Den stackars skolan

Den svenska skolan sjunker ytterligare.

Efter den senaste PISA-undersökningen trodde vi väl att den förut så stolta svenska skolan, sjunkit så lågt som det går. Icke!

Nu visar Skolverket att 13,1 procent av Sveriges högstadieelever inte klarar behörigheten till gymnasieskolan.

Mönstret att barn till högutbildade föräldrar klarar sig bättre än barn till lågutbildade finns i hela världen, men i Sverige ökar skillnaden hela tiden. Föräldrarnas utbildning är den enskilt främsta orsaken till det dåliga resultatet och mest märkbart är detta bland nyanlända.

Bland svenska elever slås 9 procent ut, bland invandrade barn är de hela 26 procent. Skillnaden är dock stor bland gruppen invandrade elever. Inom vissa grupper av invandrare är resultaten minst lika bra som bland gruppen svenska elever, men bland gruppen nyanlända är det cirka hälften som inte når gymnasiebehörighet. Gruppen nyanlända med låg utbildning är som bekant många gånger större än gruppen arbetskraftsinvandrare med hög utbildning.

Fortfarande är det flickorna som når bättre resultat än pojkarna, men avståndet har krympt något.

Det nya vi nu ser i flera skolor är att politikerna väljer s.k. ”mixade” skolor där barn från olika områden blandas i samma klasser. Vad barnen och föräldrarna tycker spelar mindre roll, men vi får se om slutresultatet gynnar de med låg utbildning eller missgynnar de med hög. Nästkommande PISA-undersökningar kanske ger oss svaret?

Källa: SVT

4 thoughts on “Den stackars skolan

  1. Konstigt ! Borde inte import av inavlade analfabeter som inte kan svenska vara en stor tillgång för skolan. Det kan ju bara bli bättre.

Kommentera