Stäng

Malmös lokala ordningsstadga – Pildammsparken del 3

Från Eva-Maries Facebook

Offentliga handlingar är just vad det låter som, det är offentligt. Om man sänder ett mejl till myndighet eller förvaltning då är det för var och en att läsa och ta del av, jag sände ett sådant igår.

Jag sände ett mejl till stadsrevisionen om att granska politikers undfallenhet att regera, undfallenhet att ta ”obekväma beslut”, rent ut sagt de styrande i Malmö misssbrukar som jag ser det sitt förtroende de fått av väljare att förvalta staden med stadens bästa för ögonen.

De folkvalda i majoritet missbrukar sitt uppdrag när man inte sätter staden och stadens invånare i första rummet då vi nu sedan ett tag ser att regler och förordningar inte gäller för alla att följa.

Min begäran av stadsrevisionen om en granskning av ansvariga politiker har blivit en punkt i revisorskollegiets AU ( arbetsutskott) som sammanträder den 19 mars, om mitt parti Sverigedemokraterna är representerade där vet jag ännu inte i skrivande stund. Tanken slog mig att det kanske även där i revisorskollegiet likt i andra politiska nämnder är stängda dörren som härskar på grund av de andra partiernas kartellbildningar mot ETT parti.

Hur som helst, ännu har jag inte sett någon artikel i någon tidning om att Jag väckt frågan om ifall ansvariga politiker missköter sitt uppdrag och att detta ska tas upp för revisorskollegiet att bereda och redas ut i AU.

I övriga Revisorskollegiet finns det 13 ledamöter och sverigedemokraterna innehar två av dessa platser och spänningen stiger ifall min begäran når till sammanträdet som hålls den 26 mars.

För er som undrar hur min hemställan ser ut, för er visar jag mitt mejl:

Hej!

Eftersom de styrande politikerna i Malmö har visat på grov undanlåtenhet att agera i och för stadens bästa, ger jag som invånare i staden revisionskontoret i uppdrag att granska politiker.

Malmö är i behov av granskning av de politiker som ser på men inte agerar när vår anrika park Pildammsparken har blivit en kåkstad vid Margaretavägen.

Enligt Lokal ordningsstadga för Malmö för Malmö kommun är det förbjudet att campa på någon annan plats än på Sibbarps camping.

Senast igår var jag på denna plats och dokumenterade, se bilder.

Jag lämnar detta ärende till er att göra en revision över ansvariga politikers ickeagerande i denna fråga och vänligen återkom till mig om vad som händer i detta ärende.

Vänliga hälsningar

Eva-Marie Olsson

—————————
Jag fick svar från revisorsdirektör George Smidlund och det blev jag väldigt glad över, han skrev:
Hej Eva-Marie
Vi har tagit emot ditt mail. Mailet kommer att behandlas på revisorskollegiets AU den 19 mars.

Med vänlig hälsning

George Smidlund

Revisionsdirektör
MALMÖ STADSREVISION
Revisionskontoret
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Mob. 0709-34 19 59.

11 reaktioner på “Malmös lokala ordningsstadga – Pildammsparken del 3

 1. Var det inte ett inslag här om en privatperson som med hot om vite ålagts att städa sin tomt? Det såg för jävligt ut för att han hade fått campande zigenare, förlåt EU-migranter, på sin mark.

  Sen undrar jag hur träd och andra planteringar klarar sig i t ex Pildammsparken? Det är ju ganska dyra investeringar för skattebetalarna.

 2. Jag fick precis en reprimand av Eva Marie via mejl.
  Eva Marie är inte utesluten av partiet ”Hon tvingades avsäga sig sina uppdrag” men är fortfarande medlem i partiet.
  Hoppas det blev rätt nu Eva Marie?

 3. Eva Marie uteslöts av SD,av den förvirrade och absurda anledning av att hon hade skrivit här på Petterssons blogg långt innan hon gick med i partiet.
  -Hennes brott mot SD,s stadgar bestod i att Eva Marie ansåg att om det inte passar Afrikanerna när dom kommer hit så kan dom åka tillbaka dit dom kom ifrån.
  Detta ansåg SD vara skäl nog för uteslutning.
  Mattias Karlsson ska nu granskas för texter och som har anmälts av en överläkare och SD medlem för brott mot den interna ideologin inom partiet.
  -Vem är det då som ska granska Mattias-Jo,Magnus Olsson i Malmö…samma person som vände ryggen åt Eva Marie och släppte henne för vargarna.

  1. Det där vet vi ingenting om som skriver här. I minsta styrelse i Sverige är det kutym att hålla saker inom styrelsens väggar, man går inte ut och babblar på hursomhelst om interna angelägenheter. SD sköter säkert detta bra själva.
   Röstar på dem men är ointresserad att vara medlem eller ta på mig förtroendeuppdrag, då ska man följa deras interna LINJE annars hör man inte hemma där, gäller alla partier.

 4. Ingen har överhuvudtaget koll på de här s.k. Eu-migranterna, de får lov att vara här i 3 mån. för att söka ”jobb”. Vid en affär i staden har exakt samma zigenarkärring i över ett års tid haft sin ”näringsverksamhet”, tvärs över gatan vid en bankomat har hennes dotter förskanskat sig. Man skulle nästan kunna tro att de slagit rot för gott där. Ingen kollar upp eller reagerar.

  1. De här miljösvinen skulle avhysas utan att kommunen ska ordna med ett boende, de har INTE där att göra, det tragiska är att kommunens agerande kommer att locka dit ännu fler från Rumänien, de kan ta hand om sitt avskräde själva INTE skicka det till Sverige!
   MEN 87% vill visst ha det så! Tragiskt!

  2. Adonaj:
   Min gamla avlidna mor brukade säga..
   ”Tänk om di gamle hade sitt de”.Detta var ett dåtida strängt uttalande som pekade på något,som var rent åt hel-ete… Dåtida zigenarbesök i orten,brukade inskränka sig till några dagar innan de drog vidare,med sina hästar och vagnar.
   Nu campar man runt om i alla landets tätorter,och var/är av permanent art i tusental !

 5. Eva-Marie,

  De kommer bara att hänvisa till att markägaren ska begära avhysning hos Kronofogden av dessa romer som jag antar att det är fråga om. Ingenting annat kommer att hända, denna byråkrati ska mala på ett tag innan ett beslut verkställs.

  Bra att någon ändå tar initiativ och skriver, det borde kunna göras anonymt med ett samtal sedan ska de lata jävlarna åka dit och göra resten, konstatera att det är en olaglig camping eller hur de nu formulerar sig på byråkratisvenska.

  Tragiskt att Sveriges befolkning, 87% verkar vilja ha andra länders tiggare här, främst från Rumänien, Sverige är verkligen ett land på väg ner i avgrunden mot totalt förfall, Sverige är jordklotets SKITMAGNET nummet ett p. gr. a. POLITIKERSIGNALERNA till omvärlden.

 6. Tack Eva-Marie för ditt initiativ! Tyvärr så är det nog lika utsiktslöst som att t ex anmäla ett program till Granskningsnämnden för Radio och TV. Det räcker inte med bildbevis. Alla granskare är kompisar med dem som de ska granska.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: