Dagens muslimska ”reklamvideo”

Videon är ett hopklipp av olika muhammedanska straffmetoder, alla naturligtvis utförda enligt muhammeds föreskrifter, piskning,  mord med nackskott och kast med homosexuella från hög byggnad.

Allah Aukbar!

FjärranÖsternredaktörens kommentar: Mord med nackskott ses antagligen som en modärnare form av den mer traditionelle steningen.

Kommentera