Svensk dömd för folkmord i Rwanda

INVANDRARVÅLD. Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott innefattande mord, försök till mord samt människorov i Rwanda. Det rör sig om flera massakrer under folkmordet 1994 där den åtalade haft en informell roll som ledare. Straffet har bestämts till livstids fängelse. 15 brottsoffer i Rwanda har tillerkänts skadestånd i anledning av de brott de utsatts för. Det är första gången en svensk domstol utdömer skadestånd till offer för folkmordshandlingar.

Svensken Claver Berinkindi var inblandad i folkmordet i Rwanda, då 800.000 människor brutalt mördades.
Svensken Claver Berinkindi var inblandad i folkmordet i Rwanda, då 800.000 människor brutalt mördades.

Folkmordet i Rwanda pågick mellan den 6 april och den 18 juli 1994. Under folkmordet dödades omkring 800 000 civilpersoner. Stockholms tingsrätt har funnit bevisat att den åtalade intog en informell ledarroll i sin hemby och dess närområde i prefekturen Butare i södra Rwanda och att han tillsammans med andra personer medverkade vid fem attacker under folkmordet. Bland annat har den åtalade fällts för sin medverkan vid attackerna vid berget Nyamure då tusentals civilpersoner dödades samt en attack mot en kommunal inrättning under vilken hundratals människor berövades livet.

Eftersom de brottsliga handlingarna har skett i syfte att helt eller delvis förgöra folkgruppen tutsi har de bedömts som folkmord. Vidare har omständigheterna bedömts vara sådana att handlingarna är att anse som svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt. Den åtalade har därför även dömts för grovt folkrättsbrott.

Åklagarens bevisning har i huvudsak bestått av förhör med personer som bevittnat de aktuella attackerna. Förhörspersonernas berättelser har avsett drygt 20 år gamla iakttagelser. För det stora flertalet av de hörda personerna har iakttagelserna gjorts under emotionellt svåra och kaotiska förhållanden.

– Tingsrätten har gjort en ingående bedömning av förhörspersonernas uppgifter. Vid värderingen har domstolen bland annat tagit fasta på att människan allmänt sett är bättre på att minnas personer som sedan tidigare är kända, att den åtalade för de allra flesta förhörspersonerna var en känd person samt att människan generellt sett har en god förmåga att under lång tid minnas sådant som väckt starka känslor i samband med traumatiska händelser, säger rättens ordförande rådmannen Tomas Zander.

Även med beaktande av att det har gått så lång tid som 22 år sedan folkmordet har straffvärdet för brottsligheten ansetts vara så högt att fängelse på livstid ska dömas ut.

Tingsrätten har med tillämpning av rwandisk rätt dömt ut skadestånd till 15 brottsoffer i Rwanda. Beloppen varierar från 3 000 000 rwandiska franc till 10 000 000 rwandiska franc och avser ersättning för brott målsägarna själva blivit utsatta för eller förlust av anhöriga. Aldrig tidigare har en svensk domstol dömt ut skadestånd till personer som lidit skada i anledning av folkmordshandlingar.

Stockholms Tingsrätt

-Pettersson är väldigt trött på alla dessa ”svenska” svin och det första som borde ske är att Claver Berinkindi som tingsrätten inte nämner vid namn fråntas sitt medborgarskap och att han sedan får avtjäna sitt straff hemma i Rwanda. Givetvis av humanitära skäl…

Dom B 12882-14

Folkmordet i Rwanda. I mer än 600 år levde hutusier  och tutsier i samma områden och följde samma traditioner sedan brakade det loss…

14 thoughts on “Svensk dömd för folkmord i Rwanda

 1. Om han begått brotten i Rwanda – varför utdöms inte straffet av Rwandas rättsväsen? Varför sker det i Sverige? Ja, jag vet att man på något underligt vis fått ett svenskt medborgarskap – men det borde inte vara något hinder för Rwandas rättsväsen att straffa honom. Och ska Sverige ge ut ett skadestånd till de som råkat ut för denne man i Afrika som också är afrikaner? Jag förstår inte detta. Det är väl det land där han gjort brotten och säkert har han dubbla medborgarskap, som ska straffa honom? Oförklarligt att det sker i Sverige.

 2. Svensk hm. ? Ja all tänkbart skit får ju uppehåll och blir
  Medborgare tack vare vår berömda Noll koll kontroll, vilket
  gör att sådana som han vet att om han åkt fast i ett normalt
  land aldrig hade kommit ut igen!

 3. Blev nog aningen naivt som vanligt när svenskar ska göra något!

  Vid folkmord kan det väl inte bara vara femton individer som tilldöms skadestånd! Min verklighetsuppfattning säger mig att vid folkmord är det betydligt fler drabbade än femton individer!

  Som vanligt blir det fullständigt fel när svenska rättsväsendet, myndigheter samt regering och riksdag agerar bror duktig!

  Det mest rättsläkare och sunda hanterandet av ärendet hade varit att negern förlorat sitt svenska medborgarskap och samtidigt utvisats till sitt forna hemland!

  Det svenska skattekollektivet ska inte behöva ta kostnader för förvaring och andra välfärdskostnader för en individ som måste betraktas som jordglobens värsta avskum! Straffet i hemlandet blir troligen två nackskott på bakgården och fullständig destruktion av kvarlevorna!

  • Rättsläkare ska självklart vara ””rättssäkert”” ibland får man mer hjälp än vad som önskas, vid andra tillfällen är det tvärtom!

 4. Ja…. du Pettersson.

  Personen ifråga kallas ”svensk” och på köpet är han då förmodligen även ”sörmlänning”.

  Eftersom han har bott i Eskilstuna under många år.

  För mig är han enbart en massmördare från Rwanda.

  Det värsta av allt är att svenska staten har gett honom som kommande som flykting till Sverige, ett privilegium att bli svensk medborgare . Allt detta på svenska skattebetalares bekostnad.

  Migrationskollen i Sverige, känns mer trygg för de människor med onda avsikter än de som verkligen flyr från krig och elände. Eller?

 5. Han borde skickats tillbaka till Rwanda för att sitta av sitt straff. Brottet är ju begånget där. Hade han varit en riktig svensk så hade man inte tvekat att utlämna honom. Exempel på det finns, så varför särbehandla. Här får han det dessutom alldeles för bra.

 6. SVT kallar denna dåre och mördare för SVENSK…..Det är bedrövligt hur den politiskt korrekta propagandan tillåts förpesta och förvränga verkligheten. Hur kom denna man på tanken att välja just Sverige som mål för ”flykt” ? Han sökte asyl och fick svenskt medborgarskap snabbt. Stefan Löven och Socialdemokraterna och MILJÖPARTIET värnar asylrätten, – ALLT DRÄGG SKA HA RÄTT ATT SÖKA ASYL I SVERIGE!
  Dessa politiker anser att vi ska ta emot allt, mördare och terrorister, till vilket pris som helst…!
  87:an väljer politiker och vi får kanske de politiker vi förtjänar. Sverige är jordens SKITMAGNET nummer ett och allsköns avskum lockas hit med löften om ett bra liv utan krav med gratispengar från FÖRSÄKRINGSKASSAN…..
  Vi måste få en annan ordning, 87:an måste vakna innan det är försent! Denna kriminella mördare från Rwanda måste skickas tillbaka där han kommer ifrån. Det svenska medborgarskapet har han fått på falska grunder och det ska omedelbart dras in.
  -De som medverkat till att han fått svenskt medborgarskap ska fängslas och få sitta minst 10 år på Kumla!
  -Denna kriminella mördare ska tillbaka till Rwanda oavsett om de kommer att avrätta honom! Dödsstraff för brott av denna dignitet om det utförs med en giftinjektion är ett mycket lindrigt straff.

 7. Äkta svenskar betraktar verkligen inte denne afrikanske massmördare som svensk!

Kommentera