Bistra tider, bistra miner* Uppdaterat

Så har det börjat bli tid för att åter jämföra Södermanlands Nyheters politiska redaktör (C) Olof Jonmyrens och min egen analys angående budget för staten, kommunerna och landstingen i Sverige och vilka förutsättningar som kommer att bli realitet under 2014.

Men redan tidigt 2013 ökade skatten med 60 öre per intjänad hundralapp i det landsting som O J bor i, och för tidningen SN bevakar verksamhetens påverkan på befolkningen genom skatter och avgifter. Till detta kommer sedan en höjning av högkostnadsskydden för vård och mediciner genom statens beslut. Förmodligen för att man sedan 1 juli 2013 har beviljat illigala asylanter, som inte rättat sig efter landets lagar, vård gratis, samt skolgång och försörjning enligt kommunallagen.

För någon månad sedan har landstinget i Södermanland tillkännagett, att de ska låna upp ca 4 miljarder för att bygga om sina tre lasarett i länet. Lite tidigare hade Nyköpings Kommun, där det näst största lasarettet ligger, presenterat en upplåning i storleken drygt 2 miljarder, för att bygga ny Sporthall med glasentré, (glasentré?), ny tennishall, ny högstadieskola för hela kommunens behov, några friskolor finns redan, kommunen har lite över 50 000invånare, varav många är invandrare med stora barnkullar.

Den sittande rödgröna Alliansen har försökt att bygga sig ut ur sin stagnation under snart sagt hela sin mandatperiod. De blågröna företrädarna hade nämligen lyckats sänka kommunens kostnader så att ett överskott hade uppstått, och detta var det synd att inte investera enligt den rödgröna trojkan, med Urban Granqvist från Piteå som kommunalråd.

Han var förut gymnasielärare i orienteringsämnen, så någon ekonomisk kunskap lär han inte besitta. Men när det gäller förnyelse av ett ca 50 år gammalt vattensystem, så låter han dem som får betala för sitt vatten, att även betala en extra avgift på 15% till kostnaden för den här investeringen, medan hans eget kommunala bolag betalar vattnet för dem som bor kommunalt.

Dessa är till mycket stor del invandrare. De använder mest vatten, men betalar minst av alla. Någon liten del av hyran går väl till kanske hälften av vattenkostnaden för alla andra, resten får skattebetalarna stå för. 2014 kommer kommunen troligen bli tvungen att höja skatten minst 50 öre per hundralapp från 32,25 till 32,75, sedan tror jag att landstinget kommer att lägga på en femtioöring till och då får vi en kommunalskatt på 33,25.

Nyköpings kommun och Södermanlands landsting, som styrs av s, mp och fp är ingalunda unika. De som känner till ökande skatter i sin kommun och sitt landsting, kan väl lägga in det i en kort kommentar nedan. Tyvärr är jag själv tvungen att gissa, men jag vet ju att det är knappt om pengar på många håll.

Staten kommer att komma med ett hårt slag mot bilismen, genom Miljöpartiets inverkan, alkoholskatten ökar, skatt på snus ökar, men cigaretter är det tveksamt, då oerhört mycket av den försäljningen ligger på den svarta sektorn. Den snabbast ökande sektorn i Sverige!  Vi tittar in här igen vid jultid!

Uppdaterat 28 -12 -2012  kl.13:50 Uppdateringen står i slutet av inlägget.

Tidigare

Olof Jonmyren, politisk redaktör (C) för Södermanlands Nyheter, som kanske är mera känd som SN, skriver här om regeringens problem med att hålla budgeten under 2013. Jag har själv skrivit ett inlägg på Petterssons någon gång i höstas, där jag har räknat med allt större utgifter och mindre intäkter till statskassan och snudd på katastrof för kommuner och landsting. Låt oss jämföra dessa båda försök att skåda in i framtiden.

Under rubriken ”Bistra tider, bistra miner” skriver OJ så här:

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) lägger an den bekymmersamma minen i en intervju om svensk ekon­omis närmaste framtid (DN 21/12). Finansminister Anders Borg (M) ser minst lika allvarlig ut när han räknar med ett svårare 2013 än vad regeringen tidigare hade räknat med.

Det öppnar för kritik mot Borg för överdriven optimism, men faktum är att regeringen i sin höst­budget gjorde något av en helgardering. Man räknade med hög tillväxt men brassade på med utgifter som om man behövde möta en vikande konjunktur. Svajigt eller smart? Båda delarna.

Reinfeldt och Borg är nu ute i van ­terräng. Bistra vindar i omvärlden fick de fyra Allianspart­ierna att visa sig från sin mest regeringsdugliga sida under förra mandatperioden.

2013 ser ut att bli en bister transportsträcka för svensk del, men med en möjlig vändning globalt sett. Internat­ionella valutafonden räknar med positiva signaler under 2013, främst med Kina som draglok. IMF säger samtid­igt att västvärldens ekonomier kommer att ha en trögare utveckling. Det gäller i högsta grad Sverige också. 2014 blir det lite bättre.

EU har välkända bekymmer. USA likaså, där den hårt polariserade politiska debatten hindrar en klok ­hantering av det stora budgetunderskottet. Den amerikanska bostadsmarknaden verkar däremot ha nått botten och ­börjat vända. En annan oklar faktor är utvinningen av den så kallade skiffergasen. Miljökonsekvenserna är utan ­tvivel omdebatterade, men samtidigt kan en växande ­produktion radikalt komma att minska det amerikanska import­behovet av olja. Det lär fresta president Barack Obama.

Osäkerheten i omvärlden sätter alltså ramarna. Men om Borgs prognos för utvecklingen 2013-2014 visar sig hålla, kan arbetslösheten 2014 komma att sjunka snabbare än vad finansministern nu räknar med. Det skulle i så fall ge regeringen råg i ryggen inför valet samma höst.

OJ är alltså i stort sett nöjd med hur Reinfeldt och Borg sköter ekonomin. Om det fungerar helt efter budgetramarna och det mesta av Borgs och Reinfeldts politiska styrning går hem, så kommer Alliansen ut ur 2013 med sjunkande arbetslöshet och snabbt ökande intäkter, vilket skulle ge regeringen råg i ryggen inför valet i september 2014. Det är alltså ett möjligt scenario enligt OJ.

Vi jämför detta direkt med den prognos jag gjorde i mitt inlägg på Petterssons 8/11 2012 med rubriken. ”Allt högre kommunalskatt från 2013”!

I finansplanen har Anders Borg gjort optimistiska beräkningar om kommunernas och landstingens ekonomi. Kanske en liten dipp nästa år, men sedan blir det klart bättre. Skatteunderlag och sysselsättning kommer att växa, men vägs upp av ökade behov inom omsorg och vård.alliansen_pengar

I år tippar Borg miljardöverskott för landstingen, men om det TT presenterade den 25/9  stämmer har han fel redan i år, och därefter blir det större differens mellan herr Borgs önsketänkande och verkligheten, trots att landstingen får extra miljarder från afa- försäkringen.

I år uppskattas underskottet till drygt 2,5 miljarder för hela sektorn. Sett till den totala omsättningen kan det verka futtigt, nästan som felräkning. Men det finns inte så mycket luft i siffrorna efter år av neddragningar.

Den enorma pensionsskulden uppgår i dess ofinansierade del till över 400 miljarder för alla kommuner och landsting Det handlar om gamla synder, pengar som ska betalas till dem som har avtalspension som en procentsats på sin slutlön vid pension, det vill säga de högavlönade. Inga pengar har sparats för resten av de anställda.

För dessa 400 miljarder får man inte en enda ny arbetad timme och inte en enda tjänst Det är bara en kostnad som man har konsumerat genom dåligt genomtänkt ekonomi, med flotta avgångsvederlag, bonusar och fallskärmar till sina kompisar bland höginkomsttagarna, och genom en havererad massinvandring av oanställbara analfabeter och lågutbildade invandrare, som det inte finns arbeten för i Sverige längre.

Räkningarna för den misslyckade ekonomin skickas av politikerna till dagens och framtidens skattebetalare. Här ska landets styrande i både regering och riksdag ställas till svars för sina felaktiga beslut, och även de politiker inom Landsting och kommuner som bara har låtit det gå, trots att de måste ha förstått att en skuld inte kan skjutas framför sig då den då bara växer. Här har vi orsaken till både Landstingens och kommunernas ideliga gnäll om för lite pengar, de senaste 30-40 åren, och inte minst de sista 10 -12 åren. Ni politiker borde skämmas ögonen ur er.

Uppdaterat tidigare

Prognoser från SKL talar om mer än tio kronor i högre kommunalskatt i framtiden med början 2013 och 25 år framåt  och då har man ändå räknat med mycket modesta standardhöjningar. Det betyder en skattesats om ca 45 kronor av varje intjänad hundralapp i slutet av den perioden, beroende på vad man har nu, och i vilken kommun man bor då.Det finns ingen möjlighet för låginkomsttagare att betala så mycket, och våra högavlönade lär ta första bästa chans att lämna det sjunkande skeppet Sverige.

Sedan kommer ju moms och en massa punktskatter till och över en viss nivå så kommer statsskatten, som ju är progressiv. Blir det endast rödingar i regeringen så kommer skatten i värsta fall att uppgå till 100 kronor för varje hundralapp, man tjänar över en viss nivå. Men dit når man kanske inte, då många får nog av kommunalskatten inklusive landstingsskatten, moms och punktskatter, fastighetsskatten och ändå höjda avgifter när man tvingas utnyttja skatteberoende tjänster. Bilden på Alliansen ovan, kan med lätthet bytas ut mot de rödas skatteterror, om de vinner majoritet vid nästa val. Facit har vi senast vid jultid 2013.

Källa Bohuslänningen

Dock ordentligt omarbetad av Olli Rein.

Uppdaterat

Jag hittade en enda kommentar till Bohuslänningens ledarartikel och den ville jag inte undanhålla er. Den är skriven av en som är moderat, och om han var aktiv vid detta tillfälle, så är han kanske inte det idag. Här kommer hela kommentaren som ju även kan läsas under länken till Bohuslänningen.

Skrivet 26 sep 2012 08:35 Jan Ivarson (M) (Ej registrerad)

Högre kommunalskatt beror på den förda politiken på flera områden som invandringspolitiken och familjepolitiken.

Familjens ställning har successivt försämrats. Båda föräldrarna, i den mån barnen har två föräldrar, tvingas arbeta. Beteendet styrs målmedvetet av bidrag och skatter. Invandringspolitiken drar miljarder ur statskassan som kunnat användas för att minska för kommunernas utgifter. Politiken belastar kommunerna med fler som behöver samhällsstöd.

I höstbudgeten har man avsatt drygt 10 miljarder (!) för integration för att dölja en havererad invandringspolitik. Samtidigt har landstinget dragit ner på avtalen med kiropraktorer som behandlar många för smärtlindring. Kiropraktorerna blir arbetslösa och sjuka har inte råd med behandling.

Allt mindre skatter går inte till den egna befolkningen. Svenskar svarar för alla skyldigheter medan förmåner står till förfogande för hela världen.

Är det inte underbart tycker Olli! Det visar väl på att det vi protesterar mot är det fler som håller med om. Tack det var det hela jag hade att tillägga!

7 thoughts on “Bistra tider, bistra miner* Uppdaterat

  1. […] Därmed anser jag att jag vid min skattegenomgång i oktober 2012 slår alla siare och politiker i detta land med hästlängder, när det gäller de närmaste årens skattebehov. Jag inser också med hur lite vett detta land har styrts under lång tid, och hur många trötta politiker som skulle behöva sparkas för att vi ska kunna komma vidare. Den skattegenomgång det handlar om, finns att läsa HÄR. […]

  2. Har ni inte hittat fram till Kommentarsfältet. Det står visst ingenstans på detta numera alltför långa inlägg, men här är det i varje fall.

Kommentera