angola, Albanien, Somalia, Afghanistan, kort sagt bara elände…

2015-06-09_0647

HÄR har vi några svenska kommunister

En bra start för den som (kort) vill läsa lite om det Svenska vänsterpartiets historiska kopplingar är  Johan Jakobssons artikel som handlar om hur ”Vänsterpartiet finansierades av Sovjet och DDR”.

Ekonomiskt stöd från Sovjet
De kommunistiska regimerna i Sovjetunionen och Östtyskland (DDR) gav ekonomiskt stöd till vänsterpartiet och dess sidoorganisationer. En form var årliga kontanta bidrag på upp till 150 000 dollar, enligt historikern Lars Björlin. I den offentliga utredningen SOU 2002:93 redovisas dessa pengar: ”I dag, sedan arkiven i de forna kommunistländerna delvis öppnats, har forskarna kunnat konstatera att SUKP regelmässigt från 1951 givit ekonomisk stöd till broderpartier runt om i världen via den s k Rumänska fackföreningsfonden … SKP fick del av detta stöd mellan åren 1951 och 1964. Partiets andel av utbetalningarna uppgick till cirka 1 % av hela bidragssumman. Det största beloppet var 150 000 dollar (1963/64). I övrigt varierade bidragen till SKP från 20 000 (1951) till 70 000 dollar (flera år mellan 1956 och 1962).”

En annan kanal för stödet var en omfattande annonsering från öststaterna i vänsterpartiets tidningar. Det ekonomiska stödet kom också via ”vänskapsförbund” som det kommunistiskt styrda ”Förbundet för främjande av kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Sovjetunionen”.

Ytterligare en annan väg för det ekonomiska stödet från kommunistdiktaturerna till vänsterpartiet var via partianknutna företag. Bolagen skapades för att via affärsförbindelser med statsföretag i kommunistdiktaturer slussa in pengar i vänsterpartiet. I en polisutredning på 1960-talet konstaterades att det då fanns 182 sådana kommunistpartianknutna företag i Sverige. Exempelvis rörde det sig om tryckerier som stöttades från öst och tryckte propagandaskrifter som Nyheter från Sovjetunionen. Det största av tryckerierna hette Västermalms tryckeri AB och hade sina lokaler på, just det, Kungsgatan 84 i Stockholm.

Huset på Kungsgatan 84 är i samma organisations ägo sedan 30-talet, alltså den tiden när vänsterpartiet även formellt var en lokalavdelning till det sovjetiska kommunistpartiet och ledande vänsterpartister öppet erkände att pengar kom från Moskva. Det var ett ”naturligt inslag i den proletära internationalismen”, menade man. Det var först 1940 som det blev förbjudet att ta emot utländskt understöd. Huset kontrolleras genom fastighetsföreningen Härolden Nr 12, där Lars Ohly är exekutiv firmatecknare. Fastigheten, som ligger mycket centralt i Stockholm, är en betydande ekonomisk tillgång, vars grund alltså lades med blodspengar från Josef Stalins diktatur.

Han avslutar artikeln med en uppmaning till Vänsterpartiet att sälja sitt partihögkvarter som ligger på Kungsgatan 84 i Stockholm då det är köpt för ”blodspengar”!

Vänsterpartiet hävdar, åtminstone ibland, att man gjort upp med sin historia och vädrat ut liklukten ur garderoberna. Men garderoberna finns kvar och det är Moskva som har betalat dem.
De demokratiska partierna måste fortsätta att kräva att vänsterpartiet på allvar gör upp med sin historia. En konsekvens är att man inte kan sitta kvar i lokaler som är finansierade med blodspengar från Moskva.
Alla andra partier klarar sin ekonomi utan en kassakista vars botten består av donationspengar från diktaturer. I ett brev till mina partisekreterarkolleger har jag föreslagit att övriga riksdagspartier ställer krav på vänsterpartiet och Lars Ohly som firmatecknare i Härolden nr 12:

Sälj fastigheterna som finansierats med blodspengar – både partihögkvarteret Kungsgatan 84 och kursgården Syninge! Låt försäljningsintäkterna gå oavkortat till kommunismens offer!

Läs hela artikeln om hur Vänsterpartiet finansierats av ”blodspengar” HÄR

13 thoughts on “Ung Vänsters principprogram

 1. Satt och glodde lite på TLDs alltså toppdomäner. Sovjetunionens finns kvar något för vpk att lägga sin sidor under. Domänen är .su.

 2. Det rödfärgade rövarpacket svarar väl för lejonparten av den subversiva verksamhet som pågår inom landets hank och stör, med det sponsrande etablissemangets fulla medgivande och finansiering. En obegripligt absurd och ohelig allians har bildats mellan världens verkliga makthavare, dvs de megalomaniska bankirfamiljerna, Bilderbergkartellen och dekrepitus Soros och det feminazistiska vänsterslöddret, vilket i själva verket ingår i hans gigantiska stall av villiga islamistbefrämjande fnask. Att denna pikanta lilla detalj har gått dessa intelligensbefriade illitterater förbi, visar blott deras kapitala oförmåga att förhålla sig till den verklighet som ligger utanför deras ideologiska utopier.
  Andreas.

 3. Jag mycket svårt för ordet utmaningar.

  Som våra politiker använder som standard-uttryck, om nästan allt de kommenterar.

  Fast Ung Vänster har verkligen utmaningar att ta tag i. Där passar det faktiskt, för en gångs skull.

 4. Fråga alltid en kommunist om dom kan peka ut ett kommunistiskt land med välstånd? Dom blir garanterat svarslösa, en del försöker att babbla om att Kina är en välfärdsstat, mitt svar är i H–vete heller, det som går bra i Kina
  är där man tagit efter det kapitalistiska systemet, kvar från kommunismen är förtryck ock underutveckling och hundratals miljoner fattiga!

  • Man tvingade komunismen på folk efter blodiga konflikter. På samma sätt skall den utrotas. Inte bara för att man önskar sig det.

 5. Det här precis som det svenska sossepartiet initierat för årtionden sedan.
  Man skickar svenska skattebetalares pengar till socialistpartier runt om i världen.

 6. Att det finns socialister tyder enbart på hjärnskador. Deras mödrar måste missbrukat något gröndjävligt under och efter graviditeten.

 7. Ja tänk att det finns fortfarande kommunister i Sverige. Det kan inte bero på något annat än mycket låg inteligens……………

 8. Vänstern i Malmö har jag sett på nära håll, och den har sin klick av idioter som gapar när SD har sina torgmöte.
  Är mycket farliga och det gäller se upp.
  Går storfinansens ärenden utan dem vet om det. Brickor i ett mycket större spel. Globaliseringen-islamiseringen.

  • Ja och det bevisar ju hur korkade kommunister är, dom fungerar som nyttiga idioter för kapitalet såväl som deras svansande för Islam!

Kommentera