Mera pengar till de ”fattiga”.

Att våra folkvalda inte klarar av att hantera våra skattepengar finns det många exempel på. På insändarsidan i dagens lokaltidning finns ytterligare ett exempel.

En av de flitigaste skribenterna på tidningens insändarsida gör här en summering av Jan Mosanders bok, ”Pengarna som försvann, missbruk av det svenska biståndet”. I boken redovisas häpnadsväckande siffror om det svenska biståndet.

Ett av världens rikaste länder, Ryssland, som 2006 hade en valutareserv på 2500 miljarder, får från Sverige ett bistånd på 450 miljoner kronor om året. Jan Mosander gjorde ett radioinslag om detta, men det stoppades av sändningsansvarig och sändes aldrig. Lusharpan undrar varför.

Var landade pengarna ?? Vem tog hand om biståndet ?? Två relevanta frågor som aldrig besvarats.

Ovanstående är bara ett exempel på konstifikationer bland de 28 miljarder som betalas ut i bistånd. Listan i boken är lång. Lusharpan kan bara instämma i det vi tidigare konstaterat så många gånger här på ”Pettersson”. Sverige behöver inga höjda skatter utan ansvarsfulla politiker som kan hantera våra skattepengar. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att de 450 miljonerna gjort bättre nytta i ”Vård, Skola, Omsorg” än i Ryssland.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.

2 thoughts on “Mera pengar till de ”fattiga”.

  1. Det är ingen hemlighet varför bistånds pengar går till Ryssland inte heller syftet är dolt.
    Regeringen har gjort bedömningen att det gagnar svenska intressen.

  2. Ansvarsfulla politiker kommer vi aldrig någonsin att få i detta land så länge de inte går att avsätta på stående fot när de inte utför det de är folkvalda för.

Kommentera