3 thoughts on “Amerika – Afrika

  1. Om båda förarna vore nöjda med tingens ordning kanske de skulle stanna i sina respektive hemländer?

Kommentera