SVT manipulerar om palestinaerkännandet

Av Siewert Öholm i Opinionsbloggen 

I Konstitutionsutskottet, KU, granskades den 16 april regeringens och utrikesminister Margot Wallströms handläggning av hur Sverige i all hast erkände ”staten Palestina”. Utskottsförhöret skedde efter en anmälan från moderaten Ulrika Karlsson. Hon ville få klarhet i om utrikesministern brutit mot reglerna om hur viktiga utrikesärenden skall beredas.

KU blir allt viktigare som granskare av regeringsmakten, med tanke på den historiskt sett svaga regering landet har sedan oktober 2014. Men KU blir också viktigt på ett annat och lite oförmodat sätt. Det är när de stora medierna sviker sin granskningsplikt, ensidigt sorterar sin granskning efter en egen politisk agenda, eller tillrättalägger, alternativt avstår från att skildra ett politiskt skeende grundat på diffus värderingsskala. Då handlar det inte längre om journalistik, utan om manipulation.

Läs resten på Opinionsbloggen 

5 thoughts on “SVT manipulerar om palestinaerkännandet

  1. Jag känner att jag inte längre vill att mina skattepengar ska gå till den förljugna och vinklade propaganda som PK-media kör med. De har ett uppdrag att hålla oss à jour och ge information på ett ärligt och opartiskt sätt. Detta sker inte i Sverige. Därför ska de inte ha några skattepengar till sin verksamhet.

  2. Maud Olofsson är en katastrof, förstörde för Vattenfall med genomförandet av Nuon affären, köpeskillingen var ofattbara 93miljarder kronor! Ett lönsamt företag som Vattenfall har fått säga upp folk. Vattenfall har en värdelös styrelse som borde sparkas fort och hårt!!
    Maud pratade ner SAAB när Sverige kunde jobbat för att ta fram en elbil och räddat många arbetstillfällen. Bilen kommer även i framtiden vara ett fantastiskt fortskaffningsmedel men måste göras mycket mer miljövänlig, där skulle vi blivit en STORMAKT, INTE med värdelösa små städföretag som inte har några ljusare framtidsutsikter.
    Rövholm har annars rätt i det artikeln i huvudsak handlar om: Att erkänna Palestina var kriminellt och att ge massmördaren och Abbas 1,5miljarder av våra surt förvärvade skattemedel var också kriminellt.
    Dessa pengar kunde använts till de utlovade förbättringarna av våra pensionärers måltider som idag är undermåliga, dålig lukt och smak på maten.
    Sverige har LURAT, BLÅST det arbetande folket på anständiga pensioner, allt går till att finansiera massinvandringen av Socialdemokratiska bidragsturister.

Kommentera