Tack för svaret om Försvaret

Undertecknad och vice ordföranden i Försvarsutskottet fortsätter att spela ping pong på vår lokaltidnings insändarsida. Nedan återfinns mitt senaste inlägg. Det sista stycket klippte tidningen bort av någon anledning.

Tack för ditt svar om försvaret Cecilia Widegren. Det klargjorde väl några saker. Låt mig till en början konstatera att mina frågor inte alls handlade om att ställa kvantitet mot kvalitet som du vill göra gällande i en elegant politisk vinkling i inledningen av ditt svar.

Jag antar att du menar den svenska modellen mot den finska modellen, men det är inte alls detsamma som kvantitet mot kvalitet. Det finska försvaret är kvalitetsmässigt fullt jämbördigt med det svenska. Att det pågår nedskärningar är korrekt. EFTER nedskärningarna kommer det finska försvaret att omfatta 230000 personer, det svenska ca 40000. Antalet utbildningsplatser minskar från 25 till 16, men pengarna som blir över kommer att satsas på modernisering av materielen, tex nya luftvärnsrobotar, artillerisystem, helikoptrar och obemannade flygplan.

Vad du menar med att Finland har ett ”traditionellt” invasionsförsvar förstår jag inte. Kvalitetsmässigt är som sagt de båda försvarsmakterna jämbördiga. Det är tom så att Finland har 11 UAV och Sverige 3. Det kan inte vara deltagandet internationellt heller, för både Finland och Sverige har ungefär tusen personer ute i internationella åtaganden. Och då ska man komma ihåg att Finland befolkningsmässig är mindre än Sverige. 5,4 miljoner invånare mot 9,4. Den enda plats där Finland har mindre personal än Sverige är väl Afganistan.

Jag skulle nog vilja påstå att det är två saker, förutom numerären, som skiljer försvarsmakterna åt och det är kostnaden och att Finland, liksom Österrike och Schweiz valt att behålla värnplikten. Personligen tror jag nog att det i praktiken är lättare att försvara ett avlångt land med 230000 personer än 40000. Sedan spelar det inte någon större roll om man kallar det ”traditionellt invasionsförsvar” eller inte.

Och om nu allt är så bra, varför går ÖB ut i media och vill ha mera pengar för att bibehålla nuvarande försvarsförmåga ?? Och kommer den ”kvalitet” du hela tiden talar om att leda till att större delar av Sverige än ”begränsade delar” kan försvaras längre tid än en vecka ?? Sådana frågor finns det inga svar på.

Man får ett intryck av att Försvarsmakten håller på att gå samma väg som polisen, mera resurser men sämre ”service” för ”kunderna”.

Och inte blir det mindre konstigt när man lyssnar på ”Dagens eko” (14/10). Där redogör man för att Marinens musikkår hotas av nedläggning pga aviserade besparingar på 500 miljoner per år. Jag tyckte du skrev att försvaret tillförs resurser. Men ”Dagens eko” kanske har fel.

Vi får väl sen om Cecilia Widegren orkar ett varv till. Sedan får det nog vara bra för min del. “Och aldrig mötas de två” dvs mina och Cecilia Widegrens uppfattningar om det svenska försvaret.

2 thoughts on “Tack för svaret om Försvaret

 1. Vi har ju en Statsminister som anser att försvaret är
  ett särintresse, så det är väl inte konstigt att idioter
  som hon uttalar sig som hon gör. Om man ser till
  Finlands agerande på fler område så märks det att
  Finland ser om sitt hus på ett helt annat sätt, man
  sätter helt enkelt Finlands folk i förgrunden, tvärtemot
  som Sverige gör!

 2. Har du skrivit att du är f.d. officer i reserven, det kanske biter på kärringen. Det är konstigt att det numera tycks bara vara kvinnor i det alltmer politiserade folkförsvaret. Ur led är tiden. Är det kanske för att få fram kvinnliga försvarspolitiker som en del kvinnor gör militärtjänst? I så fall är det ett prov utan värde.

Kommentera