Det förestående kriget i Europa


Följande artikel finns publicerad i The Jerusalem Post 2016-03-27 och är skriven av Amotz Asa-El. Den redovisar situationen i Europa, som följd av ett dysfunktionellt EU, öppna gränser, muslimsk massinvandring med terrordåd som följd samt förslag ur ett Israeliskt perspektiv, om hur Europas länder skall få bukt med ett problem som kan sluta med inbördeskrig.

De sociala och politiska predikament som ligger till grund Europas islamistiska utmaning liknar illavarslande de som orsakade tillbakagången hos det antika Rom.

”Du gråter som en kvinna eftersom du inte kan försvara dig som en man” säger modern till Muhammad XII, när han som gråtande emir lämnade Alhambra för ceremonin där han till Spanien överlämnar Islams sista västeuropeiska rike.

Det hände 1492. Nu har pendeln svängt. När muslimer denna vecka återigen tvingade det kristna Europa att söka skydd, var den som fällde tårar EU:s utrikespolitiska chef Federica Mogherini.

Angriparnas tillhörighet, motivation och mål blev klara strax efter att de mördat tiotals och härjat i EU:s huvudstad. De aktiverades av Islamiska Staten vilken genom sin nyhetsbyrå förklarade att avsikten är att attackera ”Korsfararnationerna” – det vill säga kristenheten – och att den för dem har i beredskap ”svarta dagar ”som kommer att bli mycket värre än vad Europa hittills har fått utstå.

Frankrikes president François Hollande’s uttalande efter Novemberattackerna i sitt land ”Frankrike är i krig” blev den här veckan ”Europa är i krig.”

Det islamistiska kriget mot Europa har nu nått EU:s högkvarter, skakande de flaggstänger som kantar det och strax efter det att en stor EU-medlem – Storbritannien – hade utfärdat en resevarning till EU:s huvudstad.

Få åtgärder kan starkare förfäkta den växande misstanken om att EU är ett misslyckat experiment och att den muslimska utmaningen som har skapats av många europeiska regeringar kommer att bli unionens undergång.

Den nuvarande muslimska utmaningen har utvecklats under knappt tre årtionden och efter det att Västeuropa öppnade sina portar för den invandring som det till stor del har misslyckats med att absorbera.

Historiskt har dock Europa och islam sedan det åttonde århundradet tidvis varit osams, när muslimska arméer erövrade Spanien och sedan invaderade Frankrike genom Pyrenéerna, före landstigning i Italien för att nå Rom.

Åtföljande muslimskt styre, från Barcelona till Sicilien, kan vara betydelselösa för dagens kristna européer men för vissa muslimer är minnet både levande och upplysande. På samma sätt förblir den Osmanska erövringen av Europas andra ände, traumatiska minnen i Grekland, Bulgarien, Serbien och Ungern.

Nu återvänder detta arv av disharmoni till nutiden.

Till skillnad från tidigare muslimska inträngningar in i Europa, som följde militära erövringar, följer nuvarande närvaro en mestadels fredlig invandring vars orsaker och resultat för tankarna, inte till det medeltida Europas kamp mot sina muslimer, men det antika Roms nedgång och fall.

Innan Rom ”överlämnats till tygellöst raseri från Germanska och Skytiska stammar”, som Edward Gibbon uttryckte det i ”The History of the Decline and Fall of the Roman Empire”, antalet romare som anslöt sig till sin armé sjönk stadigt; medelklassen var överbeskattad för att finansiera grandiosa offentliga projekt; städerna som en gång var imperiets sociala ryggrad sönderföll under tyngden av utländsk migration; en hednisk elit som alltmer skydde politik och en ny religions tillhängare som hotade de sociala, politiska och kulturella ordningarna.

Mycket av detta har gradvis men kontinuerligt försiggått i Europa under de senaste decennierna.

Liksom i det antika Rom, har Europa avsiktligt öppnat sina dörrar för en underpriviligierad arbetskraft som har fört med sig en triumfatorisk tro på fanatism, medan européerna själva födde färre barn, arbetade korta dagar, betalade höga skatter för stora offentliga åtaganden och som krävde allt mindre värnplikt av sina medborgare.

Ett växande antal av dess medborgare misstänker nu att Europas porösa gränser och sårbara valuta, är en del av syndromet politisk svaghet och självförvållad sårbarhet.

Allt detta var pågående och redan främjat, lång tid innan detta decenniums tumult i Mellanöstern. Nu, med de arabiska inbördeskrigen med flyktingar som seglar till sina stränder i drivor, ser det ut som om den utmaning som Europa står inför, vidtar där Romarrikets död och islams angrepp slutade.

Så länge denna typ av historiska perspektiv inte beaktas i självaste Bryssel som just har blivit angripet, kommer Europa att förbli på defensiven, dess fiendes framgångar kommer att ackumuleras, dess kristna offer kommer att bli alltmer oroliga, osäkra och i slutänden också våldsamma.

Vad skall då EU göra?

Det första Europa måste göra är att definiera fienden.

Att benämna fienden ”terror” är inte bara vilseledande utan också förvirrande.

Terror är inte fienden men fiendens vapen. Fienden är islamistisk fundamentalism, den ideologi som föder terrorister och som låter EU:s blod.

Det andra syftet måste vara att återställa den politiska vitalitet som EU omedvetet har skadat.

I detta avseende har den värsta skadan skett genom införandet av Euron, en omöjlig valuta som påtvingar starka ekonomier på svaga, först beviljande dem finansiella presenter, sedan undgående betalningar till dem och samtidigt vårdande sin flykt från ansvar.

Kampen mot det krig som Europa står inför kräver ett återupprättande av politiskt ansvar och slagkraft och detta kan endast åstadkommas av regeringar som direkt beskattar och oberoende spenderar.

Det innebär att de regeringar som väljer att fortsätta att dela Euron kommer att tvingas att skapa en helt enhetlig budget och skattesystem. Resten kommer att behöva lämna det och återställa sina tidigare valutor.

Detta kommer att bli ett svårt kirurgisk ingrepp men det kommer att återställa förståelsen för att alla européer – såväl medborgare som regeringar – återvänder till verksamheten självhjälp.

Samtidigt kommer det att krävas en omprövning av säkerhetspolitiken och en omfördelning av resurser.

Denna process har redan inletts i Frankrike och Storbritannien, där militära, polisiära och underrättelsebudgetar, efter år av djupa nedskärningar, under de senaste månaderna har stärkts. Fortfarande, och som hela världen bevittnade denna vecka, är administrativ apati och letargi ett stort problem för den europeiska säkerheten.

För att förhindra införsel av vapen och sprängämnen i livligt trafikerade terminaler krävs inte enbart installationer av flera metalldetektorer, även om sådana också uppenbarligen saknades i Belgien. Det kräver tusentals detektiver som dygnet runt granskar vad tusentals allestädes närvarande kameror avslöjar, medan civilklädda agenter strövar omkring på potentiella vägar för potentiella orosstiftare.

Att mobilisera och utveckla allt detta kommer att kosta en förmögenhet, men det är vad Europa måste göra om det avser att besegra den islamistiska fienden som den står inför. Detta kommer också att innebära ett intrång som kompromissar med civila friheter, vilket länge har erkänts i USA, för att inte tala om i Israel.

På samma sätt kommer Europa att behöva dra sig tillbaka från sin öppna gränsers utopi.

Den mentala förändring som detta kommer att kräva är mycket likt det som Israel genomgick under de senaste decenniet, innan byggandet av anti-terrorismstaketet. Initialt mötte det motstånd från både israeliska utopister – de som fruktade att det skulle äventyra Storisrael och de som befarade att den skulle befästa misslyckandet hos Osloavtalets fredsvision. Stängslet uppkom eftersom människor krävde det av politikerna.

Europas avvecklade stängsel är redan under återuppbyggnad, också på grund av tryck underifrån, i Ungern, Österrike och Bulgarien, medan gränskontroller införts mellan Danmark och Sverige.

Storbritanniens varning till Bryssel denna vecka var också en form av återupprättande av EU:s inre gränser.

Det kommer att bli mer av allt detta under de närmaste åren, även om Storbritannien inte röstar för att lämna EU i folkomröstning i juni, för att inte tala om de gör.

Återställandet av gränserna utgör bara en början på den bredare mentala förändringen som fler och fler européer kommer att kräva och deras ledare kommer att tvingas leverera om de skall överleva politiskt. Dessa ansträngningar kommer att behövas både inåt och utåt.

Inåt, måste EU klargöra för sitt folk att de är i krig och att de personligen måste ansluta sig.

Det kommer att innebära utökad värnplikt till säkerhetsstyrkor, inrättandet av civila vakt- och frivilligorganisationer som hjälper till att skydda offentliga platser och även att övertyga unga par att få fler barn, eftersom det kristna Europas demografiska kris leder till den typ av social degeneration som upplöste det antika Rom.

Utåt, kommer Europa att tvingas att göra entré i grannskap, sinnen och hjärtan hos sina muslimska invandrare och där slåss där för sina övertygelser, både fysiskt – genom att lokalisera sina fiender och behandla dem som sådana – och utbildningsmässigt genom att ingjuta sina idéer och övertygelser.

Det är vad dess islamistiska fiende har gjort dag ut och dag in, år efter år, medan Europa har blottställt sina gränser, utspätt sina pengar, äventyrat sitt arbete och fått färre barn. Utan att återställa en känsla av allmänna föresatser, politisk auktoritet, personligt ansvar och social vitalitet – kommer det kristna Europa att vara dömt.


19 responses to “Det förestående kriget i Europa

 • Friskytten

  Detta var bland det dummaste jag läst. Friheter ska bort, totalitära regimer ska in- ”det är enda sättet!” Det är ju exakt detta som varit planen hela tiden. EU har AVSIKTLIGEN öppnat portarna för att se till att västerlandet rivs, precis som hänt så många gånger tidigare i historien. Klassisk dela och erövra- taktik. Feminsim och LGBT delar könen. Popkultur delar gamla från unga. Religion delar. Just allt detta som kräk-media vill få oss att välkomna. Finns det verkligen någon kvar som inte insett detta i denna sena timme? Och hur dum får man vara om man tror att man VUNNIT över fienden om man eliminerar friheter, rättigheter och inför totalitarism? Man har ju då bara infört en annan tyrannisk våldsideologi HELT i linje med den övergripande planen. För de styrande spelar det ingen roll om man lyder under Sharia eller kommunism. Resultatet är död och lidande för dig och mig, oavsett.

  Helt uppenbart att artikeln säger att Europa måste göra sig av med vad som gör henne europeisk och att anamma ett självvalt slaveri för att slippa en annan form av slaveri. På detta sätt kommer medborgarna att böna och be om att deras fri- och rättigheter tas ifrån dem för att de stirrar sig blinda på hotet som Islam utgör, samtidigt är de blinda för slaveriet de själva ber om.

  Gilla

  • Nostradamus_i_norr

   Så kan man naturligtvis tycka.

   Israelen har inte förespråkat något totalitärt samhälle men däremot att det kommer att krävas mer kameror och övervakning så som i Israel, Storbritannien och USA. En del former av övervakning av medborgare är oönskad men inga av dessa samhällen kan ju med sämsta vilja kallas för totalitära.

   Vilka är dina tankar om hur problemet som beskrivs skall lösas?

   Gilla

  • Björngunnar

   Judaism och Islam är samma barbariska lära!
   Islam är en kopia av judendomen!
   http://www.beliefnet.com/Faiths/Judaism-Islam-Similarities/Ten-Surprising-Similarities-Between-Judaism-and-Islam.aspx
   Ingendera av de bägge religionerna skall vi beblanda oss med.
   Skillnaden är att judarna äger pressen, media inklusive SVt, politikerna, bankerna samt att Eu är judestyrt.
   Islam är därför inte tillnärmeselvis lika farlig för oss som judendomen.
   Det fanns en mycket bra anledning till att Hitler agerade som han gjorde då judarna förklarade Tyskland krig 1933!
   Man bör alltså förstå att det är judar som tagit hit muslimerna för att förstöra vår civilisation.

   Gilla

 • ÅMÅL

  STARKA KVINNOR BEUNDRAS I EUROPA!

  ÜLLAN + LIKASINNADE: FLYTTA TILLBAKA!!!

  Gilla

  • Űlhan

   aldrig mannen jag lemnar aldri min hemland sverje
   europeska kvinor är horor inte stark

   Gilla

   • Nostradamus_i_norr

    Google translate fungerar ganska bra om man inte skriftligen kan uttrycka sig på ett främmande språk. Om man däremot inte kan uttrycka sig på sitt hemlands språk så blir det bara rappakalja.

    Gilla

   • Björngunnar

    Ullhan do kan fo stopa kvarr i sverjje.
    Hor lätlurrad är intje folk som ger till du minuss?

    Gilla

   • Morningstar (@Rayne_Stormcrow)

    Sverige är inte ditt hemland. Du kan inte ens skriva begriplig svenska. Stick och brinn, musse!

    Gilla

 • Lena

  Det blir kanske åter en mur mellan öst och västeuropa, nu blir den byggd av gamla öst för att skydda sig från det ”nya väst”.

  Gilla

  • Nostradamus_i_norr

   De fyra ovan nämnda länderna i Visegradgruppen (bildades 1991 i den ungerska staden Visegrád) har insett vart massimporten av muslimer leder, d v s till social oro, samhällsförfall, kriminalitet, sharialag, terrorism och på sikt till den egna kulturens och det egna folkets utplåning. Dessa länder har ledare som företräder sitt folk, till skillnad från de ynkryggar som många av Europas länder är begåvade med, däribland Swedistan.

   SR P1 har under de senste veckorna haft ett antal reportage om den politik som förs i dessa länder. De har enbart bestått i svartmålningar, vilket inte torde väcka förvåning bland sunt tänkande människor.

   Gilla

 • Petter (SD senast 2018)

  PK-avfallet lär inte lyssna, men 87an kan väl börja försöka ta in vad som står här ovan? För våra barn och barnbarns skull?

  Gilla

 • Synonymen

  Larmet: Barnen på asylboendet växer inte

  http://www.expressen.se/kvallsposten/larmet-barnen-pa-asylboendet-vaxer-inte/

  Idioter!

  Bild på muslimska ”barn” som slutat växa.

  Gilla

 • Űlhan

  vanligt anti muslim zionist proppaganda den lukta samma shit som Svarje Demmokrat pollitik men jag shitar po va ticker MrQ fatta du mannen

  Gillad av 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: