Aktuellt tror visst att tittarna är korkade

Två landsförädare Löfven ochReinfeldt

Två landsförrädare Löfvén och Reinfeldt

Det har blivit något alldeles galet med de politiska debatterna i tv. Politikerna själva, som i måndags, statsministern och oppositionsledaren, görs till ett slags statister för en pratshow av politiska och inte sällan rätt självgoda politiska kommentatorer och åsiktsmånglare. Det skriver Siewert Öholm, tidigare programledare på SVT.

Den snabbt hopkomna duellen mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven i Aktuellt på måndagskvällen missbrukades och förstördes på ett närmast obegripligt sätt av det som alltmer kan diagnostiseras som ”mediernas självbespeglande kommentatorssjuka”. Även om, som i måndagsaktuellt, både Margit Silberstein, Karin Pettersson och Peter Wolodarski är respektabla yrkesmänniskor, är de tämligen ointressanta i förhållande till debattens huvudpersoner. Pettersson och Wolodarski har dessutom egna megafoner att tycka i, (Aftonbladet och DN) varför deras medverkan både är en redaktionell fantasilöshet/lathet av SVT och ett belägg för ett demokratiskt underskott i den politiska offentliga debatten.

Jag kom nyss hem från USA, där debattfriskheten och personmångfalden i tv är påfallande. Där skulle ett liknande ”åsiktsöverfall” från minoriteter inte kunna ske i den politiska debatten. Här försnävas åsikter och värderingar till ett fåtal ideologiskt starkt begränsade kommentarsmaskiner. Internt förefaller SVT ha uppdragit åt Margit Silberstein och Mats Knutson att vara tillrättaläggare och korrigerare inför den i deras värld allt dummare publiken. Det är absurt. Det är ohederligt. Det är odemokratiskt.

”Stina i Hökarängen” är död! Varför begär SVT att Siberstein, med noll betänketid, skall ”tycka” om den debatt tittarna alldeles på egen hand själva kunde fundera över i soffan och i lugn och ro. Redaktionerna ger sig själva en roll de inte skall ha, och egentligen inte heller har rätt till. Det senare i förhållande till deras fåtal och ofta rätt genomskinlig preferenser. De är oftast präglade av attityder och värderingar som ligger nära opinionsmätningar och trendåsikter. I grunden handlar det om ett systemfel. Public-service-tv har inte ett uppdrag att utgöra en politiskt neutraliserande kraft. SVT:s uppdrag är att skildra, förmedla och skapa förutsättningar för en självständig och kompetent publik att själva kunna bilda sig egna åsikter. Det är både bra journalistik och demokrati.

Kommentatorsjukan uppstod med nystartade TV 4-nyheterna. som i brist på pengar lät sina nyhetsreportrar också tycka om det de just berättat om. Utvecklingen gick snabbt. SVT härmade modellen och de gamla korrarna kunde ersättas med reporterns egenkommentarer. I takt med en ökad personkult i medierna kunde modellen förfinas och utnyttjas. I stället för att söka kommentarer från fristående analytiker med flera referenser, kan man idag låta samma person, till exempel Mats Knutson, både referera ett politiskt utspel eller en presskonferens för att sedan ge sin egen kommentar.

Personligen vill jag gärna se Knutsons kompetenta referat och journalistiska sammanfattning, men analysen måste tittaren själv få göra. Vi behöver inte kommentatorernas hjälp. Vi kan själva. Såvida SVT inte medvetet vill styra vad vi skall tycka.

Vad som sker är att journalister i praktiken blir politiker och opinionsbildare. Förlorarna är politikerna och väljarna, eftersom politikerna förminskas till en hord av illvilliga, tråkiga eller svaga ledare, som egentligen inget har att säga. Så kunde man lätt uppfatta slutkommentarerna från tyckarpanelerna i måndags.

SVT hade fått ett scoop med det första mötet mellan Reinfeldt och Löfven. Man missbrukade tillfället. Att, som Wolodarski, sedan ha mage att efterlysa vad de INTE pratade om, när supertyckarna själva stal merparten av tiden från huvudpersonerna i debatten, ja, det blev bara för mycket. Rensa i tyckarträsket, SVT. Ta tillbaka journalistiken.

SIEWERT ÖHOLM

fd programledare i SVT

SvD

Olli har inget mer att tillägga än att Siewert Öholm trots att han har rätt i sak, ändå gör fel då dessa två partiledare båda är samma landsförrädare och svenskhatare.  Annars skulle de väl inte ta hit krigsförbrytare, och kreti & pleti som tar sig hit ofta från andra håll inom den muslimska världen, än där den värsta nöden råder, och en hel del av dessa tänker mest på att starta Jihad i Europa när de väl fått sin PUT. Jag tror nämligen inte att dessa båda landsförrädare skulle med ett enda ord beröra det extremistiska beslutet, att bevilja alla som har råd med flyktingsmugglare permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det är så extremistiskt att vi inte har något förtroende för dessa båda extremister.

3 thoughts on “Aktuellt tror visst att tittarna är korkade

  1. Är det någon som vet var Siewert Öholm har sina politiska sympatier?
    Det verkar ju som om han anser de han skriver om som föga sympatiska och odemokratiska, men därifrån till att sympatisera med de främlingsfientliga är det nog ännu en bit kvar. Om någon vet något, så är jag intresserad.

  2. Vad är gemensamt mellan Wolodarski, Helle Klein och Silberstein?

    Dessutom var Silberstein son expert i SvD på Nord-Korea till alldeles nyss. Han var expert för han hade sett Nord-Koreanska gränsen..

    Det har jag också, är jag Nord-Korea expert då, knappast?

    • Var apan Helle Klein med också, det stod ingenstans, och jag tittar inte på TV annat än om det är något riktigt viktigt. Hur är det med Öholm, har han vaknat, eller är han bara förbannad på SVT för att de inte gör som han vill. I och för sig är det ju bra att han i så fall yttrar sig om förfallet, men en som bara attackerar formalia, är ju inte så mycket att hänga upp i julgranen.

Kommentera