Stäng

Demokratins och humanismens lyxlirare

INSÄNDARE. Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström; ”Vi måste kunna engagera oss för Polens demokrati”.

Så när Sveriges kvinnor till följd av en vansinnig invandrings- och asylpolitik har blivit fredlösa för män från en annan kulturkrets och värdegrund väljer bl a dessa, att i första hand värna om polska kvinnors (självklart delar jag uppfattningen att kvinnor själva skall bestämma över sin kropp) rätt
till abort. När det snart inte går en dag utan att svenska kvinnor och flickor utsätts för grov våldtäkt och annat våld av dessa barbarer väljer sålunda ovan nämnda ”liberala” kvinnor att ignorera våldet mot sina egna landsmaninnor för att själva bli betraktade som banerförare för humanism.

När en rullstolsbunden svensk kvinna blir våldtagen av fem invandrare väljer FI och en stor del av politiker och mediaetablissemanget att kalla de som genom olika aktiviteter tagit parti för den rullstolsbundna kvinnan för rasister och nazister! Detta är inget annat än feghet och att undkomma sitt moraliska ansvar.

När journalisten Cristoffer Nilsson i Aftonbladet skall skildra händelserna på Gotland säger han i sin politiska korrekthet inte klart ut att de misstänkta är asylsökande. Se nedan.

”Frisläppandet av de misstänkta och ryktesspridning om att de skulle vara asylsökande ledde till oroligheter med bland annat stenkastning mot ett asylboende, hot mot poliser och hatstormar på sociala medier. Dessutom hoppade fallets åklagare av efter att ha fått påhälsning i hemmet”. Christoffer Nilsson, Aftonbladet. En typisk lyxlirare.

I boulevardtidningen Aftonbladet finns en artikel som talar om ett upprop i Dagens Nyheter för tillsättandet av en haverikommission mot porr. Uppropet är bl a undertecknat av socialdemokraten Carina Ohlsson och moderaternas riksdagsledamot och tillika ordförande i justitieutskottet Beatrice Ask. När jag läser detta blir jag något förvånad. Inte över att porren bekämpas med hänsyn till det förakt den utgör mot kvinnor. (Ett förakt som inte minst Aftonbladet är banerförare för).

Vad jag förvånas över är att trots att könsstympning är i lag förbjuden i Sverige så könsstympas årligen invandrarflickor i vårt land. Om detta har jag skrivit i nästan två år. Jag har vänt mig till riksåklagaren, åklagarkamrarna i Norrköping och Kalmar där man för flera år sedan konstaterade att minst 200 invandrarflickor i dessa kommuner var könsstympade. Totalt kan siffran överstiga hundratusen!

Jag har tagit upp det ett antal gånger med ett flertal politiker för att få dem att agera. En av dessa är
Beatrice Ask som jag tom tiggt om att besvara mina mail. Men inte. Det bör också nämnas att dessa könsstympade kvinnor upptar en stor del av resurserna vid våra mödravårdscentraler och kvinnokliniker så att svenska kvinnor ej längre självklart får plats på dessa. Till detta bör givetvis läggas det oerhörda lidande könsstympningen innebär. Även om jag är stark motståndare till det som kallas porr skulle jag om resurserna är begränsade – trots lyxlirarnas motstånd – prioritera utraderandet av allt vad stympning av kvinnors könsorgan innebär.

När Sveriges statsminister Stefan Löfven av FN.s generalsekreterare fick ett av de finaste uppdragen man kan få, antog han det utan vidare – nämligen att arbeta för kvinnor och mäns jämställdhet över hela världen. Om det kan bero på hans urusla språkkunskaper varför han uppfattat budskapet fel och i stället nu finner sig i ett ökat förtryck av kvinnor. På annat sätt kan hans accepterande av att kvinnor/flickor numera så gott som dagligen i vårt land utsätts
för våldtäkt och annat grovt våld av asylsökande från kulturer/religioner i vars värdegrund det ingår att förtrycka och förnedra kvinnor. Det rimmar ju väl med hans underkastelse för personer och organisationer han känner sig underlägsen. Inte minst hans kryperi för USA.

Hans likaledes accepterande av klan/parallellsamhällen där kvinnor inte tillåts leva det liv de själva har rätt till. Samma gäller tillåtelsen för islamister att driva friskolor där det finns många exempel från de senaste åren hur dessa fundamentalister hjärntvättar eleverna men också medvetet driver en linje att flickor skall undertryckas och att eleverna skall läras att integration i det svenska samhället inte rimmar med koranen.

Vänsterpartiet som är ett auktoritärt parti där alla måste tycka som partiledningen och flertalet av de ledande politikerna kan klassas som tillhörande demokratins och humanismens lyxlirare har man nu fördömt en av få – ja kanske den enda – som tar orden demokrati och humanism på allvar – nämligen Amineh Kakabaveh. När hon ser verklighetens parallellsamhällen och hedersvåldet där kvinnor inte tillåts vara fria och självständiga är vänsterpartiet med dess ledare Jonas Sjöstedt på väg att kasta ut henne! Och flertalet vänsterpartister ger honom då sitt stöd. Men inte bara vänstern visar sin låtsashumanism.

Det gör bl a också moderate riksdagsledamoten Kahin Ahmed som i sin förbittring att hon vågar ifrågasätta islamisterna i förorterna inte kan dölja att hans egna sympatier i första hand ligger hos dessa islamister och fundamentalister. Inte hos de förtryckta kvinnorna. Amineh Kakabaveh har visat ett fantastiskt mod och borde premieras med en utmärkelse som visar att hon har tagit
demokrati, humanism och jämställdhet mellan könen på djupaste allvar.

En statlig myndighet – Skolinspektionen – vilken har som uppgift att garantera att skolelever oavsett var de kommer ifrån inte påtvingas religiös propaganda och vidskepelse sviker dagligen sitt uppdrag.

I en skola som enligt grundlagen skall vara konfessionslös inte bara sviks barnen utan myndigheten bryter också mot grundlagen. Detta gör den genom att ständigt godkänna muslimska friskolor där religionen – islam – är basen för skolornas värdegrund!

I dagarna har det framkommit att en ny muslimsk skola skall starta med på sikt 500 elever. Enligt uppgift skall en av de mest renläriga islamisterna – Abdisiriak Waberi – bli rektor för skolan. Denne man var en gång rektor för den islamistiska Römosseskolan i Göteborg. Under hans tid fick ”skolan” ett tiotal protokollförda anmärkningar för framförallt kränkning av de kvinnliga eleverna. Och kränkningarna var grova. För mitt offentliggörande av det helvete flickorna varit utsatta för under Waberis rektorstid blev jag belönad med PK-iternas vanliga hedersomnämnande som varande rasist och främlingsfientlig. Bland utdelarna av detta hedersomnämnande kan nämnas moderaternas nuvarande partisekreterare Tomas Tobé samt dåvarande riksdagsmannen Lars Backman.

Såväl regeringen, sjuklöverpolitikerna som vissa myndigheter skall självklart inräknas bland ovannämnda lyxlirare. Knappast någon gång hur tydligt det än framgår att brott mot demokrati jämställdhet och humanism föreligger enligt vad grundlagen och vissa allmänna lagar anger så beivrar de inte dessa brott eller vidtar åtgärder som innebär att lagarna tillämpas.

Ett oeftergivligt krav för den som tar orden demokrati, humanism och integritet på allvar är bl a att agera enligt följande.

– Tillämpa grundlagen och vår allmänna lagstiftning vad gäller det som anges om vår värdegrund. Detta innebär inte att förbjuda kulturinslag som inte saboterar vår grundlagsfästa värdegrund.
– Våga ta strid mot Islamisternas islamisering av förorterna.
– Förbjuda friskolor på religiös grund varav islam är allvarligaste hotet.
– Som politiker och myndighet alltid agera när de värden som bildar vår värdegrund hotas.
– Främja integrering och bestraffa de som förhindrar sådan.

De som i dag starkast och tydligast bryter mot denna lagstiftning i dag är sjuklöverpartiernas regerings- och riksdagsledamöter, myndigheterna och moraliskt – journalisterna.

Olle Ljungbeck, Gävle

4 reaktioner på “Demokratins och humanismens lyxlirare

 1. Olle Ljungbeck krönika är som alltid lysande. Carina Ohlssons och Beatrice Asks var inget annat än ett upprop att ytterligare skuldbelägga svenska män.
  – Tack alla ni tantor i genussfären.
  Olle tar upp sen rullståndsbundna kvinnan som blev våldtagen.
  Alla med empati begriper att protesterna på Gotland beror på att offret var värnlöst och att gärningsmännen släpptes. Försök tänk tanken om det vore fem värnpliktiga (på den tiden det begav sig). Varför demonstrerar vänstern och feminister mot rasism? Obegripligt!
  – Tack alla ni hycklare som värnar om kvinnans rätt till sin kropp och till samtycke.
  Undrar hur mycket samtycke det finns inom de nya olika kulturerna som nu ser Sverige som sitt förlovade land. Får flickorna välja om de vill bli könstympade? Är flickornas val av äktenskapspartner frivilligt? Får kvinnorna välja att göra abort för att hon har rätt att bestämma över sin kropp? Vägen för kvinnors rätt till jämställdhet och frihet har varit både lång och svår. Nu gör vänstern och feminismen en skarp u-sväng.
  – Tack Carina och Beatrice.
  P.S. Med hälsningar från min mamma som var med i kvinnorförbunden, när det begav sig på förra seklets början

 2. Cecilia Wikström tycker inte om den Polska folkvalda demokratin.
  Hon föredrar DDR:s demokrati, där Honecker bestämde vad folket tyckte.
  Men just nu sitter den första polska regeringen med kommunisterna i minoritet, det besvärar Cecilia Wikström.
  Nu gräver man upp kommunisternas fängslade antagonister ur fängelse-gårdarna, de tycks ligga i tredubbla lager. Man annonserar i media om folk som saknar anhöriga kan komma och lämna DNA.
  Och kommunisterna skriker och protesterar på gator och torg. Och nu tar man ifrån kommunisterna deras fastigheter de bedrägligt stulit från utrotade judar. Och judarnas anhöriga återfår sina förfäders tillgångar.
  Och Junker tycker inte heller om folkvald demokrati. Och kommunisterna fortsätter protestera med plakat på gatorna reser till Bryssel och försöker med deras hjälp få tillbaka den tidigare regeringen som var professionellt korrumperad. När gamle presidenten Komarowski flyttade från palatset tog han konstverk och statyer med sig, som tillhör staten.
  När kommunisterna upptäckte att de förlorar makten började de strimla känsliga dokument, men det fans några som kopierade och gömde undan istället.

 3. ja det är inte lätt att ha en skiftande åsikt mot de som anser sig ha RÄTT tyvärr så finns det en hel del som inte TYCKER SOM DESSA ,,,,,,
  jag tycker bara att dom är så oskuldsfulla och ….’

Kommentera

%d bloggare gillar detta: