Opinion Live del 2

Såg ni på Opinion Live igår?

Intressanta ämnen som inte bara diskuteras i tv-studiorna, utan också vid frukostborden på arbetsplatserna och i hemmen. Några mer och några mindre intressanta debattörer. Här följer ett försök till resumé

Den första debatten handlade om Bokmässans helomvändning och beslut om att bojkotta Nya Tider.

Janne Josefsson från SVT och Erik Rosén från Politism stod här och debatterade Bokmässans val att inskränka på yttrandefriheten, trots årets tema på just yttrandefrihet. Recensionen av deras debatt beror nog på vilken sida man står på. Personligen ansåg jag att Josefsson fullständigt krossade en allt mer till synes trängd Rosén, vilket uppenbart studiopubliken också tyckte.

Rosén ville bara förbjuda aktörer som han benämner som höger extrema, men har tydligen inga problem med att Bokmässan låter Järfälla Moské ställa ut, trots att en imam därifrån anser att homosexuella ska avrättas. Inte heller Lenins Barnhörna anser Erik Rosén från Politism vara kontroversiellt. Kommunism och islamism har redan tidigare fungerat bra ihop och frågan är om inte Bokmässan bekräftar detta.

Oavsett ett intressant ämne och intressanta debattörer, såg vi här något vi får se allt för ofta i svensk media. Debattörer som debatterar om någon, inte med. Förvisso var Bokmässans VD, Maria Källson, inbjuden, men hon valde att inte ställa upp. Belinda Olsson nämnde dock inte om företrädare för Nya Tider fått en inbjudan, men visst hade en debatt mellan Källson och Vavra Suk varit minst lika intressant?

Tittarna fick rösta under varje inslag och så här ansåg tittarna om Bokmässans beslut om att bojkotta Nya Tider (Petterssons omröstningar brukar ha lika många röstande, ibland fler).

bokmässan

Nästa debatt var om Frankrikes beslut om att förbjuda burkini på badstränderna på samma sätt som man förbjuder burka i det offentliga.

Sakine Medon, Caroline Dahlman från Kristianstadsbladet (som Petterssons vid flertalet gånger hyllat för sitt icke politiskt korrekta sätt att skriva) och så någon vid namn Sara al Dalal.

Dahlman var för ett förbud mot religiös klädsel i det offentliga, Madon var både ock, och al Dalal var givetvis för. När det gäller bilderna som kablas ut från badstranden i Nice, där en muslimsk kvinna tar av sig sin burkini framför fyra poliser, kan man säga två saker. I flera franska orter råder det ett förbud mot detta klädesplagg och bryter man mot förbud har man böter att vänta, så enkelt är det. Som vice borgmästaren i Nice sa i telefon. Här är det också förbjudet att gå med bar överkropp i centrala Nice och även här bötfälls personer om de bryter mot detta. Dessutom säger inte bilderna från badstranden i Nice om polisen tvingar kvinnan att ta av sig detta anstötliga klädesplagg eller om hon gör det frivillig när hon annars hotas med böter.

Det handlar nog mest om provokation, vilket al Dala bekräftade när hon sa att hon gärna skulle vilja åka till Nice och bada i burkini.

Sakine Madon var inne på en viktig detalj. al Dalal hävdade att hon bär sin slöja med fri vilja, men många muslimska kvinnor och unga flickor vittnar om att de tvingas. Madon nämnde små flickor i skolorna som varken får eller kan delta i simundervisningen, gymnastiken eller vara med och leka på skolgården p.g.a. sin religiösa klädsel. Detta är självklart oacceptabelt i Sverige och hur ska skolorna och andra myndigheter veta vilka 7-åriga flickor som själva valt att klä sig så här och vilka som tvingats?

I Iran kastar kvinnorna av sig sina slöjor och lägger upp bilder i forumet MyStealthyFreedom och i syriska Manbij brände kvinnorna sina burkor när staden fritagits från IS terrorvälde. I Sverige försvaras slöjan, burkan och andra muslimska attribut.

Al-Dalal bär sin slöja frivilligt. Ett något förvirrat försvar, eftersom hon själv hävdade att hon gör det för att visa sin religiösa identitet och kan man då inte hävda att religionen påtvingar henne denna klädsel. Ni som sett äldre bilder från länder som Irak, Egypten och Iran kan se en majoritet av kvinnor klädda som kvinnor i allmänhet är utanför den muslimska sfären, men efter att islamister övertagit makten ser vi idag betydligt fler kvinnor i heltäckande än utan. Otvivelaktig är islam en påtvingande faktor och detta stöds i Sverige av politiker och individer på vänsterkanten.

…men låt oss ponera att al-Dalal och andra kvinnor bär sin klädsel av helt fri vilja, precis som de hävdar. Varför då inte visa respekt för omgivningen. Jag tänker närmast på de snyfthistorier vi kunnat ta del av i svensk media, där muslimska kvinnor (alltid kvinnor) vittnar om att de diskrimineras på arbetsmarknaden. Väldigt många arbetsgivare har klädkoder som de anställda tvingas följa. I vissa fall rör det sig om ett gemensamt yttre som ska möta kunder som besöker deras arbetsplatser, i andra fall är det av säkerhetsskäl och i många fall är det av rent hygieniska skäl. Om slöjan är frivillig, varför inte bara ta av den under arbetstid istället för att gråta ut i media och springa till DO för att kräva skadestånd på tiotusentals kronor?

Resultatet i omröstningarna av detta ämne ser ut som följer:

burkini

slöja

Den sista debatten handlade om Svenska kyrkans förhållande till Facebook-gruppen #mittkors som startades i syfte att stödja kristna som förföljs världen över.

Annika Borg, en av initiativtagarna till gruppen och Marcus Birro försökte här påtala det folkmord som pågår av kristna i Mellanöstern. De talade för till synes döva öron i form av ärkebiskop Antje Jackelén. Jackelén försökte istället påtala att de kristna korset ska bäras av kärlek intill hjärtat och inte användas i kampanjer som kan spä på konflikten mellan religiösa grupper (läs islam) och hon fick stöd av en hårt sminkad Susanne Wigorts Yngvesson, teologie doktor i etik.

Under Antje Jackeléns ledning har kyrkan skärmat sig allt mer från kristendomen och hennes budskap är glasklar. Svensk kyrkan ska vara till för alla som vill finna Gud, även om du inte är kristen. Ungefär som moskéerna välkomnar kristna, judar och andra religiösa grupper då…? Att kyrkan börjat införa en allt mer politisk linje råder inget tvivel om och ur väl detta tas emot kanske vi får se i kommande kyrkoval.

Om det nu satt människor framför tv:n och funderar på att ansluta till eller lämna kyrkan efter denna debatt. Ansluter eller lämnar de då p.g.a. Borg och Birro, eller p.g.a. Jackelén?

Omröstningarna då…

kyrkan

kors

De omröstningar som gjorde i samband med programmet talar sitt tydliga språk. Märk väl att SVT blivit allt mer vänsterinriktat under Hanna Stjärnes ledning och att detta skrämt bort många tittare med andra värderingar än den yttersta vänstern. Därför borde resultaten förvåna. Nu vet jag inte om det låga antalet röstande beror på ointresse eller om Opinion Live inte drar fler tittare, men eftersom de aktuella ämnena är uppe till diskussion på alla arenor får vi förmoda att tittarsiffrorna är betydligt lägre än vårt vänsterinriktade public service-företag vill berätta.

Läs mer om debatterna här

9 thoughts on “Opinion Live del 2

 1. involuntarum#

  Biografi

  Antje Jackelén är uppväxt i Herdecke i Nordrhein-Westfalen och familjen tillhörde där den unierade landskyrkan (det vill säga en sammanslagning av lutherska och reformerta kyrkor). Hon har studerat teologi i Tübingen och Uppsala och vigdes till präst av biskop Lars Carlzon 1980.

  Hon har sedan tjänstgjort som församlingspräst i Österhaninge, Tyresö och Gårdstånga församlingar, samt i Lunds domkyrkoförsamling. Hon blev teologie doktor vid Lunds universitet 1999 med avhandlingen Zeit und Ewigkeit. Avhandlingen gavs sedan ut i engelsk översättning, Time and Eternity, och i en svensk populärvetenskaplig utgåva, Tidsinställningar.

  Efter att ha arbetat som europaansvarig för The Religion and Science Course Program vid The Center for Theology and the Natural Sciences i Berkeley, Kalifornien tillträdde hon 2001 tjänsten som disputerad lärare (assistant professor) i systematisk teologi vid Lutheran School of Theology i Chicago.[3] Från 2003 var hon även direktor för Zygon Center for Religion and Science. Här arbetade hon till dess att hon valdes till biskop i Lund.

  Antje Jackelén är gift med Hubert Heinz-Dieter Jackelén (även han från Tyskland), som också är präst i Svenska kyrkan. De träffades sommaren 1977 i Uppsala[4], och 1979 gifte de sig[5]. Tillsammans har de två döttrar.

  Hon var sommarvärd i Sommar i P1 den 25 juni 2014.[6][7]

 2. Erik Rosén från Politism var aggressiv och dåligt påläst.
  Han hade inte läst Nya Tider, och han visste inget om vilka andra som varit med på Bokmässan.
  Behöver man inte veta vad man pratar om när man debatterar i TV?

  Om inte Vávra Suk blivit inbjuden, kunde man väl i objektivitetens namn bjudit in Stefan Torsell.
  Han kunde ju visa sin bok om mörkläggningen kring förlisningen av Estonia som han skulle visat på Bokmässan.
  Andra författare får ju vifta med sina nya böcker i TV, så varför inte han?

  Att bokmässan kollar upp Nya Tider och stoppar deras deltagande för att de har fel åsikter
  betyder ju att Bokmässan delar övriga utställares åsikter. Tänkte de så långt?

  Att bära ett kors är provocerande för folk med annan tro.
  Att bära burkini är inte provocerande. Allas lika värde?

 3. När jag ser och hör denna Antje Jackelen kommer dessa bibelrader till mig mycket starkt.

  ”De skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft»? 2 Tim 3:5

 4. Det är bara för Svenskarna att lämna den politiska inavel
  med förrädaren Antje Jackelen i Spetsen, hon är en skam
  och ett hån mot dem som drabbats av Islams förföljelse
  av kristna? Snart kommer det väl påbud om att alla kors
  på våra kyrkor ska plockas ned? Hur har den kärringen
  kunnat hamna som högsta höns i Svenska Kyrkan?
  Förmodligen genom Sosseriet i Stockholm där merparten av
  alla höga präster och Biskopar är starkt vänsteranstrukna.
  Uppmaning till Svenskar kan bara bli att lämna kyrkan, för
  någonstans finns det en smärtgräns även för kyrkan.
  Ange gärna som orsak ”Antje Jackelen” som vägrar att
  försvara kristna värden och som istället fjäskar för den
  mordiska sekten Islam! Förrädare ska synliggöras!

  • Antje är nog inte helt etnisk svensk med tanke på den lilla nyansskillnaden i det svenska språket knappt hörbart men finns där ändå!

   Kanske DDR eller Väst Tyskland i brytningen, tror efter gårdagen stenhårt att kärringen är en förtäckt Angela Merkel! Käringens värdegrund är tydligen exakt densamma som Merkels!

   Kärringen ville inte riktigt instämma i vad hon tidigare sagt, under programmet Opinion! Kärringen kanske är en kvarglömd agent från kalla kriget? Kärringen inbillar sig tydligen att det bara är hudfärgen som skiljer oss åt, kärringen tycks inte förstå att tusentals år av utveckling och outveckling ligger mellan världens olika folkslag!

 5. Enligt experter på EU-rätt är även frihet från religion garanterad genom att ett medlemsskap i nämnda union är villkorat av en ratificering av Europakonventionen där religionsfrihet ingår: ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

  Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.”

  För mig är det glasklart att det råder ett generellt förbud i Europa mot burka, burkini och moskéer inklusive minareter (så länge som de har den orientaliska utformningen). Det sista stycket exkluderar vidare Islam fullständigt i Europa, i vart fall i organiserad form.

Kommentera