One thought on “TV-tips

  1. Ja men det finns en grupp löntagare som i alla fall
    inte har fått sina löner sänkta, nämligen POLITIKERNA!

Kommentera