4 thoughts on “Australien börjar att lessna

  1. Inte bara Australien. Vi har i väst upplevt ”responsen” vi fått av alla de miljoner muslimer som har fått en fristad och mycken hjälp förutom allt bistånd vi pumpar in i dessa länder.

    Kan inte säga att de har visat någon överväldigande tacksamhet. Vi har fått lida svårt p g a vad de gett tillbaka till sina nya länder, inte minst i form av kriminalitet.

    Nu har det i många länder gått så långt att man kan säga att de håller på att bränna sina skepp. Folk har fått nog. Överallt bildas politiska partier för att värna den västerländska kulturen, friheten och demokratin som de försöker förinta.

    Det är dags att de väljer att integrera sig i sina nya hemländer och följa respektive lands lagar och seder. Annars har de möjligheten att resa tillbaka.

  2. Det vore väl bra om muslimerna kunde försörja sig själva. Skulle gärna veta vad denna mördar religon kostar den siviliserade Världen är säkert många tusen tals milijarder.

Kommentera