I skuggan av Hermes

Den estländske och i Sverige boende filmaren Jüri Lina har producerat en ytterst sevärd film av historisk karaktär med titeln In the Shadow of Hermes. Filmen är mycket upplysande vad avser kommunismens illdåd och fruktansvärda barbari och dess koppling till frimureriet.

Kort om Hermes och mer utförligt här.

Strax innan den ryska revolutionen reste frimuraren och bögen Lenin (Vladimir Iljitj Uljanov) med tåg från Bern i Schweiz via Stockholm och Haparanda till Petrograd. Under uppehållet i Stockholm köpte svenska socialister en kostym och den världsberömda kepsen åt honom på PUB. Riksdagsmännen samlade in pengar och den Svenska Flyktingkommittén skänkte 3 000 kr vilket var mycket pengar på den tiden.

Den av Olof Aschberg (farfar till Robert och Richard A.) ägda Nya Banken slussade pengar från en tysk bank till en rysk bank, för att användas av Lenins bolsjeviker för att genomföra revolutionen.

Röda Korset deltog i en delegation som reste till Petrograd, för att planera bolsjevikernas maktövertagande. Delegationen bestod av 7 läkare och bankirer från New York. Bankirer i USA skänkte pengar som användes för att genomföra revolutionen. De 20 miljoner USD som dessa investerat återbetalades rikligen med 102 miljoner USD, vilka under och strax efter revolutionen utgjorde en mindre del av det som hade stulits från det ryska folket. Alla som var involverade i konspirationen tjänade enorma belopp på denna plundring som också förorsakade stora lidanden. Lenin själv förde enbart under år 1920 ut över 75 miljoner SFR till sitt konto i Schweiz. En annan av de ledande revolutionärerna, Lev Trotskij hade 80 miljoner USD och 90 miljoner SFR på Schweiziska bankkonton.

Bolsjevikerna stal varor för 2.5 miljarder rubler i guld som Skandinaviska banker deltog i försäljningen av, bl a Aschbergs bank. De agerade alltså som hälare.

Under 1918-1919 avrättade tjekan (sovjetiska säkerhets- och underrättelsetjänsten) 1.7 miljoner ryssar och man blev tvungen att anställa likräknare för att hinna med att hålla kontroll över utrotningen. Under tiden januari 1921 till april 1922 avrättades likaså 1.7 miljoner. Fem miljoner dog under hungersnöden 1921-1922 och under de fyra första åren mäktade kommunisterna med att förgöra 30 miljoner människor, därav minst 8 miljoner bönder. Dessa människors brott var så kallat ”antisocialt tänkande”. Enligt Lenin offrades dessa åt Molok (Baal) eller den babyloniska eldsguden. Molok finns om nämnd i Bibelns GT i bla 3:e Mosebok, 2:a Samuelsboken, Kungaboken, hos profeten Jeremia och i NT i Apostlagärningarna. Miljonslakten fortsatte sedan under Stalins ledning. Literarurnaya Rossiya publicerade 1992 den hittills största uppskattningen av antalet offer under Sovjetmakten, inklusive sådana som förorsakats av framkallad svält och vanvård – 147 miljoner!

Tittaren kan måhända bibringas uppfattningen att kommunismen utgör en judisk konspiration eftersom många av bolsjevikerna i Sovjet var judar. Under en passage i filmen som behandlar Förintelsen kan det uppfattas som att Lina uppvisar en allt för förskönande bild av dessa hemskheter. Eventuell antisemitism tillbakavisar han emellertid i den här intressanta intervjun
med Henning Witte.

Vid ca 8:30 citerar han ur Sovjetunionens kommunistpartis centralkommittés föreskrifter från 1943: ”Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterande – stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett faktum i det allmänna medvetandet.” Denna propaganda är i linje med den som Göbbels bedrev. Är det någon som ser parallellerna med dagens svenska politisk debatt? Det är alltså inte bara kommunisterna och nazisterna som tillämpar principen men även företrädare för de flesta av partierna i Riksdagen, journalisterna och framför allt kulturskribenterna.

Lina berättar också om att svenska bibliotek vägrar att köpa in hans böcker, eller som han uttrycker det: ”politruker vill inte att läsarna själva skall få välja sin litteratur men politrukerna vill välja den åt läsarna”. Artikelförfattaren har en liknande erfarenhet, när jag till ett kommunalt bibliotek föreslog inköp av Julia Caesars bok ”Världsmästarna – när Sverige blev mångkulturellt”.

Intervjun är mycket intressant och Lina berättar också om den Leninistiska sanningen om ”alla människors lika värde”. Detta ”lika värde” resulterade som bekant i en fruktansvärd masslakt på landets egen befolkning, d v s sådana som tänkte fel, misstänktes att tänka fel eller som hade någon speciell begåvning.

Vid ca 22:15 redovisas ”kulturell terrorism” som myntats av den ungerska bolsjevikledaren Georg Lukács (Lukács György). Lukács har haft mycket stort inflytande på den marxistiska Frankfurtskolan vilket redovisas i detta föredrag av William Lind. Efter att ha lyssnat till detta är det enkelt att känna igen dagens genusforskning, feminism, så kallade utsatta grupper och minoritetsgrupper och även miljörörelsen som kallas ”domination of nature”, d v s den nya ”religionen” som genom sekulariseringen kommit att ersätta det som tidigare var kristendomen. Det är lätt att koppla ihop det senare med den fullständigt vansinniga idén om att människan kan påverka jordens klimat genom att generera mindre CO2. Förutom de nämnda, kan en mängd andra vansinnigheter i dagens samhälle härledas till de teorier som sprungit ur Frankfurtskolan. Dessa idéer anammades under 1960-talet av studenter i bland annat Sverige. Ca 19:00 in i filmen refereras till Herbert Marcuse, en tysk-judisk filosof och en av Frankfurtskolans chefsideologer, som varande källan till PK’ismens mest anmärkningsvärda kännetecken – total intolerans för andra åsikter än de egna, eller som en av de medverkande karakteriserar denna ståndpunkt – recept för förtryck. Existerar det månn tro i dagens Sverige?

Lina säger vidare: ”Först så förstörde man kulturen och sen började man att utrota folk och dom som bjöd motstånd, dom kallades för rasister och Lenin uppmuntrade det här. Och vad hör vi i dag – Lenins älsklingsskällsord rasist, om du kritiserar någonting som makthavarna inte gillar. Det är vidrigt tycker jag: Så därför kan jag verkligen säga att Sverige styrs av olika slags marxister. Det är moderatmarxister, liberalmarxister, socialmarxister, miljömarxister – Miljöpartiet är ett av dom värsta som finns. Man kan kalla partiet för vattenmelonerna, nämligen gröna utanpå, röda inuti.”

De som vandrar under röda och svarta fanor hyllar vanligtvis kommunism, nazism och fascism och brukandet av våld mot sina medmänniskor. Ja, inte bara våld men ond bråd död till dem som inte delar deras totalitära politiska åsikter. Hitler och Sovjetunionen startade gemensamt 2:a världskriget och de senare tog därmed död på ca 27 miljoner av sina egna enbart under detta krig. Under åren 1932 till 1933 genomförde Sovjetunionen ett folkmord mot ukrainare (Holodomor) där antalet döda beräknas till mellan 2.4 och 7.5 miljoner som helt enkelt svalts ihjäl. Detta enorma folkmord som även gav upphov till miljontals med missbildade barn, uppmärksammas över huvud taget inte i svenska skolor. Nationalsocialisternas, med betoning på socialister, folkmord av judarna var förfärligt men Holomodor är av samma storleksordning men ännu grymmare eftersom livsmedlen togs ifrån människor som därmed tvingades att dö i en utdragen svältdöd.

De som vandrar under nämnda fanor och skanderar om våld och f ö också alla andra, rekommenderas att se filmen The Soviet Story (del 1 av 9). Den är nästan en och en halv timme lång och ger en mycket bra resumé över dessa marxistiska -ismer och där Holodomor också mer detaljerat finns redovisad. Den visar på de intima kopplingarna mellan Marx/Engels skrifter och idéer, Sovjetunionen, Hitler och dennes egen variant av socialism och i synnerhet kopplingen mellan marxismen och nazismen vad avser användandet av folkutrotning för att uppnå de tilltänkta lyckorikena. Hitler hävdade att nationalsocialismen lärdomsmässigt är baserad på marxismen. Av den anledningen är det mycket anmärkningsvärt att ”högerextremism” sammanblandas med nazism, trots att nazismen baserar sig på vänsterideologin marxismen. I politiska sammanhang brukar höger vanligtvis beteckna värdekonservativism. Denna koppling är en av de otaliga vänsterlögner som florerar. Avsikten är enbart en avledande manöver där syftet är att försöka utpeka en annan ond motpol till alla de marxistiska/ kommunistiska. Alla kommunistiska regimer har som bekant genomfört ett gigantiskt dödande av civila vilket framgår av Metapedia.

Filmen The Chekist av Alexander Rogozhkin berättar mer om kommunisternas fruktansvärda illdåd.

11 thoughts on “I skuggan av Hermes

 1. Jämför gärna hur kommunisterna behandlas i Riksdagen och i media, jämför med det demokratiska mittenpartiet SD.

 2. En liten tanke bara. Undrar hur Andra världskriget hade slutat om Hitler inte tagit ut segern i förskott, utan istället hade lierat sig med Ukrainarna och behandlat dom väl, när dom först tog i mot tyskarna som befriare? Scenerna med tyskarna och den ukrainska befolkningen när dom välkomnar tyskarna 1941, påminner starkt om befrielsen av Paris.

 3. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett faktum i det allmänna medvetandet.”
  Välkänd och välanvänd taktik för dem som vill splittra samhället och ställa grupp mot grupp
  Och så några tröstande ord: Kommunismen är mer eller mindre död..

   • Mycket bra sammanfattning av detta fasansfulla, vettlösa mördandet av först de bildade och utbildade, därefter allt fler grupper som anses farliga och rensas ut. Ja, det verkar vara det sjukklövern är inne på.

  • Kan Ed Crane redovisa vilka grupper som ställs mot varandra i artikeln?

   Kommunismen, socialismen och nazismen är baserade på Marx och Engels läror, d v s marxismen. Massmördandet i dess namn har tagit en paus och dödandet av oliktänkande förekommer just nu bara i Norkorea. Marxismen är en idé om ett utopiskt idealsamhälle som först kräver destruktion eller nedmontering av det befintliga för att sedan bygga ett nytt och idealt på dess ruiner. Denna idé har likaså en utopisk syn på människan och den sociala ingenjörskonsten, där många av dess idéer också finns i Sverige.

   De marxistiska idéerna har ingalunda dött. De lever vidare fast i en annorlunda skepnad, vilket framgår av artikeln. Fullständig intolerans för andras åsikter, hat, förföljelse och smutskstning av åsiktsmotståndare hör till dessa, liksom annat som redovisats i artikeln. Politisk korrekthet är direkt sprungen ur marxismen. Många är också de med marxistiska ideéer, som när drömriket Sovjetunionen föll, har ömsat färg på skinnet från rött till grönt men innehållet är fortfarande rött och dess politiska idéer bygger fortfarande på utopier.

   Sedan 600-talet har en annan idé regerat en del av jordens befolkning. I dess namn har enormt många dödats och dödas fortfarande. Den är lika totalitär och utopisk som de övriga. Kan Ed Crane gissa vilken?

   • Du får nog ge dig till tåls Nostradamus, unge Herr Crane ligger förmodligen och sover fortfarande, eller så är han väl svarslös…

Kommentera