Pettersson begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt

Nyköping 2015-09-29 begäran om prövningstillstånd

Undertecknad begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt för överklagan av Nyköpings tingsrätts dom 2015-09-15. 

Yrkande: Undertecknad yrkar i sin helhet på friande åtal i målet.

Grund:

* Det aktuella blogginlägget har Nyköpings tingsrätt tidigare prövat rörande brott mot personuppgiftslagen och i det målet avkunnat friande dom hänvisande till bloggens uttalade journalistiska ändamål.

* Det torde vara synnerligen försvarligt att med journalistiskt ändamål informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. En sådan fråga av betydelse är mäns våld mot och ofredande av kvinnor. I vart fall kan aldrig uppgifter hämtade ur domstolars offentliga handlingar falla under bestämmelsen om förtal.

* Det kan aldrig vara en enskilds bloggskribents ansvar att Tahir Mujtaba, dömd för ofredande och sexuellt ofredande mot ett flertal kvinnor i Umeå, känner sig missaktad och utpekad av allmänheten. Det ansvaret ligget alltid på den skyldige själv.

* Nyköpings tingsrätt har i målet och den nu avkunnade och fällande domen inte på någon punkt kunnat visa vilka uppgifter, uttalanden eller uttryck i blogginlägget som bedömts falla under bestämmelsen om förtal.

* Det utdömda skadeståndet på 10 000 kronor, mot normalfallets 5 000 kronor, motiverar tingsrätten med den långa tid blogginlägget varit publicerat. Det finns, enligt undertecknad, inga skäl att radera publicerade inlägg så länge dessa inte bedömts stå i strid med svensk lag. Huruvida så är fallet eller inte avseende det aktuella blogginlägget kan vi inte veta förrän ärendet prövats i rättsväsendet olika instanser.

Pettersson

Vill även tacka för allt stöd jag fått av er bloggvänner.

Sedan kanske det inte är så smart att publicera sina argument men jag tror på öppenhet och att hovrätten som består av jurister är tillräckligt kloka för att bortse från detta.

***

TIDIGARE 2015-09-24. Pettersson skrev sanningen – döms att betala 10 000 kronor för förtal

Pettersson och Petterssons blogg har pekat ut Tahir Mujtaba, pakistansk medborgare boende i Umeå som brottsling och klandervärd i sitt levnadssätt. Det är inte försvarligt att lämna uppgifterna i inlägget och kommentarerna, detta trots att inlägget baserades på offentlig information och enligt Nyköpings Tingsrätt  var och är sanna.

-Pettersson menar fortfarande att det var försvarligt att gå ut med herr Mujtabas namn och bild men kommer givetvis att följa domstolens beslut när möjligheterna att överklaga är uttömda.

Bakgrund, hösten 2013 hade det skett 14 kvinnoöverfall i Umeå. Det beskrevs som en stad i skräck i media och förövaren kallades “Campusmannen”. När han greps var det enligt min mening försvarligt att gå ut med namn och bild för att skydda och varna andra kvinnor genom att publicera namn och bild. Allmänheten hade också rätt att veta om det var Mujtaba som låg bakom alla kvinnoöverfall eller om det fanns andra förövare. Tahir Mujtaba gav också uttryck för kvinnofientliga åsikter på sin Facebookprofil som numera är borttagen. Jag anser att jag hade rätt att sprida de offentliga uppgifterna med ett journalistiskt syfte.

Nåväl, Pettersson döms att betala 10 000 kronor i skadestånd mot normalt 5 000 kronor för denna typ av brott, anledningen till den dubbla summan är att inlägget legat ute länge och att Pettersson inte tagit bort det. 

Mujtaba hade dock begärt 20 000 kronor.

Tahir Mujtaba, född 1982. Medborgare i Pakistan. Tolkbehov på urdu. Dömdes för ofredande och sexuellt ofredande till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts skulle 1 månad dömts ut. Övervakningen ska pågå till 2015-10-02. Tahir Mujtaba ska utge skadestånd till de fyra kvinnorna med sammanlagt 22 000 kr. INGEN UTVISNING. Mål nr B 2635-13

-Pettersson ska alltså betala 10 000 kronor i skadestånd men Tahir Mujtaba ska stå för sina egna rättegångskostnader som var 900 kronor i ansökningsavgift. Som jämförelse så dömdes Mujtaba att betala 5 000 respektive 7 000 kronor till de kvinnor han ofredat.

Artikeln från hattidningen Södermanlands Nyheter som beskriver den dömde herr Mujtaba som misstänkt brottsling, dessutom skriver journalisten Sven Rydén att det inte var fråga om någon grövre brottslighet, undrar om kvinnorna tycker att Tahirs tilltag jämförs med felparkering.  .2015-09-23_0647

TIDIGARE 2015-02-11. Tahir Mujtaba ger sig inte. Nu yrkar han att tingsrätten ska förpliktiga Pettersson att betala honom 20 000 kronor. Anledningen till detta är att han anser att jag gjort mig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § i brottsbalken genom att sprida kränkande uppgifter på Petterssons blogg och tillåta kommentarer med kränkande innehåll från läsare. Uppgifterna har utpekat Takir Mujtaba som brottsling eller varit ägnade att utsätta honom för missaktning. Uppgifterna har fått en omfattande spridning i landet samt i Umeå där han bor. Tahir har till följd av uppgifternas spridning fått ta emot allvarliga hot. Hoten har gjort honom rädd och orolig för sin säkerhet. 

-Pettersson vill till ovanstående anteckningar från tingsrätten tillägga att uppgifterna har utpekat Tahir som brottsling bara för att han är en brottsling dömd i både Tingsrätt och Hovrätt. Att han får ta emot hot om han nu fått det kan också bero på de brott han begått i Umeå, inte på det som skrivs på bloggen. Han borde fråga sig hur kvinnorna i Umeå han har antastat känner sig i stället för att ta upp resurser av rättsamhället. Om Tahir känner sig hotad och utbekad i Umeå så får han väl flytta, gärna långt bort…Tahir är medborgare i Pakistan och kanske ska fundera på att återvända om han inte trivs.

Nåväl, tingsrätten kommer i morgon att får ett brev där jag bestrider yrkandet med hänvisning till tingsrättens tidigare dom i brottmålet.

TIDIGARE 2015-01-10 Pettersson åtalas vid Hovrätten?

Tahir Mujtaba anmälde Pettersson för brott mot Personuppgiftslagen (PUL). Det blev rättegång och Pettersson blev frikänd. Skam den som ger sig verkar Tahir Mujtaba tänka och har överklagat domen. Dock fick han inte med sig åklagare och det är mycket ovanligt. Ska han företräda sig själv i hovrätten eftersom det allmänna inte överklagat?

Tahirs överklagande
Tahirs överklagande

Sannolikt är det ett fett skadestånd han vill åt. Dock verkan det inte som han har reflekterat om varför han hamnat på Petterssons och andra bloggar.

Eftersom åtalet mot mig ogillades och skadeståndsfrågan inte drevs av åklagaren så kan inte Hovrätten avgöra saken utan avskriver troligen målet.

Då återstår för Tahir Mujtaba att börja om vid Nyköpings Tingsrätt och yrka skadestånd på grund av brottslig gärning. Ett problem för Tahir blir då att åtalet för brottslig gärning redan har prövats och det åtalet ogillades.

Det känns som Tahir har en lång och brant uppförsbacke framför sig men vi får se hur Hovrätten hanterar detta.

Tidigare 2014-11-20. Pettersson på rättegång

TIDIGARE 2014-11-22. Tahir Mujtaba känner sig uttittad

Tahir Mujtaba som anmält Pettersson för brott mot Personuppgiftslagen (PUL) påstod på videolänk och talade genom tolk att han kände sig väldigt kränk och hade blivit tvungen att flytta och det var bloggens fel enligt honom. Han påstod att han blivit kallat islamist och utsatt för rasistiska uttalanden. Tahir sa även att han kände sig uttittad på gatorna i Umeå och det var bloggens fel.

Tahir var också väldigt besviken på att han inte direkt fick 30 000 kronor i skadestånd som han sagt i polisförhören att han ville ha. Rättens ordförande berättade att Tahir fått ett brev hemskickat till sig där han skulle specificera skadeståndet men att han inte svarat på det så nu måste han börja om och stämma mig igen. Tahir som dömts enligt nedan tycker även domstolen ska se till att allt om honom försvinner från nätet och att Petterssonsblogg.se sprider hat…

Umeå tingsrätt dömde:

 • Tahir Mujtaba, född 1982. Medborgare i Pakistan. Tolkbehov på urdu. För Ofredande och Sexuellt ofredande till Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts skulle 1 månad dömts ut. Övervakningen ska pågå till 2015-10-02.
 • Tahir Mujtaba ska utge skadestånd till de fyra kvinnorna med sammanlagt 22 000 kr.
 • Mål nr B 2635-13
 • INGEN UTVISNING

Tahir satt även i rätten och blåljög, påstod att han hade överklagat. Hovrätten fastställde dock domen redan 2014-08-01 och den låg fast så när på att han frikändes i det ena fallet men dömdes i tre fall. HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND DOM B 374-14

-Pettersson hittade bildkollaget nedan på Exponerat och undrar om någon förstår varför Tahir Mujtaba känner sig uttittad…

Tahir_Mujtaba

Pettersson på rättegång

23 thoughts on “Pettersson begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt

 1. Personerna i tingsrätten kan vara tvingade av politiker att döma dig. Skulle inte förvåna. Rätt att varna andra kvinnor för denna muslim.

 2. Pettersson är på helt rätt spår. Kör på och argumenten är klockrena.

  Att nekas prövningstillstånd på dessa punkter finns ju inte på kartan.

  Den urdu-pratande umebon som ofredar kvinnor, kan naturligtvis inte bli förtalad av offentliga domstolsuppgifter. Tingsrätten har tagit ett helt galet beslut, som senare rättsinstans kommer att rätta till.

 3. Det mångkriminella Sverige har en brottslighet som vi aldrig sett maken till, våldtäktsstatistiken slår i taket och brottslingarna kommer undan alldeles för lätt, en svår kränkning för kvinnan ses som ett snatteribrott om man ser till exempelvis det löjligt låga straff Tahir fått.
  Ett mycket lågt penning-bot straff för upprepade kränkningar av unga kvinnor, det är uppenbart att de blivit mycket rädda och djupt kränkta av Tahir beteende eftersom de polisanmält.
  Han är dömd, alla domar i Sverige är offentliga, vem som helst kan ta del av dem. Detta finns även på Flashback, där finns mer uppgifter, det är bara att läsa där.
  Sådana här figurer borde utvisas ur riket, men i Sverige är allt välkommet, 87:an får skylla sig själva!
  Petterssonsblogg kommer att frias, allt talar för det men vi får se…

 4. Bravo Pettersson. Är det någon som hört datum för nyval följt av återinförandet av Demokrati i landet???????

 5. Tingsrätter består av nämdemän som är avdankade politiska kommisarier och i hovrätter har väl ännu högre andel frimurare.
  Du förlorar nog men passa på tillfället att förudmjuka dem så mycket det går!
  Fick jag bestämma skulle hela felväsendet läggas ner!
  Juridik handlar inte längre om rätt och anständighet utan fungerar som ett maktinstrument!

 6. Pettersson: det är bra att du erkänner att du har begått ett brott!
  Sen mycket fegt av dig att inte respektera rättsväsendet. Mujtaba har blivit dömd och straffats för sina brott. Varför ska ni genom att publicera dömda brottslingar straffa de på nytt genom att förtala de.
  Jag hoppas att lär dig nåt av dina brott och inte gör pm det.
  lycka till med allt.

  • Malmöbo, jag har inte erkänt något och domen har inte vunnit laga kraft ännu, det gör den först om jag nekas prövningstillstånd eller om jag blir dömd i hovrätten och då ska jag givetvis följa domslutet.

   Herr Mujtaba är dömd både i tingsrätt och hovrätt men han erkänner ändå inte sina misstag

   • “Nåväl, Pettersson döms att betala 10 000 kronor i skadestånd mot normalt 5 000 kronor för denna typ av brott, anledningen till den dubbla summan är attinlägget legat ute länge och att Pettersson inte tagit bort det”.
    Det är ett erkännande i sig. Sedan att du klagar på varför du inte ska betala 5 ist för 10 är en annan sak.
    Kalla inte ett svin för “herr”. För i min värld ska han få mycket högre och strängare straff för de brotten han har begått.

 7. Den erfarenhet jag har om sånt här är att det är staten som skall sätta medborgaren på plats. Domaren är ganska ointresserad av såväl offer som gärningsman. Domare är fint att vara. Så fint klädda och så kloka. En oklanderlig människa. Totalt felfri!

  Försök att få rätt men det blir nog svårt.

  (sen kan de åka hem till frimurarorden och titta på döskallar)

 8. Pettersson har moralisk rätt till 100%
  Att det har blivit så mycket “obstacles” beror på den extremt negativa samhällsutvecklingen som varit de senaste decennierna.

 9. Det är så med förtal, att det är förtal även om det är sant. Därför kan du inte vinna i rättegången. Du kan vara helt säker på att rättsväsendet sätter in alla sina resurser på denna lilla skitfråga.

  “Sila mygg och svälja kameler”

  • Alla utom Henrik Arnstad bör således hålla käften, för säkerhets skull, för man kan aldrig veta vilket humör som domstolarna är på en viss dag.

Kommentera